21.07.2015

Kuka haluat olla?

Aioneita olette luoneet itsenne sopimaan 3D-maailmaanne. Nyt alatte luoda uutta omakuvaa, uusien kykyjen kera. Tällainen tuntuu jännittävältä – jotain mistä olette kauan uneksineet. Itsenne uudelleenluominen millaiseksi tahansa samassa fyysisessä maa-astiassa.

Uuden "sinun" luominen menee kauas pelkojen ja vihan selvittämisen yli. Siinä on kyse uuden olennon luomisesta melkein samalla vapaudella kuin noissa saduissa, joissa oli rakastavia haltiakummeja.

Olette puhdistaneet ja selvittäneet. Nyt teidän on aika luoda uusi olento, jolla on uusi fokus ja uudet ajatukset.

Voivottelette kaaosta, mitä luodaan ympäri maapalloa, kun ne jotka haluavat säilyttää 3D-maapallon, taistelevat sen puolesta, vaikka uuden maan aurinko nousee. Ennen kuin jotain uutta luodaan, vanha on muutettava – tai tuhottava. Niin se oli, että muutitte olemuksenne 3D-pelko-olennosta uudeksi "sinuksi".

Mutta kuka on uusi "sinä"?

Tämän olette paljastamassa – ja luomassa.

Hyväksyitte "sinun" toimitusjohtaja-avainroolin. Ja kävitte noissa osissa, jotka vaativat huomiota siinä muodossa, kuin tarvittiin. Olette nyt uuden "sinun" tyhjä pöytä. Kuka haluatte olla?

Huolenne on, että te ette tiedä, kuka olette tai kuka haluatte olla. Aioneita maapainotuksenne on ollut se, mitä tai kuka toiset halusivat teidän olevan. Nyt kun saatte olla "sinä" koko loistossanne, kuka haluatte olla?

Tämä on ajankohtainen ahdistuksenne.

Sillä nyt on ilonne löytämisen todellinen kohta.

Puhdistitte ja selvititte. Loitte uuden "sinun". Nyt on aika yhdistää uuden "sinun" pisteet.

Niin se on, että olette pulmatilanteessa, sillä luulitte jokin tai jonkun kertovan, kuka olette – lisää 3D-ehdollistumista mikä ei enää päde.

Muistatteko tarinat pullonhengestä, joka täytti kohteen kolme toivetta, ja turhauduitte, kun tämä haaskasi yhden tai useamman näistä toiveista johonkin joutavaan tai rajoittavaan? Tätä murehditte nyt – uskoen, että jotenkin luotte väärällä tavalla, väärään aikaan tai väärässä paikassa, että jonkun pitäisi antaa teille opastusta, jotta luomanne uusi "sinä" on sopiva yhteiskunnalle ja teille.

Teidän täytyy vain tietää, että ainoa tarvitsemanne ohje on löytää se, mikä antaa teille iloa. Helppoa, eikö olekin? Ja kuitenkin niin vaikeaa. Sillä kun luotte uutta "sinua", huomaatte palaavan sellaisiin ohjenuoriin kuin "Onko tämän hyvä yhteiskunnalle?" "Onko tämä vaikeaa puolisolleni?" "Sivuuttavatko tai kieltävätkö ne minut, joista välitän, jos tulen siksi, kuka haluan olla?" "Petänkö itseäni taitojeni tai voimatasoni osalta?" Kaikki 3D-kysymyksiä, jotka auttoivat teitä pysymään pienenä maatasolla.

Nyt kun teidän on aika olla mahdollisimman iso monin tavoin, pelkäätte, että toiset pitävät teitä egoistisena, sopimattomana tai itsekkäänä.

Ette voi enää teeskennellä olevanne pienempi kuin olette.

Monet teistä uskovat, että voitte sivuuttaa tuon pienen äänen, joka osoittaa teitä iloon, ja voitte jäädä sameaan 3D-maailmaan, missä oli paljon mukavaa teille kuluneina aioneina. Ei siksi, että se edusti sitä, kuka olette, vaan koska teiltä ei odotettu kovin paljon.

Kaikki mitä vaadittiin pysyäksenne 3D-maapallolla ennen tätä siirtymää, oli pieni prosenttiosuus kokonaisuudestanne. Nyt kun suurin osa "sinusta", mukaan luettuna sisäinen olemuksenne tai toimitusjohtajaolemuksenne, on yhdistynyt suurempaan, melkein kokonaiseen "sinuun", odotatte tai toivotte edelleen olevanne pieni. Tällainen ei ole enää mahdollista.

Vaikka saatatte pitää suurimpana ilonanne kukkamaan hoitamista, ette ole koskaan enää pieni maaolento. Se on ohi. Teidän on aika olla niin suuri kuin olette – ei niin suuri, kuin ajattelette oikeaksi tai mahdolliseksi, vaan niin suuri kuin olette.

Enää koskaan ette pysty piilottamaan maaolemustanne varjoihin, sillä myös varjossa valonne säteilee niin kirkkaasti, että toiset haluavat tietää, kuka tai mitä olette. Samaan tapaan kuin tähtisadetikkunne. Ne eivät ole kovin dramaattisia ennen sytyttämistä, mutta sytytettynä on melkein mahdotonta olla huomaamatta niiden säihkyvää valoa. Näin on teillä. Kenties olette himmeä ja likaisenharmaa, kun kehitytte universaaliksi kaunottareksi, mutta kun toimitte ilostanne, valaisette hämmästyttävällä tavalla.

Nyt kyseenalaistatte ajatuksen kehittymisestä universaaliksi kaunottareksi. Oletteko koskaan pitänyt jotakuta vähän rumana, ennen kuin huomasitte hänen sisäisen kipinänsä, säteilevän sydämensä ja iloisen olemuksensa? Näin on teillä. Koostanne, iästänne tai ryhdistänne riippumatta sisäinen valonne vetää toisia puoleenne.

Ihmettelette, miten niin on, jos kaikki säteilevät sisäistä valoaan. Määrittelette sisäisen valon nyt niin, kun määrittelette elokuvatähtenne, jolloin joku tähti on dynaaminen ja kaunis, kunnes seuraava tähti tulee. Lyhyt valoryöppy jonka on ulottuvuus ja esitys on rajattu.

Tämä ei päde uuteen "sinuun", sillä ne jotka löytävät iloa samoilta alueilta kuin te, löytävät teidät ja nauttivat kanssanne olemisen ilosta – riippumatta iästä, ulkonäöstä, käyttäytymisestä, tulotasosta, koulutuksesta, maantieteellisestä sijainnista, rodusta, sukupuolesta tai mistään muusta 3D-rajasta. Teistä tuntuu oikealta yhdessä – kuten myös niistä, joilla on muut ilot ja kiinnostukset. Samaan tapaan kuin on totta 3D:ssä niillä, jotka opiskelevat samaa ainetta.

Erona on, ettei mikään ole oikeampi toista. Eroavat mielipiteet jaetaan ja käsitellään, niitä ei halvenneta tai kielletä, sillä iloryhmien funktiona on luoda kokonaan uusi areena sille, mikä vetää tuon tietyn ryhmän kiinnostuksen.

Samaan tapaan kuin keskustelette nyt säästä – ei vihaisena tai oikeana, vaan erilaisin näkökulmin. Jotkut nauttivat aurinkoisesta päivästä. Toiset haluavat sadetta. Vielä toiset pitävät parempana muutamia pilviä tai vähän korkeampia tai matalampia lämpöasteita. Mutta kukaan ei väitä vastaan sitä, mikä on. Eikä kukaan tunne voivansa vaihtaa säätä.

Näin on iloryhmillänne. Se vain on – mutta puhutaan erilaisista kiehtovista näkökulmista. Ja niin teette. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

6.7.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net