10.03.2016

Luominen ilman jälkiseuraamuspelkoa

Tänään on loppuelämänne ensimmäinen päivä maan päällä tässä elämässä. Vaikka tämä toteamus kuulostaa vähän suureelliselta, se on pelkästään muistutus juuri aktivoidusta taitosetistänne.

Teillä on aina ollut nuo taidot, joita supistatte ("supistaa" on oikea sana) nyt, mutta teitte 3D:ssä sen, mitä tarvittiin kiistääksenne, kieltääksenne tai sivuuttaaksenne ne. Ja teille on edelleen helpompaa sivuuttaa uusi olemuksenne, kuin hyväksyä se ja tutkia sitä.

Tämä viimeinen lause on selitys, miksi ette ole luoneet sitä, mitä haluatte. Luultavimmin ajattelette, että tällaiset sanat ovat uusi viivytystaktiikka tai porkkana vetämään teidät pidemmälle kuviteltuun maailmaan, jonka tämä ja muut kanavat ovat luoneet. Se ei ole totta, sillä te OLETTE maailmamme luojia – myös sen maailman, jossa olette juuri tällä hetkellä.

Olette saaneet tuon saman viestin kerta toisensa jälkeen muutamana kuluneena vuosikymmenenä. Ette kuitenkaan ole sisäistäneet sitä, sillä uskotte edelleen, että joku ulkopuolellanne rankaisee teitä tai ette ole kykenevä luomaan todellisuuttanne.

Intätte, että olette pelkästään pieni "sinä". Ei siksi, että se on totta, vaan koska 3D-kieltämiskerroksenne ovat niin paksuja, että te ette pysty kuvittelemaan taitomahdollisuuksianne.

Vaikka olette piilottaneet itsenne äärimmäisen hyvin maaelämien aioneina, on aika tulla ulos taitosettikaapistanne. Teidän on aika tulla henkiseksi aikuiseksi ollessanne maan päällä.

Pohditte, olette huolissanne, hermoilette ja olette vihainen, koska te ette ole luoneet, mitä haluatte. Olette taikuri. Ei ole mitään taianomaista pavunvartta, kuningasta tai Ihmemaa Ozin luomishenkeä. Kyse on "sinusta" ja on aina ollut.

Kielsit itsesi sopiaksesi paremmin 3D-maailmaasi. Nyt kun Maa ja sinä olette 5D:tä, ei ole tarvetta kätkeä tai kieltää taitojasi.

Syvälle juurtuneet pelkonne liittyvät luultavimmin niihin 3D-elämiin, joissa teitä rangaistiin taitojenne aktivoinnista. Kenties teitä nimitettiin noidaksi tai teidät poltettiin roviolla tietyn uskonnon kieltämisestä tai teitä rangaistiin, koska ette uskoneet sitä, mihin teidän tarvitsi yhteiskunnan mielestä uskoa.

Sillä ei ole merkitystä. Mennyt on mennyttä. Karma noista elämistä ja muista on puhdistettu lautaseltanne. Ei ole mitään tarvetta piiloutua. Todellisuudessa teitä kutsutaan nyt esittelemään niitä taitoja, jotka teidät ennen pakotettiin kätkemään.

Vaikka seuraava ajatus on vähän monimutkainen nykykieltänne käyttäen, noita elämiä jatketaan, kun siirrytte 5D-sinuun. Helpoin tapa ymmärtää tämä on ajatella olemustanne hologrammina. Hologrammi joka vilkkuu näkyviin ja pois, kun tarkastelette sitä eri perspektiiveistä. Hologrammi joka koostuu kerroksista, eikä ole litteä 3D-valokuva.

Niin se on, että luotte sen hologrammin, jonka te ja muut näette – sillä tuo kyky on nyt osa taitosettiänne – menneisyydestänne, nykyisyydestänne ja tulevaisuudestanne.

Ilman tuota tietämis- ja ymmärtämissyvyyttä, hologramminne olisi pelkästään 3D-kuva.

Menneisyydessä sallitte itsenne nähdä vain 3D-kuvan itsestänne. Tietysti jotkut teistä panivat merkille haamumaisia kuvia tai kirkkaita valoja tai läiskiä, joita ette nähneet, kun otitte valokuvan, mutta kaiken kaikkiaan sallitte itsenne nähdä tai tuntea vain yhden ulottuvuuden moniulotteisesta, moniaikaisesta ja monitaajuuksisesta olemuksestanne.

Nyt kun olette keränneet eri osianne muodostaaksenne uuden "sinun", alatte luoda uuden Maan moniulotteista, moniaikaista ja monitaajuuksista olemustanne. Olentoa joka on täysin kykenevä aktivoimaan minkä tahansa osan menneisyydestänne, nykyisyydestänne tai tulevaisuudestanne, sillä kaikki tapahtuu samanaikaisesti.

Aika ei ole lineaarista eikä ole koskaan ollutkaan. Mutta tuo lineaarinen kuva/ajattelutapa auttoi teitä ymmärtämään paremmin 3D-elämäänne. Aivan kuten varhaisihmiset tarvitsivat tarinoita pimennyksille ja Jumalalle, jotta he voivat elää mukavasti omassa ajattelutavassaan.

Nyt kun olette nuori 5D-aikuinen, ajattelutapanne muuttuu sen mukaisesti – myös se, miten näette itsenne kokonaisuudessaan. Muutos joka alkaa ymmärtää sitä hologrammia, joka on nyt "sinä". Tietäen epäilemättä, että luotte oman todellisuutenne ja teette niin ikuisesti, ja että luomalla tuon todellisuuden muutatte Maata ja universumeja.

Jos kyseenalaistatte tuon viimeisen ajatuksen, muistakaa vain, miten paljon pienempi Maa oli silloin, kun lentokoneista tuli osa kuljetusjärjestelmäänne. Sellainen on totta nyt. Tämä on sisäinen toimintatapamuutos, jonka monet teistä pelkäävät hyväksyä. Olette samanlaisia kuin ne, jotka uskoivat ennen autojen olevan pahoja ja haisevia keksintöjä, jotka pitäisi palauttaa, jotta he voisivat jatkaa tunnettua "hevonen ja rattaat" –maailmaansa.

Sitä ei tapahdu. Olette ylittäneet uuden "sinun" rajan.

Voitte parjata tätä muutosta. Voitte uneksia siitä, miten paljon paremmin ennen oli. Voitte jatkaa luomistaitojenne kätkemistä. Tai voitte todella vaatia uuden hologrammiolemuksenne, myös ne taidot kaikista osista jotka ovat hyödyllisiä nykyelämällenne. Osista jotka helposti lipuvat olemukseenne ja siitä pois aina, kun haluatte.

Ette ole enää muuttumaton 3D-valokuva. Olette moniaikainen, moniulotteinen ja monitaajuuksinen olento, joka on hyvin erilainen kuin 3D-olemuksenne.

Ja niin ovat kaikki muutkin, jotka ovat avanneet sydämensä uudelle 5D-olemukselleen, kaikki ne jotka nauttivat näistä sanoista.

Vaadi itsesi ilman pelkoa, vihaa tai jälkiseuraamuksia. Et ole enää riippuvainen hevoskuljetuksesta. Lennät universumien läpi nopeimmalla kuviteltavissa olevalla jetillä ja luot pelotta. Olet uusi "sinä" uudessa Maassa. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

29.2.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net