18.06.2015

Kesäkuun 2015 päiväntasaus

Kesäkuun 2015 päiväntasaus - kosmisen timattisydämen aktivointi, uuden maan sielun synnyttäminen ja eläinten kutsuminen takaisin.

Rakas valoperhe, planeettanne on saavuttamassa avainhetken ylösnousemus- ja transformaatioprosessissaan. Kun astutte kesäkuun päiväntasauksen tapahtumakenttään 21.6., tunnette Leijonaportin, 8-8-8:n ja kahden vuoden sarjan viimeisen kuunpimennyksen 28.9. voimakkaana tulevat energiat.

Nämä tapahtumat merkitsevät kosmisten timanttisydäntaajuuksien lopullista maadoittamista moniulotteisen maapallon verkkoihin sekä uuden maan sielun synnyttämistä. Tämä on maatähden/planeetan todellinen alkaminen moniulotteisena kokemusperäisenä todellisuuskenttänä kaikille valo-olennoille, jotka päättävät inkarnoitua maapallolle. Tämä ei sisällä ainoastaan ihmisiä, vaan kaikki elämänmuodot, myös eläimet ja kasviperheet.

Tässä päiväntasauksen kauniissa energiayhtymisessä, ruumiillistatte täysin timanttikoodit ja timanttivalon aktivoimalla kosmisen timanttisydämen. Toivotatte tervetulleeksi uuden maan sielun voimakkaana arkkityyppinä ja voitte valitessanne osallistua niiden eläinten takaisinkutsumiseen, jotka alkavat lähteä planeetalta massasukupuuttoonkuolemisessa.

Timanttisydämen aktivointi – kosmiset koodit … maan päällä niin kuin taivaassa

Te jotka olette tähtisiemeniä ja galaktisia sotureita, teitte helmikuussa 2014 massiivisen aikajanahypyn tai siirtyämän tälle nykyaikajanalle. Sieluryhmätyön tarkoituksena oli luoda tie uudelle maapallolle tällä hyvin raskaalla aikajanalla. Tässä parantamis-, tasapainottamis- ja timanttikoodien tuomisprosessissa, maan aikajanakentät yhdistettiin niin, että kaikki aikajanat ohjattiin moniulotteiseen uuteen maapalloon, missä ihmiskunta jatkaisi kehittymistä ja kukoistamista yhdessä kaikkien maan elämänmuotojen kanssa. Tämä oli valoperheen ja teidän jotka olette neljännen ulottuvuuden aikamestareita, sankarillinen ponnistus aikajanojen yhdistämiseksi yleiseen rauhan ja rakkauden tulevaisuuteen. Teidän oli määrä tehdä tämä luomalla rauha ja harmonia omaan elämäänne ja oppimalla, miten ruumiillistetaan timanttivalo ja timanttikoodit. Teidän oli määrä tehdä tämä myös yhdistymällä syvästi maahan ja elementaalienergioihin ja kutsumalla takaisin kallisarvoiset luontokappaleet osaksi uutta maapalloa. Tätä juhlitaan tänä aikana.

Timanttisydän on kosminen taajuus, mikä ruumiillistetaan galaksiin ilmaisemaan jumalaisen valon ja jumalaisen vapaan tahdon korkeimpia taajuuksia. Timanttikoodit saadaan maapallolle suuresta keskusauringosta tai galaktisesta keskuksesta valkoisen timanttivalon tai –tulen sykkeinä. Maapallon sydän on harmonisoitumassa näiden taajuuksien kanssa ja tietysti te jotka työskentelette valoperheenä ja tähtisotureina, opettelette harmonisoimaan oman timanttisydämenne näiden samojen kosmisten taajuuksien kanssa.

Timanttivalo on intensiivisintä ja korkeataajuuksisinta energiaa, mitä on ruumiillistettu maa päällä. Se on valkoista tulta, mikä tuo rakkautta, myötätuntoa ja luovuutta hyvin korkealla tasolla. Avainsana on "intensiteetti". Kun ruumiillistatte tämän valon, alatte kokea timanttivalon intensiteetin ja intohimon.

Fyysisessä kehossa voi olla hyvin voimakkaita ja huomattavia vaikutuksia kaikilla tasoilla. Kehotasolla vaikutetaan kaikkiin paikkoihin, missä taajuus on matala, kun keho pyörittää pois matalan taajuuden ja tulee jalostuneemmaksi. Monet ihmiset huomaavat tämän ruuansulatusjärjestelmässä, koska tältä alueelta löytyy edelleen matalia energiataajuuksia, kun ihmiset syövät tiedostamatta, mitä tekevät. Tunne- ja mentaalitasolla kaikki matalan taajuuden pelot ja ahdistukset pyöritetään pois ja vapautetaan korvattavaksi korkeammilla energiataajuuksilla. Tämä voi lisätä jonkin aikaa ahdistusta, stressiä ja yliaktiivista mentaali- ja tunne-energiaa, kun vanhoja malleja "kiihdytetään", kun ne muunnetaan korkeammaksi taajuudeksi. Älkää pitäkö kiinni siitä, mistä tarvitsee päästää irti. Mitä enemmän pidätte kiinni, sitä vaikeampaa on siirtyä eteenpäin elämässänne. Päästäkää irti armollisesti ja kiitollisena ja sallikaa korkeamman itsenne johtaa teitä uusiin taajuuksiin ja uuteen versioon itsestänne.

Maapallon osalta nämä intensiiviset taajuudet aiheuttavat paljon liikettä ja häiriöitä säätilassa ja muissa globaaleissa kuvioissa. Näette Tyynenmeren tulirenkaassa ja muissa paikoissa aktiivisuuden lisääntyvän tulivuorissa ja maanjäristyksissä, kun maapallo siirtyy korkeampiin taajuuksiin ja planeetta sopeutuu näihin timanttitaajuuksiin. Tulen ja veden puhdistustoiminta on erittäin huomattavaa tänä aikana.

Rakkaat ystävät, päätitte hypätä tälle aikajanalle ollaksenne muutosagentteja tänä aikana. Kun työskentelette näiden syvällisten ja intensiivisten energioiden kanssa, tietäkää, että työskentelette sielunne, sieluryhmänne ja sieluperheenne kanssa. Olette ajan- ja avaruuden/paikan mestareita ja luotte uutta aikajanaa maapallolle sen matkalla ajan ja avaruuden halki.

Uuden maan sielun synnyttäminen

Rakas perhe, joulukuun 2012 suuren energiamuutoksen jälkeen planeettanne on ollut voimakkaassa ylösnousemus- ja transformaatioprosessissa. Tämä prosessi huipentuu 2017, kun synnytätte täysin uuden maan aikajanan ja uuden maan sielun moniulotteisessa fyysisen kehon ja valokehon kokonaisuudessa.

Me enkelit ja arkkienkelit olemme työskennelleet kanssanne ja opettaneet teille "pyhä sydän" –meditaation, jotta pääsette käsiksi Jeshuan ja Maria Magdaleenan arkkityyppisiin energioihin Kristus-tietoisuuden kultaisen valon ruumiillistamiseksi. Tämä oli oleellista voidaksenne luoda tähtiportteja, jotka siirtäisivät planeetan moniulotteisiin taajuuksiin.

Vuoden 2012 jälkeen timanttivalotaajuuksia alkoi tulla maaverkkoihin ja –kenttiin ja tässä uudessa moniulotteisessa taajuudessa syntyi uuden maan sielu, mikä ilmaisisi uuden maaolennon timanttisydäntä.

Timanttivalon jumalainen feminiinisyys ilmaisee itseään korkeampana viisautena, vahvuutena, rohkeutena ja intohimona. Sen keskus on sydän ja se aktivoi sakraalikeskuksen, otsakeskuksen ja sielutähden intuition, rakkauden, intohimon, intensiteetin ja luovuuden säteileviksi sateenkaaritaajuuksiksi. Hän on viisas nainen ja soturi, joka rakastaa intensiivisesti ja tinkimättömästi ja jonka fokus Suurena äitinä on galaksin ja maapallon lapsissa. Hänen timantti-intensiteettinsä on valkoinen tuli, mikä puhdistaa pois vanhan, kaaoksen ja hämmennyksen ja luo tilaa kultaisten taajuuksien uudelle luomiselle ja jumalaisen rakkauden ja siunausten korkeampien ilmaisumuotojen timanttitaajuuksille.

Timanttivalon jumalainen maskuliinisuus ilmaisee itseään luovuutena, selkeytenä, vahvuutena, voimaantumisena ja kykynä jäsennellä uusia luomuksia rakkauden, intensiivisen intohimon ja vastuun kera. Tämä energia keskittyy myös sydämeen ja aktivoi juuri-, solar plexus-, kurkku- ja kruunukeskuksen. Hän on voimakas Luoja, joka tuo järjestystä ja harmoniaa ilmentämiseen, kultaisen valon ja timantti-intensiteetin luomuksillaan. Hän puhuu totuuttaan ja seuraa sielunsa ja korkeamman itsensä polkua.

Kun pyhä timanttimaskuliinisuus ja –feminiinisyys tulee harmoniaa sielussanne, synnytätte uuden maan sielun. Teistä tulee säteilevä timanttivalo-olento, jonka voimakas valo, intohimo ja selkeys voivat valaista muille tietä uudelle maapallolle.

Rakas valoperhe, päiväntasauksessa monet teistä saavat loppuun uuden maan sielunsa synnyttämisen timanttivaloksi. Saatatte tuntea tämän voimakkaan valkoisen tulen liekin, kun se syttyy sydämessänne, sielussanne ja kehonne ja valokehonne joka solussa. Tämä on kallisarvoinen lahja ja voimakas transformaatio.

Eläinten takaisinkutsu ja timanttikiitollisuus

Rakas valoperhe, kun työskentelette timanttivalon ja ylösnousemusenergioiden kanssa, tiedostatte, miten intensiivistä ja haastavaa elämä voi olla maan päällä tänä aikana. Tämä ei päde ainoastaan ihmiselämään, vaan kaikkiin elämänmuotoihin.

Kun maapallo muuttuu, monille elämänmuodoille tulee vaikeammaksi pitää elämäperustansa maan päällä. Jumalainen rakkaus ja luovuus ankkuroivat ne tänne, mutta ne tarvitsevat myös teidän apuanne.

Alkuperäinen tehtävänne planeetalla oli täyttää maa ja hoitaa "puutarhaa" ja eläimiä. Vaikka olette täyttäneet maan, että ole kovin paljon hoitaneet puutarhaa ja sen elämänmuotoja. Monet lajit tuntevat olevansa hyvin ei-rakastettuja, kun niiden asuinsijat tuhotaan ja perheitä metsästetään ja tapetaan resursseina.

Tulevassa timanttivalossa on aika kutsua takaisin kaikki elämänmuodot, hoitaa puutarhaa ja erityisesti kutsua eläimet takaisin. Älkää salliko niiden kuolla sukupuuttoon tuntien, ettei niitä rakasteta ja haluta!

Luomakunnan säteily on kallisarvoinen lahja – kaikkineen. Tässä päiväntasauksessa ja uuden maan sielun syntymässä on myös aika vahvistaa rakkauttanne, arvostustanne ja kiitollisuuttanne koko luomakuntaa kohtaan. Kutsukaa eläimet takaisin, antakaa niiden tulla kotiin maapallolle ja tuntea olevansa rakastettu, kunnioitettu ja arvostettu luonnollisessa ympäristössään.

Eläimet luotiin galaksin jumalaisesta luomissabluunasta kumppaniksenne maapallolle. Ne ovat myös sieluperhettä ja ne ovat tähtisiemeniä monista eri systeemeistä ja galakseista. Jokainen laji tuo lahjan tähdistä. Kun ne häviävät ja kuolevat sukupuuttoon, siunaukset menetetään ja maapallosta tulee yksinäisempi ja eristyneempi.

Rakkaat ystävät, kutsukaa ne takaisin. Kertokaa niille, että sydämenne kaipaa niitä, niiden läsnäoloa, taajuuksia ja lahjoja. Kutsukaa niiden sielua ja henkeä ja kertokaa niille, että olette nähneet niiden tuskan ja kärsimyksen. Ja kertokaa niille, että työskentelette yhdessä niiden kanssa luodaksenne uuden maan.

On aika synnyttää uudestaan puutarha ja hoitaa niitä monia lajeja, jotka lahjoitettiin maapallolle. Vahvan uuden voiman, timanttikiitollisuuden, on aika syntyä. Kiitollisuuden jokaisesta elävästä olennosta ja niiden lisäarvosta sille elämän puutarhalle, mikä maaplaneetta on, sekä galaksille ja kosmokselle!

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

12.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net