13.08.2015

Miksi tuntuu yksinäiseltä?

Vaikka toisiin yhdistyminen internetin kautta on upeaa, se ei vastaa toisen koskettamista fyysisesti. Niin se on, että olette yksinäinen fyysisten kosketusten osalta – ovat ne sitten luonteeltaan romanttisia tai eivät.

Hermonne näyttävät huutavan fyysistä kontaktia. Kuitenkaan teistä ei tunnu siltä, että yrittäisitte laajentaa ystäväverkostoanne.

Melkein kaikki tuntuu liian suurelta ponnistukselta. Ennen nautitte ajatuksesta olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nyt tuntuu työltä siirtyä mukavuusalueenne ulkopuolelle.

Jätitte perheen ja ystävät taakse – ne joista ennen olitte riippuvainen avataksenne sydämen, mielen tai fyysisen olemuksen.

Nyt haluatte sen kaiken – ei sydämen, kehon ja mielen segmenteissä, vaan kaiken niissä, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa. Ja haluatte sen nyt.

Ette halua osallistua juhliin tai muihin tapahtumiin, joissa ennen yhdistyitte ihmisiin, koska sellaiset tapahtumat tuntuvat nyt tyhjiltä. Ette kuitenkaan tunne, että omassa nurkassanne on riittävästi toisia – kuten ennen tunsitte. Vaikka olettekin yksinäinen, ette pysty loihtimaan energiaa tyydyttämään tuota tunnetta.

Miten teidän on mahdollista lisätä fyysistä ystäväpohjaanne, jos teillä on vaikeuksia lähteä mukavuusalueeltanne? Pitäisikö teidän työntää itseänne tekemään se? Teettekö jotain väärin? Oletteko ainoa, joka on yksinäinen? Ei, ei ja ei.

Sillä tosiaankin uuden "sinun" kaikkien aspektien on suunniteltu olevan helppoja ja vaivattomia. Minkäänlainen työ ei ole enää osa päivärutiinianne. Erona on, ettei teillä ole puitteita toisten samanmielisten ja samantoimisten tapaamiseen. Siis miten ja mitä teidän on tarkoitus tehdä?

Yksinäisyydentunteenne on lisääntynyt, koska haluatte saada jonkun – kenet tahansa – vahvistamaan, että olette oikealla polulla ja ettei tämä siirtymä ole satua. Ette koskaan löydä tuota jotakuta. Sillä tosiaankaan yhteiskunnalliset määräykset siitä, että kaikki tekevät samaa samalla tavalla, eivät enää päde.

Vaikka voitte jakaa kokemuksenne toisten kanssa, kahdella olennolla ei ole koskaan enää samanlaisia kokemuksia. Tässä kohtaa luovuutenne ja itserakkautenne tulevat mukaan kuvaan.

Kaikki käyttävät ikään kuin eri tekniikkaa etsiessään parannusta merkittävään sairauteen. Niinpä löydöksistä keskusteleminen johtaa luultavimmin erimielisyyteen, kuin johtaa ajattelua eteenpäin. Tämä ei tarkoita, että te ette voi jakaa sitä, minkä olette oppineet – kaikki eivät vain ole kovin kiinnostuneita, sillä kaikki ovat eri polulla, joka johtaa samaan paikkaan.

Kaikki polut ovat päteviä eivätkä poikkea historiaperspektiivin tai henkilökohtaisen ylenkatseen vuoksi. Teidän polkunne on teidän polkunne – ja ehdottomasti oikea. Mutta kukaan ei koskaan luo täysin samaa polkua kuin te, sillä kaikki yhdistävät eri osia eri tietopohjilla.

Ette ole enää riippuvainen maapallon historioista. Sen sijaan yhdistelette jokainen monien planeettojen ja noiden planeettakokemusten historioita.

On tietysti ns. akaasiset tiedostot, mutta ne tallentavat vain teidän historianne. Ette ole tietoinen kaikkien historiasta juuri siitä syystä, että teillä ei ole vielä kykyä säilyttää tai edes silmäillä niitä lukuisia tiedostoja, jotka sisältävät kaikkien maaolentojen historian. Teillä on kyky tuntea vain itsenne, minkä löydätte yksi rakastava kokemus kerrallaan.

Tämä on aikaanne ystävystyä itsenne kanssa, mutta koska tuo ajatus on niin vieras teille maapallolla, teistä tuntuu yksinäiseltä. Lopulta tapaatte niitä, jotka tyydyttävät joitain fyysisiä tarpeitanne, mutta ette vielä – ette nyt. Nyt on aika rakastua itseenne.

Tällainen ajatus suututtaa monet teistä, sillä ette usko olevanne kovin innostava tai viisas. Olette yksin kaivaten jotakuta, jonka kanssa jakaa kokemuksenne. Tuo joku on nyt "sinä".

Sillä tosiaankin osa itseenne rakastumista on kyky luottaa, että kaikki mitä teette, on oikein – myös haluamattomuus olla suurissa ryhmissä tai kenties edes toisen ihmisen kanssa. Teille oli tuttua vuorovaikutus monien kanssa 3D:ssä, mutta sillä on vähän arvoa nyt uudelle "sinulle".

Ensin hyväksyitte uuden "sinun" toimitusjohtajaroolin. Sitten kävitte eri osissanne puhdistamassa ne asiat, jotka saattaisivat mitätöidä liikkumisenne eteenpäin uuteen "sinuun". Nyt tutkitte eri osianne, myös fyysistä kehoanne, tunteaksenne itsenne täysin koko loistossaan – rakastuaksenne "sinuun".

Sitten ja vasta sitten uudet ystävät loksahtavat paikoilleen helposti ja vaivattomasti, sillä itsenne rakastamisen majakka on niin kirkas, että "laivojen on mahdotonta mennä ohi yössä". Ja sama pätee niihin, joihin yhdistytte, sillä hyväksytte kumpikin täysin rennosti itsenne.

Rakastatte riittävästi, että te kaksi voitte luoda täysin uuden kokonaisuuden tai kolmannen yhteyden, joka on vahvempi kuin kumpikaan teistä yksilönä – se ei kuitenkaan vähennä kumpaakaan teistä. Jotain mitä ette täysin ymmärrä, mutta alatte ymmärtää. Aivan kuten ette täysin ymmärtäneet, miten rakastatte itseänne, silloin kun aloitte tehdä sitä.

Ette ole yksinäinen – opettelette vain, miten hauska ja mielenkiintoinen olette. Uusi ajatteluprosessi ja kokemus tosiaankin. Sallikaa itsenne kasvaa siksi kokonaisuudeksi, mikä on "sinun" valo. Ja sallikaa sama toisille. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

3.8.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net