29.08.2015

Missä olet arvoasteikolla?

Teillä on luultavimmin vaikeuksia luopua tarpeesta olla parempi ja sädehtiä enemmän kuin muut.

Ollessanne vanhassa ajassa, teidän täytyi pönkittää itseänne. Ei siksi, että te ette ollut yhtä kykenevä kuin muut, vaan koska yhteiskuntanne laittoi teidät tarkoituksella vastakkain toisten kanssa. Oli aina "sisäpiiri" ja ne, joita pidettiin vähempiarvoisena tai joiden ajateltiin olevan alempana kuin tuo ryhmä.

Vaikka tuo sisäpiiri muuttui ajan kuluessa, tarkoitus pysyi samana. Joku oli riittävän viisas, vahva, rikas tai karismaattinen päihittääkseen muut – kunnes hän ei enää ollut.

Jos koulunne arvosti urheilua, urheilujoukkueiden jäsenet olivat suosittuja henkilöitä. Jos koulunne arvosti älykapasiteettia, niitä kykyjä omaavia arvostettiin – jne. mukaan luettuna musiikillinen lahjakkuus tai ulkonäkö. Noiden ryhmien sisällä oli suosituimpien joukko – kunnes he eivät enää olleet siinä, suosion vaihtuessa erilaisista syistä, vääristä liikkeistä vääriin toteamuksiin ryhmässä.

Jonkun suosioon ei välttämättä tarvinnut olla mitään syytä, mutta kaikki tiesivät, että näin oli, koska ryhmän sisä- ja ulkopiiriä tarvittiin, jotta jotkut voisivat tuntea olevansa parempia kuin muut.

Vaikka olette eri paikassa eri maailmassa, teille on edelleen vähän vaikeaa sivuuttaa aiempi tarpeemme olla paras.

Koska monet hakeutuvat ainutlaatuiselle polulleen, huomaatte vaikeammaksi erottaa sisä- ja ulkopiiriä. Teidän on vaikeampi ymmärtää se, kuin luulitte, kun tajusitte alussa fraasin "olemme kaikki yhtä". Sillä jos olette kaikki yhtä mutta eri poluilla, ei ole mahdollista tuntea itseään paremmaksi tai huonommaksi kuin joku muu.

"Miten voin tietää, olenko onnistunut, jos en voi verrata itseäni kehenkään?" Niin se on, että jatkatte itsenne ja toisten kannustamista vertaamaan ja asettumaan vastakkain siinä toivossa, että olette paras sillä alueella, joka teille on tärkeä sillä hetkellä.

Pitävätkö toiset teistä enemmän, jos teillä on oikea talo, työpaikka, tarkoitus, oikeat taidot tai kyvyt? Kenties. Mutta he pitävät teistä enemmän vertailun kuin henkilökohtaisten taitojen ja saavutusten vuoksi. Sillä verratessanne itseänne toisiin, väheksytte sekä itseänne että toisia. Ei ole enää niitä eroja, sitä eroavuutta tai oikeaa ja väärää, joita koitte 3D:ssä – ja jotka tuntuvat edelleen mukavilta teistä.

Useimmat teistä ovat ehkä poliittisesti korrektimpia puheissaan kuin aiemmat sukupolvet, mutta teillä on edelleen kyky, melkein tarve, tuntea olevanne suurempi kuin joku muu.

Aiemmin tuntemanne pelikenttä on tasoitettu. Jos ikä, rotu, sukupuoli, tulot, koulutustaso ja seksuaalinen suuntautuminen eivät enää päde, miten kukaan voi olla parempi tai huonompi? Tämä on uusi maailma, jossa on uudet merkit – joista mikään ei päde parempaan tai huonompaan.

Parempi ja huonompi pätevät vain pelon ollessa suuri osa yhtälöä. Kun pelko ei ole enää hallitseva ilmaisu missään tunteessa, nuo merkit häviävät. Sillä jos kaikki ovat tasaveroisia ja heillä on sama taito-ohjelmisto, jota voidaan käyttää kiinnostuksen herätessä, ei ole tarvetta tai mahdollisuutta parempaan tai huonompaan.

Toivotte uutta "sinua" uudella maapallolla ja samalla käytätte eilisen merkkejä ja sitten ihmettelette, miksette tunne sitä iloa, mitä monilla näyttää olevan. Silloin kun sovellatte vanhoja "parempi tai huonompi" – sääntöjä, ilonne vähenee, sillä sovellatte vanhoja ajatuksia uusiin taitoihin. Nämä kaksi ei sovi yhteen.

Silloin kun ajattelette parempaa tai huonompaa, pienennätte itseänne ettekä ketään muuta. Sillä ne jotka vertaavat itseään teihin, ovat eri paikassa, on se sitten 3D tai uusi Maa. Kukaan uudessa Maassa ei voi jatkaa tuollaisia rajoittuneita ajatuksia ja säilyttää uuden "sinä"-olemuksensa.

Oiva paikka tämän "pienempi kuin" tai pelkotilanteen tarkkailemiseen on politiikka – erityisesti USA:ssa nyt. Presidenttiehdokkaat enimmäkseen hyppivät tähän ja tuohon asiaan näyttääkseen kaikille, miten paljon parempia he ovat kuin muut ehdokkaat – mikä on 3D-ajattelua ja –tekoja.

Nuo ehdokkaat menettävät loisteensa suurimmalle osalle kansalaisista syyskuun 2015 energiaryöppyjen jälkeen. Ei siksi, etteivät he ole paras ehdokas, vaan koska he kampanjoivat pelkopohjalta.

Millä ehdokkaalla on hauskaa? Kuka kampanjoi ilossa, pelon sijasta? Tuohon ehdokkaaseen suuntaudutte lopulta.

Niin se on, että alatte vasta päästää irti tarpeestanne verrata itseänne toisiin – tehdä itsestänne suuremman ja paremman toisten silmissä. Ne jotka ovat uutta Maata, eivät välitä siitä, keitä tai mitä olette, sillä he löytävät itsensä.

Vielä yksi asia tässä hämmästyttävässä siirtymässä, kun teistä tulee uusi "sinä" koko ainutlaatuisessa loistossanne – ei yhteiskunnan, ystävien tai perheen sanelemana. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

24.8.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Viesti Matthewilta 24.6. Puuttumattomuus »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net