08.07.2015

Saavatko tarkkailijat tuntemaan syyllisyyttä?

Alatte huomata muutoksia olemuksessanne. Kenties huomaatte jonkun tai jonkin koskettavan itseänne enemmän kuin koskaan.

Kenties lähestytte jotain ihmistä tai kokemusta eri tavalla. Merkkejä, että te ette ole sama olento kuin muutama kuukausi sitten.

Olette poistaneet olemuksenne peitteen. Uusi "sinä" alkaa sädehtiä tavoilla, joita ette ole välttämättä odottaneet – ja se on yhtä yllättävää teille kuin ympärillänne oleville.

Jotkut teistä uskovat, että palaatte eilisen "sinuksi" – nuoremmaksi ja rakastavammaksi versioksenne. Niin saattaa olla, mutta lisäsitte muutaman kuluneen vuosikymmenen tekijät, mikä varmistaa, että kokemuksenne ovat syvempiä ja rikkaampia rakkaudessa ja ilossa.

Ette kenties tunne vielä rakkautta tai iloa. Sellainen on odotettua, kun parannutte tai prosessoitte noita energioita, joita niin kernaasti yhdistitte olemukseenne aiemmin tänä vuonna. Monet teistä ovat tai olivat "sulakkeen palamisen", burnoutin, jopa maakuoleman partaalla. Hyväksyitte niin paljon energiaa, kuin ajattelitte kehonne voivan ottaa vastaan, ja sitten pyysitte lisää. Niinpä teidän täytyy ehkä parantua vähän pidempään.

Te jotka ette hyväksyneet yhtä paljon energioita tai joilla on vahvempi fyysinen olemus, alatte panna merkille tunteita ja toimintamuutoksia. Ikään kuin sementtimuuri sydämenne ympäriltä alkaa murentua. Niin se on.

Tässä vaiheessa totutte niihin uusiin tunteisiin, joista luette, mutta joita ette ole vielä kokeneet missään maaelämässä.

Kenties lapsena tunsitte enemmän rakkautta toisia kohtaan – myös itseänne. Mutta ne vuodet jolloin vahingoituitte, hyväksyitte sen, mikä ei ollut hyväksyttävää olemuksessanne ja teeskentelitte olevanne jotain, mitä joku toinen halusi teidän olevan – ja muut maakokemukset jotka loivat tunnesuojasementtimuurin – häipyvät muistoksi harvempien pelko-, ylenkatse-, viha- tai surutunteiden kera.

Nuo muistot tuntuvat pian enemmän historiakirjalta kuin henkilökohtaiselta todellisuudelta. Historialta mikä on koskettava, surullinen tai iloinen, mutta mikä ei suoranaisesti liity teihin.

Sydämenne ei voi olla vapaa leijumaan uuteen "sinuun", ennen kuin hyväksytte kaiken, mikä on "sinä", ja rakastatte sitä. Tämä ei ole mahdollista, jos jatkuvasti märehditte tietoisesti tai alitajuisesti kaikkea, mitä teitte väärin maaelämä toisensa jälkeen.

Tämä muutos henkilökohtaisesta muistosta persoonattomaksi historiaksi oli huhti-toukokuun energiatulvien sysäys – lahjoja universumilta joita pyysitte massana. Sillä oivalsitte, että te ette pystyneet selvittämään ilman universaalia apua niitä monia pelkoja ja kipuja, jotka liittyivät ainutlaatuiseen polkuunne tässä elämässä.

Hyväksyitte tuon universaalin avun löytääksenne vain aiemman 3D-tuskanne osat, joihin teidän täytyi tarttua ja jotka teidän tarvitsi puhdistaa ennen siirtymistä eteenpäin. Ja näin teillä on hämmästyttäviä tuloksia.

Joistakin teistä on tullut melkein uusi olento fyysisessä kehossanne. Ajatuksenne, uskomuksenne, havaintonne ja tekonne ovat yhtä uusia teille kuin toisille. Löydätte uusia syvyyksiä, harvempia pelkoja ja hämmästyttäviä suuntia melkein päivittäin.

Kenties olette väsynyt. Se on ymmärrettävää ottaen huomioon kaiken, mitä olette kokeneet ja koette. Sallikaa niin olla. Älkää puskeko itseänne uupumukseen. Tietäkää samaan aikaan, että se "sinä" mikä alkaa suodattaa, tuntea, ajatella ja uskoa eri tavalla, on todella uusi "sinä" koko loistossaan.

Älkää pelästykö uutta "sinua". Nauttikaa tuosta uudesta, pehmeästä ja rakastavasta olennosta, minkä löydätte piilosta sementtisuojanne alta. Suojan mikä oli tarpeellinen teille fyysisessä maaelämässä 3D-pelkojenne ja –odotustenne vuoksi.

Ne jotka ovat uusia maapallolla, jotka kokevat maapallon ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja, eivät koe samoja muutoksia kuin te. Näin on, koska he eivät tarvitse suojapeitettä. Mutta toisaalta he eivät myöskään koe maarakkautta tai –pelkoa niin syvästi, mitä teillä on tai odotatte kokevanne.

Kenties ymmärrätte paremmin niitä olentoja, jotka eivät näytä välittävän juuri mistään, jos oivallatte, että he ovat vieraita vieraassa maassa. He ovat toisista paikoista – eivät "toistomaan asukkaita" kuten useimmat teistä, jotka luette näitä sanoja.

He eivät ole kiinnostuneita parantumisesta tai rakkauskanavansa laajentamisesta. He panevat muutokset pelkästään merkille – samaan tapaan kuin matkustaja vieraassa maassa saattaisi tehdä. He pitävät tätä tai tuota kiehtovana, mutta eivät riittävän kiinnostavana omistautuakseen maapallolle tai maasiirtymälle kuten te.

Teidän mielestänne he tuntuvat yhteydettömiltä, koska he ovat. He eivät odota tulevansa maan asukkaaksi – ainakaan nyt. He nauttivat sen sijaan uuden maan uutuudesta.

He ovat vain maatarkkailijoita. Mutta astuttuaan maapallon ilmakehään he unohtivat universaalin tarkoituksena ja heistä tuli yksi noista etäisistä maan asukkaista, joita te pidätte järkyttävinä.

He eivät näytä olevan kiinni missään tai kessään. Kenties he sanovat oikeat sanat tai toimivat oikein, mutta ette voi tuntea mitään heidän fasadinsa takana. Vaikka heillä saattaa olla aura, he ovat muuten "tyhjä pöytä".

Jotkut teistä valo-olennoista ovat tuoneet tällaisia olentoja tähän maailmaan synnyttämällä lapsen tai muilla tavoin ja teistä tulee aina vain hämmästyneempi heidän yhteydettömyydestään teihin. Tarkkailkaa heitä muutama tunti ja huomaatte, ettei heillä ole yhteyttä myöskään kehenkään muuhun tai useimpiin. Ei ole mitään, mihin voitte yhdistyä.

Te jotka olette "kietoutuneet" sellaiseen, joka ei ole maapallolta, tunnette luultavasti syyllisyyttä, ettette kykene yhdistymään hänen kanssaan. Tosiasiassa olette antaneet heille kaiken, mitä he halusivat – pääsyn maapallolle tämän suuren muutoksen aikana.

Olette täyttäneet sopimuksenne heidän kanssaan. He oppivat, mitä haluavat oppia, sitten kun haluavat tehdä sen. Teidän ainoa roolinne oli sallia heidän tulla maapallolle ohjauksenne tai kutsunne kautta. Siirtykää eteenpäin kuten hekin. Ei ole mitään jatkuvaa sidettä. Tiedätte sen sydämessänne, kun yritätte yhdistyä heihin ettekä tunne mitään.

Kenties ihmettelette, onko sellainen toiminta haitallista fraaseille: "Olemme kaikki yhtä" ja "Rakastakaa toisia niin kuin itseänne."

Ette voi pakottaa ketään rakkauslaatikkoon. Sallikaa itsenne päästää irti syyllisyydestä, että pitää yrittää pakottaa jonkun joksikin, mikä hän ei ole – erityisesti maatarkkailijoita, joilla ei ole aikomusta palata maapallolle tai osallistua parantumisratkaisuun. Olkaa vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotka tuntevat rakkauden ja rakastamisen.

Tarkkailijat eivät ole kiinnostuneita tuosta maaelämän aspektista. He eivät ole zombeja, pelkästään tarkkailijoita – kuten te jotka käytte eläintarhassa. Vaikka siellä käynti voi olla rikastavaa, teillä ei ole tarvetta hypätä häkkiin ja olla vuorovaikutuksessa eläinten kanssa tai jakaa niiden kokemuksia.

Niin se on, että löydätte uuden osan itsestänne – tarkkailijavuorovaikutukseen liittyvän syyllisyyden. Voitte käydä siinä uudestaan ja poistaa sen, jos niin valitsette. Niin se on. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

29.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net