14.02.2016

Maamestaruus ja sielutiiminsä löytäminen 2016

Rakas maaperhe, kun siirrytte vuoden 2016 toiseen kuukauteen, energia jatkuu intensiivisenä ja jokapäiväisessä elämässä kohtaamanne haasteet aiheuttavat painetta jonkin aikaa. Helmikuun 2. päivä tapahtui maan päällä voimallinen aikajanamuutos.

Tämän muutoksen tarkoitus oli uudelleenkalibroida ja säätää uuden Maan aikajana niiden merkittävien muutosten jälkeen, jotka saattoivat Maan helmikuussa 2014 linjaan uuden Maan taajuuksien kanssa. Tässä kohtaa kaikki maa-aikajanat ovat harmoniassa sen uuden "yliulotteisen" aika-avaruustodellisuuden kanssa, joka ilmentää uuden Maan.

Hämmennys ja kaaos jotka johtuvat näistä aikajanamuutoksista, tuntuvat edelleen, kun vanhat kolmannen ulottuvuuden rakenteet jatkavat hajoamista vauhdilla näiden energiailmaisun uusien voimakkaiden kvanttivirtausten edessä. Puhumme enemmän tästä myöhemmin, mutta ensin haluaisimme puhua mitä upeimmasta aiheesta, suhteestanne uuteen moniulotteiseen Maahan 2016.

Ruumiillistakaa pyhä Maa – olette yhtä

Rakkaat ystävät, kun alatte ottaa voimanne aika-avaruuden moniulotteisina mestareina, suhteenne Maahan muuttuu, kuten myös perspektiivinne elämään maan päällä. Kuten kaikki asiat luomakunnassa, Maa on pyhä ja täynnä jumalaista luovaa valoa. Monet teistä ovat tulleet henkisistä perinteistä, jotka pitävät Maata kärsimyksen ja surun alempiarvoisena ympäristönä, ettekä halua mitään enemmän kuin lähteä tältä maapallolta ja palata "kotiin".

Rakkaat ystävät, ettekö tiedä, että olette "kotona" koko ajan? Moniulotteisena mestarina sydän on kotinne ja jos olette läsnä sydämessänne, niin olette todellakin kotona!

Selitetäänpä tätä selvemmin. Kun aktivoitte valokehonne ja 13 chakran energiajärjestelmänne, siirryitte pois vanhasta seitsemän chakran järjestelmästä, jonka keskus on solar plexus. Nyt keskuksenne tai tasapainopisteenne on sydämessä, jumalaisen rakkauden ja myötätunnon tyyssijassa.

Mutta aktivoitte tässä myös kolmen sydämen järjestelmän, jossa oma pyhä ja jumalainen sydämenne harmonisoituu kosmisen sydämen ja maasydämen kanssa. Tämä on pyhä "kolme yhdessä" tai "kolme jotka ovat yhtä" –mysteeri. Se on avain ylösnousemukseen ja uusi perspektiivi elämään maan päällä.

Uusi 13 chakran järjestelmänne kuljettaa jumalaisten pyhien sydänten voimakkaita energiavirtoja, ja näihin sisältyy jumalainen sydämenne ja Maan sydän. Uudessa energiajärjestelmässänne teillä on jalkojen alla maatähtichakra, joka yhdistää teidät maahan ja antaa teille pääsyn maaelämienne akaasisiin tiedostoihin ja myös maasydämeen, joka sykkii resonanssissa kosmisen sydämen ja oman sydämenne kanssa ja joka antaa teille pääsyn akaasisiin tiedostoihin kristallisessa maasydäntemppelissä.

Rakkaat ystävät, aivan kuten olette yhtä hengen jumalaisen valon ja valon kosmisen sydämen kanssa, olette myös yhtä Maan kanssa. Maa on osa moniulotteista kehoanne. Jumalaista luovaa älykkyyttä on Maassa ja kaikissa maaluomuksissa.

Miettikää hetki, mitä se merkitsee. Maa on pyhä luomus ja se on osa teitä! Havaitsette itsenne ja olette vuorovaikutuksessa oman kehonne kanssa niin, kuin hahmotatte Maan ja olette vuorovaikutuksessa sen kanssa. Näettekö kehonne täydellisenä rakkausluomuksena vai näettekö sen epätäydellisenä ja vaativan korjausta ja muutosta, koska se ei ole riittävän hyvä?

Kun puhutte itserakkaudesta ja voimaantumisesta, se merkitsee myös rakkautta ja voimaantumista Maalle tai maaosallenne. Kun rakastatte ja hoivaatte Maata, rakastatte ja hoivaatte omaa osaanne. Kun teette pyhiä seremonioita Maan rakastamiseksi ja kunnioittamiseksi, rakastatte ja kunnioitatte itseänne. Kun hyväksytte Maan jumalaisen luovan älykkyyden kauniiksi ja täydelliseksi luomukseksi, sillä tavalla näette itsenne.

Rakkaat ystävät, te ette ole erillään Maasta. Se on harhaa. Olette Maa, sen ilmaisumuoto, niin kauan kun kuljette tällä planeetalla aineellisessa muodossa moniulotteisessa kehossa.

Mitä tämä merkitsee moniulotteiselle mestarille? Se merkitsee, että voitte ruumiillistaa Maan osana pyhää palveluanne ja jumalaista luovaa tahtoa. Aivan kuten voitte ruumiillistaa valon ja hengen tähtisiemeninä ja valonsotureina, voitte ruumiillistaa myös Maan uuden Maan tähtishamaaneina. Tähtishamaanit kulkevat Maan palvelemisen ja ruumiillistamisen polkua – uneksien, luoden ja ylläpitäen visiota ja samalla myös kyeten ruumiillistamaan henki- ja tähtikohtalon.

Kun ruumiillistatte Maan kunnioittamalla fyysistä kehoanne ja fyysistä kotianne, sallitte parantavan energian ja valokoodien voimakkaiden virtausten kulkea lävitsemme Maahan ja sen ihmisiin. Jos teette tämän pyhässä seremoniassa meditatiivisen aikomuksen ja aktivointien kera, vahvistatte energiavirtaa kosmisesta sydämestä ja omasta sydämestänne Maahan, mikä luo kolmen sydämen voimakkaan pyhän liiton, joka sallii voimakkaat tietoisuusmuutokset.

Ja ymmärrätte täysin, että Maa on koti ja tulitte maan päälle auttamaan puutarhakodin ilmentämisessä ja luomisessa moniulotteisille olennoille. Vaikka monet maan päällä ovat unohtaneet tehtävänsä ja syynsä olla täällä, te moniulotteisina olentoina muistatte ja tiedätte, että nyt on aika kunnioittaa pyhää Maata niin, kuin kunnioitatte itseänne, ja auttaa kodin tai pyhän puutarhan ilmentämisessä maan päälle.

Sielutiiminne ja maaesi-isäryhmänne löytäminen

Kun astutte täyteen tietoisuuteen yhteydestänne Maahan ja pääsette käsiksi Maan akaasisiin tiedostoihin, alatte tuntea magneettisen vedon tai vetovoiman, joka tuo teille maasielutiiminne. Alatte myös tuntea maaesi-isienne heräävän kehossanne ja moniulotteisessa olemuksessanne.

Maasielutiiminne koostuu ylösnousseista ja heränneistä olennoista, joiden kanssa työskentelette täyttääksenne sielutehtävänne ja ilmentääksenne uuden Maan. Nämä uudet sielutiimit kerääntyvät 2016 uuteen alkuun, joka käynnistyy Leijonaportissa elokuussa ja ilmentyy 2017.

Tiiminne on niitä olentoja, joiden kanssa tunnette sieluperhevärähtelyn ja jotka tukevat teitä, niin kuin te tuette heitä, tehtävissänne maan päällä. Tunnette välitöntä sukulaisuutta heidän kanssaan ja huomaatte uusia tilaisuuksia avautuvan, kun yhdistytte niiden uusien projektienne virtaan, jotka määrittää jumalainen suunnitelma ja sielukohtalonne, kun luotte sitä.

Tässä uudessa sielutiimityömuodossa ei ole paikkaa johtajille ja julkkiksille, vaan heränneet olennot yhdistyvät pelkästään työskentelemään, luomaan ja jakamaan. Jokainen yksilö tiimipiirissä antaa panoksensa siihen, mitä piirin koonnut henkilö edesauttaa. Siis henkinen harjoitus muuttuu kuluttajamoodista, jossa kulutatte toisten ideoita ja työtä, osallistujamoodiin jossa osallistutte pyhien aktiviteettien luomiseen uuden maatodellisuuden ilmentämiseksi.

Mutta kun syvemmällä tasolla yhdistytte Maan sydämeen ja saatte uuden pääsyn taianomaisen luovuuden kuudenteen ulottuvuuteen, saatatte alkaa tuntea esi-isämuistonne heräävän. Tämä voi olla joko menneisyydestä tai tulevaisuudesta.

Maaolennot tulevat monista roduista ja aivan kuten olette tähtisiemeniä, olette myös maasiemenen kantajia. Kannatte kehossanne tiedostoja ja muistoja monista olennoista ja monista roduista, jotka ovat lähteneet Maasta vain palatakseen teissä! Näitä ovat Euroopan ja Skandinavian keijut ja haltiat, kelttimaiden Tuatha de Danaanit, ensimmäiset kansat, ensimmäiset maat ja alkuperäiskansojen heimoesi-isät. Kun löydätte nämä muinaiset tiedostot ja muistot, ne saattavat nousta pintaan ja sallia teidän saada taianomaisia yhteyksiä maaesi-isiinne, jotka auttavat teitä kulkemaan maan päällä taianomaisella ja voimaantuneella tavalla! Saatatte myös tuntea vetoa maatähtiperhettänne kohtaan, kun löydätte toisenne tässä uudessa moniulotteisessa todellisuudessa. Mikä ilo onkaan tunnistaa toisenne ja luoda yhdessä!

Kun astutte maaruumiiseen ja pyhään moniulotteiseen palveluun, alatte muistaa tämän olemuksenne osan ja teidät vedetään niiden luo, jotka jakavat perintönne suhteessa Maahan. Löydätte taas ne pyhät maaklaanit tai -perheet, joihin kuulutte.

Tämä tunnistaminen ei aiheuta erimielisyyttä, vaan edistää siirtymistä ykseyteen jumalaisen tahdon ja Maan jumalaisen suunnitelman palvelemisessa, kun otatte avosylin vastaan esi-isäperheenne maa- ja roturajojen yli.

Maa- ja taivasmestaruus alkaa sydämestä

Kun astutte moniulotteiseen mestaruuteenne, teistä tulee aikamestari. Aikamatkailun ja aikamatkojen muinaisia ja tulevia taitoja pidetään neljännessä tietoisuusulottuvuudessa ja ne ankkuroidaan sydämeen. Jumalaisen luojaolennon ensimmäinen taito on pitää aika läsnä olevassa hetkessä ja sitten kutoa tai muotoilla todellisuuksia sielun mielikuvitus- ja luomisilmaisun kautta kuudennessa ulottuvuudessa.

Moniulotteisena aikamestarina havaintonne ajasta muuttuu. Aivan kuten on monia eri todellisuuksia, on myös monia eri aikajanoja, tai kutsumme niitä mieluummin "aikaspiraaleiksi".

Ensimmäinen askel "yliulotteisen" ajan hallinnassa on ymmärtää, että vanhassa todellisuudessa ajan havaittiin aina kulkevan lineaarisesti pisteestä A pisteeseen B. Uudessa havaintotavassa tai todellisuudessa sydän sisältää kaiken ajan – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tästä taitava luoja osaa aktivoida aikaspiraalin ja luoda tarinan, joka ylistää ja kunnioittaa elämää maan päällä. Mestari käynnistää aikaspiraalin, kun hän aloittaa uuden elämänprojektin tai uuden suunnan elämässä. Tuo spiraali avautuu sujuvasti ja kauniisti taitavan aikataiteilijan käsissä. Tehtävänne on kehittää luomuksenne ja ilmennyksenne niin, että ne puhkeavat kauneuden, harmonian ja rakkauden kukkaan.

Rakkaat ystävät, aikaspiraali aloitetaan sydämessä unelmalla tai halulla. Kun aktivoitte halusiemenen, se avautuu poluksi. Taito on sen tunnistamisessa, milloin siemen avautuu ja polku alkaa. Sitten kun virtaatte tuota polkua, taidoksi tulee tehdä niitä valintoja, jotka auttavat aikaspiraalianne ilmentämisessä ja kanssaluomisessa toisten kanssa. Oikealla hetkellä oikeiden ihmisten valitseminen sieluklaanistanne tai –tiimistänne katalyyteiksi tai kanssaluojiksi on oleellista.

Ja kun etenette ilmentämisessänne, on tärkeää havaita, ettei edistyminen ole lineaarista. Ette kulje lineaarista polkua menneisyydestä tulevaisuuteen, vaan kuljette spiraalina lempeästi tietoisuuden ja luomisen korkeampiin ilmaisuihin. Saatatte tarvita kärsivällisyyttä, kun odotatte spiraalin pyörivän ympärillä ja saattavan teidät ilmentymäänne.

Rakkaat, tietäkää tämän merkitsevän, että se mitä haluatte luoda, ei ole polulla tulevaisuuteen. Se ei ole ulottumattomissanne. Se on juuri nyt ja se vain odottaa teitä luomaan tietoisuusspiraalin korkeammalla kierteellä. Jos teistä siis tuntuu, että kierrätte ympyrää, kenties se on totta, ja tarvitaan vain tietoisuusmuutos nostamaan teidät tuolle spiraalin seuraavalle kierteelle. Mikään määrä pyrkimistä tai kamppailemista ei tuo ilmentymää uudessa todellisuudessa. Ainoastaan lempeä tietoisuutenne nostaminen keskittyneen aikomuksen, meditoinnin, aktivointien ja palvelun avulla saattaa teidät tähän korkeampaan ilmaisuunne. Yltäkylläisyys, rakkaus, rauha ja harmonia ovat jo Maan ja luovan matkanne spiraalin seuraavalla kierteellä. Älkää pyrkikö ja kamppailko, vaan uneksikaa, luokaa, halutkaa ja ilmentäkää, kun avaatte spiraalejanne jumalaisen tietoisuuden korkeammille tasoille.

Olette mestariaikamatkaaja ja koulutuksessa oleva aikaluomismestari maan päällä. Muistatte nämä taidot, kun yhdessä sielutiiminne ja esi-isäklaaninne kanssa hallitsette Maa-taivasyhteyden ja luotte pyhää Maata. Muistakaa, että kun jumalaista valoa virtaa kosmisesta sydämestä teidän sydämeenne ja Maahan kauttanne, voimakasta taikaa vapautuu, kun pyhä maavirtaus kulkee maasydämestä teidän sydämenne kautta jumalaiseen sydämeen ja kohtaa jumalaisesta sydämestä laskeutuvan virtauksen. Nämä valon ja energian spiraalivirtaukset kudotaan kokemuksiksi, elämäksi ja tietoiseksi evoluutioksi maan päällä.

Rakkaat ystävät, muistakaa pyhässä työssänne ja pyhissä seremonioissanne työskennellä kolmen sydämen ja voimakkaiden maa- ja taivasvirtausten kanssa, kun matkustatte uuden todellisuuden aikaspiraaleissa ja ilmennätte uutta maata.

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

6.2.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net