09.08.2017

Kaikki muuttuu

Palaamme tänään taas tuttuun aiheeseen. Kuten tavallista, kerromme näkemyksen, joka saattaa olla hyödyllinen, ja johdatamme teidät päätelmiin, jotka saattavat olla melko uusia teille. Elätte rakennelmassa, jonka näette todellisuutena. Se on itse asiassa teidän terminne siitä. Olemme osoittaneet teille aiemmin monta kertaa, että tämä todellisuus on tehty molekyyleistä, atomeista, hiukkasista, nanohiukkasista ja lopulta energiasta. Elätte kentässä, joka on vain energiaa, ja kutsutte tulkintaanne siitä "todellisuudeksi".

Tämä tulkinta on rakenne, josta olette muodostaneet konsensuksen tai tehneet keskinäisen sopimuksen koko historianne ajan. Toisin sanoen, olette sopineet näkevänne sen, mitä näette. Olette nimenneet muodot. Olette nimenneet funktiot. Olette nimenneet värit ja äänet. Ympäristössänne ei ole kovin paljon, mistä ette ole sopineet. No, itse asiassa on, mutta ette havaitse sitä.

Nimittäin aistinne keräävät energiakentästä tiettyjä taajuuksia ja lähettävät ne aivokeskuksiin, jotka muodostavat näkyjä, ääniä, hajuja jne. Näin toimitte. Ja jätätte paljon enemmän taajuuksia prosessoimatta, kuin tiedätte. Myös se määrä jonka havaitsette, vaihtelee suuresti keskuudessanne. Ja näin todellisuus on erilainen jokaiselle teistä, vaikka olette määritelleet sen.

Tärkeä pointti tämän esityksen kannalta on, että kaiken sen alla, mitä näette ympärillänne, on energiakenttä. Kaiken. Tornadot ovat energiakenttiä Ja vuoret ovat energiakenttiä. Te olette valtavan monimutkainen ja täydellinen sähkömagneettikenttä, ihme.

Nämä kentät – tämä kenttä, koska kaikki nämä energiat yhdistyvät yhdeksi – vaihtelevat. Ne ovat muuttuneet aina. Ne muuttuvat. Ja ne tulevat aina muuttumaan. Vuorista tulee tasankoja. Puista tulee paperia. Mantereet ajelehtivat. Metsistä tulee erämaita. Ei mikään. Ei mikään. Ei mikään ole muuttumatonta. Ja kaikki on energiakenttä.

"Joo. Mitä sitten?" Mikä aiheuttaa muutokset? Hyvin yksinkertaisesti, muutos missä tahansa kentän osassa vaikuttaa jossain määrin koko kenttään, kentän jokaiseen osaan.

"Joo. Mitä sitten?" Koska teidän kenttänne on oleellinen osa koko kenttää, jokaisella muutoksella on heijastevaikutuksia, jotka vaikuttavat kaikkeen muuhun.

Olemme jonkin aikaa yrittäneet kovasti puhua teille todellisesta voimastanne. Olemme puhuneet fokuksesta, aikomuksesta jne. Kaikki nämä ovat sen kanssaluovan voiman aspekteja, joka te olette. Kyllä, voiman, koska jos tunteenne, ajatuksenne, sananne ja aikomuksenne muuttavat kenttää, ne muuttavat kaikkea. Kyse ei ole siitä, että ne voivat muuttaa, ovat muuttaneet tai tulevat muuttamaan. Kyse on siitä, että ne luovat muutoksia joka päivä, joka hetki.

Haluaisimme päättää tämän kertomalla teille, että yhteisvoimallanne joka ylittää nyky-ymmärryksenne, on haluttu tulos. Teidän täytyy ymmärtää se valtava tehtävä, että miljardien todellisuuksien yhdistetyt polut muuttuvat silmänräpäyksessä. Se ei vaikuta siltä teistä, mutta miljardien vuosien näkökulmasta se on tosiaan silmänräpäys. Annamme teille kunnian ja paljon rakkautta sen tekemisestä. Teidän täytyy kuitenkin antaa itsellenne vähän lisää vapautta.

Jätämme teille vielä toisen ajatuksen. Älkää olko niin nopeita tuomitsemaan sitä, mitä ympärillänne tapahtuu. Teillä ei oikeasti voi olla mitään käsitystä sen todellisesta vaikutuksesta lopputulokseen. Kaikki palvelee uuden maailmanne toteuttamista. Niin on määrätty.

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

30.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tuki

Aiheemme tänään on tuki. Selitämme teille, mitä voimme tehdä, miten teemme sen ja miksi.

Pitäisi olla valitsemamme otsikon perusteella selvää, että roolimme siinä transformaatioprosessissa joka nyt tapahtuu teille, yhteiskunnillenne ja planeetallenne, on tuen antaminen. Tuemme teitä energioillamme. Tuemme teitä taivaanne energiaolentoasetelmilla. Jotkut teistä tietävät niiden olevan tietoisia olentoja, kuten myös Maanne on. Tuemme teitä opetuksellamme teistä jokaisesta, mikä jatkuu, kun käytte luonamme unitilassa ja kun elätte läpi tilanteita, joita olette päättäneet ilmentää. Jotkut näistä valitsette oppiaksenne. Jotkut niistä olette valinneet opettaaksenne. Ja useimmat teistä eivät pysty erottamaan sitä, ellette astu totuuteen olemuksestanne.

Koska teidän termeillänne roolimme on 24/7, me myös yllytämme ja tönimme, ja jos tarpeellista, työnnämme teidät tiettyihin tekoihin ja kenties käsityksiin. Olemme tuo pieni ääni, joka ei vain pidä suutaan kiinni. Olemme se ääni, josta tiesitte, että teidän pitäisi kuunnella sitä.

On asia, joka teidän täytyy oikeasti oppia tästä. Kaikki yllä oleva on totta, koska teillä on vaikutusvaltaisin palli henkilökohtaisessa neuvostossanne. Teillä on oppaita. He opastavat. Teillä on opettajia. He antavat informaatiota ja näkemyksiä. Joskus, itse asiassa usein, pystymme näyttämään teille todennäköisiä lopputuloksia. Mutta päätökset ovat aina teidän.

Kun sanotte: "En olisi koskaan valinnut tätä!" jätätte suurimman osan itsestänne pois kuvasta. Olemme pahoillamme, mutta se on totuus. Vain pieni osa olemuksestanne on "siellä alhaalla". Suurimpia opetuksia joita olette koskaan antaneet, on eläminen sen läpi, mikä vaikuttaa mahdottomalta, tuskalliselta ja pakahduttavalta.

Sanoimme kertovamme teille miksi. Syynä on, että me – te ja me – pyrimme luonnostaan parantamaan itseämme ja kaikkea ympärillämme.

Teille on huolellisesti opetettu, ettei teidän pitäisi koskaan sisällyttää itseänne "meihin". Mutta totuus on, että olette yhtä oleellinen osa meitä kuin kukaan meistä. Ajatelkaa hetki. Miten voisitte olla olematta? Olette yhtä paljon osa kaikkea olevaista kuin kuka tahansa. Ja "meinä" haluamme vain kasvaa ja oppia. Ja haluamme sitä myös vähäisimmälle/pienimmälle osallemme.

Siihen saakka kunnes onnistutte pääsemään ohi erillisyysjutusta, ansaitsemattomuusjutusta, parhaimmillaankin ymmärryksenne vaihtelee. Kun pystytte hyväksymään ja astutte tuohon totuuteen, rakkauteen ja ymmärrykseen siitä, kuka olette, elämänne muuttuu iäksi. Kerran opittu tiedetään aina.

Tästä syystä monille teistä se on enemmän kuin jonkin sellaisen muistamista, jonka tiesitte viime viikolla. Kaikilla teillä on hyvin syvään juurtunut tieto näiden asioiden todenperäisyydestä. Jos teillä ei olisi, ette lukisi tätä tai mitään muuta monista tällaisista viesteistä, joita nyt on ulottuvilla.

Jotkut teistä ovat olleet kehossa melko pitkään ja muistavat ajan, jolloin melkein kenelläkään ei olisi ollut mitään toivoa ymmärtää tätä viestiä. Sanomme sen voidaksemme antaa teille toisen perspektiivin siitä muutosmäärästä, jonka olette eläneet ja jota elätte läpi. Ajatelkaa nyt, miten paljon muutosta olette tehneet, koska te, ystävät, olette etulinjassa. Ja teidän ajatuksenne, uskomuksenne ja asenteenne ovat raskaita aseita. Jatkakaa hymyilemistä. Jatkakaa rakastamista. Siunausta teille jokaiselle tänä päivänä.

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

3.8.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net