02.12.2015

Kehittyminen menestyksestä turvallisuuteen

Kenties se mitä luulitte unelmaksenne, kehittyy joksikin, mitä ette odottaneet muutama kuukausi sitten. Tämä oli ennustettavissa, sillä kun kehitytte, myös unelmanne kehittyvät.

Suurin ero on, että nykyiset unelmanne perustuvat turvallisuuteen menestyksen sijasta.

Ennen uuden "sinun" tulemista osaksi maaolemustanne, suurin tarpeenne oli rakentaa tai luoda jotain suurempaa tai parempaa kuin muilla. Jotain mikä todistaisi toisille – ja itsellenne – että olitte tärkeä ihminen.

Nyt kun alatte tuntea itsenne ja rakastaa itseänne sisältä, luotte asioita, jotka saavat teidät tuntemaan turvaa. Kyse ei ole siitä, että tarvitsette aseistetun leirin ympärillenne, vaan että tiedätte, että teistä tuntuu turvallisemmalta tietyssä yhteisössä, kodissa, suhteessa, työssä tai koulussa. Nuo turvaluomukset auttavat teitä tuntemaan olonne riittävän turvalliseksi maaelämässänne siirtyäksenne tuolle puolen – kuten teille tapahtuu 2016.

Kuten olette huomanneet, päivämäärät ovat tavallisesti enemmän ihmisten luomuksia kuin universumien. Vaikka monet sellaiset päivämäärät kuin joulu, vetävät usein fokuksenne tuohon tapahtumaan – usein ilossa tai rakkaudessa – nuo päivämäärät ovat mielivaltaisia. Me ilmoitamme harvoin jonkin päivämäärän, sillä teillä on riittävästi päivämääriä ajateltavana ilman, että julistetaan jokin yksi päivämäärä elämän muuttavaksi. Mutta 2016 siirrytte maaelämästänne enemmän universaaliin elämään.

Tuo tieto syvällä olemuksessanne työntää teitä luomaan unelmanne, sillä asetitte massana vuoden 2015 itserakkaus- ja maaturvallisuustavoitteet suunnitellen siirtyä universaalille alustalle 2016.

Eivät maaolennot tai universaalit olennot ole tärkeämpiä, pelkästään eri vaiheita ihmeellisessä siirtymässänne. Aivan kuten 14-vuotias poika ei ole tärkeämpi kuin sama poika nuorena aikuisena.

Kenties teistä tuntuu epämiellyttävältä, kun työnnätte itseänne luomaan maaturvallisuuttanne. Näin on, koska haluatte siirtyä eteenpäin, mikä ei olisi mahdollista, jos olisitte edelleen huolissanne kodista, työstä, suhteesta, raha-asioista tai mistään muusta maa-asiasta – aivan kuten fokuksenne olisi hajallaan, jos jättäisitte pienen lapsenne kotiin yksin istuessanne tärkeässä bisnestapaamisessa.

Seuraava vaiheenne – universaali vaihe – vaatii täyttä huomiotanne, sillä se on vaihe, mitä ette ole koskaan aiemmin tukiskelleet maapallolla ollessanne.

Niin se on, että työnnätte itseänne luomaan turvallisuutenne – ei menestystänne, sillä kun rakastatte itseänne enemmän, havaitsette, että teillä, kuten kaikilla muillakin ihmisillä, on erityispaloja, jotka joko sopivat palapeliinne tai eivät.

Sillä ei ole enää merkitystä, koska keskitytte valmistautumaan uuteen universaaliin rooliinne. Olette ns. laittaneet silmälaput olemuksellenne, jotta mikään muu ei näytä olevan tarkennettuna kuin maaturvallisuutenne/mukavuutenne luominen.

Jotkut teistä ovat huolissaan siitä, että jäätte taakse, ette luo maalohtuanne ajoissa ja jäätte "universaalista laivasta". Mitkään Maata varten luodut energiat eivät häviä. Niinpä teidän ei ole pakko luoda maalohtuanne vuoden 2015 loppuun mennessä.

Mutta jos huomaatte keskittyvänne tuohon luomukseen ja teitä turhauttaa kaikki, minkä tunnette estävän teitä tekemästä niin – mukaan luettuna vasta löydetyt pelot – tietäkää, että olette raiteilla ehtiäksenne ensimmäiselle universaalille lennolle, jonka olette projisoineet alkamaan vuoden 2016 alkuosassa.

Sallikaa turhautumisenne ja pelkojenne olla, tietäen, että ne paljastetaan syystä. Tuo syy on teidän tulemisenne ensimmäisen luokan universaaliksi olennoksi – ollessanne maapallolla. Koskaan ennen kokeilematon rooli, jota esitätte täydellisesti, myös tämänhetkiset turhautumisenne.

Älkää salliko itsenne olla surullinen tai lannistunut. Nousette taas kerran kaiken yli saattaaksenne maapallon ja olemuksenne uusiin korkeuksiin – säteileväksi malliksi universumeille ja kaikille niiden olennoille. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

23.11.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net