06.10.2015

Kehomuodon evoluutio ja tietoisuusylösnousemus

Rakkaat mestarit, ihmiskunnan kollektiivitietoisuus pyrkii myöntämään äärimmäisen kaksinaisuuden, joka leviää maapallolla.

Jokainen ihminen taistelee jollain tasolla saavuttaakseen paremman itsetietoisuuden, johon on sisällyttävä sekä valo- että varjopuolen hyväksyminen, pyrkien samalla palaamaan hyväksytylle kaksinaisuus- ja polariteettiasteikolle. Jokaisen teistä on tunnistettava ja haettava varjopuolenne, symboliset sisäiset demoninne, jotta nekin voivat syleillä transformaatiovaloa. Ihmiskärsimys on tulosta joustamattomasta ajattelusta, ylemmyydentunteesta ja toisten tuomitsemisesta, mikä johtaa erillisyyteen, ei ykseyteen ja vastakkaisten näkökulmien suvaitsemiseen. Voitteko hyväksyä sen lähtökohdan, että myös negatiiviset ajatusmuotonne pyrkivät vapautumaan? Ne nousevat tietoisuutenne pintaan ja etsivät valaistumista ja totuutta, aivan kuten tekin. Teidän täytyy ottaa hetkestä toiseen vastuu siitä, mitä olette luoneet. Negatiiviset ajatukset ja teot johtavat vääristyneisiin luomuksiin ja kaaokseen.

Teidän on tärkeää ymmärtää, että fyysiseen astiaanne koodattiin maallisten ruumiillistumiskokemusenne alussa paluu korkeampivärähteisiin ja jalostuneempiin valoulottuvuuksiin. Kun ihmiskunta kehittyy ja sen viisaus kasvaa ja siitä tulee tietoinen ylösnousemuksen tieteestä ja mutkikkuudesta, prosessiin on tehty myös monia muutoksia useiden satojen vuosien aikana. Jotkut ylösnousemuksen alkumenettelytavat on sivuutettu ja toisia, kehittyneempiä vaatimuksia on lisätty.

Menneisyydessä ylösnousemus oli mahdollinen vain harvoille ja valituille. Ainoastaan ne jotka tulivat maapallolle esimerkeiksi ja tiennäyttäjiksi ja jotka olivat henkisesti kehittyneitä, päästettiin mysteerikoulujen sisäisiin pyhättöihin. Salaiset opit annettiin vain niille, joita pidettiin vahvimpina ja omistautuneimpina opetuslapsina. Testit, oppitunnit ja haasteet olivat vaativia ja monet menehtyivät prosessin aikana tai he eivät saavuttaneet tavoitettaan moneen elämään. Tämä on nyt muuttunut, sillä Maan ja ihmiskunnan ylösnousemukselta seuraavalle tiedostamistasolle loppuu aika ja monia jumalaisia erivapauksia ja paljon apua tarjotaan niille, jotka pyrkivät kohtaamaan ylösnousemuksen haasteet ja testit.

Olemme selittäneet, että jokaiselle sielulle annetaan ennen inkarnoitumista fyysiseen astiaan määräosuus elämän timantinkovia hiukkasia henkilökohtaiseen käyttöön elämän aikana. Jos henkilön määräosuus käytetään aikomalla rakastavasti suurempaa hyvää, niin täysi valospektrivirta jatkuu joko hänen elämänsä ajan. Kuitenkin silloin kun henkilöstä tulee ei-rakastava, negatiivinen ja katkeroitunut, pääsyä pyhään sydämeen ja elämän Jumalahiukkasiin ei enää ole. Sen jälkeen hän voi päästä vain puolispektriin valosta tai peruselämänvoimasubstanssista, joka voidaan määritellä uudelleen ja käyttää positiivisella tai negatiivisella tavalla. Muistakaa, että Luojavalon timantinkovat hiukkaset voidaan aktivoida käyttöön vain rakastavalla aikomuksella korkeimpaan hyvään.

Pienen lapsen sydänkeskus on täysin auki ja Jumalahiukkaset virtaavat vapaasti ja esteettä. Kuitenkin se miten kauan lapsen sydänkeskus pysyy auki, riippuu siitä rakkaudesta ja hoivasta, mitä hän saa vanhemmiltaan ja ympärillä oleviltaan. Monet rakkaat sielut ovat laittaneet eetterisuojakilven sydänkeskuksensa päälle, jotta tuska ja kärsimys eivät vaikuta heihin niin dramaattisesti. Siksi he sulkevat oven pyhään sisäiseen pyhättöönsä, jonne luomisen Jumalahiukkaset on tallennettu.

Sen timantinkovien hiukkasten määräosuuden lisäksi, joka laitettiin kunkin ihmisen pyhään sydänkeskukseen, pienempi osa laitettiin myös fyysisen kehon jokaiseen päächakrakeskukseen. Suurin osuus laitettiin juurichakraan, jota muinaisihmiset kutsuivat kundaliiniksi, kiekolla olevaksi tulikäärmeeksi tai pyhäksi tuleksi.

Nyt on käynnissä nopeutettu planeettavihkimys ja se vaikuttaa kaikkeen maatasolla, erityisesti aistiviin olentoihin. On paljon pelkoa ja huolta, kun ihmiskunnan kollektiivitietoisuus joutuu käymään läpi niitä dramaattisia muutoksia, joita tapahtuu yhden aikakauden loppuessa ja kehittyneemmän aikakauden alkaessa – erityisesti kun paljon siitä, mitä pidettiin valtavan tärkeänä maatasolla, muuttuu hitaasti tai häviää. Kun näitä dramaattisia evoluutiomuutoksia tapahtuu, ne eivät vaikuta teihin, jos energiapuumerkkinne on korkeampaa ja tasapainoisempaa taajuutta.

On myös suurta odotuksen ja innostuksen tunnetta niillä, jotka ovat oppineet pysymään keskittyneenä pyhään sydämeen. Teidän jokaisen edessä on monia todennäköisiä tulevaisuuksia ja on tärkeää, että pysytte keskittyneenä läsnä olevan hetken hiljaiseen pisteeseen. Teidät saatetaan johdattaa vaihtamaan kurssia useita kertoja, kun siirrytte hitaasti korkeampien ulottuvuuksien virtaavuuteen. Jos kuitenkin sallitte pyhän sydämenne ja korkeamman itsenne valaista tietä, teitä ei koskaan johdeta harhaan. Tulevaisuuden aikajanat johtavat korkeammalle ja vakaammalle maaperälle, pois tasapainottomalta kaksinaisuusasteikolta ja vääristyneestä erillisyystodellisuudesta.

Olette integroimassa monia Itsen puolia, jotka olette luoneet ollessanne fyysisessä ruumiissa, valmisteluna sieluperheenne monien puolien jälleentapaamiseen sekä maapallolta että monista ulottuvuuksista ympäri aurinkokuntaa ja galaksia, ja lopulta ympäri tätä aliuniversumia ja sen ulkopuolelta. Täytyy tapahtua yhdistyminen Itsen kanssa ja paluu voimakeskukseenne, joka on pyhässä sydämessänne. Sitten kun muodostatte yhteyden ylisieluunne/korkeampaan itseenne ja alatte yhdistyä Jumalaitsenne ("minä olen" –olemus) kaikkien puolien kanssa, yhdistymistarpeesta tulee magneettivoima, jota ei voi kieltää.

Sielunne joka koostuu Luojaolemuksesta, on tietoinen oppaanne ja kumppaninne maa-astiassa ollessanne. Pitkän aikaa sielu on ollut useimmille ihmisille vain vaimea kuiskaus, sillä egon halupersoona on erittäin voimakas ja sillä on ollut hallitseva asema sisällä. Vihkimysprosessi alkaa, kun teette hitaasti tietä sille, että sielu ottaa oikean paikkansa elämänne johtajana, mikä sallii lopulta korkeamman itsenne ottaa ohjat matkallanne takaisin valomaailmoihin. Vähitellen valopilari joka sisältää elämänlankanne Luojaan, alkaa levitä, kunnes se lopulta on päälaen levyinen. Silloin yhdistytte jumalaisen "minä olen" –olemuksenne virtaan ja rakkauden/elämän Luojahiukkasia alkaa virrata teidän lävitsenne ja teistä. Tämä ihmeellinen, loistava pyhä tuli antaa teille pääsyn taivaaseen tallennettuihin aarteisiinne – rajattomaan Luojavalolähteeseen, kunhan sitä ladataan rakkaus-valollanne ja käytetään suurimpaan hyvään.

Elämänvirrassa on paljon sivujokia ympäri tätä aliuniversumia ja monista teistä tulee Luojatietoisuuden timantinkovien hiukkasten kanava, kun yhdistytte pyhään mieleenne ja opitte pysymään keskittyneenä pyhään sydämeenne. Ensin teidän täytyy virittää käpy- ja aivolisäke korkeampaan itseenne, mikä alkaa hajottaa niitä valokalvoja, jotka suojelevat pyhää mieltä. Pyhä mieli muodostaa yhteyden pyhän sydämenne kanssa ja sitten kun aktiovoidut Jumalatietoisuuden timantinkovat hiukkaset alkavat virrata pyhästä sydämestä pyhään mieleen, valaistumisprosessi nopeutuu.

Luojavaloa virtaa kruunuchakran läpi, menee käpylisäkkeeseen ja edistää solutietoisuutta, kun se aktivoi aivo- ja hypotalamuslisäkkeen ja kulkee aivorakenteen kautta pyhään mieleenne. Sitten se virtaa pyhään sydämeen, jossa Luojavalohiukkasia aktivoidaan lisää rakastavalla aikomuksellanne. Nämä aktiovoidut Jumalavalohiukkaset ovat nyt valmiita auttamaan teitä luomaan sen, mitä tahansa haluatte, kunhan aikomuksenne on suurin hyvä. Korkeamman itsenne äänestä tulee selvempi ja pyhän sydämenne tönäisyistä, jota kutsutaan intuitioksi, tulee voimakkaampia.

INTUITIO on kyky ymmärtää jokin käsite tai tietty informaatio välittömästi ilman tietoista päättelyä. Korkeampi itsenne puhuu teille intuition kautta ja lopulta selvittää polun Jumalaitseenne ja siihen viisauteen, joka on tallennettuna kosmisiin tiedostoihin. Intuitio antaa teille signaaleja tunteena, että jokin on oikein tai totuutenne, tai pelon tai epämukavuuden tunteena, kun jokin on väärin tai ei ole harmoniassa valon/totuuden kanssa.

INSPIRTAATIO on inspiroitumisen prosessi tai ominaisuus – kun jokin äkillinen ja oikea-aikainen tai epätavallinen idea, joskus jostain jota ette ole tienneet aiemmin, juolahtaa mieleenne. Kanavointi tai viestit enkelioppailtanne ja opettajiltanne johtavat usein inspiroituneisiin käsityksiin tai tietoisuuteen asioista, jotka ovat tietämisalueenne ulkopuolelta. Intuitio vahvistetaan ensin mielen ja sitten sydämen kautta, kun taas inspiraatio vahvistetaan ensin sydämen ja sitten mielen päättelyprosessin kautta.

Aika- ja paikkahavaintonne on nopeasti muuttumassa, kun opitte keskittymään enemmän hetkeen sen sijaan, että horjutte menneisyyden ja tulevaisuuden välillä ja teillä on vain hetkittäin keskittynyt tietoisuus nykyhetkestä. Erillisyyden, eristäytymisen ja tuomitsemisen tunteet korvataan yhtenäistietoisuuden tunteella, mikä johtaa lopulta ykseydentunteeseen koko luomakunnan kanssa. Kun aika nopeutuu ja jumalaisista valotaajuuksista tulee voimakkaampia ja vastustamattomampia, teidän on tärkeää pohdiskella, mitä on tapahtunut, mitä haasteita olette kohdanneet ja voittaneet, mitä saavutuksia olette tehneet ja mitä esteitä teidän on ylitettävä tulevaisuudessa.

Kun todellisuutenne rajoista tulee määritellympiä ja sallitte paljon siitä, mitä piditte tärkeänä, muuttua hitaasti tai häipyä menneisyyteen, teistä on tultava viisaampi ja erottelevampi valinnoissanne. Silloin kun roikutte kiinni ihmisissä tai asioissa, jotka eivät enää sovi uuteen todellisuuteenne, epäharmonian tunne tulee selvemmäksi. Toteamalla: "Tapahtukoon sinun tahtosi", annatte korkeammalle itsellenne luvan lisätä intuitiivisia kykyjänne, joihin sisältyy melkein välitön tieto siitä, milloin olette tehneet oikeita tai vääriä valintoja. Näin voitte nopeasti korjata teot, jotka vievät teitä pois suoralta ja kapealta ylösnousemuspolulta. Teidän täytyy valon uskollisina seuraajina olla aina valppaana ajatuksissanne ja teoissanne varmistaaksenne, että olette aina harmoniassa uuden, parannetun jumalaisen suunnitelmanne kanssa.

Valon vartiosotilaiden eturintamana teillä on kyky voittaa tai neutralisoida niiden monien ihmisten negatiiviset ajatusmuodot, jotka edelleen toimivat kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden harharajojen sisällä. Olette rakentamassa lujaa perustaa koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. Sisäinen vahvuutenne ja viisautenne palvelee teitä hyvin, jos pysytte keskittyneenä pyhään sydämeenne, kun teistä tulee itsenne mestari ja Jumalatietoisuuden jalostuneiden hiukkasten välittäjä.

Uskokaa tai älkää, mutta siitä on ollut hyötyä, että merkittävä osa ilmentämiskyvyistänne vedettiin pois menneisyydessä. Olemme kertoneet teille, että Jumalan tahdon ja voiman ensimmäinen punainen (ulkoisen tai fyysisen tason väri) luomissäde vedettiin enimmäkseen pois, silloin kun Maa ja ihmiskunta vajosivat kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden tiheyteen. Se tehtiin, jotta ihmiskunta ei tuhoaisi itseään äärimmäisen kaksinaisuuden aikana. Tuo jakso on nopeasti loppumassa, kun ihmiskunta herää ja saa takaisin kyvyn integroida enemmän henkivaloa.

Kun siirrytte ylempään neljänteen ja alempaan viidenteen ulottuvuuteen, fyysisestä kehostanne tulee loistavampi, kun Luojavalo alkaa säteillä voimakkaammin sisältä. Muistakaa, että synnyitte Ylimmän Luojan pyhästä sydänytimestä tietoisena valkoisen tulen siemenatomiolentona, mistä tulee sanonta "luotu Jumalan kuvaksi". Luojavalo sisältää energiaa, älykkyyttä ja kaikkea tarpeellista maailmojen loputtomaan luomiseen, jotta voitte toteuttaa luomisen jumalaisen suunnitelman. Teille annetaan tilaisuus tulla korkeimman järjestyksen kanssaluojiksi. Teidän täytyy kuitenkin astua pois mukavuusalueeltanne ja ottaa takaisin syntymäoikeutenne.

SÄTEILKÄÄ, uskolliset ystäväni, ja kun vaikutuspiirinne säteilee kauemmas ja kauemmas maailmaan, yhtenä päivänä valopiirit limittyvät ja yhteisvalaistumisenne räjähtää puhtaaksi Jumalavaloksi ja ympäröi maailman. Seuratkaa valopolkua, rakkaat, jälleentapaamisen suuri aika on käsillä. Teitä rakastetaan syvästi.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Lokakuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kuplivaa iloa Sisäinen valoräjähde »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net