27.10.2015

Sallikaa itsenne laajentuminen ja välttäkää itsenne tuomitsemista

Tarkoituksenne ja potentiaalinne laajentaminen antaa nyt selkeyttä ja ymmärrystä matkastanne ja siitä, miten olette osallistuneet tähän suureen ylösnousemustehtävään.

Monet aspektinne tulevat esiin jumalaisella ajoituksella ja oikeassa tarkoituksessa, saattamaan loppuun parantumiskiertoja, vapauttamaan karmasiteitä ja luomaan uudelleen jumalaisen suunnitelmanne. Mutta kun teistä tulee tietoinen voimallisemmista mahdollisuuksista, uskotte, että olette tehneet virheitä ja tuomitsette tekonne väärinä tai harhaanjohdettuina. Kuitenkin valmiutenne kokea tuskaa ja kärsimystä osana ylösnousemussykliänne on ollut lahja Lähteelle, jotta ylösnousemus voisi tapahtua. Nyt olette vapaa siirtymään uusiin aspekteihinne, mutta vain jos vältätte sen polun tuomitsemista, jonka olette valinneet oppitunniksenne ja lahjaksenne.

Vastuu ylösnousemuksesta kuuluu kaikille ihmisille, mutta ne jotka ovat tietoisia sen luonteesta, tärkeydestä ja tarkoituksesta – valomajakat, valo- ja energiatyöntekijät, parantajat, empaattiset ja avosydämiset ihmiset – ovat olleet valmiita ottamaan ylimääräisen vastuun monimutkaisempien ylösnousemusosien toteuttamisesta, kuten parantumiskiertojen loppuunsaattaminen, karman loppuminen ja 3D-portaalien laajentaminen moniulotteisuuteen.

Saatatte tietää tämän vastuun tunteena, että jokin parempi on mahdollista, että enemmän iloa on saatavilla, että maailmassa voi olla rauha ja harmonia ja rakkaus ja myötätunto ovat mahdollisia. Ennen kuin voitte laajentua, teidän täytyy tuntea rajoittuneisuus. Ja ennen kuin voitte kokea korkeampien ulottuvuuksien vapauden, teidän täytyy tuntea pelon ja alempien taajuuksien rajoitukset. Tiedätte, että laajentuminen korkeampiin taajuuksiin on mahdollista, koska se on todellinen olotilanne. Mutta tämän tietoisuuden ja kokemuksen tuomiseksi ihmiskunnalle, teidän täytyi aloittaa tietämättömänä jumaluudestanne ja voimastanne ja luoda laajentumispolku. Opettajan on oltava aito kokemuksissaan voidakseen olla tiennäyttäjä toisille.

Jos teille ei ole selvää, miksi olette toimineet niin vähän ilon kera, muistakaa, että suostuitte uhraamaan ilonne auttaaksenne ylösnousemuksessa. Muistakaa, miksi suostuitte tulemaan ihmismatkalle panostamalla henkenne, energianne ja tietonne. Muistakaa, että sielunne läsnäolo maapallolla on ollut lahjanne Lähteelle, palvelus universaalille ylösnousemuspolulle. Maan ylösnousemus on yksi osa paljon laajempaa sykliä, johon koko universumi osallistuu universaalina ylösnousemuksena. Älkää tuomitko matkaanne siitä, mitä se ei ole ollut tähän mennessä, ja juhlikaa sitä, mitä olette sallineet matkanne olla tähän hetkeen saakka. Valitkaa sitten se hetki, jolloin päästätte irti rajoittuneisuudesta, uhrautumisesta ja parantumisesta, toivottaaksenne tervetulleeksi laajentuneen itsen. On aika.

Vapauttakaa itsenne rajoituksista tuomitsematta valintojanne tai valitsemaanne elämänpolkua. Silloin kun tuomitsette valintanne, estätte myös laajentumistanne ja rajoitatte energianne korkeimpia mahdollisia ilmaisumuotoja. Olette voimakas valo, joka on sallinut itsensä kokea pimeyden – ette sellainen, jonka pimeys on orjuuttanut ja joka ei pysty löytämään valoa. Laajentuminen josta olette nyt tietoinen mahdollisuutena, on muisto menneisyydestänne, jälleenyhdistyminen voimaantuneeseen jumaluuteenne, jonka voitte nyt tuoda nykyisyyteenne ja jakaa ihmiskunnan kanssa tulevaisuuden mahdollisuutena.

Juhlikaa saavutustanne nyt, jotta voitte muistaa totuuden olemuksestanne, tulla laajentuneeksi itseksenne ja elää ilossa (jumalainen taajuus), nauttia elämästä (jumalainen tehtävä) ja tulla siksi potentiaaliksi, jonka olette pitäneet piilossa tähän saakka (energianne ja henkenne jumalainen ilmaisu). Ylösnousemussuunnitelmanne sisälsi saapumisen tähän kohtaan matkallanne ja olette nyt tässä. Ponnistelu jatkuu, mutta nyt se voidaan saavuttaa ihmisyytenne ylösnousseista aspekteista käsin, yhdistyen jumaluuteenne, siihen integroituun moniulotteisuuteen, joka on taivas maan päällä.

AE Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

20.10.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä 18.10. Rukoileminen »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net