19.12.2018

Kiintymättömyyden kehittäminen

Rakkaat mestarit, evoluution ja ylösnousemuksen jokainen kehitystaso sisältää korkeampia totuuksia sekä uusia haasteita ja tilaisuuksia saavuttaa itsemestaruus. Vaaditaan itsekuria, kohonnutta tietoisuutta ja päättäväisyyttä. Kuitenkin mitä enemmän saatte egohalukehonne kontrolliin ja sallitte korkeamman itsenne opastaa teitä, sitä helpommaksi prosessi tulee.

Kun laajennatte tietoisuuttanne ja alatte nähdä elämän korkeammasta näkökulmasta, perspektiivinne muuttuu. Ette enää keskity negatiivisiin aspekteihin tai siihen, mikä on pielessä elämässänne, kun kehitätte positiivisen näkemyksen ja keskitytte hyvään toisissa. Opitte arvostamaan luonnon kauneutta ja sitä, mikä on oikein maailmassa. Vähitellen kehitätte myös ihmetyksen ja kiitollisuuden tunteen niistä monista ihmeistä, joita ilmentyy teille ja ympärillänne oleville.

Yksi vaikeimmista asioista on päästää irti vanhoista ja vanhentuneista ennakkoajatusmalleista ja tavoista. Juurtuneet tavat, perinteiset säännöt ja standardit sekä menneisyyden yhteiskunnalliset, rodulliset ja uskonnolliset vaikutteet ovat vain kahleita, joista teidän täytyy vapautua, kun pyritte tulemaan valaistuneeksi, vapaaksi Hengeksi paljastuvassa todellisuudessanne.

Ihmiskunta kokonaisuutena sekä yksilöinä on edelleen niiden puolitotuuksien ja käsitysten vankina, jotka ovat peräisin tuhansien vuosien takaa. Jokainen teistä on kokoelma kaikista kokemuksistaan – ei ainoastaan entisistä elämistä, vaan myös kokemuksista, joita teillä on ollut siitä ajasta saakka, kun teidät "ulkoistettiin" Luojan yksilöllistyneeksi tietoiseksi osaksi. Monilla näistä rajoittavista ajattelumalleista ei ole paikkaa laajentuneen tietoisuutenne uudessa maailmassa. On erittäin tärkeää, että vapaudutte näistä negatiivisista vaikutteista, jos tarkoituksenne on jatkaa liikkumista eteenpäin ylösnousemusspiraalissa, korkeampiin valo- ja itsemestaruusulottuvuuksiin.

On aika tehdä inventaario, rakkaat sydämet. Tarkastelkaa, mistä olette päästäneet irti muutaman viime vuoden aikana. Mistä vanhentuneista ajatuksista, tavoista ja vastuista olette vapautuneet ja mikä on korvannut ne? Mistä teidän täytyy vielä päästää irti tai mikä muuntaa korkeammaksi muodoksi? Mikä rajoittaa henkistä kasvuanne eikä enää palvele korkeinta parastanne?

** Oletteko oppinut, että te ette ole enää oman osanne uhri elämässä ja olette oman kohtalonne kontrollissa? Mitä teette vastalöydetyllä voimallanne?

Ei ole ketään tai mitään, mikä tekee mitään teille tai puolestanne, ellette salli sitä. Teille on annettu kaikki luomistyökalut, ja olette oikeutettu tämän universumin kauneuteen, runsauteen ja vaurauteen – se on jumalainen syntymäoikeutenne. Voimme auttaa, opastaa ja inspiroida teitä – te kuitenkin olette maailmanne ja sen todellisuuden säveltäjä ja rakentaja, jossa olette. Joka päivä projisoitte ajatusmuotoja, tunteita ja aikomuksia, jotka vaikuttavat huomisen todellisuuteenne ja rakentavat sitä. Jos ette pidä siitä, mitä olette luonut ja mitä koette tällä hetkellä, muuttakaa asenteenne ja ajatusmallinne korkeampaan taajuuteen, ja katselkaa sitten maailmanne muuttuvan paremmaksi. Muistakaa, että kun hankitte taidon fokusoida ajatuksenne ja toimia tarkoituksella, askel askeleelta, luomisvoimanne nopeutuu eksponentiaalisesti – sekä positiivisesti että negatiivisesti.

** Onko teistä tulossa rennompi elämänne kokemusten kanssaluojana? Oletteko nyt valmis ottamaan kunnian ja vastuun sekä positiivisista että negatiivisista kokemuksista elämässänne?

Voitte valvoa ja määrittää, millaisia ajatusmuotoja säteilette maailmaan, niiden ihmisten perusteella joita vedätte tietoisuuteenne. Koetteko paljon negatiivista palautetta tai vuorovaikutusta ympärillänne olevien kanssa? Sallitteko ihmisten edelleen käyttää itseänne hyödyksi, jotta voitte tuntea itsenne arvokkaaksi?

Kun teette asioita toisille, miten usein teistä tuntuu harmoniselta ja rakastavalta jälkeenpäin? Miten usein teistä tuntuu katkeralta tai riistetyltä? Olisi parempi olla tekemättä jotain toisen ihmisen hyväksi, kuin tehdä se väärästä syystä.

** Muistakaa, että myös projisoimanne värähtelymallit määrittävät toiminnan "oikeuden", ei ainoastaan toiminta itse.

Tasapainoon ja harmoniaan palaamisprosessissa täytyy olla tasapaino KAIKISSA asioissa. Jokaisessa ajatuksessanne ja kaikessa, mitä teette, on energiavaihtoa. Jos annatte jatkuvasti toiselle ihmiselle saamatta jonkinlaista positiivista energiaa vastineeksi, kehittyy epätasapaino, joka ilmentyy pian katkeruutena tai syyllisyytenä, ja usein paremmuuden tai huonommuuden tunteena. Sellaisissa olosuhteissa tulee mahdottomaksi säteillä ehdotonta rakkautta toiselle ihmiselle.

** Oletteko vapauttanut maailmassanne kaiken sen suurimpaan hyvään? Tämä on yksi päähaasteista, joka teidän täytyy kokea matkallanne itsemestaruuteen.

Tämä ei merkitse, että teidän täytyy luopua mistään tai kestään, mutta teitä saatetaan testata, jotta nähdään, tarkoitatteko todella, mitä sanotte. Kiinnipitäminen ihmisistä tai asioista ja muutoksen vastustaminen ovat ihmiskivun ja -kärsimyksen pääsyy.

Tosiasiassa te ette omista mitään, ettekä tietenkään voi omistaa ketään. Teille taataan vain hetki aikaa tai läsnä oleva nyt-hetki. Kaikki elämässänne voisi hävitä näkyvistä vilauksessa, myös te.

Emme halua tehdä teistä pelokasta. Yritämme kuitenkin iskostaa tietoisuuteenne, että kaikki tämän päivän todellisuudessanne on hetkellistä. Mistä sellaisesta pidätte edelleen kiinni, mikä tuo teille tuskaa tai epämukavuutta? Mitä oppitunteja on vielä opittava siitä epämukavuudesta, jota nämä asiat aiheuttavat teille? Eikö ole aika päästää irti tuosta kärsimyksestä ja vaatia helppous ja vaivattomuus?

** Omistatteko omaisuutenne vai omistaako se teidät?

Oletteko niin syvällä veloissa tai niin velvoitettu toisia kohtaan, ettei teillä ole aikaa nauttia elämästä? Vietättekö kaiken aikanne huolehtien, siivoten, korjaten tai pyrkien maksamaan omaisuudestanne? Muistakaa, että olemme yrittäneet painottaa teille, etteivät asiat tee teitä onnelliseksi. Useimmiten ne tuovat vain hetken tyydytyksen, ja sitten etsitte jotain tai jotakuta muuta tyydyttämään egohalukehonne tarpeet. Onnellisuus, ilo ja tyydytys tulevat sisältä. Se mitä kaipaatte, on elämänlaatu tai olemistila.

Miten pitkään siitä on, kun kävelitte luonnossa, otitte aikaa tähtien tai kauniiden pilvimuodostelmien tuijottamiseen taivaalla? Muistatteko viime kerran, kun kuljitte paljasjaloin nurmikolla ja virityitte Äiti Maan sydämenlyöntiin? Miten kauan siitä on, kun istuitte hiljaa ja kuuntelitte linnunlaulua – tai katselitte ihmisiä ympärillänne, kun yrititte aistia, mitä he tunsivat tai mitä taajuusmalleja he lähettivät?

Eikö kiivastahtisessa elämässänne ole aika hidastaa ja kokea hetken täydellisyys? Näin tekemällä luotte täydellisempiä hetkiä, sen kiihkeämmän elämäntyylin sijasta, josta on tullut normi hyvin monille ihmisille tämän päivän maailmassa.

** Täytyykö teitä jatkuvasti viihdyttää tai teillä olla ulkoista stimulaatiota estämään teitä kyllästymästä elämäntilanteeseenne?

 

** Mistä voitte päästää irti voidaksenne yksinkertaistaa elämäänne ja tehdä jokapäiväisistä kokemuksistanne nautittavampia?

 

** Miten usein vietätte aikaa yksin, nauttien omista ajatuksistanne ja sieluitsenne kuiskauksista?

 

** Täytyykö teillä aina olla musiikkia, televisio tai jokin ulkopuolinen ajanviete estämässä kuuntelemasta omia sisäisiä ajatuksianne?

 

** Nautitteko yksinolemisesta?

Teidän täytyy oppia astumaan omaan hiljaisuuteenne, jotta voitte yhdistyä Henkeen. Korkeampi itsenne ja jumalaitsenne odottaa teidän yhdistyvän jumalaisen tietoisuuden taianomaiseen valovirtaan. Tunnemme niiden monien miljoonien rakkaiden sielujen kaipauksen, jotka haluavat kommunikoida korkeamman itsensä kanssa ja meidän kanssamme. Se on hyvin yksinkertaista, rakkaat sydämet. Teidän täytyy vain ilmaista aikomuksenne, ja sitten mennä sisäiseen hiljaisuuteenne, jotta voimme puhdistaa väyliä ja vahvistaa yhteyttä, joka on jo olemassa – yhteyttä joka on näivettynyt väärinkäytöstä tai käyttämättömyydestä.

** Mistä negatiivisista tavoista olette päästänyt irti? Millä positiivisilla tavoilla olette korvannut ne ja mitä tuloksia olette huomannut?

Huomaatte, että tulee helpommaksi ja helpommaksi päästää irti negatiivisista tavoista ja ajatusmuodoista, kun alatte nähdä positiivisten tekojenne tuloksia. Alatte automaattisesti hienovirittää jokapäiväisiä tietoisia tekojanne, kun teistä tulee ajatustenne ja aikomuksenne tarkkailija. On tärkeää, että teistä tulee tietoinen niistä taajuusmalleista, joita projisoitte, sekä sanoista joita käytätte. Käyttäkää aina positiivisia, rakkauden keventämiä voimaantumissanoja, ja valvokaa jatkuvasti mielen negatiivista jupinaa.

** Onko tullut helpommaksi rakastaa ehdottomasti, ehdollistuneen rakastamisen sijasta?

Teidän täytyy ensin antaa anteeksi itsellenne ja rakastaa itseänne ehdottomasti, ennen kuin voitte rakastaa ehdottomasti muita. Ette voi projisoida tai antaa sellaista, mitä teillä ei ole sisällä. Tämä ei merkitse, ettei teidän pitäisi pyrkiä parantamaan itseänne tai saavuttamaan itsemestaruuden korkeampi taso. Se merkitsee, että hyväksytte itsenne ja rakastatte itseänne sellaisena, kuin olette tällä hetkellä, kun pyritte integroimaan enemmän jumaluuttanne ja Hengen keveyttä.

** Muistakaa parantaa menneisyys, kirjoittaa tulevaisuutenne ja elää hetkessä.

Tulevaisuuden pelko on tulosta siitä, että te ette luota itseenne ja päätöksiin, joita olette tehneet tai teette. Tämä on tulosta syvään juurtuneista muistoja menneisyyden epäonnistumisista tai tuskallisista kokemuksista (tässä tai monissa muissa elämissä). Syyllisyys ja häpeä ovat myös egon tunteita siitä, ettei ole saavuttanut aiottuja tavoitteita tai täydellisyyttä menneisyydessä. Pelko, syyllisyys ja häpeä suunnataan usein elämänne muihin ihmisiin, jotka peilaavat teille takaisin niitä värähtelymalleja, jotka teidän täytyy tasapainottaa voidaksenne päästää irti noista entisistä negatiivisista malleista ja kokemuksista. Kun opitte säteilemään tasapainoista ja rakastavaa energiaa, se heijastetaan takaisin teille niiden ihmisten kautta, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, ja myös jokapäiväisten kokemustenne kautta.

** Määrittäkää, mitkä kiintymyksenne eivät enää palvele korkeinta parastanne ja pidättelevät teitä. Keskittykää sinnikkäästi noista kiintymyksistä irtipäästämiseen, ja kuvitelkaa noiden tyhjien paikkojen täyttyvän transformoivalla kristallivalosubstanssilla.

 

** Muistakaa käyttää violettia transformaatioliekkiä. Käyttäkää tätä taikaeliksiiriä usein auttamaan negatiivisten ja tasapainottomien värähtelymallien muuntamisessa.

 

** Pyrkikää katkaisemaan kaikki kiintymyslangat, joita teillä on ihmisiin elämässänne. Nähkää sisäisellä näkökyvyllänne näiden kiintymyslankojen palaavan toiselle ihmiselle kiedottuna rakastavaan energiaan. Pyrkikää tulemaan tietoiseksi siitä, kun joku yrittää yhdistyä aurinkovoimakeskukseenne. Lähettäkää tuo energia rakastavalla aikomuksella takaisin lähettäjälle.

 

** Pyrkikää näkemään elämä ja olosuhteet ympärillänne kiintymättä. Olkaa tarkkailija ja pankaa syrjään tuomitseminen. Etsikää oma totuutenne ja eläkää sen mukaan niin, kun se on paljastettu teille.

Rakkaat, olette intensiivisessä siirtymävaiheessa, jossa päästätte irti kaikesta menneisyyden negatiivisuudesta olemuksenne syvimmältä ydintasolta. Vanhat energiat, oireet, ajatusmuodot ja mahdollisesti tuska ilmestyvät tietoisuuteenne ja kehomuotoonne, jotta ne voidaan muuntaa. Rakennatte voimakasta, todennäköistä tulevaisuutta aikomuksillanne ja teoillanne, ja teidät haastetaan näkemään, oletteko valmis toteuttamaan unelmanne ja halunne. Ottakaa vähän aikaa määritelläksenne, millaista todennäköistä tulevaisuutta rakennatte. Jos ette pidä suunnitelmastanne, muokatkaa sitä, sillä jos ette muokkaa, siitä mitä olette kuvitelleet, tulee todellisuuttanne – yhtä varmasti kuin on huominen.

Olemme olleet kanssanne siitä lähtien, kun synnyitte tietoisuuteen tässä universaalissa kokemuksessa, ja olemme kanssanne ikuisesti. Teille tulvii jatkuvasti loputtomasti siunauksia Isä/Äiti Jumalamme pyhästä sydänkeskuksesta. Teitä rakastetaan hyvin syvästi. Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

2.12.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net