17.02.2016

Lakkaa kieltämästä toisten voima

Monet teistä tuntevat pirstoutuneensa. Luultavasti keskitytte 3D-ongelmiin, jotka luulitte jo saattaneenne loppuun – ja olette vihainen siitä, että ne näyttävät olevan kehityksenne tiellä.

Ongelmia jotka ovat niin "eilistä" – ja haluatte olla tätä päivää tai huomista. Pelkonne, ahdistuksenne on, että nämä ongelmat eivät koskaan anna teidän siirtyä eteenpäin. Ennen siirtymäänne nämä ongelmat pelottivat teitä. Nyt ne saavat teidät suuttumaan: "Miksi minä? Miksi nyt?"

Nämä asiat joita tulee nyt, näyttävät yhtä epätarkoituksenmukaiselta kuin se, että olisitte valmistuneet lukiosta ja kuulisitte, että teidän täytyy kerrata ensimmäisen luokan lukemistunnit ennen siirtymistänne collegeen. Ehdottomasti epätarkoituksenmukaista eikä hyväntuulisuuttanne tukevaa!

Niin se on, että opitte tarkastelemaan vanhaa ongelmaa uusin silmin, uudesta perspektiivistä. Miten paljon – jos yhtään – olette valmis uhraamaan tarttuaksenne uudestaan ongelmaan, jota olette käsitelleet monta kertaa aiemmin? Ja jos ette ole halukas tarttumaan siihen uudestaan, miten puhdistatte sen täysin olemuksestanne – tarvitsematta käsitellä sitä enää koskaan?

Tämä on "osanne" tällä hetkellä, sillä se on asia, joka pitää teidät paikassa, jossa ette halunneet koskaan ennen olla ettekä varmasti halua olla nyt.

Niin se on, että ehdotamme, että tarkastelette tuota asiaa tarkasti päättääksenne, kykenettekö tekemään mitään tuon asian muuttamiseksi. Luultavimmin tuohon asiaan sisältyy toisia ihmisiä tai ihmistoimia. Haluavatko osalliset ihmiset muuttaa rooliaan? Haluavatko he tarttua ongelmiinsa 5D-perspektiivistä? Jos vastaus on kuuluva "ei", mikä on tilanne enemmän kuin luultavasti, ette voi tehdä mitään heidän tai tuon toiminnan hyväksi. Olette eri paikassa, erilaisten perspektiivien ja tavoitteiden kera.

Kenties helpompi tapa ymmärtää tuo ongelma on esimerkki ensiluokkalaisenne, jolla on vaikeuksia oppia laskemaan rahaa. Voisitte pelätä lapsenne rinnalla, ettei hän koskaan opi tuota taitoa. Tai voisitte tietää olemuksenne joka solulla, että lapsenne oppii laskemaan rahaa, ennen kuin tulee paljon vanhemmaksi.

Teillä on yleisnäkymä mahdollisuuksista ja varmuuksista, joita teillä ei ollut kohdatessanne ensimmäisen kerran tuon pelon, jota nyt taas käsittelette. Se ratkaistaan, muutetaan tai romutetaan ilman pelkoanne tai ahdistustanne. Noissa ongelmissa – vaikka ne saattavat koskettaa sydäntänne – ei ole kyse teistä, vaan kyseessä olevasta ihmisestä tai ihmisistä.

Ette voi oppia oppitunteja toisten puolesta, myöskään ottaa heidän tuskaansa pois. Heidän täytyy tehdä se itse – aivan kuten teidänkin on täytynyt. Vaikka saattaisitte vähentää heidän tuskaansa tässä kyseisessä ongelmassa pelastamalla heidät jollain tapaa – kuten kertoa lapsen opettajalle, että rahan laskemistunti on liian vaikea kenelle tahansa lapselle, ja näin pakottaa poistamaan sen opetusohjelmasta – tuo oppitunti vain palaa heille, kunnes he muuttavat sitä itse.

Mikään pelastaminen ei ole enää mahdollista, sillä se on osa huolehtija/uhriasennetta, jonka käsittelitte kuukausia tai vuosia sitten. Yritys poistaa jonkun tuska palauttaa sen vain hänelle toisessa muodossa, kunnes hän tarttuu siihen itse.

Monet teistä ovat kokeneet saman. Kenties käsittelitte hyväksikäyttöongelmia. Ongelma pulpahti esiin monissa muodoissa, kunnes fokusoiduitte ja kieltäydyitte osallistumasta hyväksikäyttötilanteisiin, joissa on mukana te ja/tai muita. Näin on niillä, joita lakkaatte pelastamasta. Vaikka ratkaisisitte tietyn ongelman heidän puolestaan, heidän hyväksikäyttö-, itsearvostuksenpuute-, hylkäämis- jne. ongelmansa jatkuu, kunnes hän päättää selvittää sen. Se on heidän ongelmansa, ei teidän. Teillä on tässä elämässä enemmän kuin riittävästi loppuunsaatettavaa omissa ongelmissanne – ja olette tehneet sitä merkillepantavan hyvin.

Ette auta lapsianne, ystäviänne tai sukulaisianne yrittämällä selvittää heidänkin ongelmansa. Sotkette vain heidän selvittämisvaihettaan ja lisäätte heidän tarvettaan tarttua samaan ongelmaan eri paikoissa.

Sallikaa heille vahvuus löytää oma tiensä – jos he haluavat sitä. Olette löytäneet omanne. Ei ole teidän paikkanne eikä teillä ole energiaakaan olla äitiankka kaikille ihmisille tai edes yhdelle ihmiselle. Teillä on enemmän kuin riittävästi suoritettavaa tässä elämässä – ja niin teette.

Mutta pysähtyminen tai hidastaminen auttaakseen toisia löytämään tiensä, kun he eivät välttämättä etsi, ei auta heitä – eikä se auta teitä. Sen tekeminen on 3D-perspektiivi, jossa muut ovat tärkeämpiä ja arvokkaampia kuin te, mikä ei tietenkään ole enää osa 5D-repertuaarianne.

Nimittäin tiedätte epäilyksettä, minne olette menossa, vaikkei teillä ehkä olekaan tietoja aivan vielä. Ja alatte ymmärtää, että toiset ovat yhtä voimakkaita ja kykeneviä kuin te – teidän täytyy vain muistaa, että he ovat. Sitä he eivät voi tehdä, jos pelastatte heidät jatkuvasti, vahingoksi heidän oppimiselleen ja omalle siirtymisellenne eteenpäin.

Teidän on aika päästää irti tarpeestanne pelastaa tai ohjata toisia. Sellainen on 3D:tä. Tässä elämässä on kyse teidän pelastamisestanne ja siitä tiedosta nauttimisesta, että kykenette tekemään sen. Ja tuo sama on totta joka olennolla, joka haluaa osallistua tähän ihmeelliseen siirtymään. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

8.2.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Seuraavat askeleet vai uudet mahdollisuudet Vihreät valot »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net