16.12.2015

Kundaliinihavaintopiste ja viides verho - rakkausharha

Aivan kuten kolmannen ulottuvuuden itsenne nautti kulkemisesta paikasta toiseen, korkeampi ITSENNE nauttii kulkemisesta ulottuvuudesta toiseen.

On helppoa ja nautittavaa matkustaa fyysisestä paikasta toiseen, koska voitte nauttia suosikkipaikoistanne, joissa olette käyneet monta vuotta.

Samalla tavalla ulottuvuuksienväliset matkanne ovat tyydyttäviä ja suurta huvia, koska yhdistytte taas korkeampien ulottuvuuksien suosikkipaikkojenne ja –olentojenne kanssa. Muistutamme teitä muistamaan, että laajennatte moniulotteisia perspektiivejänne, jotta fyysinen itsenne voi tietoisesti nauttia näistä sisäisistä matkoista.

Fyysinen ilmaisunne rakastaa käymistä fyysisissä suosikkipaikoissanne ja moniulotteinen ITSENNE arvostaa käymistä monissa elämissänne eri ulottuvuuksissa. Kuitenkin se mitä tässä nyt-hetkessä tapahtuu, on ainutlaatuista.

Kun moniulotteinen ITSENNE kulkee kaikkien lukemattomien aikajanojen, taajuuksien ja ulottuvuuksien läpi, joita olette luoneet, pyydätte tässä nyt-hetkessä kaikkia ITSENNE versioita liittymään teihin nykyinkarnaatiossanne.

Näin ollen kun jatkatte moniulotteista matkaanne, yhdistytte kaikkiin ITSENNE versioihin kaikissa niissä ulottuvuuksissa ja aliulottuvuuksissa, joissa olette ottaneet muodon. Siksi kaikkien vaihtoehtoisten ja rinnakkaisten todellisuuksienne jäsenillä on kassit pakattuna ja ne ovat valmiina liittymään teihin heti, kun havaitsette ne tietoisesti.

Jujuna on, että aivan kuten teidän täytyy "tuntea jokin parantaaksenne sen", teidän täytyy "havaita jokin kerätäksenne sen" moniulotteisen ITSENNE summaan.

Koska tietoisuutenne laajenee viidenteen ulottuvuuteen, olette sen partaalla, että havaitsette sen ulottuvuuksienvälisen tapahtuman, jossa palaatte tietoisesti moniulotteiseen ITSEENNE. Miten mahtava jälleentapaaminen teillä on sitten, kun moniulotteinen tietoisuutenne on täysin palautettu.

Kun jokapäiväinen tietoisuutenne laajenee nyt viidenteen ulottuvuuteen, havaitsette tietoisesti matkanne astraalitason läpi. Ensin tämä matka vaikuttaa hitaalta, mutta se kiihtyy nopeasti, kun astutte neljännen ulottuvuuden astraalitodellisuuksien ylemmille alitasoille.

Sitten kun kuljette lähemmäs ja lähemmäs neljännen ja viidennen ulottuvuuden välistä kynnystä, aika – itse asiassa aikakäsitys – alkaa häilyä tietoisuudessanne (sisään ja ulos). Kun tietoisuutenne astuu tähän risteykseen, fyysinen kehonne alkaa muuttua kummallisilla ja vierailla tavoilla.

Tämä muutos johtuu siitä, että kundaliininne alkaa herätä korkeampien tietoisuustilojenne vuoksi. Kundaliini on luontainen valokehonne, joka on odottanut tietoisuutenne viidennen ulottuvuustaajuuden nyt-hetkeä.

Kokiessanne tietoiseesti viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne gamma-aivoaaltoja, se mikä ennen vaikutti kiinteältä, alkaa häilyä. Itse asiassa viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne häilyy.

Näin ollen viidennen ulottuvuuden havaintonne häilyvät myös. Kun 5D-gamma-aivoaaltonne tulevat ja menevät, avaatte ja suljette tietoiset havaintonne "tässä ja nyt" –todellisuuksista ja moniulotteisen valon ykseydestä.

"Mikä se on?" kysytte pelon häivähtäessä. Kuitenkin pelkkä pelkohäivähdys riittää lähettämään teidät taas tuttuun kolmannen ulottuvuuden maailmaanne.

"Ei!" huudatte. "Ei taas! Miksi tämä tapahtuu aina, juuri kun tunnen kundaliinin alkavan nousta selkärangassani."

Kun tunnette kundaliinin nousevan, teistä ehkä tuntuu, että te ette ole elämänne kontrollissa. "Ei-oleminen" elämänne kontrollissa merkitsee itse asiassa, että te ette ole kolmannen ulottuvuuden elämänne kontrollissa. Tunne fyysisen elämänne ohjaksissa olemisesta on voimaannuttava ja usein tärkeä.

Kuitenkin sitten kun kundaliini alkaa herätä, havaintonne alkavat kalibroitua sisältämään tietoiset havainnot viidennen ulottuvuuden gamma-aaltoinformaatiosta. Pelkkä nopea kurkistus 3D-todellisuuteenne viidennen ulottuvuuden havaintopisteestä, riittää muistuttamaan teille, että 3D-peli on loppumassa!

Tuo peli loppuu, koska olette nyt saavuttaneet viidennen ulottuvuuden valokehotodellisuutenne kynnyksen. Moniulotteinen tietoisuutenne voi käydä pikaisesti tässä todellisuudessa, mutta sitten kun kundaliini nousee, kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne ei ole koskaan enää sama.

Syynä tähän muutokseen on, että sen sijaan että olette kolmannen ulottuvuuden ihminen, joka käy viidennessä ulottuvuudessa, teistä tulee viidennen ulottuvuuden "sisään ja ulos" –valokeho, joka käy kolmannessa ulottuvuudessa.

Valokeho-ITSENNE tiedostamisen myötä, teistä tulee tietoisesti viidennen ja ylempien ulottuvuuksien olento, joka on vapaaehtoisesti vieraillut kolmannessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen, havaitsemanne rooli vaihtuu. Ensin olitte fyysinen ihminen, jolla on sisäinen (usein kätketty) valokeho-ITSE.

Kundaliinin nousemisen myötä siirrytte moniulotteiseen valo-olentoidentiteettiin, joka käyttää fyysistä kehoa. Aivan kuten voitte varastoida tietyt vaatteet, kunnes käytätte niitä taas, valokeho voi "varastoida" fyysisen kehon, kunnes se haluaa käyttää sitä taas.

Lisäksi tässä upeassa aikakaudessa, joka muistetaan ikuisesti, ette ole täällä maan päällä itseänne varten. Olette täällä Gaiaa varten. Valokehonne tietää, että asutte jo monissa muodoissa korkeammissa ulottuvuuksissa ja olette ottaneet maa-astian auttaaksenne Gaiaa sen planeettaylösnousemuksessa.

Kun kundaliini alkaa nousta selkärankaanne ylös, koette havaintotapamuutoksen. Ette ole enää fyysinen itse, jolla on sisäinen kundaliini, joka nousee jonain päivänä. Teistä tulee valokeho, joka käyttää fyysistä astiaa voidakseen "kirjautua" kolmanteen ulottuvuuteen.

Sen sijaan että koette kundaliinin nousevan fyysistä selkärankaa pitkin, koette kundaliinin valokehonanne. Kuten näette, todellisuutenne muuttuu kovasti havaintopisteenne mukaan.

Kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa havaintopisteenne oli se, että kaikki kolmannen ulottuvuuden elämä oli ulkopuolellanne. Siirtymä korkeampiin ulottuvuuksiin alkaa ihmisitsen vähitellen, jatkuvasti kokiessa kaiken elämän sisällään.

Unet, meditaatio ja korkeammat tietoisuustilat ovat portaaleja ITSEENNE. Nämä portaalit voivat olla täysin auki vain, sitten kun maa-astianne on tietoisesti maadoittunut Gaian kehoon.

Moniulotteisen ITSENNE jumalaisessa suunnitelmassa oli aina, että teidän oli tunnettava jokin parantaaksenne sen. Viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli havaitsette itsenne ykseydessä kaiken sen elämän kanssa, joka on kaikkien jakamassa todellisuudessa.

Näin ollen olette todellisuudessa, joka on sisällänne. Tämä käsite on erittäin hämmentävä kolmannen ulottuvuuden ajattelullenne, missä kaikki on ulkopuolellanne, paitsi fyysisen kehon monet elimet ja osat.

Viidennessä ulottuvuudessa kehonne on tehty moniulotteisesta valosta. Ei ole sisäisiä elimiä, luita tai verta. Olette valoa ja valonne sekoittuu kaikkeen valoon, mikä virtaa alapuolellanne, yläpuolellanne, ympärillänne ja lävitsenne.

Koska viides ulottuvuus on hyvin erilainen kuin fyysinen todellisuus, voidaksenne auttaa ihmisiä vapautumaan kahleista, jotka vangitsevat fyysisiin todellisuusharhakuviin, teidän täytyi tulla kolmannen ulottuvuuden ihmisolentoon.

Sitten te, moniulotteisen ITSENNE edustaja, lupaisitte vapaaehtoisesti:

* Muistaa, kuka TE olette …

* Kokea tietoisesti ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut käyttäessänne 3D-maa-astiaa …

* Saada jatkuvan tietoisen yhteyden tähän ITSENNE korkeamman ulottuvuuden aspektiin …

* Sallia korkeamman ITSENNE kuljettaa teitä korkeamman ulottuvuuden elämäänne ja takaisin …

* Muistaa nämä retket käyttäessänne edelleen maa-astiaa …

* Jakaa toisten kanssa kaiken, mitä olette saavuttaneet näillä retkillä …

* Avata portaaleja toisten koettavaksi …

* Opettaa toisille, miten valoportaaleja avataan …

Mutta miten voitte mitenkään muistaa kaiken tämän vain yhdessä elämässä. Ette muistakaan, mutta muistatte kerääntyä toisten kanssa, jotta tuon ryhmän summa voi jakaa omat palapelinpalansa luomaan ryhmäkuvan todellisuudesta, jota he luovat menemällä ykseyteen yksilöinä ja ryhmänä.

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa muodostaa näitä ryhmiä. Sitten kun on näiden ryhmien muodostamisen nyt-hetki, kaikki ne jotka resonoivat samanlaiseen ilmaisu- ja kiinnostustaajuusmalliin, tulevat yhteen. Nämä "satunnaisryhmät" ovat luultavasti ystäviä ja perhettä korkeammilla tasoilla.

Kun on tuo nyt-hetki, he yhdistyvät opettamaan/muistuttamaan toisilleen, miksi he ovat laittaneet moniulotteisen tietoisuuteensa nykyiseen maa-astiaansa. Kun he luovat rakkauden ja tuen turvaverkon toisilleen ja itselleen, he siirtyvät tehtävänsä seuraavaan vaiheeseen.

Eri ryhmät yhdistyvät saman tehtävän eri versioita varten. Tämä tehtävä on auttaa Gaiaa ja sen myriadeja elämänmuotoja palaamaan kotiin ITSEN korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihin.

Sitten kun he ovat päässeet ryhmätietoisuuden luomasta kollektiiviportaalista läpi, jotkut jäsenet jäävät tuohon ryhmätietoisuuteen ja toiset menevät tuon saman todellisuustaajuuden eri versioihin.

Mikä tärkeintä, he kaikki luovat uuden maan todellisuutta.

Tässä viidennen ulottuvuuden uuden Maan luomisen yhteistarkoituksessa, jokainen noissa kaikissa ryhmissä alkaa ymmärtää, miten hänen tietoisuustilansa luo hänen todellisuustaajuutensa.

Ensin he muistavat, että kaikki Maan todellisuusversiot tapahtuvat samanaikaisesti viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ykseyden nyt-hetkessä. Vasta kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa havaitaan jonkinlaista erillisyyttä. Itse asiassa myös ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden todellisuus kokee ykseyttä kaiken kanssa.

Jokainen vesipisara on meri, joet, järvet ja sade.

Jokainen ilmamolekyyli on taivas, pilvet, tuuli, auringonlasku ja auringonnousu.

Jokainen valonsäde on taivas, valaisee maata tunkeutuu veteen.

Jokainen maa-alue on Gaian keho.

Kaikki elementit jotka luovat planeettakehon, luovat myös ihmisen maa-astian. "Primitiiviset" ihmiset tietävät, että he ovat yhtä kaiken elämän kanssa, joka ympäröi heitä. Vain "sivistyneitä" ihmisiä on opetettu uskomaan, että kaikki elämä on erillään heistä.

Nämä "modernit ja sivistyneet" ihmiset on opetettu vuosituhansien kuluessa unohtamaan se, minkä he ovat aina tienneet valokehossaan, joka on asettunut turvallisesti heidän kundaliiniinsa. He ovat unohtaneet, että kundaliinivoiman nukkuva käärme odottaa heidän selkärankansa tyvessä herättämistä.

Mutta mikä kundaliini tarkkaan ottaen on? Kerromme hitaasti vastauksen tähän kysymykseen. Miksi kerromme sen hitaasti? Koska tämä informaatio istuttiin tietoisuuteenne varauloskäytäväksi, laskuvarjoksi ja laukaisualustaksi, kun olitte saaneet tehtyä kaikki tehtävänne maan päällä.

Jaamme tämän informaation vähitellen myös kannustamaan teitä muistamaan. Mitä tahnansa muistattekin ITSESTÄNNE, se on paljon voimakkaampi, kuin teille on opetettu. Voi olla liian vaikeaa ymmärtää, mitä teille opetetaan, ja saatatte unohtaa sen helposti.

Toisaalta sitä minkä voimme auttaa teitä muistamaan omassa itsessänne, voi olla yksinkertaisempaa ja täydellisempää ilmaista jokapäiväisessä elämässänne. Tarvitsemme teitä, maaloittoryhmäämme, muistamaan todellisen moniulotteisen ITSENNE.

Tarvitsemme teitä muistamaan ITSENNE kaikki moniulotteiset ominaisuudet – eikä vain meditoidessa tai osallistuessanne kurssille. Tarvitsemme teitä muistamaan ITSENNE jokapäiväisessä elämässänne.

Tarvitsemme teitä muistamaan jokapäiväisessä elämässänne, koska tämä muuntuminen alkaa kolmannen ulottuvuuden elämästänne. Enää teitä ei suojele henkilökohtainen guru tai asuminen temppelissä kaukaisen vuoden huipulla.

Tässä tärkeässä planeettaylösnousemusinkarnaatiossa me – ITSENNE korkeammat ilmaisut – tarvitsemme teitä auttamaan ihmisiä, kun he elävät jokapäiväistä elämäänsä, kasvattavat lapsiaan, käyvät töissä, maksavat laskujaan ja teeskentelevät olevansa vain ihmisiä.

Me – ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut – tulemme jokapäiväiseen elämäänne, päivittäisiin rutiineihinne ja arkisiin vastuihinne. Kuten olemme usein sanoneet, galaktiset ja taivaalliset olennot ovat te.

Oman henkilökohtaisen kundaliinivoimanne heräämisen kautta palaatte ja muunnutte olemaan tuo SINÄ, joka olette aina olleet – mutta jonka olette unohtaneet!
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Siunausta.

Arcturuslaiset ja galaktinen ja taivaallinen perheenne.

Verho nro 5 – ihmisrakkauden verho (Lie)

Missä olen? Luulen olevani sängyssä. Ei, olen hereillä. Ei, olen unessa. Olen hyvin hämmentynyt. Näen kuitenkin kultaa kaikkialla ympärilläni. Mistä muistan tämän kultavalon? Ai niin, kyllä, ympyrä – ympyrä kultaisen oven ja lady Astrean takana. "Hei", kuulen rakastavan äänen. "Näetkö, että alat muistaa? Pysy tyynenä tässä muistamisessa ja se lisääntyy. Mutta tule nyt, rakkaani, on sinun vuorosi."

Kun mieleni selkenee, näen ympyrän selvästi ja näen ladyjen tulevan minua kohti, kun astun siihen. Verho putoaa melkein itsestään ja silloin kuulen tutun lady Leton äänen: "Rakkaani, tänä iltana nostettu verho on "ihmisrakkauden harha".

"Kun tämä verho nostetaan, monia tunteita ja ikuisia kaipauksia herää sisällä. Ihmisrakkaus on syy, miksi ihmiskunta halua pysyä sidottuna Maahan. Se on seitsemäs vihkimys ja vaikein testi, joka yksilön on kohdattava ennen ylösnousemusta. Siksi on tärkeää, että kaikki harhakuvat poistetaan tästä käsityksestä, jotta yksilö näkee tämän testin kirkkaassa valossa. Muista, rakkaani, että kun harhakuvia poistetaan, kaikki niihin liittyvät draamat etsivät viimeisen näytöksensä.

"Ihmisrakkaus on ollut kautta aikain ihmisten korvike jumalaiselle rakkaudelle. Se vaikuttaa helpommalta saavuttaa ja säilyttää. Siksi tätä harhaa on kutsuttu "suureksi harhaksi". Kun tunnet tämän verhon liukuvan kasvoiltasi, rakkaani, käsitä, miten olet käyttänyt tätä naamiota. Oivalla, miten se on erottanut sinut ja suojellut sinua.

"Ollessasi uppoutuneena ihmisrakkauteen, tietoisuutesi on keskittynyt ihmisen elämään, tarpeisiin ja kaipauksiin. Koska ihmisrakkaus voi hyökätä kimppuun kuin kesytetty leijona, on oltava jatkuvasti tarkkana. Tämä valppaus pitää sinut niin kiireisenä mielessä ja hermostuneena sydämessä, että eristät itsesi jumalaisesta rakkaudesta."

Kun veli ottaa verhon, Hilarion puhuu: "Ihmisrakkauden energiakenttä on kuin mineraalia, elohopeaa. Sitä ei voi pitää kädessä, se luiskahtelee ja pakenee, minne mahdollista. Se näyttää nousevan ja laskevan omasta tahdostaan ja on hyvin arvaamaton lämmön suhteen. Ihmisrakkautta käytetään myös mittayksikkönä. "Rakastatko minua näin paljon vai näin paljon?"

"Ihmisrakkautta on käytetty aseena, ansiomerkkinä ja kilpenä. Mutta ihmisrakkaus luiskahtelee aina omasta tahdostaan. Tämä tietysti johtuu siitä, että ihmisrakkaus on harhaa – harhaa elää omaa elämäänsä. Mitä enemmän ajatusta ja tunnetta siihen syötetään, sitä suuremman itsenäisyyden se saa luojaltaan.

"Ainoa tapa nousta ihmisrakkausharhan yläpuolelle on katsoa sitä jumalan silmin. Tästä perspektiivistä energiaa voidaan tarkastella objektiivisen sydämen kautta. Tämän tekemiseksi sinun täytyy kuitenkin sallia jumalaisen rakkauden hyväksyminen elämässäsi. Tämä voi olla hyvin vaikea teko, sillä ihmisrakkaus on jumalan alempi oktaavi. Ihmisrakkaudella ihmiset oppivat oman voimansa vaikutuksen ympärillä oleviin."

Kun verho viedään, kuulen Apollon: "Näen ahdistuksen, joka nousee kentässäsi tämän kysymyksen myötä. Olet kärsinyt paljon tästä ihmisrakkaudesta ja aiheuttanut vuorostasi paljon kärsimystä. Kuulen sinun huutavan sydämessäsi: "Miten pystyn nousemaan jumaluuteen, jos en ymmärrä edes ihmisyyttä?" Rakkaani, siksi vastaus on, ettet tee sitä.

"Sinun ei tarvitse ymmärtää ihmisrakkautta, koska se perustuu paljon alempaan logiikkaan kuin perimmäinen tavoitteesi. Sinun täytyy ymmärtää vain itseäsi. Kun ymmärrät itseäsi, näet, miten käytät ihmisrakkautta ja miten se käyttää sinua. Kun pystyt näkemään tämän, kutsu kaikkea mikä on jumalaista sydämessäsi, muuttamaan tämä energia.

"Ala nähdä ihmisrakkauden energiakenttä. Miltä tuntuu aurassasi ja kehossasi, kun se lähestyy? Tunne, miten se läpäisee olemuksesi ja muistuttaa sinua jumaluudesta. Tartu selkeyspuoleen nostaaksesi energian täydelliseen selkeyteen.

"Tunne kaikki pettymys ja kiipeä sitä kuin portaita löytääksesi valon. Tiedä, rakkaani, että ihmisyys on jumala lapsena. Aivan kuten äiti hymyilee rakastavasti vauvalle, joka kompuroi yrittäessään kävellä, Jumala hymyilee sinulle, kun yrität rakastaa. Aivan kuten äidillä on täysi luottamus, että lapsi kävelee ja juoksee jonain päivänä, Jumalalla on täysi luottamus, että sinä rakastat jonain päivänä niin kuin hän. Anna anteeksi itsellesi, rakkaani, ja sitten pystyt antamaan anteeksi maailmalle."

Olen ällistynyt ja haltioissani. Ymmärrän ja tiedän. Ole kiltti, korkeampi itse, kuka tai mikä tahansa oletkin, ja auta minua muistamaan tämä, ainakin tämä harha. Auta minua.

Arcturuslaisia kanavoinut ja kirjoittanut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

2.12.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net