14.09.2015

Sädentivä valotsunami ja jumalaiset maskuliinitaajuuden paluu

Rakas valoperhe, olette sitten astuneet syyskuuhun ja ratsastatte sillä sädehtivällä valoaallolla, jonka maapallonne vastaanotti 8/8/8 tai Leijonaportissa.

Olette tunteneet tämän uuden valokoodiaallon intensiivisyyden, kun se on auttanut teitä muuttamaan henkilökohtaista taajuuttanne ja sopeutumaan näiden sädehtivien värisävyjen edustamiin korkeampiin taajuuksiin. Syyskuussa teille annetaan lisätilaisuuksia ruumiillistaa ja hyväksyä nämä uudet taajuudet ja sallia sielunne tanssia näiden uusien sävelten ja äänien tahtiin.

Tämän sädehtivän valotsunamin tarkoitus on tukea teitä, kun saavutte lopultakin määränpäähänne täysin moniulotteisena tai yhdeksän ulottuvuuden ruumiillistumana maaplaneetalla. Maa on siirtynyt täysin yhdeksännen ulottuvuuden matriisiinsa ja näin ne jotka ovat valmiita, ratsastavat valotsunamilla yhdeksännen ulottuvuuden tietoisuuteen.

Tosiaankin, rakkaat ystävät, tästä syystä Maassa on niin paljon kaaosta ja hämmennystä tällä hetkellä. Tämä valotsunami toimii niin kuin tsunami aina ja huuhtoo pois kaiken, mikä ei ole vakaata ja varmaa ja luo tilaa uuden luomiselle.

Tällä hetkellä Maa on ankkuroitunut viidenteen ulottuvuuteen, mutta monet toimivat edelleen kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa. Sitten on monia, jotka ovat alkaneet nostaa tietoisuutta ja nousseet kuudenteen, neljänteen ja seitsemänteen tasoon ja korkeammalle. Ja näin jokainen ihminen vastaanottaa valokoodit ja taajuudet sen mukaisesti, mihin he ovat päässeet henkilökohtaisella evoluutiomatkallaan. Jos he ovat edelleen alemmassa tietoisuudessa, niin tämä aika näyttää kaoottiselta ja pelottavalta.

Rakkaat ystävät, tietäkää, että kolmannen ulottuvuuden tietoisuudella on juuret kaksinaisuudessa ja pelossa ja näin se näkee jokaisen tapahtuman jonain pelättävänä tai todisteena lopusta ja romahtamisesta. Atlantiksen apokalyptinen tietoisuus on voimakkainta kollektiivissa tällä tasolla ja näin ollen ne jotka ovat edelleen tässä pelkotaajuudessa, lähettävät ja tuntevat paljon pelkoa.

Kuitenkin tähtiperheenä te tiedätte, että olette saavuttaneet viidennen ulottuvuuden yhteyden ja tiedätte myös, että Maa kulki lopunajan tähtiportista 2012 ja se on nyt tiukasti aikajanalla ja matkalla uuteen ja taianomaiseen tulevaisuuteen.

Te jotka olette ottaneet vastaan ja ruumiillistaneet kuudennen ja seitsemännen tietoisuusulottuvuuden, tunnette voimakkaita luovuuspuuskia ja halun ilmaista itseänne ja sieluanne kaikin mahdollisin tavoin. Tunnette kehon ja sielun hyvin iloisen yhdistymisen hengen ja aineen pyhään liittoon itsessänne, kun kaksoisliekkiliittonne ankkuroidaan sydämeenne, sieluunne ja henkeenne. Se on suuren juhlan aikaa enkelimaailmassa ja olemme tässä rinnallanne jakaaksemme ilossa ja juhlassa.

Tässä syyskuussa ensimmäinen voimallinen päivämääränne on 9.9., jolloin kuljette 9/9/8-tähtiportin läpi. Tässä kohtaa 8/8/8-energia-aalto voimistuu ja nousee korkeampaan taajuuteen tai säveleen sopiakseen tuleviin energioihin. Tuolloin te jotka olette ottaneet vastaan mestarivalonne ja –koodinne, tunnette voimakkaan impulssin kehossanne ja sielussanne. Saatatte kokea tämän energiasähkösykkeinä kehossanne ja tuntea myös suurta väsymystä, kun fyysinen kulkuneuvonne sopeutuu tähän uuteen taajuuteen. Ehdottaisimme, että sallisitte itsellenne 9.9. hyvin lempeää ja hyvin sisäänpäin kääntynyttä meditointia, jotta voitte yhdistyä sisäiseen voimaanne ja sisäiseen valokoodimestaruuteenne.

Sitten muutaman päivän päästä teillä on uusikuu Neitsyessä ja myös osittainen auringonpimennys ja näin tämä on teille tilaisuus yhdistyä Maan kanssa – uuden Maan kanssa sen uusissa valotaajuuksissa – ja päättää, mitä haluaisitte ilmentää tässä uudessa aikasyklissä, joka kehittyy maapallolla. On aika katsoa, mitä fyysisiä muutoksia haluaisitte tehdä elämässänne ja mitä muutoksia voisitte tehdä hoivataksenne paremmin itseänne ja huolehtiaksenne paremmin terveydestänne ja hyvinvoinnistanne Maan päällä. Kun taajuudet nousevat valokehossanne ja fyysisessä kehossanne, saatatte huomata, että teidän täytyy elää kevyemmin, ja tämä sisältää elämäntyylinne ja ruokavalionne. Antakaa sydämenne ja sielunne olla oppaana tänä aikana. Auringonpimennys ankkuroi myös jumalaisen feminiinisyyden uudet solaaritajuudet ja Jumalattaren ja Magdaleenan läsnäolo tuntuu hyvin voimakkaasti tänä aikana. Sallikaa hänen olla osa olemustanne ja syleilkää sitä sisäistä Jumalatarta, joka olette!

Astutte päiväntasausenergioihin 23.9. ja tässä teillä on tilaisuus tasapainottaa nämä energiat, joita on tullut heinä- ja elokuusta saakka. Päiväntasaus edustaa sitä aikaa, jolloin päivä ja yö ovat samanpituisia ja Maa valmistautuu vuodenajan vaihtumiseen matkallaan auringon ympäri. Pohjoisessa siirrytään syksyyn ja talveen ja etelässä kevääseen ja kesään. Nämä voimakkaat Maan muutosenergiat ovat myös suuria voimia Maan geomagneettisessa kentässä sekä omassa valokehossanne. Tämä on hyvää aikaa seremonioihin ja meditointiin ja muistaa, että tulette tänne myös kunnioittamaan Maata ja olemaan Maan kollektiivienergian ääni, kun juhlitte päiväntasausta.

Sitten 28.9. energiat huipentuvat, kun juhlitte täysikuuta Oinaassa/Vaa'assa ja täydellistä kuunpimennystä, joka on myös verikuu ja viimeinen neljän voimakkaan verikuun sarjassa, jotka ovat olleet voimakkaiden muutosaaltojen kantajia. Tulikuu on aina voimakas täysikuu ja näin kuu Oinaassa verikuuna on Feenix-linnun täysikuu! Se on hetki, jolloin uusi syntyy vanhan tuhkasta ja uuden voima nousee sydämessänne, sielussanne ja hengessänne. Tänä aikana voitte odottaa tuntevanne uusien energioiden voimakkaan puuskan ja yhteyden uusiin tilaisuuksiin ja uusiin suuntiin elämässänne ja kollektiivin elämässä. Se mikä oli piilossa, paljastuu nyt ja tehdään selväksi!

Se on tilaisuus ihmiskunnalle yksilöinä ja kollektiivina nousta seisomaan ja liikkua eteenpäin valo-, rakkaus- ja myötätunto-olentoina. On tilaisuuksia valita rakkauden ja pelon välillä ja päättää, millaisen taajuuden ja todellisuuden haluatte luoda aikajanallanne vuosille 2015 ja 2016.

Rakkaat ystävät, on juhlan ja ilon aika! Älkää salliko tsunamiaaltojen pyyhkäistä itseänne hämmennykseen ja kaaokseen, vaan pysykää tiukasti maadoittuneena omaan sydämeenne ja sieluunne, yhdistyen taivaaseen ja maahan ja ollen kanava tai välittäjä jumalaiselle valolle ja uusille kirkkaille taajuuksille, jotka valaisevat tien uuteen todellisuuteen!

Kirkkaiden jumalaisten maskuliinitaajuuksien paluu

Kun timanttivalokoodit on integroitu Maahan 2015 ja nyt kun nämä uudet sädehtivät valotaajuudet maadoitetaan Maamatriisiin, on toinen jännittävä energia ja tapahtuma. Olette kaikki toivottaneet tervetulleeksi jumalaisen feminiinisyyden ja Jumalatartaajuuksien paluun ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi jumalaisen maskuliinisuuden sädehtivät taajuudet.

Ystävänne ja kolleganne Siriukselta seisovat valmiina auttaakseen teitä, kun taas kerran vastaanotatte ja integroitte jumalaisen maskuliinisuuden korkeammat taajuudet. Siriuslaisissa tarinoissa jumalainen maskuliinienergia inkarnoitui Shu'na, joka kuvattiin höyheneksi tulessa tai lintumieheksi. Monet voimakkaat siriuslaiset opettajat jotka tekivät itsensä tunnetuksi teille, ottivat lintumiesmuodon – Toth, Horus vanhempi ja Ra.

Lintu edusti tämän energian kykyä lentää jumalaisen luomisälykkyyden tuulilla ja virrattaa energia ilmentymään. Se edustaa myös kykyä matkustaa monissa ulottuvuuksissa ja lentää kosmoksen läpi valotuulilla. Kun teistä tulee moniulotteinen, teidän täytyy ottaa vastaan tämä energia, jotta voitte luottaa kykyynne matkustaa kosmoksessa valosiivin ihmisenkeleinä.

Jumalaista maskuliinienergiaa ruumiillistivat myös Jeshua, Buddha, Shiva ja muut, jotka ottivat itselleen visionääriuneksijan voiman ja pystyivät näkemään suuremman kuvan elämässä ja ihmiskunnan matkalla. He käyttivät valosiipiään noustakseen alempien ulottuvuuksien ja kuoleman otteen tuolle puolen ja pystyivät ylösnousemaan valoon timanttivalon enkelisiivillään.

Kun yhdistytte jumalaiseen maskuliinisuuteen näillä korkeammilla tasoilla, tunnette tasapainon palaavan jumalaisen feminiinisyyden ja jumalaisen maskuliinisuuden välille. Tämä voimistuu lokakuussa 10/10/8-tähtiportissa 10.10. ja sitten huipentuu 11/11/8-portissa 11.11. Tuolloin tapahtuu pyhä avioliitto, kun nämä kaksi energiaa yhdistyy nostamaan ihmiskunnan ja planeetan tietoisuuden uudelle tiedostamis- ja rakkaustasolle. Tämä on voimallinen hetki planeetalle ja se valmistelee teidät vuoden 2015 aallon viime vaiheisiin, 12/12/8-tähtiporttiin 12.12. ja päivänseisaukseen 21.12., kun Maa asettuu linjaan Galaktisen keskuksen tai Suuren keskusauringon kanssa ja juhlii voimakkaita valotulvia, joita saadaan suuresta kosmisesta sydämestä ja välitetään Suuren keskusauringon kautta Maahan ja sydämiinne.

Rakkaat ystävät, pyydämme, että työskentelette tänä aikana valokehonne ja energiakenttänne kanssa ja että otatte päivittäiseksi harjoitukseksenne työskennellä sen pyhän timanttisydänaktivoinnin kanssa, jonka olemme antaneet teille. Kun yhdistätte jumalaisen maskuliinisuuden ja jumalaisen feminiinisyden timanttivalon, tunnette tuon sisäisen jumalaisen valotasapainon omassa sydämessänne, sielussanne ja olemuksessanne.

Neljännen ulottuvuuden hallitseminen ja aikaspiraalien käynnistäminen

Rakas valoperhe, olemme puhuneet teille aiemmin sen tärkeydestä, että sallitte itsenne hallita ajan neljättä ulottuvuutta. Monet teistä ovat huomanneet, miten aika näyttää jatkuvasti kiihtyvän ja kulkevan nopeammin. Tämä johtuu siitä, että olette yhteydessä kollektiivitietoisuuteen, joka toimii enimmäkseen vielä 3D-aikakalenterien mukaan. Kun jumalainen valovirta nopeutuu, kaikki näyttää ikään kuin liikkuvan nopeammin, kuten tietysti tapahtuu.

Ainoa tapa toimia tämän nopeutumisen kanssa on nostaa tietoisuuttanne ja luoda se aika, jonka tarvitsette. Aika on harhaa, keksitty asia, jossa on vähän todellisuutta. Kolmannessa ulottuvuudessa se sepitettiin taloudellisen tarpeen mukaan ja elämäänne hallitsi työaikataulu. Nyt korkeammissa ulottuvuuksissa olette vapaa luomaan omien aikakehystenne, -tarpeidenne ja -halujenne mukaan. Tämä on aikaa käynnistää omat aikajananne tai aikaspiraalinne ja virrattaa luovaa energiaa unelmiin ja toiveisiin, joita haluatte paljastaa ja ilmentää maailmassa.

Olette valonmestari ja olette nyt tulossa lopulliseen, todelliseen harmoniaan sielunne ja korkeamman itsenne kanssa. Sallikaa itsenne tuntea unelmat ja visiot, joita nousee sielussanne korkeammilta tasoilta, ja ilmaista ne maailmassa omina unelminanne, visioinanne ja luomuksinanne.

Tällä tavalla, rakkaat ystävät, määräätte sen tavan, millä timanttivalo ja sädehtivät taajuudet maadoittuvat ilmentymään elämässänne ja todellisuusluomisessanne!

Nyt teidän on aika päättää, mitä sieluseikkailuja haluatte luoda, ja olla sallimatta kollektiivitietoisuuden alempien tasojen pelon ja ahdistuksen estää teitä. Miksi antaa luova energianne ja voimanne apokalyptisen painajaisen luomiseen, silloin kun on paljon enemmän koettavaa kasvun ja itsemääräämisen polulla? Miksi ette sen sijaan loisi polkua, joka on täynnä valoa, iloa, rakkautta ja seikkailua, koska tämän voitte tehdä levittäessänne aikajananne kuin taivaallisen kukan, joka avaa terälehtensä kosmiseen aurinkoon!

Toivotamme teille paljon iloa ja valoa tietoisuusseikkailuunne, kun jatkatte ratsastamista kirkkailla aalloilla uuteen todellisuuteen tässä syyskuussa.

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

5.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net