25.09.2015

Luhistuva aika

Kun ajan luhistuminen jatkuu, "muistamisen" korvaa vähitellen "tietäminen".

Ensin "tietäminen" tuntuu samanlaiselta kuin "muistaminen", mutta oivallatte lisääntyvässä määrin, että muistamisessa on epäilyä, kun taas tietäminen ON. Toisin sanoen, kun tiedätte, olette vapaa kaikesta epäilystä.

Epäilemättömyys on vaikeaa, koska ei ole mitään piilopaikkaa ja olette täysin haavoittuva ja päivittäin prosessissa, jossa paljastuu täysin kaikki, mikä on estänyt ylösnousemuksenne tähän saakka.

Tämä vapaus epäilystä on hämmästyttävän vapauttavaa. Useimmilla teistä ei ole aavistustakaan, mitan paljon epäily on puuttunut elämäänne, koska ette ole koskaan eläneet ilman sitä. Vapaus kaikesta epäilystä sallii teidän edetä syvemmälle ja syvemmälle tietämisen nyt-hetkeen.

Muistaminen on aikapohjainen käsite, koska havaitsette itsenne nykyhetkessä, samalla kuin alatte muistaa menneisyyden. Siksi muistaminen on kolmannen/neljännen ulottuvuuden rakenne.

Käytämme sanaa "rakenne", koska kolmannen/neljännen ulottuvuuden aivonne ovat rakentaneet aidan menneisyyden turvattomien muistojen ympärille. Tuo menneisyys on voinut olla eilen tai myriadeja elämiä sitten kolmannen ulottuvuuden ajassanne.

Kuitenkin kun kolmannen/neljännen ulottuvuuden aika alkaa luhistua, se korvataan viidennen ulottuvuuden nyt-hetken ajattomuudella. Toisin sanoen, kun kolmannen ulottuvuuden aika purkautuu hitaasti fyysisten aivojenne synapseista, alatte etsiä sitä, minkä uskotte kadottaneenne.

Tässä etsinnässä alatte löytää ITSENNE. Korkeampi ITSENNE on luultavasti galaktisia ja/tai taivaallisia olentoja. Kyllä, teillä kaikilla on monia versioita moniulotteisesta ITSESTÄNNE.

Moniulotteisen ITSENNE versiot jotka muistatte ensimmäisenä, ovat niitä, joiden kanssa olette kommunikoineet kauan, tietoisesti tai tiedostamatta. Jos olette kommunikoineet tietoisesti laajentuneen ITSENNE kanssa, olette ehkä tunnistaneet – tai ette – että ne ovat moniulotteisen ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisuja.

Sitten kun oivallatte, että te – se joka käyttää maa-astiaa – on vain yksi myriadeista todellisen, moniulotteisen ITSENNE versioista, ajasta vapautuminen kiihtyy kovasti. Oivallatte vähitellen, että käytte läpi tuttua aikuiseksi kasvamisen prosessia.

Kuitenkaan tässä "aikuiseksi kasvamisessa" kehonne ei ainoastaan kypsy vauvasta leikki-ikäiseksi ja isoksi lapseksi. Tässä nyt-hetkessä kasvatte ylöspäin ulottuvuuksissa, ei iässä. Itse asiassa, sitten kun siirrytte edes neljännen ulottuvuuden keskitasoille, oivallatte, miten lapsenomainen olitte rajoittuessanne kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen.

Kun aikakäsityksenne laitetaan NYT-hetkeen, paikkakäsitystenne korvaajana on "TÄSSÄ". Jotkut teistä ovat valinneet hitaan ja vähittäisen paluun ITSEEN. Toiset ovat valinneet hyvin nopean muutoksen havaintoonsa ajasta ja omasta itsestään.

Kuitenkin riippumatta siitä, miten vähitellen päätitte palata ITSEENNE, kaikkien sen ihmisten täytyy päästää irti riippuvuudestaan kolmannen ulottuvuuden aikaan ja paikkaan, kun Gaian paluu viidennen ulottuvuuden ITSEENSÄ kiihtyy. Ne jotka eivät pysty päästämään irti kolmannen ulottuvuuden matriisin käyttöjärjestelmästä, jäävät kolmannen ulottuvuuden matriisiin.

Tästä kolmannen ulottuvuuden matriisista on tullut liian rajoittava Gaian laajentuville maataajuuksille. Siksi se karistaa sen kuin erakkorapu kuorensa, josta se on kasvanut yli. Gaia ei kuitenkaan jätä "kuortaan merenpohjaan" niin kuin erakkorapu.

Tuo matriisi siirretään toiselle, nuoremmalle planeetalle, jonka ensisijainen värähtely pysyy kolmannessa ulottuvuudessa vuosituhansia. Niillä jotka tiedostavat matriisin ainoana todellisuutenaan, on kolmannen ulottuvuuden aikaa jatkaa paluuprosessiaan ITSEEN.

Ne jotka pysyvät ylösnousevan Gaian kanssa, ovat ehkä tietoisia – tai eivät – niistä, jotka ovat lähteneet heidän todellisuudestaan, koska heidän todellisuuskokemuksensa muuttuu hyvin nopeasti. Lisäksi niiden nostamista jotka ovat valmiita palaamaan ITSEEN, on tapahtunut jo pitkään teidän aikaanne.

Näin ollen ne jotka haluavat palata moniulotteiseen ITSEENSÄ ja ne jotka eivät ole valmiita tekemään tuota muutosta, ovat jo siirtyneet hyvin erilaisiin elämäntyyleihin ja todellisuusversioihin. Useimmat niistä jotka ovat päättäneet palata korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihinsa, ovat jo päästäneet irti niistä ihmisistä, paikoista ja kokemuksista, jotka sitovat heidät matriisiin.

Useimmat teistä, ylösnousevat ihmiset, ovat olleet tietoisia tästä irtipäästämisestä. Itse asiassa olette jatkuvasti kiihtyen päästäneet irti siitä, mikä sitoo teidät 3D-matriisiin. Aiemmista 3D-rajoituksista irtipäästämisen myötä huomaatte, että aika luhistuu lisääntyvässä määrin nyt-hetkeen.

Tuossa nyt-hetkessä alatte muistaa korkeamman ulottuvuuden todellisuusversionne. Monet teistä yhdistyvät korkeamman ulottuvuuden itseensä joko meditoinnin ja/tai päivittäisen kommunikoinnin kautta.

Ensin kolmannen ulottuvuuden aivonne epäilivät tätä kommunikointia, mutta nyt opitte elämään niiden mukaisesti. Etsitte lisääntyvässä määrin opastusta omalta korkeamman ulottuvuuden itseltänne.

Tämä sisäinen opastus valmistelee teitä siirtymään kolmannen ulottuvuuden aika- ja erillisyyskäyttöjärjestelmästä, moniulotteiseen nyt-hetken ja ykseyden käyttöjärjestelmään. Onneksi henkilökohtaiset muutoksenne yhdistyvät moniulotteisten energiakenttien ja ajatusmuotojen aaltoon.

Kun useammat ja useammat teistä osallistuvat tähän kollektiivikokemukseen, tämä moniulotteinen aalto laajenee riittävästi saadakseen niiden monien huomion, jotka ovat olleet vankina kolmannen ulottuvuuden harhassa. Siksi pyydämme, että te jotka olette täysin heränneet ja valmiina aktiivipalvelukseen, autatte vastaheränneitä sillä tavalla, jonka valitsitte ennen tähän inkarnaatioonne tulemista.

Kyllä, te, Gaiaa auttavat vapaaehtoiset, kirjoititte oman tehtävänne, ennen kuin tulitte tällä hetkellä käyttämäänne maa-astiaan. Ensimmäisenä vihjeenä oman tehtävänne muistamiseen on, että rakastatte sen tekemistä.

Itse asiassa luultavasti tunnette pakkoa ja intoa tehdä sitä, mitä olette päättäneet tehdä ennen tämän muodon ottamista. Sanomme "tehdä", koska tarvitsemme apuanne. Emme tarvitse apuanne siksi, ettemme pysty tekemään sitä itse.

Tarvitsemme apuanne, koska Gaia on vapaan tahdon planeetta. Siksi sen planeetan asukkaiden on luotava oma todellisuutensa. Tiedämme, että monista teistä ei vaikuta siltä, että olette luoneet oman todellisuutenne. Mutta se johtuu siitä, että olitte eksyneet siihen "valta toisiin" –virukseen, joka tunkeutui Gaian käyttöjärjestelmään kauan, kauan sitten.

Gaia valitsi hyvin vaikean vapaan tahdon käyttöjärjestelmän. Vapaa tahto on kaunis asia, kun sitä ohjaa sisäinen voima ja ehdoton rakkaus. Vapaa tahto on kuitenkin erittäin vaikea asia, kun sitä tahraa valta toisiin ja pelkopohjaiset kontrollointitunteet.

Tästä syystä monet galaktiset ja taivaalliset olennot auttavat aktiivisesti Gaiaa. Havaitsimme, että ihmiskunta oli vielä aivan liian eksynyt harhaan uskoakseen laskeutumisiimme menneinä vuosikymmeninänne.

Näin ollen monet valolähettiläämme ovat päättäneet ottaa ihmiskehon toimiakseen 3D-käyttöjärjestelmän sisällä. Se oli erittäin pitkä ja vaikea tehtävä monille meistä, mutta alamme nyt nähdä tuloksia.

Siinä missä ennen havainnot aluksistamme synnyttivät kauhua ja sodanuhkaa, nämä havainnot toivotetaan nyt iloisena ja toiveikkaana tervetulleeksi. Rakkaat Gaian ylösnousevan maan asukkaat, ylistämme teitä suurenmoisesta paluustanne ITSEEN.

Siksi jatkamme "Lähetyksiämme Maahan". Lähetämme kuitenkin nyt viestit teille, jotka tulkitsette valokieltänne 3D-kielellenne. Esitämme ne tällä tavalla kannustamaan kaikkia teitä muistamaan, miten te vastaanotatte valokieltämme ja miten te tulkitsette 3D-kielellenne.

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

15.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net