03.07.2015

Muistakaa se, minkä olette aina tienneet

Kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne ja moniulotteisen todellisuutenne välillä on portaali. Yhdistätte enemmän ja enemmän 3D-maakehonne moniulotteiseen valokehoonne.

Jokaisen korkeamman ajatuksen ja rakastavan tunteen myötä tuo portaali laajenee sisältämään sekä nykyisen itsenne kaikki ilmaisuversiot että moniulotteisen ITSENNE jatkuvasti lisääntyvät ulottuvuudet.

Käpylisäkkeessänne on mentaalientsyymejä, jotka ovat geokoodattua lähettimiä, mitkä kertovat teille, missä olette aika-avaruudessa ja/tai korkeampien ulottuvuuksien tässä ja nyt. Nämä lähettimet vastaanottavat ja heijastavat kaikki viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ajatukset käpylisäkkeen kautta aivolisäkkeeseen, lähetettäväksi kehonne joka alueelle umpieritysjärjestelmän kautta.

Näitä viestejä ei kuitenkaan lähetetä, ennen kuin aivot määrittelevät, uskotteko, että tämä lähetys/havainto on totta. Aivojen valo-osamäärä erottaa toden epätodesta. Aivojen valo-osamäärän määrittelee tietoisuustila.

Jos olette korkeamman ulottuvuuden tietoisuustilassa, hahmotatte valon, aurat, enkelit, galaktiset, ihmeet, rauhan ja toivon todeksi. Hahmotatte myös, ettei pimeys ja harha ole todellista. Jos olette alemmassa tietoisuustilassa, harhakuvista, huonoista uutisista ja myriadeista pimeysmuodoista tulee todellisia ja valosta, ylösnousemuksesta ja transsendenssista epätodellista.

Kun uskomusjärjestelmänne määrittää, että jokin ärsyke on totta, käpylisäke vastaanottaa sen ja lähettää aivolisäkkeelle ja sitten se jaetaan koko kehoonne umpirauhasjärjestelmän kautta. Toisaalta, jos uskomusjärjestelmänne määrittää, että tuo ärsyke ei ole totta, se menee mielitietokoneenne roskakoriin roskapostina. "Totta vai epätotta" määritetään aivojen valo-osamäärällä.

Silloin kun tietoisesti havaitsette ja hyväksytte korkeamman taajuuden havaintoja, kokemuksia, kommunikointia jne., luotte korkeamman valo-osamäärän aivoihinne, koska olette määrittäneet, että korkeamman taajuuden kokemukset ovat totta.

Kun olette sallineet korkeamman valo-osamäärän aivoihinne säilyttämällä korkeamman tietoisuustilan, kuudennen chakran käpylisäke ja seitsemännen chakran aivolisäke yhdistyvät avaamaan kolmannen silmän.

Käpylisäkkeen ja aivolisäkkeen yhdistäminen avaa kolmannen silmän. Aivolisäke on noin herneen kokoinen ja sijaitsee otsan keskikohdan takana, silmien välissä. Siksi kuudetta chakraa kutsutaan usein otsachakraksi.

Aivolisäke tunnetaan pää/mestarirauhasena, koska se toimii pääkontrollikeskuksena, mikä lähettää viestejä kaikille muille rauhasille kahdesta lohkostaan, mitä ovat etulohko ja takalohko.

Aivolisäke saa aikaan rauhasten ja elinten oikean kasvun ja säätelee seksuaalista kehittymistä. Aivolisäkettä kutsutaan "mielen paikaksi", takalohkon säädellessä tunneajatuksia, kuten runous ja musiikki, ja etulohkon säädellessä konkreettista ajattelua ja älyllisiä käsitteitä.

Toisaalta käpylisäke tunnetaan "valaistumisen, intuition ja kosmisen tietoisuuden paikkana". Käpylisäke vastaa intuitiota, kun taas aivolisäke vastaa järkeä.

Käpylisäke on kartionmuotoinen ja sijaitsee aivojen keskellä, aivan aivolisäkkeen yläpuolella ja takana. Käpylisäke sisältää samanlaista pigmenttiä kuin silmissä ja se on yhteydessä optiseen thalamukseen. Näin se kontrolloi valotoimintaa kehossa.

Käpylisäke sijaitsee kolmannen aivokammion takapäässä ja aivolisäke sijaitsee sen katossa. Näiden kahden rauhasen ydinolemuksen yhdistäminen aivojen kolmannessa kammiossa avaa kolmannen silmän.

Käpylisäke estää kahdella tavalla aivolisäkkeen toimintaa.

Ensinnäkin, aivolisäke on vastuussa murrosiän aktivoinnista ja seksuaalisuuden alkamisesta ja käpylisäke hillitsee aivolisäkettä ja estää ennenaikaisen seksuaalisen heräämisen.

Toiseksi, ihmisajattelua pidetään keskeytyneen toiminnan tuloksena ja käpylisäke estää ajatusten välitöntä vapauttamista toimintaan. Tämä estäminen saa teidät katsomaan sisäänpäin ja miettimään syvällisesti tekojanne ja reaktioitanne. Tämä sisäänpäin kääntyminen on tärkeää itsensä oivaltamiselle, kun se siirtää huomion ulkoisesta maailmasta sisäiseen.

Kun ulkoinen maailma häviää, tietoisuuspiiri supistuu, koska ensisijainen huomio keskittyy sisäiseen itseen. Tämä sisäinen huomio vetää "henkistä valoa" käpylisäkkeeseen.

Aivojen kolmas kammio on kapea aukko, mikä on lähellä isoaivopuoliskojen pohjaa ja mikä erottaa kaksi thalamusaluetta. Nämä thalamusalueet ovat aivojen varasto kaikille aistihavainnoillenne.

Kun aivolisäke ja käpylisäke ovat täysin kehittyneet ja niitä stimuloidaan kuudennen ja seitsemännen chakran meditoinnilla, niiden värähtelyt yhdistyvät ja aktivoivat kolmannen silmän. Sitten kun se on auki, teillä on henkilökohtainen pääsy korkeampaan tietoon. Avointa kolmatta silmää kutsutaan "sielun silmäksi".

Käpylisäke on usein käyttämätön, koska kolmannen ulottuvuuden itse keskittyy tavallisesti ulkoiseen aistimaailmaan eikä korkeampiin sfääreihin. Harjoitusten avulla, kuten meditointi ja jooga, voitte muistaa, miten sallitaan kosmisen valon laskeutua kehoon kruunuchakran optisen thalamuksen hermoyhteyden kautta.

Ihmisaivot muistuttavat perustavanlaatuisesti ihmisen androgyyniä sikiötä. Aivolisäkkeellä on positiivinen maskuliinivaraus ja käpylisäkkeellä negatiivinen feminiinivaraus.

Silloin kun maskuliini- ja feminiinienergiat kohtaavat aivoissa, se tunnetaan mystisenä avioliittona. Mystinen avioliitto käynnistää moniulotteisen tietoisuutenne syntymän ja tietoisen siirtymänne viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Mystinen avioliitto syntyy, kun kundaliinivoima herää ja nousee selkärankaa pitkin. Kundaliini on korkein ääretön energia, mikä dynaamista ja kerällä ihmisen selkärangan juuressa.

Kundaliinivoimassa muodostetaan kontakti äärettömän jumalaisen luomisenergian ja rajallisen fyysisen seksuaalienergian välille. Voidaksenne saada korkeimman henkisen potentiaalinne, ollessanne inkarnoituneena fyysiseen muotoon, suuri massa kundaliinienergiaa mikä on lukittuna juurichakraan, on vapautettava kulkemaan kruunuchakraan.

Kundaliinin nouseminen vetää suuren energiakenttänsä Äiti Maasta, selkärangan ytimen hermokanavia pitkin ydinjatkokseen ja aivosillan kautta aivolisäkkeeseen silmien takana. Samaan aikaan käpylisäke vastaanottaa myös tätä kundaliinivaloa korkeammista ulottuvuuksista.

Juurichakra selkärangan ytimessä edustaa yhteyttä feminiiniseen Jumalatarenergiaan, mikä ilmentyy maaplaneetan kehossa. Kruunuchakra päälaella edustaa maskuliinista Jumalaenergiaa, mikä on puhtaana potentiaalina ei-fyysisissä ulottuvuuksissa.

Kundaliinienergiaa säteilee maan praanasta ja auringosta.

Kundaliini tunnetaan itämaissa Jumalatar Shaktina. Kun Jumalatar Shakti herää, se kiittää valtavassa intohimossaan yhdistymään Lordi Shivan kanssa kruunuchakrassa. Tämä mystinen avioliitto symboloi mies- ja naisenergioiden yhdistämistä kehossanne ja moniulotteisen tietoisuutenne heräämistä.

Läntisessä maailmassa kundaliinia symboloi caduceus-symboli, sauva jota kaksi käärmettä kiertää spiraaleina. Yläpäässä on siivet, mitkä kuvaavat Merkuriusta tai Hermestä, jotka ovat Jumalien viestintuojia.

Caduceus on parantumisen, terveyden ja transformaation symboli. Sauva keskellä symboloi selkärankaa. Joogafilosofiassa sitä kutustaan nimellä "sushumna" ja se edustaa nousevan kundaliinin kolmen osan maadoittunutta, neutraalia johtoa.

Vasen puoli on Ida, mikä edustaa feminiinistä puolta. Se on negatiivisesti varautunut, päättyy vasempaan sieraimeen ja sille on luonteenomaista kuuhun liittyvän kylmyys. Oikeaa puolta kutsutaan Pingalaksi, mikä edustaa maskuliinista puolta. Se on positiivisesti varautunut ja päättyy oikeaan sieraimeen ja sille on luonteenomaista aurinkoon liittyvä kuumuus.

Ida ja Pingala edustavat feminiini- ja maskuliinienergioita, joita teillä kaikilla on sukupuolesta riippumatta. Kundaliinilla on kaksi puolta. Toinen puoli hahmotetaan usein henkisen elämänvoiman ulkoiseksi, kosmiseksi energiaksi. Kiinassa tämä voima on Chi, Japanissa Ki, Intiassa Praana ja lännessä Pyhä Henki.

Teillä kaikilla kulkee kundaliinienergiaa kehossanne tai muuten ette olisi hengissä, sillä se on todella elämävoimamme. Kundaliini on energiaa, mikä leviää maailmaan, kun koette sen.

Kolmannen silmän temppeli on aivojen kolmannen kammion pyhässä kolmiossa. Kun kolmas silmä on auki, ette ole enää rajoittunut kolmannen ja neljännen ulottuvuuden harhakuviin, sillä näette, tunnette ja koette universaalin korkeamman valon, kun se virtaa kaiken elämän läpi.

Tämä kokemus voi olla hyvin musertava ja saattaa viedä jonkin aikaa, ennen kuin opitte sulkemaan virran, jotta voitte hoitaa maallisia tehtäviänne, tai avaamaan tiedon, uudistumisen ja ehdottoman rakkauden virran.

Olkaa kärsivällinen itsenne kanssa. Olette tottuneet siihen rakenteeseen, minkä harhakuvat ovat antaneet teille. Kolmannen silmän avautumisen myötä, moniulotteisen valon virta antaa teille korkeamman ulottuvuuden rakenteen.

Kun vertaatte näitä erilaisia todellisuusrakenteita, oivallatte, että harharakenne on paikalleen pysähtynyt ja järkkymätön. Sitä vastoin universaalin energian korkeampi valorakenne on dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva.

Korkeamman valon virratessa elämänne läpi, todellisuudestanne tulee sarja todellisuusikkunoita, jotka esittäytyvät valintoina. Valitsette ehkä "kyllä" tai valitsette ehkä "ei". Nämä valinnat tehdään huomiollanne.

Silloin kun sivuutatte jonkin ikkunan, valitsette "ei", ja kun osallistutte ikkunaan, valitsette "kyllä". Näin ollen sitten kun kolmas silmänne on avautunut, teidän täytyy olla valppaana siinä, minne laitatte huomionne. Ikkuna mihin osallistutte tai minkä sivuutatte, on todellisuus, mihin astutte tai minkä kiellätte.

Nyt teidän kaikkien on aika laajentaa tietoinen tajuntanne ITSENNE korkeimpaan potentiaaliin. Meitä kutsutaan nyt aktiivipalvelukseen auttamaan Gaiaa muuntumisprosessissa. Siksi teidän täytyy aloittaa, jatkaa ja/tai kiihdyttää omaa prosessianne.

Löydätte prosessin, mikä palvelee parhaiten teitä, omasta itsestänne. Itse asiassa tämän prosessin täytyy alkaa teistä, sillä miten voitte jakaa sen, mitä teillä ei ole. Kuitenkin teillä kaikilla on se sisäinen valaistuminen, mistä olemme puhuneet.

Vaikka olisitte sairas tai väsynyt tai eksynyt tai pimeyden vankina, olette täynnä sisäistä valoa. Siksi on nyt-hetki avata kolmas silmänne, jotta voitte nähdä totuuden, mikä värähtelee heti valheiden varjon ulkopuolella.

Kolmas silmä avoimena voitte nähdä todellisen SINUN peilissä, käyttämänne ihmismuodon sijasta. Muistutamme teitä katsomaan peliin ja näkemään kasvonne, sitten silmänne ja sitten pupillinne.

Kun katsotte omiin silmiinne, käykää rehellinen keskustelu oman itsenne kanssa. Katsokaa sitten pupilleihinne ja kuvitelkaa (viidennen ulottuvuuden ajattelua) näkevänne oman sisäisen valonne hehkun, kun se säteilee silmistänne.

Katsokaa sitten juuri silmienne yläpuolelle, kolmanteen silmään otsan keskellä. Voitteko uskoa, että olette avanneet kolmannen silmän? Voitteko päästää irti egonne odotuksista ja tuomitsemisesta ja havaita moniulotteisen ITSENNE rauhalliset oivallukset?

Kyllä, kyllä te voitte. Kyllä, olette ITSENNE. Itse asiassa, olette tässä ja nyt galaktisen perheenne kanssa, joka katsoo silmien läpi peilissä ja muistuttaa teille, että

Olemme tässä ja nyt!

Olemme sisälläsi. Olemme SINÄ.

Tulemme luoksenne muistuttamaan teitä muistamaan, että tiedätte jo, eli:

"On nyt-hetki olla moniulotteinen ITSESI, ei ainoastaan meditoinneissasi, vaan päivittäisessä elämässäsi. Siunausta teille kaikille."

Arcturuslaiset ja Galaktinen perheenne

Arcturuslaisia ja Galaktista perhettä kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

21.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net