17.08.2015

Salaperäisyyden poistaminen kuolemasta

Rakkaat mestarit, maatasolla ihmiset riemuitsevat lapsen syntymästä, sillä se on todellakin luomisen ihme, ja he surevat rakkaan kuolemaa, sillä he tuntevat menettäneensä tuon ihmisen keskuudestaan.

Kuitenkin myös kuolema on ihme ja henkisestä näkökulmasta se on riemuitsemisen aikaa, sillä on aika palata todellisempaan olemistilaan.

Olemme usein puhuneet vähentyneestä tietoisuudesta ja useimmat teistä eivät tiedä, että ylösnousemusprosessiin sisältyy tajunnan laajentaminen integroidaksenne tietoisuusilmaisun kaikki puolet. Kuten olette usein kuulleet, ette ole vain ihminen, jolla on sielu – olette ihmeellinen olento, joka on kokenut valtavan kirjon fyysisiä tietoisuusilmaisuja.

Kun muinaisaikoina koitte aineellisia maailmoja vaihtelevassa määrin puolikiinteässä tai kiinteässä muodossa (ylemmässä neljännessä ja alemmassa viidennessä ulottuvuudessa joko maatasolla tai muilla planeetoilla aurinkokunnassanne tai galaksissanne), piditte saman muodon paljon kauemmin kun nyt. Itse asiassa piditte saman fyysisen astian tuhansia vuosia teidän ajanlaskunne mukaan. Siirtymäprosessi ja fyysisestä astiasta luopuminen elämän lopussa oli yhtä luonnollista kuin vanhojen vaatteiden poisheittäminen. Nykyään tuntemaanne kuolemaa ei ollut, ennen kuin ihmiskunta putosi alemman neljännen ja kolmannen ulottuvuuden tiheyteen ja unohditte, että maapallolla oleskelunne oli vain erittäin lyhyt "välisoitto" valtavassa kokemusjoukossa ihmeellisellä matkallanne ympäri kosmosta.

Erityisen jäähyväisseremonian jälkeen lähtevä sielu astui siirtymäsuihkulähteeseen, jossa violetti transformaatioliekki roihusi kirkkaasti (violetti liekki ei ole kuuma, kuten saatatte kuvitella, vaan viileä ja rauhoittava). Sitten hänet kuljetettiin välittömästi sopivaan korkeamman ulottuvuuden ympäristöön.

Ne jotka jäivät fyysiseen maailmaan, pystyivät kommunikoimaan telepaattisesti lähteiden rakkaidensa kanssa, ja he tiesivät tapaavansa taas joskus tulevaisuudessa. He tiesivät myös, että he voisivat yöllisillä matkoillaan eetterikehossa olla vuorovaikutuksessa rakkaidensa kanssa, sillä ne olivat yhtä todellisia ja muistettavia kuin päiväkokemukset.

Joskus tulevaisuudessa ihmiskunta lakkaa pelkäämästä kuolemaa ja ymmärtää, että se on luonnollinen osa hämmästyttävää ja jatkuvasti kehittyvää luomisprosessia. On luonnollinen syntymä-, kuolema/siirtymä-, lepo- ja sisäistämis- ja uudestisyntymävirta, jotta voidaan kokea se ihmeellinen muoto-, koko- ja todellisuusvalikoima, joka on käytettävissänne kanssaluojana. Sitä odotellessa teidän täytyy päästää irti monista vanhoista pinttyneistä ajatuksistanne ja tabuistanne kuolemasta ja tuonpuoleisesta ja tietää, että elämä jota nyt koette, on vain hetki universaalissa ajassa.

Yksi tärkeimmistä asioista ymmärtää on, että kaikki kokemanne alkaa sisältä. Olette mikrokosmos tai miniuniversumi makrokosmoksessa, joka sisältää kaikki kokemukset. Teitä on kuvattu soluksi Ylimmän luojan sydämessä/mielessä ja tämä on käypä kuvaus. Kaikki luomakunnassa sisältää ydinolemuksen, luomisen valo-rakkausenergian tai jumalan kipinän. Taaskin painotamme, ettei mitään voi olla olemassa ilman tätä elämän antavaa ydinolemusta. Tämä suurenmoinen valospektri lähetettiin Ylimmältä luojalta heikennetyillä luminanssitasoilla Isä/Äiti Jumalallemme ja sitten universumiimme suurten arkkienkelien säteilyn kautta. Mikään ilmentyneessä universumissa ei voisi olla olemassa ilman sitä ettekä voisi tekään.

Olette usein lukeneet/kuulleet jostakusta, jolla on ollut kuoleman lähikokemus, ja siitä miten hän tunsi vedon kohti valoa. Useimmiten tuo kokemus on sama, vain muutamin muunnelmin. Tavallisesti vakavassa sairaudessa tai traumaattisessa tilanteessa ihminen vedetään valoon ja hänet täytetään autuuden ja uskomattoman, pakahduttavan rakkauden tunteella. Hyvin usein hän näkee tunnetun valo-olennon ja joskus rakkaan ihmisen, joka on kuollut. Sitten tavallisesti hänellä on tunne, että hän voi mennä vain tietyn matkan kohti valoa ja hänet vedetään taas takaisin fyysiseen kehoonsa. Toisinaan valo-olento puhuu hänen kanssaan, mutta ei aina. Joskus hänelle annetaan vaihtoehtona palata fyysiseen elämään tai jatkaa kohti valoa, ja toisilla kerroilla hänelle kerrotaan, että hänen täytyy palata, sillä hänen tehtävänsä ei ole vielä tehty.

Aivan kuten olemme selittäneet, että verho ei ole tuolla jossain, vaan omassa aivorakenteessanne, sama pätee kuoleman lähikokemukseen. Se kaikki tapahtuu omassa korkeamman ulottuvuuden pyhässä mielessänne, korkeamman itsenne orkestroimana. Kuoleman lähikokemus on tavallisesti risteys elämässä, päätösaika ja tilaisuus astua valaistumispolulle. Ja hyvin usein, mutta ei aina, tapahtuu sielusulautuminen, jossa sieluitsenne korkeamman taajuuden osa, joka asuu sielutähtichakrassanne (noin 15-20 senttiä pään yläpuolella), siirtyy pyhään sydänkeskukseen ja alkaa tulla johtajaksi elämänkokemuksissanne, egon halupersoonallisuuden sijasta.

Kuoleman lähikokemuksen aikana tapahtuu kemiallinen reaktio, joka edesauttaa sisäänpääsyä pyhäksi mieleksi kutsuttuun aivo-osaan. Tämä sallii pääsyn tietyille alueille, jotka sisältävät sinne tallennettuja viisausvalopaketteja. Nämä valopaketit koostuvat korkeammista valotaajuuksista ja ne sisältävät informaatiota, johon tuo ihminen ei tavallisesti pääse käsiksi. Tämä ei ainoastaan tunnu ja näytä erilaiselta henkilön tietoiselle mielelle, vaan se antaa usein hänelle myös pääsyn johonkin historiansa osaan ja joskus sukulinjaansa ja muuhun tärkeään informaatioon.

Muistakaa tämä: kaikki mitä olette koskaan kokeneet ja kaikki mitä olette, ensimmäisestä kerrasta saakka kun tulitte yksilöllistyneeseen tietoisuuteenne jumalan kipinänä ja teistä tuli tietoinen siitä, että "minä olen mitä olen – olen Luojan viiste", on tallennettua viisausvalopaketteihin aivojen korkeamman ulottuvuuden tasoilla. Pyhään mieleenne, DNA:hanne ja chakrajärjestelmäänne on tallennettuna kaikki Ylimmän luojan ominaisuudet, laadut, hyveet ja aspektit. Ne odottavat teitä vaatimaan valtakunnan avaimet integroimalla ne korkeammat valotaajuudet, jotka antavat teille pääsyn koko suurenmoiseen jumalaiseen perintöönne.

Teillä on eetterikeho, joka sisältää aidon ja täydellisen kopion fyysisestä, mentaali- ja tunnekehostanne. Kun kuolette tai lähdette täysin kehostanne, hopealanka (kuten sitä kutsutaan) katkeaa ja eroatte fyysisestä astiasta, joka alkaa välittömästi hajota. Sielunne on hitaasti yhdistynyt eetterikehoonne ja sitten siirrytte ulospäin, korkeamman ulottuvuuden maailmoihin.

Monilla teistä on väärä käsitys siitä, millaista korkeammissa ulottuvuuksissa on. Korkeammat maailmat eivät ole epämääräinen ja aineeton ympäristö eivätkä ne näytä teistä erilaiselta kuin fyysinen maaympäristönne. Kuitenkin on monia eroja, kuten huomaatte ajan kuluessa. Kun teette siirtymän, teillä on muoto ja olemus. Kyllä, muotonne on jalostuneempi eikä yhtä kiinteä kuin kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä, mutta tunnutte kiinteältä ja myös kaikella ympärillänne on muoto ja järjestys. Se taso jolle olette virittyneet tai jonka kanssa olette yhteensopiva, määrittää, miten tietoinen olette, mitä kykyjä teillä on ja miltä ympäristönne näyttää. Taas kerran, ne taajuudet joita heijastatte tai joihin resonoitte, määräävät, mihin ulottuvuuteen tai aliulottuvuustasolle menette ja mille kosmiselle informaatiotasolle voitte päästä. Aurakenttänne on kuin viitta, joka ympäröi eetteri- tai astraalikehoanne, ja se on joko valoviitta tai negatiivisen ja epäharmonisen energian verho, jonka olette keränneet monien entisten elämienne kokemusten aikana.

Olemme selittäneet tätä aiemmin. On kuitenkin tärkeää, että teillä on selkeä ymmärrys siirtymäprosessista, ja niinpä annamme teille taas lyhyen kertauksen siitä, mitä tapahtuu sielun lähdettyä fyysisestä kehosta. Ne jotka ovat valaistuneita ja itsetietoisia, viedään välittömästi heidän suojelusneuvostonsa eteen tarkastelemaan mennyttä elämää – ei tuomittavaksi, vaan tarkastelemaan, mitä haasteita ja tilaisuuksia kohdattiin positiivisesti, rakkauden ja myötätunnon kera ja mitä tehtäviä ei saatu valmiiksi, ja siksi ne täytyy kokea uudestaan. Mitään ei voi kätkeä keneltäkään korkeammissa maailmoissa, sillä auranne kertoo koko tarinanne ja kaikki näkevät henki-itsenne säteilyn ja keveyden tai sen puutteen. Muotonne on kaunis ja täydellinen ja voitte ilmestyä missä tahansa iässä tai muodossa, jossa haluatte.

Teillä on monia vaihtoehtoja saatuanne valmiiksi tarkasteluprosessin. Voitte mennä yliopistoihin oppimaan eri tähtijärjestelmissä, voitte palvella monilla kyvyillänne, voitte nauttia luomakunnan kauneudesta ja käyttää kannssaluomistaitojanne tai mitä tahansa muita kokemuksia, joita on liikaa hahmoteltavaksi tässä. Sielukehitys ei ole korkeammissa maailmoissa yhtä nopeaa kuin fyysisessä kehossa, sillä olette tietoinen universaaleista laeista ja ajatuksillanne ja teoillanne on välittömät tulokset. Siitä syystä kaikki ovat innostuneita inkarnoitumaan maatasolle, vaikka se on täynnä haasteita, rajoituksia ja usein tuskaa ja kärsimystä.

Vaikka sitä voi olla vaikea uskoa, on upea tilaisuus ja suuri etuoikeus olla ruumiillistuneena maaplaneetalle tänä suurena transformaatioaikana. Monet kauniit sielut ovat valmiina ja toivovat saavansa tilaisuuden palata maapallolle ja osallistua tähän ihmeelliseen evoluutioprosessiin.

Sen ohella että olitte halukas tulemaan maapallolle ja jakamaan valoanne voidaksenne auttaa ihmiskuntaa ja planeettaa, teille annettiin tilaisuus ruumiillistaa niin paljon jumalaista itseänne, kuin pystyisitte sisältämään ja käyttämään. Tämä kultainen lupaus tehtiin teille ennen paluuttanne maapallolle tässä elämänkokemuksessa. Se oli/on ennenkuulumaton tilaisuus integroida maksimimäärä Jumalatietoisuutta ja palata todelliseen loistoonne valo-olentona.

Tarina on toinen niillä, jotka kuolevat väkivaltaisen kuoleman – niillä jotka ovat eläneet vihaten, peläten ja aggressiivisena toisia kohtaan tai jotka ovat keränneet paljon voitettavaa negatiivista karmavelkaa. Nämä sielut viedään ns. ensiapuun, missä heistä huolehtii rakastava isäntä armonenkeleistä. Nämä sielut laitetaan itse tekemäänsä vankilaan (heidän vääristynyt aura/astraalikenttänsä) ja he elävät unitilassa, joka koostuu heidän uskomuksistaan, negatiivisista teoistaan ja epärealistisista käsityksistään. Se on lähinnä ns. helvettiä tai kiirastulta, sillä he elävät alemman taajuuden ajatusmuotojen maailmassa, jonka he ovat luoneet monien kokemuselämiensä aikana.

Armonenkelit säteilevät jatkuvasti Luojan rakkaus-valoa heihin ja hitaasti ajan kuluessa ja riippuen negatiivisen kentän tiheydestä, rakkauseliksiiri tunkeutuu vähitellen kuoreen eetterikehon ja sielun ympärillä ja hajottaa sen. On aina mahdollista tehdä palautus, vaikka se saattaa kestää aioneita, riippuen negatiivisuuden rankkuudesta ja määrästä.

Sallikaa meidän selvittää yksi harhaluulo: ei ole "synti" tehdä itsemurhaa tai luopua elämästään, ennen kuin oma tehtävä on suoritettu. On monia syitä, miksi ihmiset päättävät lopettaa elämänsä tai uhrata sen toisen puolesta. Toisinaan sen käynnistää ylivoimainen häpeä-, syyllisyys- tai pelkotaakka, joskus väärin kohdistetut epäitsekkäät syyt (tavallisesti marttyyrikompleksista johtuvat) tai kun ihmisellä on parantumaton sairaus ja kivusta on tullut dominoiva. Näille sieluille näytetään, miten korjataan ne tilanteet, jotka aiheuttivat niiden kärsimyksen, kivun tai sairauden, ja heille annetaan toinen tilaisuus tajuta se oikein.

Jos ihminen päättää lopettaa elämänsä niiden tuskallisten tilanteiden vuoksi, jotka hän on luonut itselleen, hän ei voi välttää noita samoja olosuhteita tulevassa elämässä, ja näin se vain lykkää haasteita ja tilaisuuksia oppia elämänoppituntinsa. Muistakaa, että te olette aina oma tuomarinne ja päätätte suojelusneuvoston avulla, mitä seuraavat elämänkokemuksenne ovat, monien vaihtoehtojen ja tilaisuuksien ollessa käytössä. Korkeampien ulottuvuuksien ympäristössä sielu on aina innokas korjaamaan entiset virheet, jotta aurakentästä voidaan puhdistaa kaikki epäharmoniset värähtelymallit ja matka valaistumista kohti voi jatkua.

Teidän on myös tärkeää ymmärtää, että säännöt ovat muuttuneet, kun evoluutioprosessi kiertää spiraalin seuraavalle tasolle. Jokainen sielusukupolvi noin viimeisten sadan vuoden aikana on inkarnoitunut käytössään enemmän kosmista muistia. Toisin sanoen, unohduksenverho ohenee ja se poistetaan hitaasti kokonaan. Myös valokalvot monien DNA-säikeiden ympäriltä ohenevat ja nyt syntyvillä lapsilla on pääsy kykyihin ja taitoihin, jotka eivät olleet heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa käytössä. Kutsukaa heitä, miten haluatte – indigolapset, kristallilapset tai kultaiset lapset. He ovat viisaita vanhoja sieluja, jotka suostuivat inkarnoitumaan maapallolle ottaakseen ohjakset teiltä, vanhemmiltaan, ja johtamaan ihmiskunnan uuden ajan valoon.

Sillä ei ole merkitystä, kieltävätkö ihmiset sen todenperäisyyden, mitä välitämme teille. Se on silti elävä totuus ja universaali laki ja jokaiseen sieluun vaikuttavat ja jokaista sielua hallitsevat jumalaisen suunnitelman periaatteet, uskoo hän sitä tai ei. Tässä taas pätee sisäinen verho ja teidän on murtauduttava negatiivisen kolmannen/neljännen ulottuvuusympäristön rajojen läpi, saadaksenne tämän ihmeellisen yhteyden Lähteeseen. Olette aina olleet ja tulette aina olemaan yhteydessä Kaikkeen olevaiseen. Yhteydettömyydentunne on pelkästään mielessänne ja tie oven avaamiseksi elämänvirtaan on pyhässä sydämessä.

Rakkaat valonkantajani, pyydämme teitä katsomaan jokaista testiä ja haastetta tilaisuutena päästää irti vanhentuneista ajatuksista ja värähtelymalleista, jotka eivät enää palvele suurinta hyväänne. Pyydämme hartaasti teitä tarkastelemaan elämänkokemuksianne pyhän sydämenne/mielenne suodattimen läpi, kun ammennatte elämän/valon Luojahiukkasia ja täytätte ne rakkaudellanne ennen niiden säteilemistä maailmaan ja ihmiskuntaan. Olemme kaikki tässä kosmisessa evoluutiotanssissa ja yhdessä voitamme.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Elokuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Uuden taitosettinne käyttäminen Täysi vapaus »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net