22.05.2015

Luottakaa itseenne - me luotamme

Tämä viesti on niille, jotka uskovat, että he ovat jääneet taakse, ettei tämä siirtymä ole totta tai ovat liian väsyneitä välittääkseen.

Olette muuttuneet hyvin paljon muutamana viime viikkona – energioita joita ette olisi edes ymmärtäneet vain muutama kuukausi sitten. Nyt lepäätte.

Ymmärrätte paremmin, mitä on tapahtunut, jos ajattelette synnyttämistä tai hyvin pitkän maratonin juoksemista. Teillä ei ole välittömästi energiaa juhlia kummakaan kokemuksen jälkeen. Vaaditte lepoaikaa, ennen kuin voitte alkuunkaan ymmärtää, että synnytitte lapsen tai juoksitte maratonin. Näin on teillä nyt.

Teistä tuntuu, ettei mikään ole tärkeää tai huomionarvoista. Kenties jatkatte blogien ja viestien seuraamista tietokoneellanne tai menette jollekin uuden maan kurssille, mutta kaikki näyttää tylsältä ja elottomalta. Tämä on totta, koska siltä teistä tuntuu sisällänne.

Kitkette 3D-soluja eikä teillä ole vielä energiaa täyttää noita paikkoja uuden "sinun" soluilla. Näin teistä tuntuu heikolta ja innottomalta. Millään ei ole paljon merkitystä, paitsi että olette väsynyt fyysisesti, tunteellisesti ja henkisesti.

Kuten tavallista, on joitain, jotka ovat vähän edellä useimpia – he ovat niitä, jotka alkavat piristyä ja taas kerran kiinnostua elämästä ja omasta siirtymästään. Mutta valtaosalla – luultavammin myös teillä – tämä innottomuus on pelkästään osa nopeutettua siirtymäänne.

Kenties ette voi vielä uskoa, että näin on, mutta pian uskotte. Puhtaanpa nyt siitä, mitä monet teistä kokevat seuraavina päivinä tai viikkoina.

Siirrytte uupumuksenne läpi. Huomaatte eron olemuksessanne. Ei fyysisinä merkkeinä – vaikka muutamat teistä saattavat huomata jotkut muutoksenne sillä tavalla – vaan erona lähestymistavassanne elämään. Se mikä ennen suututti teitä, aiheuttaa eri reaktion – ja sama pätee useimpiin tunteisiinne, myös rakkauteen.

Pyysitte maaliskuun ja huhtikuun energioiden jouduttavan siirtymäänne. Niinpä ne ovat jouduttaneet ja jouduttavat.

Vauvanne on syntynyt. Olette saaneet loppuun työlään maratoninne. Lepäätte vain vähän, ennen kuin sallitte solujenne muuttua dramaattisesti.

Jotkut teistä jotka ovat McDonald's-sukupolvea, vaativat välitöntä mielihyvää. Se ei ole mahdollista – yhtään sen enempää, että tanssitte hurjaa gigueta välittömästi synnytettyänne tai juostuanne maratonin. Teette kumpaakin levättyänne, mutta kumpikaan ei ole mahdollista, kun kehonneon täysin uupunut, kuten nyt.

Jotkut teistä miettivät, onko kehonne ontto, koska 3D-solunne poistettiin eikä niitä ole vielä korvattu uuden "sinun" soluilla (tämä on kielikuva, sillä solunne tekevät siirtymää samaan tapaan kuin te olemuksessanne). Tämä on pysähdysvaihe. Ette ole siellä ettekä täällä. Mutta sitten kun olette levänneet – kuten teette nyt – uuden "sinun" solut heräävät suuremman energian kera, mitä voitte nyt kuvitella.

Sillä uuden "sinun" solut eivät ole ainoastaan kestäviä kantamaan 3D-osianne – kuten on ollut totta soluillanne tähän saakka – vaan myös valaisemaan (se on oikea sana) "kokonaissinun". Antamaan teille keinot ja tiedon leijumiseen ulottuvuuksien, taajuuksien ja aikojen välillä.

Kun olette saaneet loppuun tämän erittäin tärkeän lepovaiheen, ymmärrätte paremmin, mitä on tapahtunut. Nyt tämä informaatio luultavasti kiinnostaa teitä vähän, kenties se ei ole edes uskottavaa, sillä haluatte vain levätä ja työntää pois kaikki "Pystyt tekemään sen! Laajennut. Olet uusi "sinä"" –esimerkit. Aivan kuten useimmista uusista äideistä ajatus vauvan ja itsensä hoitamisesta on heti synnytyksen jälkeen liikaa ajateltavaksi.

Älkää puskeko itseänne toimintaan. Sitä olette tehneet aioneita 3D:ssä. Antakaa itsenne lipua uudeksi "sinuksi". Ei ole aikamäärää, mihin teidän täytyy päästä. Ei ole työnantajaa, vanhempaa, ystävää, työtoveria tai gurua, joka heiluttaa piiskaa ja vaatii teitä tekemään jotain nyt.

Levätkää, rentoutukaa ja jos tunnette tarvetta päästä käsiksi joihinkin uusiin soluihinne tai uskaltautua lepovaiheenne yli, se on ok. Mutta tietäkää syvällä olemuksessanne, että tarvitsette luultavasti lepoa nyt ja tiedätte, milloin on aika siirtyä pois lepovaiheesta. Sallikaa sisäisen olemuksenne ohjata itseänne. Ei ole yleismaailmallista oikeaa aikaa – vain oikea aika teille. Jotain minkä olette kauan kuulleet, mutta minkä alatte vasta nyt hitaasti tunnustaa.

Joitain teistä pelottaa motivaation puute, kiinnostus ja/tai taitosetti verrattuna muihin ja yritätte pakottaa itsenne paikkaan, missä tunnette, että teidän PITÄISI olla. Tällainen toiminta olisi turhaa, sillä olette uudella maalla, missä on uudet tavat ja uudet ilot. Sallikaa itsenne hyväksyä se. Sitten sallikaa itsenne virrata ja liikkua niin, kuin on oikein teille – ei kenellekään muulle.

Luottakaa itsenne. Me luotamme. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

18.5.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Nappuloiden paineleminen Rakennatte uudelleen itseänne »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net