12.11.2015

Oletko valmis?

Olemme tällä nyt-hetkessä kysyäksemme teiltä, oletteko valmis siirtymään palvelunne seuraavaan oktaaviin?

Tiedämme, että olette valmis, koska voimme nähdä sen sydämessänne ja mielessänne. Kysymme teiltä, koska haluamme teidän kuulevan itsenne sanovan: "Kyllä, olen valmis!"

Silloin kun SINÄ, niiden moniulotteisen ITSENNE kaikkien ilmaisujen summa, jotka ovat inkarnoituneet Gaialle, tietää, että on nyt-hetki alkaa palata ITSEEN, voi vaikuttaa siltä, että olette aina yrittäneet palata ITSEENNE. Se on totta.

Yrititte kuitenkin myös jäädä kolmannen ulottuvuuden maa-astiaanne. Tuo yrittäminen jäädä kolmanteen ulottuvuuteen oli suuri haaste teille, koska voidaksenne jäädä niin matalaan todellisuustaajuuteen, teidän oli päätettävä unohtaa luontainen, moniulotteinen ITSENNE.

Samanaikaisesti yrititte muistaa ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut. Ottakaa hetki ja katsokaa taaksepäin muistaaksenne, miten teistä tuntui, että teitte ikään kuin kahta vastakkaista asiaa samaan aikaan.

Tuntemuksenne olivat oikeita, koska teitä pyydettiin olemaan kahdessa maailmassa. Astuitte vapaaehtoisesti kolmannen ulottuvuuden tietoisuustilaan, jossa oli jatkuvia ristiriitoja ja haasteita. Tehtävänne oli myös muistaa, että olitte moniulotteinen olento, joka lähti vapaaehtoisesti loittotehtävään vihamieliseen todellisuuteen, joka on maailmanlaajuisen tuhoutumisen partaalla.

Ihmisillä ei tuossa nyt-hetkessä ollut aavistustakaan, miten lähelle kauniin planeettansa tuhoamista he olivat tulleet. Vuosi 1946 oli yksi Gaian pimeimmistä öistä. Vaikutti siltä, että toinen maailmansota oli ohi ja vapaa maailma oli voittanut.

Kyllä, se oli siinä mielessä totta, että suuret pimeyden voimat olivat hävinneet tuon nimenomaisen taistelun, mutta ne menivät vain maan alle, kirjaimellisesti elämään maanalaisissa luolissa, jatkaakseen pimeitä tekojaan salassa.

Monet urheista vapaaehtoisistamme Gaialla ottivat kehon aikakaudella, joka tunnetaan "suurina ikäluokkina". Ne jotka voittivat sodan, halusivat kansoittaa Maan ja nauttia uudesta vapauselämästään. Heidän vapautensa oli kuitenkin usein harhaa, koska maailmanne oli tuosta lähtien jatkuvasti sotatilassa jossain päin planeettaa.

Mutta nyt, rakkaat Gaia-vapaaehtoisemme, energiat muuttuvat. Salasodat ja –petokset paljastuvat aina vain lisää, kohdattavaksi suoraan ja sitten ratkaistavaksi. On tietysti edelleen suurta pettämistä.

Kuitenkin kun te, loittoryhmämme, laajennatte lisääntyvästi tietoisuuttanne, havaitsette ne todellisuuden korkeammat taajuudet, jotka ovat kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja hallintahologrammin päällä.

Haluamme kiitellä teitä siitä, että olette kaikki olleet hämmästyttävän urheita valonsotureita. Ette ehkä käsitä niitä myriadeja tapoja, joilla olette taistelleet valon puolesta kieltäytymällä osallistumasta pimeyteen.

Olette ehkä lähettäneet ehdotonta rakkautta pelon ja aseiden sijasta ja olette muistaneet roihuttaa violettia tulta muuntamaan pelon ja hallinnan rakkaudeksi ja vapaudeksi. Ette ehkä käsitä, että olette vaikuttaneet kovasti näillä korkeamman ulottuvuuden valinnoilla.

Tietysti on monia, jotka eivät ole vielä tietoisia Gaian korkeamman ulottuvuuden versiosta, mutta monet teistä myös levittävät sitä tärkeää informaatiota, jota saatte ITSENNE korkeamman ulottuvuuden versioilta. Haluamme kiittää teitä kaikkia "Lähetyksiä Maahan" –viestiemme maadoittamisesta.

Olemme lähettäneet näitä lähetyksiä toisen maailmansodan päättymisestä saakka, myriadien ja jatkuvien tunnettujen ja tuntemattomien sotien ajan. Monet urheat ihmiset ovat omistaneet elämänsä ja/tai henkilökohtaisen vapautensa kertoakseen totuuden nukkuville massoille, mutta he ovat kaikki nyt täällä korkeammissa todellisuusulottuvuuksissa kanssamme.

Tarkastelemme menneisyyttänne kiitelläksemme teitä kaikkia suuresta rohkeudestanne ja omistautumisestanne valolle monien "pimeintä juuri ennen aamunkoittoa" –vuosikymmenten aikana. Tulemme luoksenne tässä nyt-hetkessä onnitellaksemme teitä suuresta palvelustanne Gaialle ja sen kaikille asukkaille.

Itsen palvelemisen vuosikymmeninä te, hämmästyttävät Maavapaaehtoisemme, olette omistaneet elämänne toisten sekä rakkaan Gaia-planeettaäitinne palvelemiseen.

Jos tietäisitte, miten paljon maanalaiset ydinkokeet, yritysmäinen maanviljely, suurten metsien, viidakkojen ja preerioiden kaataminen ja polttaminen sekä se, mitä on tehty Gaian vesille ja taivaalle, ovat vahingoittaneet Maata, taakka voisi olla liian suuri kantaa.

Näin ollen monet ihmiset menivät kieltämistilaan. "Mitä minä voin tehdä? Olen vain yksi ihminen." Lähetämme kiitollisuutta ja onnitteluja monille teistä, jotka päätitte kääriä hihanne ja ottaa selvää, mitä voisitte tehdä.

Lähetämme tämän viesti kiittääksemme teitä kaikkia sen muistamisesta, että yksi tärkeimmistä asioista jonka voitte tehdä, on muuntaa "vain yksi ihminen" muotoon "olemme kaikki yhtä". Tässä yhdessä on voima muuntaa planeettanne takaisin siksi turmeltumattomaksi olennoksi, joka sen oli tarkoitus olla.

Tässä voimassa olette tulossa yhdeksi – ihmiset ja planeetta. Tämän siirtymän edistämiseksi Suzille antaa ilmaiseksi "Becoming One – People and Planet, Volume One" –kirjan marraskuussa. Sitten joulukuussa hän antaa "Becoming One – People and Planet, Volume Two" –kirjan. Kummassakin on värikuvia, kun ne ovat pdf-tiedostoja.

Lataa täältä ilmaiseksi "Becoming One – People and Planet Volume One"

Rakkaat ystävät,

Olemme Arcturuslaisia ja haluaisimme muistuttaa teille, että korkeampi itsenne ei ole ylhäällä. Korkeampi itsenne on sisällä. Sitten kun oivallatte, että ITSENNE on sisällä, voitte heijastaa sen ulos kolmannen ulottuvuuden todellisuushologrammiin.

Kun sisäisen korkeamman itsenne havainnot laajentuvat korkeampiin ja korkeampiin ulottuvuuksiin, voitte heijastaa näitä korkeampia ja korkeampia taajuuksia fyysiseen maailmaanne. Vähitellen olette "epätahdissa" Maan alemman ulottuvuuden versioiden sekä niiden ihmisheijastusten kanssa, jotka ovat edelleen vankina "valta toisiin" -tarpeessa.

Asteittain myös Gaian 3D-hologrammi alkaa olla epätahdissa jatkuvasti laajentuvan taajuutenne kanssa. Alatte virrata kolmannen ulottuvuuden harhakuvien yli, korkeamman taajuuden energiakenttiin.

3D-ihmisheijastuksestanne tulee turvallisesti korkeampaa energiataajuutta, joka harmonisoituu enemmän ja enemmän jatkuvasti laajentuvan valokehonne viidennen ulottuvuuden havaintojen kanssa.

Siihen mennessä olette päästäneet irti "ylhäällä ja alhaalla" –harhasta, kun moniulotteinen ITSENNE alkaa välkkyä Gaian fyysisessä todellisuudessa. Minne menette välkkyessänne pois 3D-maailmastanne?

Resonoitte vain todellisuustaajuuteen, joka on kolmannen ulottuvuuden todellisuuden näkö-, kuulo- ja kinesteettisen havainnon ulkopuolella. Kuitenkin aivan kuten korkeampi itsenne voi aina havaita kolmannen ulottuvuuden maailmanne ja todellisuutenne, tekin voitte päättää havaita kolmannen ulottuvuuden pelkästään alentamalla tietoisuuttanne.

Kuitenkin ylösnousevat ihmisemme pyrkivät tavallisesti havaitsemaan, kokemaan ja elämään sen viidennen ulottuvuuden todellisuuden, joka on välkkynyt heidän maasidonnaisissa meditaatioissaan.

Näin ollen lopulta otatte riskin ja päästätte irti kolmannen ulottuvuuden harhakuvistanne. Tämä irtipäästäminen avaa moniulotteisen portaalin todelliseen ITSEENNE. Tunnette välittömästi syvää koti-ikävää siihen SINUUN, joka olette aina olleet, mutta jonka olette usein unohtaneet.

Tämä todellisen Kotinne kaipaus perustuu ehdottomaan rakkauteen ja syvään ykseyteen sen kanssa, joka resonoi tuohon taajuuteen. Haluatte jättää kolmannen ulottuvuuden, mutta kun alatte päästää irti, kuulette: "Ei vielä", kun näkymätön ääni kuiskaa ja huutaa ITSENNE ylösnousevalle projektiolle. "Tulit ottamaan Gaian mukaasi!"

Itkette ja nyyhkytätte tietäessänne, että tuo ääni on oikeassa. Itse asiassa tuo ääni on SINÄ. Siksi palatte harhakuviin. Palaatte valheisiin, väkivaltaan ja velkoihin. Onneksi yhdistyessänne taas kolmannen ulottuvuuden ilmaisuunne oivallatte, että palaatte rakkaudesta.

Olette palanneet rakkaudesta niitä ihmisiä, paikkoja ja tilanteita kohtaan, jotka ovat täyttäneet kolmannen ulottuvuuden elämänne. Käsitätte myös, että palaatte siitä rakkaudesta, jonka olette löytäneet/luoneet kotianne ja planeettanne kohtaan.

Oivallatte taas, että päätitte tulla tähän tehtävään ITSENNE korkeammista ulottuvuuksista, jotta voitte auttaa rakasta Äiti Gaiaa, joka on myös valmis palaamaan viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Siunausta teille, rakkaat Maavapaaehtoisemme.

Me, Arcturuslaiset ja Gaia, lähetämme teille ehdotonta rakkauttamme ja ehdotonta kiitostamme.

Kenties, rakkaat lukijat, haluaisitte jakaa, että olette valmis!

Minä aloitan. "Minä Sue Lie olen valmis päästämään irti menneisyydestä siirtyäkseni nyt-hetkeen!"

Arcturuslaisia ja Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

1.11.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net