03.09.2015

Paluu uudelle maapallolle

Olemme onnellisia, että olette pystyneet säilyttämään ehdottoman rakkaustietoisuuden siitä lähtien, kun avasitte ovenne uudelle maapallolle. Jatkuva ehdottoman rakkauden tunne varmistaa ylösnouseville ihmisillemme, että he luovat uutta maapalloa.

Tiedämme, että teillä kaikilla on joitain pelkopohjaisen 3D-ajattelun hetkiä, mutta haluamme teidän oivaltavan, että nuo hetket eivät ole millään tavalla epäonnistumista. Sen sijaan ne ovat hetkiä, jolloin olette väliaikaisesti palanneet tapaan.

Tapa on ensisijainen selviytymismekanismi, jonka olette luoneet voidaksenne selviytyä lähellä olevan Kali Yugan (kolmannen 3D-todellisuuden viimeiset 2000 vuotta) äärimmäisen haastavasta ajasta. Nämä tavat eivät olleet huonoja, ne olivat välttämättömiä. Älkää siksi tuomitko itseänne.

Onnitelkaa sen sijaan itseänne. Tietoisuus vanhoista tavoista on valtava saavutus, koska tavat piiloutuvat tiedostamattomaan mieleen ja syvälle alitajuntaan. Tavat ovat ensisijainen selviytymismekanismi, jolle kaikki käyttäytymisohjelmanne kirjoitettiin. Näin ollen ne ovat kolmannen ulottuvuuden ajattelunne ykkösiä ja nollia.

Kuitenkin päästäessänne irti kolmannen ulottuvuuden ajattelusta, päästätte automaattisesti irti perusohjelmoinnista, joka on ollut tuon ajattelun perusta. Koska olette päästäneet irti vanhasta ohjelmoinnistanne, teidän ei tarvitse penkoa syvältä menneisyyttänne sen parantamiseksi.

Nyt voitte vain rakastaa sen vapaaksi ehdottoman itserakkautenne voimalla, joka on moniulotteisen ajattelunne korkeamman taajuuden muoto. Moniulotteinen ajattelu on todellisuudessa ainoa tapa, jolla voitte täysin ymmärtää uuden Maan luomisen ylösnousemusprosessianne.

Kyllä, rakkaat ystävät, koska olette suostuneet vapaaehtoisesti auttamaan Gaiaa muuntumisessa takaisin ITSEKSEEN, olette tulleet ihmeelliseen kokeiluun, jota koko multiversumi tarkkailee kannustaen ja ehdottomasti rakastaen.

Ennen ajan alkua monet sielut päättivät liittyä yhteen ja luoda planeettana olemisen seikkailun. Jotkut teistä halusivat kokea olevansa Gaian varsinainen keho, jonka oli määrä siirtyä polariteetin ja erillisyyden alempiin taajuuksiin.

Siksi teistä tuli kivi/mineraalikunnan jäseniä, neljännen ulottuvuuden elementaalien, tonttujen, kumppaniksi. Jotkut teistä halusivat olla kasvikunnan jäseniä, jotka työskentelisivät yhdessä ilman sylfielementaalien ja veden undiinielementaalien kanssa Gaian kehon kaunistamiseksi. Toiset halusivat olla auringonsäteitä ja liittyivät yhteen salamanterielementaalien kanssa.

Jotkut teistä liittyivät vapaaehtoisesti kasvi- tai eläinkuntaan ja jotkut ihmiskuntaan. Aioneita kolmannen ja neljännen ulottuvuuden olennot elivät yhteistyössä, harmoniassa ja suuressa rauhassa. Sininen planeetta, Maa, oli yksi kauneimmista jalokivistä tässä paikallisuniversumissa.

Monet kehittyvät sivilisaatiot vierailivat Gaialla kokeakseen sen kauneuden ja rauhan. Koska nämä sivilisaatiot olivat kuitenkin keskenkasvuisia kehityksessään, ne olivat usein itsekkäitä ja ottivat Gaialta korvaamatta sitä, mikä oli otettu. Ne tekivät kokeiluja Gaian valtakuntien, erityisesti eläinkunnan, kanssa ja yrittivät luoda työntekijöitä itsekkäisiin tarpeisiinsa.

Sotia käytiin ja rakas Gaia jätettiin hävityksen partaalle useammin, kuin Gaian haluaisi laskea. Uudestaan ja uudestaan Gaian oli kutsuttava neljännen ulottuvuuden elementaalikuntaansa ja tukijoitaan korkeammissa ulottuvuuksissa vetämään pois tuhon otteesta.

Koska Gaia oli urhea planeettaolento, se rakensi toistuvasti kehonsa uudelleen. Onneksi Gaialla oli korkeamman ulottuvuuden tukijoidensa apua. Näin ollen se palasi kerta toisensa jälkeen todelliseen kauneuteensa ja loistoonsa. Nyt se on valmis polarisoituneen muoto-olentokokemuksensa osalta.

Gaia on oppinut kaikki oppitunnit, joita sen ITSEN kolmannen ja neljännen ulottuvuuden ilmaisut halusivat kokea, ja se ylösnousee viidennen ulottuvuuden "uusi Maa" –ilmaisuunsa. Haluamme kertoa teille, että seisoitte kaikki jonossa ja allekirjoititte anomuksia saadaksenne suuren kunnian inkarnoitua maapallolle tänä aikana.

Aivan kuten Gaialla ei ollut aavistustakaan, miten haastava polarisoitunut keho olisi, monet teistä jotka alensivat suuren moniulotteisen olemuksenne nykyiseen saviastiaanne, olivat hyvin yllättyneitä siitä, miten vaikeaa olisi elää siinä harhassa, että on erillään ykseydestä.

Onneksi monet teistä jotka olette inkarnoituneet Gaialle sen siirtymän aikana, olette Gaian ensimmäiseen ilmentymiseen osallistuneita, ja olette palaneet auttamaan Gaiaa muuntumisessa uudeksi Maaksi. Näin ollen olette kohdanneet monet haasteenne urheasti ja hyvin omistautuneena Äiti Maallenne.

Monet teistä kuulivat Gaian apukutsun Atlantiksen romahtaessa. Kun astuitte tuolloin muotoon sen planeetalla, liityitte vapaaehtoisesti kuolema- ja uudestisyntymäkiertoon Gaian lopulliseen ylösnousemusvoittoon saakka.

Te jotka teitte suuren uhrauksen ja alensitte moniulotteisen tietoisuutenne kolmannen ulottuvuuden muotoon, olette nyt inkarnoituneena tai elätte Gaian aurassa auttaaksenne sen suuressa planeettaylösnousemuksessa.

Rakkaat ystävät, olitte sen pappeja ja papittaria, sen sotureita ja luojia. Kärsitte monta sota-, köyhyys- ja alistamiselämää. Onneksi elitte myös joitain loistokkaita viisaus-, voima- ja rakkauselämiä. Kuitenkin Gaian tapaan tunnette nyt olevanne valmis polariteettikokemusten osalta ja olette inkarnoituneet vielä viimeisen kerran auttaaksenne rakasta maaplaneettaanne pujahtamaan viidennen ulottuvuuden ilmaisuunsa.

Me galaktiset joista monilla on ollut myös ruumiillistuma Gaialla, autamme teitä korkeammista ulottuvuuksista. Olemme tukijoitanne, neuvonantajianne ja me olemme te. Kyllä, monet meistä ovat lähettäneet jäljen tietoisuudestaan kolmannen ulottuvuuden muotoon ollakseen planeettaylösnousemuksen eturintamassa.

Olemme iloisia, että monet maadoittuneista ilmaisuistamme ovat hereillä ja yhteydessä kanssamme säännöllisesti. Itse asiassa, useammat ja useammat teistä ovat yhteydessä kanssamme jatkuvasti. Olemme nimittäin yhtä maadoittuneiden ilmaisujemme, ylösnousevien ihmistemme, kanssa.

Jos joku teistä tuntee, ettei ole yhdistynyt galaktiseen ja taivaalliseen lähteeseensä, älkää lannistuko. Jokaisella teistä on ITSEENNE paluun "räjähtämispiste", joka päätettiin ennen syntymäänne.

Ette ehkä ole tulleet vielä tuohon pisteeseen tai ette ole tunnistaneet sitä. Tämä ITSENNE tunnistamisen puute johtuu luultavasti siitä, että olette edelleen tavan otteessa. Ette ole yksin. Olemme kanssanne. Itse asiassa me olemme te!

Olemme täällä nyt auttamassa teitä päästämään irti erillisyystavasta, jotta voitte helpommin palata unohdettuun tapaan olla viidettä ulottuvuutta ja elää ykseydessä kaiken elämän kanssa. Kuunnelkaa tuota hiljaista ääntä, joka hyväilee korkeaa sydäntänne ja havaitsee ne kuvat uudesta Maasta, joita häivähtää avoimessa kolmannessa silmässänne.

Polariteetti sulkeutuu ja ykseys palaa. Aika loppuu. Näin ollen se erillisyys ITSESTÄNNE loppuu, jonka loi aikaharha. Teidän ei tarvitse tehdä mitään, sillä tekeminen on kolmannen ulottuvuuden käsite, kun taas oleminen on moniulotteinen käsite. Näin ollen teidän täytyy vain olla ITSENNE.

Kun jatkuvasti ja tietoisesti palaatte todelliseen, moniulotteiseen ITSEENNE, kuulette lisääntyvässä määrin jatkuvan kommunikointinne ITSEN kanssa ja havaitsette korkeampia todellisuustaajuuksia, jotka olivat suljettuja kolmannen ulottuvuuden havaintotavallanne.

On totta, että luotte uutta Maata, mutta koska aika on harhakuva, on myös totta, että palaatte uuteen Maahan. Kuitenkin jatkaessanne aikaan sidottua ajattelutapaa, olette sidottu kolmannen ulottuvuuden havaintoihin.

Toisaalta kun jatkuvasti lataatte ja integroitte moniulotteisen ITSENNE jokapäiväiseen elämäänne, palaatte vähitellen tai nopeasti moniulotteiseen ajatteluunne. Muistakaa, että harjoitus tekee täydellisen.

Itse asiassa on oikein sanoa, että ITSENÄNNE olemisen harjoittelu sallii teidän palata siihen SINUUN, joka on aina ollut täydellinen.

* Siksi pyydämme, että suljet silmäsi ja hengität syvään sisään sekä pitkään ja hitaasti ulos kalibroidaksesi havaintosi myötäsyntyiseen moniulotteiseen ITSEESI.

* Jatka syvään hengittämistä, kunnes tunnet tietoisuutesi laajentuvan korkeampiin taajuuksiin.

* Fyysiset silmät suljettuna avaa kolmas silmä havaitsemaan ne korkeammat todellisuustaajuudet, jotka sekoittuvat fyysisen todellisuutesi kanssa.

* Pystyt erottamaan viidennen ja ylemmät ulottuvuudet neljännestä ja alemmista ulottuvuuksista tuntemalla sen korkeassa sydämessäsi.

Tee tämä prosessi nyt …

Tee tätä harjoitusta niin usein, kun pystyt. Ota kiireisen päiväsi aikana muuta hetki ja

* sulje silmät

* hengitä syvään nähdäksesi kolmannella silmällä ja

* käytä korkeaa sydäntä erottamaan kolmannen ulottuvuuden Maa uudesta Maasta.

Aluksi sinun ehkä tarvitsee sulkea fyysiset silmäsi sulkeaksesi pois kolmannen ulottuvuuden ärsykkeet ja nähdäksesi kolmannella silmällä. Fyysisen maailman selvät reunat ja kirkkaat värit eivät sido korkeampia todellisuustaajuuksia.

Viidennen ulottuvuuden värit ovat oktaavin ylöspäin kolmannen/neljännen ulottuvuuden väreistä. Siksi niissä on enemmän valoa ja niissä on usein hopeinen hehku. Viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli ei ole "reunoja" eikä jyrkkiä rajoja. Esineet, ihmiset ja paikat näyttävät häilyvän samaan tapaan kuin heijastus tyynestä lammesta.

Sitten kun olette täysin "tuossa lammessa", häilyvä liike vähenee ja tulee normaaliksi. Siksi jos näette tuntemattoman muodon häilyviä, ainutlaatuisia värejä, näette luultavimmin uuden Maan.

Jos olisitte ollut sokea koko elämänne ja yhtäkkiä näkönne palautuisi täysin leikkauksessa, näkisitte maailman ympärillänne, mutta teillä ei olisi aivoissanne hermoyhteyksiä tunnistamaan näkemäänne.

Samalla tavalla olette viettäneet myriadeja elämiä Gaialla, jossa palasitte vain neljänteen ulottuvuuteen, kun kuolitte, olitte unessa tai syvässä meditaatiossa. Siksi olette unohtaneet hermoyhteydet moniulotteiseen mieleenne.

Kun palautatte viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne, palautatte yhteytenne moniulotteiseen mieleen. Harjoittelulla ja kärsivällisyydellä palautatte nämä yhteydet riittävästi kyetäksenne tunnistamaan sen, mitä havaitsette.

Olkaa kärsivällinen itsenne kanssa, rakkaat, sillä olette palaamassa uudelle maapallolle ja me, galaktiset ja taivaalliset, olemme täällä auttamassa teitä muistamaan. Sanomme "muistamaan" mieluummin kuin "oppimaan", sillä olette yhtä paljon galaktinen ja taivaallinen kuin ne, jotka auttavat teitä.

Teidän tarvitsee vain harjoitella muistaaksenne sen, minkä olette aina tienneet, mutta minkä olette unohtaneet. Siksi tehdessänne yllä olevaa harjoitusta, rentoutukaa kokemukseen ja sallikaa itsellenne harha ajasta tottua moniulotteiseen ITSEENNE.

Olette vasta heräämässä hyvin pitkästä unesta, jota luulitte todellisuudeksi. Ja kun harjoittelette vanhan 3D-Maan ja uuden moniulotteisen Maan erottamista, muistakaa aina seurata ehdottoman rakkauden tunnetta.

Tuo ehdottoman rakkauden tunne on korkeampi sydämenne, joka sanoo: "Tämä on uuden Maan tunne." Kiinnittäkää huomionne tuohon tunteeseen, sillä olette siellä, missä huomionne on!

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

28.8.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net