29.01.2019

SINÄ vs. sinä

Tänään puhumme SINUN ja sinun ominaisuuksista. Millaiseksi olette kasvamassa? Täsmällisemmin, mitä sellaisia ominaisuuksia Todellisella Itsellänne on, jotka inkarnoitunut itsenne opettelee ruumiillistamaan tällä tasolla?

Ennen kuin pääsemme tähän toden teolla, tehdäänpä selväksi, ettei SINUN ja sinun välillä ole enemmän erillisyyttä, kuin sinun ja isovarpaasi välillä. Sinä olet SINUN osa, aspekti. Ja sinun perimmäinen tavoitteesi on muistaa se ja sallia sen ilmentyä todeksi täällä, tässä elämässä.

Yksi sen esteistä on omaksumanne ajatus, että näiden kahden välillä on oikea ero. On verho. Ei ole mitään tapaa, jolla ihmisestä voi tulla mitään niin ihmeellistä, taianomaista ja jumalaista. Ja sanomme, että olette oikeassa. Ei ole mitään tapaa "tulla" sellaiseksi, mikä jo olette.

Teette tämän myöntäviä toteamuksia, mutta kuitenkin kiistätte ne seuraavassa hengenvedossa. Jumala on rakkaus. On vain rakkautta. Jumala on kaikessa. Mutta ei hänessä. Kaikki on pyhää. Mutta minä en voisi koskaan olla. Annan anteeksi. Mutta minulle ei voisi mitenkään antaa anteeksi sitä! Häntä pitäisi rangaista, hänet pitäisi tuomita kadotukseen! Jumala on kaikessa.

Nyt sanomme tämän: joko kaikki on pyhää tai mikään ei ole. Miksi? Koska Jumala on kaiken luoja, eikä ole mitään muuta mistä luoda kaikkea. Pitää paikkansa? Myös sinä. Myös sinä. Myös sinä.

Siis miten ominaisuudet eroavat sinun, isovarpaan ja SINUN, ITSEN välillä? Ymmärtäkää, että jos ITSE voitaisiin määritellä ja selittää, se olisi tehty kauan sitten. Mutta voimme osoittaa muutamia sen ominaisuuksia.

Todellinen Itse on. Ei ole entistä itseä. Ei ole tulevaa itseä. Ikuista ei voi selittää lineaariselle mielelle. Se vain on. Niinpä se on mm. kaikki inkarnoituneet olennot ja kaikki inkarnoitumattomat olennot, joita sen voidaan sanoa koskaan olleen. Ja sinä olet yksi niistä.

Se on tietoinen tästä. Se on elänyt monta kertaa. Se on "kuollut" monta kertaa. Se ei pelkää. Sen perspektiivistä ei ole mitään pelättävää.

Siltä ei puutu mitään. Se tietää, että koko luotu universumi on sen käytettävissä.

Se ei tuomitse itseään tai mitään muuta. Ensinnäkään ei ole mitään muuta. Toiseksi se näkee sen täydellisyyden, mitä kaikki on.

Se tietää voimansa. "Katsokaa! Teen kaikkia uusia asioita."

Samaan aikaan toisaalla … sinä ei tiedä omaa voimaansa. Se ei oivalla, että sen oma epäusko riittää säilyttämään sen epätodellisen, mutta havaitun erillisyyden. Sen oma itsensä tuomitseminen riittää kieltämään sen oman jumaluuden. Muiden tekemien tuomitsemisten hyväksyminen itsestään osoittaa, että siltä puuttuu usko omaan täydellisyyteensä. Se hahmottaa verhoina, esteinä, jumalan tuomitsemisena jne. oman pelkonsa tulla sellaiseksi, mitä se todellisuudessa jo on.

Sitä vastoin sen hyväksyminen, että on mahdollista ruumiillistua, itsen tulla ilmentyneeksi Itseksi, on se, mitä kutsutaan ylösnousemukseksi. Ja se on ollut tekeillä useita vuosianne. Kehonne alkaa kyetä käsittelemään tämän korkeamman energian. Painolastinne on heitetty pois. Ja ylösnousemus on menossa.

Jotkut teistä näkevät, mitä tapahtuu toisille, ja tuomitsette itsenne siitä, ettei teillä ole samaa. Samaan aikaan nuo toiset saattavat hyvinkin toivoa, että heillä olisi se, mitä he näkevät teissä. Tämä on prosessi. Ja jokaisen teistä täytyy aloittaa siitä, missä olette.

Sen minkä me näemme välittömänä kaiken laajentumisessa, te näette "olemmeko jo perillä?" Voisitte olla suuressa ilossa, jos arvostaisitte jokaista askelta, kun käytte sitä läpi, ja iloitsisitte hänen muutoksestaan ja nauttisitte hänen kasvustaan. Ja yllytämme teitä jatkuvasti muistuttamaan itsellenne, että tämä on kollektiivinen kokemus. Jokainen askel jonka yksi ottaa ylöspäin, edistää kaikkien ylösnousemusta.

Olemme ottaneet aikaa käydä läpi tämän kaiken, koska kun kysymyksenne saavuttavat meidät, meille on selvää, että ainakin puoleen niistä voisi vastata, jos niitä ajateltaisiin sen valossa, mitä olemme juuri selittäneet. Ette ymmärrä, mitä olemme sanoneet, niin kauan kun luette sitä entisten opetustenne, oppijärjestelmienne ja uskomustenne linsseillä. Mutta paljon alkaa muuttua teillä, jos voitte sallia näiden käsitysten mahdollisuuden. Mitä enemmän yhdistätte ne jokapäiväiseen elämäänne, sitä nopeampi ja täydellisempi henkilökohtainen muutoksenne on.

Tarjoamme teille ehdotonta rakkauttamme ja tukeamme. Olettehan – teidän näkökulmastamme – meidän muita aspektejamme. Teille mahdollisuus. Meille selviö.

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

20.1.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net