29.11.2015

Rakkauden turva ja suruharha

Me Arcturuslaiset tulemme luoksenne nyt-hetkessänne osoittamaan kunniaamme jatkuvasti laajentuvasta muuntumisestanne korkeampiin ja korkeampiin tietoisuustaajuuksiin.

Kun tietoisuutenne laajenee todellisuustaajuuteen, joka on neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen yhdistävä kynnys – tunnetaan usein sateenkaarisiltana – todellisuushavaintonne tekevät kvanttihypyn.

Syynä tähän muutokseen on, että viidennen ulottuvuuden havaintonne tulevat käyttöön 3D-aivojen kanssa. Tämä muutos tapahtuu, kun aloitatte yhdistymisen moniulotteiseen mieleenne.

Tämä yhdistyminen tapahtuu, kun tietoisuutenne laajenee korkeampaan delta- ja gamma-aaltoajatteluun. Ette ehkä tiedosta tätä muutosta tietoisuudessanne, mutta tulette lisääntyvässä määrin tietoiseksi viesteistä, joita saatte viidennestä ulottuvuudesta ja sen yli.

Itse asiassa viidennen ulottuvuuden havaintonne tulevat käyttöön moniulotteisen mielenne kanssa, joka on liittymä korkeampien maailmojen ja kolmannen ja neljännen ulottuvuuden ajattelunne välillä. Sitten kun teistä tulee tietoinen moniulotteisesta mielestä, teistä tulee tietoinen informaatiosta, jota tulee moniulotteisen ITSENNE korkeammista oktaaveista.

Useammat ja useammat teistä alkavat ajatella moniulotteisessa muodossa. Kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajattelun ja moniulotteisen ajattelun erona on aika. Aika hallitsee fyysistä maailmaanne. Silloin kun rakastatte sitä, mitä teette, aika lentää. Kun teette jotain, mistä ette pidä, aika matelee.

Todellisuudessa aika on kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhaa. Kauan sitten ylösnousemus merkitsi sitä, että yksilö matkusti tietoisesti neljännen ulottuvuuden korkeimpiin maailmoihin fyysisen inkarnaationsa lopussa. Nyt ylösnousemus merkitsee tietoista matkustamista neljännen ulottuvuuden yli viidenteen ulottuvuuteen.

Tässä nyt-hetkessä tapahtuu maailmanlaajuinen ylösnousemusprosessi viidenteen ulottuvuuteen. Voitte kuitenkin osallistua tähän tapahtumaan vain, jos voitte havaita sen. Vaikeutena on, että jos tietoisuutenne on kalibroitu tietoisesti vain kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, voitte havaita vain niiden todellisuudet.

Näissä tietoisuus- ja havaintovalinnoissa ei ole hyvää ja huonoa tai oikeaa ja väärää. Jotkut ihmiset eivät ole kiinnostuneet tietoisesta yhteydestä planeetan ylösnousemusprosessiin. Monet heistä ovat käyttäneet maa-astiaa myriadeja inkarnaatioita ja haluavat jäädä kolmannen/neljännen ulottuvuuden muotoon, johon ovat tottuneet.

Kuitenkin useammat ja useammat teistä muistavat ja omistautuvat täyttämään tehtävänsä auttaa planeettaylösnousemuksessa. Ensimmäinen haasteenne on laajentaa tietoisuuttanne riittävästi, jotta voitte olla jatkuvassa, tietoisessa yhteydessä ITSENNE moniulotteisten ilmaisujen kanssa.

Tämä tietoinen yhteys ITSENNE aina vain korkeamman ja korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihin palvelee Jaakobin tikapuina. Nämä jatkuvasti laajentuvien todellisuustaajuuksien tikapuut opastavat teitä, kun on teidän nyt-hetkenne päästää irti maa-astiasta ja palata Kotiin.

Nämä Jaakobin tikapuut ovat itse asiassa taajuuspolku, jonka loitte, silloin kun otitte vapaaehtoisesti astian auttaaksenne Gaiaa planeettaylösnousemuksessa. Teidän jotka tulitte 1940-luvun loppupuolella ja 1950-luvun alkupuolella, täytyi kätkeä korkeampi valonne monta vuosikymmentä, ennen kuin voitte suorittaa avoimesti tehtäväänne.

Vaikeutena oli, että kätkitte todellisen moniulotteisen ITSENNE liian kauan ja aloitte unohtaa, että se olitte te. Onneksi korkeammat valotaajuudet joita tulee Maan ilmakehään nyt-hetkessänne, ovat vuorovaikutuksessa sen 97%:n kanssa DNA:stanne, joka oli suljettava suurimmassa osassa maainkarnaatioistanne.

(Informaatiota tästä DNA:sta http://www.multidimensions.com/fulfillment-process/holographic-reality-part-2)

Tämä 97% DNA:sta palvelee moniulotteisen valon henkilökohtaisina madonreikinä. Näin ollen se palvelee kommunikointireittinä maa-astiaa käyttävän itsenne taajuuden ja sen todellisen, moniulotteisen tietoisuutenne välillä, jota nyt aktivoidaan.

"Eksyneet sielut" jotka tiesivät, etteivät he pystyneet laajentumaan korkeampiin valotaajuuksiinsa, oli vahvistettava pelkokampanjointiaan massojen tietoisuuden alentamiseksi. Massat kuitenkin ovat heräämässä lisääntyvässä määrin totuuteen moniulotteisuudestaan.

Kun useampi ja useampi teistä tunnistaa tietoisesti, että olette moniulotteisia olentoja, luontaisista korkeammista havaintotavoistanne tulee normaaleja – selväkuuloisuus, selvänäköisyys ja selvätuntoisuus.

Nämä korkeamman ulottuvuuden havainnot antavat teille tärkeää informaatiota ympäristöstänne, joka on kaukana niiden havaintotavan yläpuolella, jotka edelleen haluavat vahingoittaa ja hallita.

Mikä tärkeintä, korkeammat havaintonne sallivat teidän tunnistaa lisääntyvän voimanne muuntaa todellisuutenne korkeammaksi värähtelytaajuudeksi, luontaisen ehdottoman rakkautenne ja violetin tulen voimalla.

Kun jokainen teistä – sekä ryhmissä – muuntaa tietoisesti todellisuutensa korkeampaan taajuuteen, "valta toisiin" –voimat jätetään taakse alempiin astraalitodellisuuksiin, jotka ne ovat luoneet.

Lisäksi laajentunut havaintotapanne sallii teidän havainta mahdollisia todellisuuksia viidennen ulottuvuuden nyt-hetken perspektiivistä. Näin ollen voitte havaita mahdollisia todellisuuksia, ennen kuin ne tapahtuvat.

Voitte sitten tukea tuota mahdollista todellisuutta lähettämällä ehdotonta rakkautta ja violettia tulta siihen, ennen kuin edes tapahtuu. Maadoitatte näin samanaikaisesti korkeamman ulottuvuuden todellisuusversion ja muunnatte kaikki eksyneiden sielujen yritykset puuttua jumalaiseen suunnitelmaan.

Tällä tavalla ne jotka ylösnousevat korkeampiin todellisuustaajuuksiin, voivat auttaa luomalla turvallisemman maailman niille, jotka vasta aloittavat heräämisprosessinsa.

Aivan kuten olitte kolmannen todellisuusulottuvuuden suojelijoita, sen ollessa ensisijainen todellisuutenne, säilytätte tuon aseman laajentaessanne tietoisuutenne takaisin siksi moniulotteiseksi olennoksi, joka olette aina olleet.

Näin jokaisella askeleella jonka otatte korkeampiin taajuuksiin, jätätte "leivänmuruja" toisten seurattavaksi. On totta, että valolla on edelleen vihollisia. Nämä viholliset vähenevät kuitenkin enemmän ja enemmän joka päivä.

Muuntamalla uudet projektit kauas eksyneiden sielujen ulottumattomin, autatte kovasti Gaian ylösnousemusprosessia. Mikä tärkeintä, suojelunne ja opastuksenne auttaa eksyneiden sielujen vääjäämättömässä tappiossa. Koska Gaia on vapaan tahdon planeetta, ne jotka palvelevat pimetyttä, jätetään taakse, kunnes he päättävät palvella valoa.

Lisäksi, kun useammat ihmiset tunnistavat olevansa moniulotteinen olento, jolla on valoastia myriadeissa ulottuvuuksissa ja todellisuuksissa, hekin oivaltavat oman sisäisen voimansa muuntaa pimeyttä valoksi.

Tässä nyt-hetkessä monet teistä, valotyöntekijöistämme, kulkevat viimeisten vihkimystensä läpi viidennen ulottuvuuden tietoisuuteensa. Nämä vihkimykset ilmenevät ongelmina, mutta jos tunnistatte ne vihkimyksiksi, voitte muistaa käyttää luontaisia moniulotteisia voimianne – muuntaminen ja ehdoton rakkaus.

Muistakaa, että jos autatte vain kahta ihmistä muistamaan todellisen moniulotteisuutensa ja nuo kaksi ihmistä kertoo kumpikin kahdelle ihmiselle ja tämä jatkuu eteenpäin, niin ajatelkaa, miten moni ihminen tietää totuuden.

Vapauttaako totuus ihmiset 3D-matriisin rajoituksista? Se vapauttaa vain ne, jotka haluavat vapautua. On edelleen monia ihmisiä, jotka eivät ole valmiita siirtymään kolmannen ulottuvuuden todellisuusmatriisin ulkopuolelle.

Gaia on päättänyt olla vapaan tahdon planeetta, jolla sen kaikki olennot voisivat tehdä omat päätöksensä. Siksi ne jotka eivät ole valmiita ylösnousemaan, voivat jatkaa inkarnaatio-oppituntejaan maan päällä, kunnes on Gaian ylösnousemuksen nyt-hetki. Silloin he voivat ylösnousta tai jatkaa kolmannen ulottuvuuden seikkailujaan toisella planeetalla.

Kuten näette, Gaian alkuperäinen suunnitelma on pitkään ollut pilaantunut. Se johtui siitä, että Gaia on tarjonnut myös tilaisuuden elää polariteeteissa, jotka vaikuttivat erillisiltä. Nämä polariteetit, kuten hyvä ja huono, ovat polariteetteja vain, jos ei havaitse sitä, mikä värähtelee kolmannen ulottuvuuden asteikon ääripäiden välissä.

Onneksi kun tietoisuus laajenee viidennen ulottuvuuden taajuuksiin, voitte havaita korkeamman ulottuvuuden energiakentät, jotka yhdistävät ns. polariteetit. Sitten havaitsette niiden sijasta valoasteikon.

Heräämällä siihen, ettei mikään ole erillään, oivallatte, että kaikki on yhtä. Kun kaikki elämä on yhtä, ei voilla häviäjää tai voittajaa. Olette kaikki tässä yhdessä. Kun olette kaikki yhdistyneet ykseydessä, ei voi olla kilpailua toisten kanssa eikä toisten hallintaa – käsite "toiset" häviää.

Näettekö, miten kolmas ulottuvuus muuttuu Gaian hologrammiohjelman korkeammaksi taajuudeksi? Siinä missä Maatodellisuus perustui aiemmin erillisyyteen, nyt se muuntuu ykseyteen.

Olette kaikki nähneet, että alemmat todellisuustaajuudet, kuten kolmas ja neljäs ulottuvuus, vastustavat muutosta. Tätä muutosvastarintaa on ollut, koska monet eivät ole tunteneet turvaa ja täytyy tuntea turvaa kokeillakseen jotain uutta ja edistynyttä.

Miten yksilö tuntee turvaa, kun hän luulee olevansa yksin pelottavassa maailmassa? Hän ei tunne! Itse asiassa hän tuntee usein surua.

Verho nro 2 – Suruharha (Lie)

Huimaus, kirkas valo ja kova suhina ovat minulle vähän helpompia kestää tällä kertaa. Näyttää kuitenkin kestävän ikuisuuden, ennen kuin totun tähän voimakkaaseen valoon. Vähitellen pystyn näkemään valoympyrän edessäni ja tunnen lady Astrean lempeästi muistuttavan minulle, että on aikani astua ympyrään. Taaskin ladyt tulevat luokseni ja poistavat näkymättömän verhon ja samalla kuulen lady Leton äänen sisältäni sanovan: "Tämä verho on suruharha.

"Kuten saatat muistaa elämäsi unista, teemana on uudestaan ja uudestaan ollut rakkauden menettäminen ja sitä seuraava suru. Tiedä, rakkaani, ettei rakkaus koskaan kuole. Se voi muuttua tai siirtyä korkeampaan värähtelyyn, muttei se voi kuolla. Sitten kun rakkausenergia on luotu maan päällä, tuon energian luoja on saanut elinikäisen ystävän, sillä rakkauden luojana oleminen on merkittävä maaoppitunti koko ihmiskunnalle."

Kun veljet Hilarionin retriitistä ottavat verhon, kuulen Hilarionin äänen sanovan: "Rakkausenergiakenttä toimii kilpenä. Sitten kun sinusta tulee energiamestari, pystyt näkemään rakkausenergiaa kaikissa ympäristöissä. Rakkausenergia on erilainen kuin kaikki muut energiakentät. Toiset energiat lähtevät luojan aurasta ja aloittavat matkansa todellisuuksien läpi, mikä lopulta päättyy kolminkertaisena paluuna luojalle.

Rakkausenergiakin tietysti lähtee luojasta, mutta se jättää pienen osan itsestään luojaan suojakilveksi. Tämä johtuu siitä, että rakkaus on hyvin puoleensavetävää ja tarttuvaa. Se tarttuu kaikkeen, minkä kanssa se on kontaktissa. Rakkaus on voimakkain energiavoima, joka tunnetaan maaplaneetalla, jumalaisen rakkauden ollessa kaikkein korkein taajuus."

Sitten kuulen Apollon äänen: "Rakas ystävä, hyvää huomenta taas. Miten oletkaan kärsinyt tässä elämässä! Miten olet tuntenut olevasi rakkaudeton ja ei-rakastettava. Suru joka on tullut sinuun rakkauden menettämisen harhasta, on ollut vaikein elämänoppituntisi. Kuten tiedät henkilökohtaisesta karmasta muissa elämissä, sinulla on ollut taipumista olla arvostamatta rakkaitasi ja olet sen sijaan keskittänyt energiasi muualle. Tuon mallin vuoksi olet pelännyt rakkauden menettämisen karmarangaistusta, rakas ystäväni, "pelkosaostumia".

"Tiedä nyt sydämesi ytimessä, että rakkaus ei voi koskaan kuolla. Rakkaus pysyy aina rakastajien ja rakastettujen sielussa. Rakkaus on sieluominaisuus ja siksi se nousee lopulta sielutasolle. Vaikka olento kuolisikin, sillä ei ole merkitystä, koska rakkaus välittyy automaattisesti tuon olennon korkeampaan kehoon. Muista, ettei ole todellista surua, kuten ei ole todellista erillisyyttäkään. Erillisyys on perimmäinen harha, erityisesti maaplaneetalla. Auringossa olemme kaikki yhtä.

"Muista nyt, että surutunteesi ovat todellisuudessa koti-ikävää. Tämä koti-ikävä on jumalaista tyytymättömyyttä. Salli jumalaisen tyytymättömyytesi opastaa sinut henkisydämeesi. Käytä tätä harhaa. Tunne suru ja vie se sydämeesi. Laita se ykseyden jalkoihin, jolloin sielu pyyhkii otsasi ja koskettaa sydäntäsi. Yksi odottaa lahjaasi. Antaminen on aarteesi."

Apollon mahtavien sanojen myötä tunnen itseni "haalistuvan" ja tiedän, että palaan nyt Maahan …

Kysymyksiä Surusta

Miten olet muuntanut pelon ja surun elämässäsi?

Miten olet auttanut muita? Jakamisesi auttaa toisia …

Siunausta ja kiitos kommenteistanne.

Sue

Arcturuslaisia kanavoinut ja kirjoittanut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

22.11.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Valmistaudu apinan vuoteen 2016 Erilainen maailma »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net