08.11.2015

Sielun valonheitin - 12 säteen luojapyörä

Rakkaat mestarit, sielun valonheitin osoittaa kahteen suuntaan – sisäänpäin fyysisen sydämen ja mielen valaisemiseksi ja ulospäin valaisemaan spiraalipolkua ylöspäin, ihmiskunnan vapautuessa kolmannen/neljännen ulottuvuuden tiheästä todellisuudesta.

Sielun täyttämä persoonallisuus kehittää automaattisesti palavan halun jakaa valaistuneet korkeammat totuutensa toisten kanssa. Valaistu tie on silta ihmisen aineellisen maailman ja Hengen maailmojen välillä. Tarvitaan valmennettua ja kurinalaista älykkyyttä viisausopetusten selkeään kuvaamiseen ja kertomiseen ja korkeampien universaalien käsitysten taitavaan ja täsmälliseen välittämiseen. On kehitettävä kurinalaisia ja itse ohjattuja elämänpyrkimyksiä, voidakseen kehittää suurta mielen selkeyttä integroidun persoonallisuuden rinnalle, joka on omistautunut ja ylisielun/korkeamman itsen ohjauksessa.

Sielu ei ole henki eikä ainetta – se koostuu ilmentyneistä valkoisen tulen siemenatomeista, joita lähetetään Isä Jumalamme jumalaisesta mielestä rakkaan Äiti Jumalamme kosmiseen henkikohtuun, joka lähettää sitten kaikki kosmiset ainemuodot rakastavan Pyhän Henkensä hengityksen kautta. Herääminen tiedostamattomasta olotilasta on yksi dramaattisimmista askelista ihmiskunnan evoluutioprosessissa. Voidaksenne tulla itsetietoiseksi teidän täytyy tiedostaa, mitä tapahtuu henkilökohtaisessa maailmassanne. Teidän täytyy terävöittää ajatteluprosessianne ja oppia elämään hetkessä tai nyt-hetken hiljaisessa pisteessä, kuten sitä usein kutsutaan. Voidaksenne saada kokemusta ja viisautta, teidän täytyy haluta muistaa, mitä haluatte pitää muistipankissanne.

Jokaisella teistä on Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan kipinänä henkilökohtainen luomispyörä, oma elämänkukkanne jota teidän täytyy oppia käyttämään taas tullaksenne todelliseksi kanssaluojaksi maatasolla. Pyydämme teitä kuvittelemaan tämän horisontaalin kuvion, jonka olette luoneet pyhällä hengityksellänne henkilökohtaiseksi luomispyöräksenne. Vedätte luomisen elämää/valoa henkilökohtaisen valopilarinne ja pyhän sydämenne takaportaalin kautta, joka koostuu aina nykyiseen kehitystilaanne sopivista taajuusmalleista. Näissä sfääreissä on niitä Jumalatietoisuuden hyveitä, laatuja ja ominaisuuksia, joita pyritte sisältämään, mikä kehittää ja lisää kykyänne luoda mitä tahansa, mitä haluatte, kunhan se on kaiken suurimmaksi hyväksi. Oletteko ihmetelleet, miksi useita vuosia sitten ohjeistimme teitä "hengittämään sisään valoa ja hengittämään ulos rakkautta", kun menette maailmanpyramidiin aikomuksenanne säteillä rakkautta/valoa ihmiskunnalle ja maailmaan?

KUN HENGITÄTTE SISÄÄN VALOA, HENGITÄTTE TIMANTINKOVIA HIUKKASIA PYHÄÄN SYDÄMEENNE. KUN HENGITÄTTE ULOS EHDOTONTA RAKKAUTTA, RAKASTAVA AIKOMUKSENNE VOIMAANNUTTAA TAI SYTYTTÄÄ PUHTAAN JUMALAOLEMUKSEN TIMANTINKOVAT HIUKKASET, JOTTA NIITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ SUURIMPAAN HYVÄÄN. OLETTE NÄIDEN JUMALAHIUKKASTEN SÄILYTYSASTIA JA RAKKAUTENNE ON AKTIVOIJA.

Kuvitelkaa tämä. Meditoidessa tai hiljaisena aikananne vetäkää 12 täyttä äärettömyyshengenvetoa ja 12. jälkeen vetäkää sisään vatsaa ja pidättäkää hengitystä hetken tai kaksi. Kun vedätte seuraavan (tai 13.) hengenvedon, nähkää sen virtaavan solaarivoimakeskuksestanne (pyhä sydänydin) kehonne eteen. Äärettömyysmerkkikuvio on nyt horisontaali, ei vertikaali. Joko ulos- tai sisäänhengityksellä – kumpi on mukavampi teille – ensimmäinen silmukka kulkee ulospäin kehonne eteen ja seuraavalla hengityksellä toinen silmukka kulkee kehonne takaa ja tekee äärettömyysmerkin valmiiksi. Hengittäkää sisään ja ulos kuusi äärettömyysmerkkiä ja kun teette tämän, ne luovat automaattisesti 12 silmukan kuvion, joka ympäröi teidät kuin kukan terälehdet. Kun hengitätte ulos viimeisen silmukan, pidättäkää taas hengitystänne hetken ennen palaamista normaalihengitykseen. Hengittäkää sitten sisään ja ulos tietoisesti, kun kuvittelette luomisen perusolemuksen kulkevan teistä ulos maailmaan. Kuvitelkaa myös valospiraalien yhdistävän teidät maailman pyramidiin, maailmanpalvelijapyramidiin ja niihin moniin pyramideihin, joita olette luoneet korkeampiin ulottuvuuksiin, näin jakaen rakkaus/valohiukkasenne maailman kanssa sekä tankaten myös visiotanne koko luomakunnan puhtaalla elämänvoimasubstanssilla.

Kun teistä tulee taitavampi kanssaluojana maatasolla, opitte valvomaan jatkuvasti energiamallejanne ja pyrkimään parantamaan niitä. Teidän täytyy pyrkiä kestävään harmoniaan ja jalostuneeseen jumalaiseen ilmaisuun. Tavoitteenne on vapauttaa pyhän tulen voima, mikä on ollut käyttämättä monta tuhatta vuotta, jotta voitte ohjata ja keskittää energianne elämänne alueille, joita haluatte muuttaa. Muodostamalla elämän luojapyöränne ja parantamalla sitä jatkuvasti, kylvätte fokusoituneen muutoksen siemeniä ja käytätte luomisen pyhää tulta, jota tarvitaan sen ilmentämiseen, mitä olette kuvitelleet. Sitten kun osaatte tehdä tämän taitavasti, henkilökohtaisesta maailmastanne tulee ihmemaa ja teistä tulee valomajakka kaikkien nähtäväksi.

Olemme pyytäneet viestintuojaamme antamaan teille yleiskatsauksen henkilökohtaisen elämänkukkaluojapyöränne luomisesta sekä auttamaan teitä ymmärtämään, miten ihmeellinen lahja se on ihmisille. Ilman aktivoitua henkilökohtaista 12 säteen luojapyörää ette koskaan saa kykyä tulla mestarilliseksi kanssaluojaksi fyysiselle olemassaolotasolle.

***********

HENKILÖKOHTAISEN ELÄMÄNKUKKAMME LUOMINEN JA KEHITTÄMINEN – 12 SÄTEEN LUOJAPYÖRÄ

Arkkienkeli Mikaelin ylivalaisemana Ronna, pyhä kirjuri

Monissa muinaisissa entisten elämien kokemuksissamme, kun olimme vajonneet kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden tiheyteen, toimimme eläin-ihmisluonnossamme ja meillä oli vain neljä elämänkukan terälehteä, kaksi äärettömyysmerkkiä, joiden kanssa työskennellä:

** ensimmäisen, toisen ja kolmannen ulottuvuuden taajuudet

** ensimmäinen, toinen ja kolmas chakra:

* ensimmäinen, juurichakra: selviytyminen, fokus fyysisessä kehossa, puute/yltäkylläisyys, turvallisuus

* toinen, napa/alavatsachakra: egohalut, nautinto, seksuaalinen/intohimoinen rakkaus, suvaitsevuus

* kolmas, solar plexus chakra: henkilökohtainen voima/tunnekeskus, halujen hallitseminen, itsekontrolli

Kaksi äärettömyysmerkkiä jotka saivat aikaan neljä terälehteä, sijaitsivat toisessa chakrassamme ja säteilivät sieltä. Yksi terälehti osoitti ulospäin edessämme tulevaisuuteen, jonka loimme ajatuksillamme ja teoillamme. Toinen terälehti heijastui takaa menneisyytemme taajuusmalleihin. Kolmas ja neljäs terälehti kulki ulospäin kummaltakin sivulta (samalla tavalla kuin käsivarret levitettynä ulospäin) ja muodosti alun perin suunnitellun valo- ja varjopilarin, jota on kutsuttu "keskitieksi". Elämme nyt kaksinaisuus- ja polariteettimaailman laajalla asteikolla, johon vaikuttavat DNA:mme, esi-isiemme sukulinja ja se astrologinen kerros, jonka tuomme koettavaksi joka elämässä.

Kun aloimme päästä käsiksi jalostuneemman ja harmonisemman kolmannen/neljännen ulottuvuuden korkeamman taajuuden värähtelymalleihin, aloimme luoda ihmis-ihmisluontoamme. Tämän prosessin aikana lisäsimme kaksi äärettömyysmerkkiä elämänkukkaluojapyöräämme, mikä loi yhteensä kahdeksan terälehteä. Elämänkukkaluojapyörämme siirtyi ylöspäin kolmanteen, solar plexus chakraan. Tämän vaiheen aikana pääelämänvoimanenergiamme säteili solar plexuksesta.

** ylemmän kolmannen ja neljännen ulottuvuuden taajuudet

** neljäs ja viides chakra:

* neljäs, sydänchakra: elämänvoima, henkinen voimakeskus, pyhä sydänkammio missä jumaluuden sieluitsekipinämme asuu tässä elämässä, kolminkertainen liekki ja pyhä symboli vesica piscis, joka sisältää pyhän valkoisen tulen Jumalasiemenatomimme

* viides, kurkkuchakra: kommunikointi, itseilmaisu, henkinen erottelukyky, osa henkistä voimakeskustamme

Neljä lisäterälehteä jotka sisältävät näiden kahden uuden äärettömyysmerkin ominaisuudet, laadut ja hyveet, loivat elämänkukkakuvion, jossa on kahdeksan terälehteä. Aloimme hitaasti tasapainottaa ja harmonisoida sielutietoisuutemme seitsemää chakraa tätä aurinkokuntaa varten, menneisyyden muinaisilla opetuksilla ja uudella opetustulevalla korkeammista maailmoista. Kun opimme kuuntelemaan sieluitsemme kuiskauksia, meille esiteltiin universaalit ilmentämislait. Ajan kuluessa aloimme vähitellen kehittää itsetietoisuuttamme ja lopulta saimme viisautta ymmärtää nyt-hetken merkityksen tai hiljaisen pisteen voiman. Tämä oli elintärkeä askel heräämisprosessissa, jotta voimme taas kerran alkaa käyttää ilmentämistyökaluja tietoisina kanssaluojina.

Ihmiskunnan tämän evoluutiokierroksen tässä ylösnousemusprosessin viimeisessä vaiheessa/jaksossa pyrimme tulemaan henki-ihmisolennoksi. Kaksi viimeistä äärettömyysmerkkiä, neljän lisäterälehden kera, tekee valmiiksi henkilökohtaisen elämänkukkamme, 12a säteen luojapyörän tätä nimenomaista sykliä varten.

Valmis 12 säteen luojapyörämme siirtyi neljännen, sydänchakran korkean sydämen alueelle. Tähän mennessä portaalit pyhään sydämeemme ja pyhään mieleemme ovat auenneet. Pyhä sydän sijaitsee vähän korkeammalla kuin fyysinen sydän, kehon takaosaan päin, leväten selkärankaa kulkevaa valosauvaa vasten. Tämä voimasauva aktivoituu vähitellen, kun avaamme seitsemän sinettiä korkeampaan tietoisuuteen ja yhdistymme ylisieluun/korkeampaan itseen, joka asuu kahdeksannessa chakrassa, sielutähdessämme.

** ylemmän neljännen ja alemman viidennen ulottuvuuden taajuudet

** kuudes ja seitsemäs chakra:

* kuudes, otsa- tai kolmannen silmän chakra: intuitio, inspiroitunut näkemys, selvänäköisyys, kaksinaisuuden ylittävä havaintotapa

* seitsemäs, kruunuchakra: henkinen tahto, inspiraatio, jumalainen viisaus, ykseystietoisuuden alku

Alamme nähdä selvästi, että arkkienkeli Mikael antaa meille työkaluja, joita tarvitsemme auttamaan ylösnousemusprosessissa askel askeleelta. Näitä tekniikkoja voi käyttää umpimähkään minimaalisen menestyksen kera. Jos kuitenkin haluamme edetä vakaasti ponnistelussamme saavuttaa itsemestaruus, meidän pitäisi oppia ja integroida nämä tekniikat siinä järjestyksessä, kun ne on annettu. Tähän on syynsä ja se tulee selväksi, kun hallitset kunkin tekniikan ja alat nähdä positiivisia tuloksia elämässäsi. Kun jalostat värähtelyäsi, sinusta tulee vähitellen moniulotteinen, mikä merkitsee, että yhdistyt useiden ulottuvuuksien taajuusmalleihin samanaikaisesti.

Ikuisesti rakkautta ja enkelisiunauksia,

Ronna

***********

Arkkienkeli Mikael

Rakkaat ystävät, tilan tekemiseksi ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden monien tasojen jalostuneille taajuuksille, on tapahduttava puhdistumisprosessi. Niillä oppitunneilla ja ohjeilla, joita olemme antaneet teille vuosien kuluessa, pyrimme antamaan teille tietoa, jota tarvitaan ylösnousemuspolun kulkemiseen helposti ja sujuvasti. Teidän täytyy kuitenkin ottaa vastuu paluustanne henkilökohtaiseen itsemestaruuteen. Olemme valmiina auttamaan teitä, kun otatte takaisin oikeutetun statuksenne henkiolentona, joka on Isä/Äiti Jumalamme jumalaisessa tehtävässä. Nostamme hattua urheudellenne. Teitä rakastetaan kovasti.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Marraskuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Mikä on henki? Uudet taajuuudet odottavat »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net