01.04.2019

Itseinhohaavan paljastaminen

Teidän on aika hyväksyä ne, jotka ovat toisenlaisia kuin te. Tietysti vastaatte, että hyväksytte jo ja rakastatte niitä, jotka ovat erilaisia kuin te, vastakkaisesta retoriikasta huolimatta. Saanemme olla eri mieltä. Nimittäin syvällä sisällänne on tunne, että olette edelleen parempi tai huonompi kuin toiset. Että rotunne, seksuaalinen identiteettinne, taloudellinen statuksenne tai uskomusmallinne on oikea tai väärä omassa näkemyksessänne yhteiskunnasta.

Vaikkette voi muuttaa tuollaisia tunteita toivomalla, voitte tehdä sen avaamalla sydämenne eroavuuksille. Sen sijaan, että määrittelette toisenlaiset joko paremmiksi tai huonommiksi, pyydämme teitä olemaan tekemisissä jonkun kanssa, joka on erilainen kuin te, määrittääksenne, sopiiko hän kuvaanne oikeasta tai väärästä.

Kenties tuo viime ajatus ei tunnu mahdolliselta, koska uskotte, että ne jotka ovat toisenlaisia sukupuoleltaan, iältään, rodultaan, seksuaaliselta suuntautumiseltaan, poliittiselta, taloudelliselta tai uskonnolliselta uskomukseltaan jne., eivät halua olla tekemisissä kanssanne. Se on odotettavaa ottaen huomioon sen pelon ja vihan, mitä edistetään maayhteiskunnissanne. Mutta nyt teillä on tilaisuus, kenties myös tarve, kokea noita eroavuuksia.

Olette kokeneet maaelämiä joka rodussa, iässä, seksuaalisessa suuntautumisessa, uskonnossa jne., mitä maan päällä on, sillä ennen jumalatar/jumalaroolinne vaatimista teidän tarvitsi kokea maaelämän kaikki pääaspektit.

Noissa maaihmisyyden aspekteissa jotka nyt vaivaavat teitä, on enemmän kyse teistä kuin toisista. Nimittäin nuo aspektit ovat niitä, joista ette ole vielä vaatineet tai tunnustaneet. Niin se on noissa dramaattisissa inhoissanne tai peloissanne, jotka ovat hiljattain tulleet pintaan.

Nimittäin tarkastelette nyt yhdestä tai useammasta maaelämästänne niitä aspekteja, joita ette ole hyväksyneet tai jotka olette kieltäneet. Vähän kuin leikkisitte kurkistusleikkiä itsenne kanssa. Sitten kun hyväksytte tuon osan maahistoriaanne, se ei enää vaikuta uskomuksiinne tai elämäänne.

Kyvyttömyys hyväksyä jotakuta on itsenne paljastamisen pelkoa, ei heidän pelkäämistään, vaikka hän näyttäisi olevan erilainen kuin te. Miten alatte rakastaa sellaista, mitä nyt pelkäätte? Meillä ei ole teille muuta vastausta kuin ehdotus, että tutkitte informaatiota tuosta pelosta tai ryhmästä. Kenties haluatte lukea jotain tuosta ryhmästä tai ymmärtää heidän perustelujaan vuorovaikutuksen tai tarkkailun avulla. Käytössänne on lukuisia resursseja internetissä, kirjastossa, yhteiskunnassa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Kyse ei ole siitä, että teidän täytyy tuoda jokainen kotiinne, vaan teidän on aika parantaa nuo haavat, jotka kannustavat teitä pelkäämään tiettyjä tekoja tai uskomuksia. Minkä osan valmistautumisestanne nykyelämään olette sivuuttaneet, tai teeskentelette, ettei sitä ollut olemassa?

Se ei ole epäonnistumista, vaan opetushetki itsellenne ja kaikille maaolennoille. Mikä osa teistä pelkää tiettyä ryhmää ja miksi? Ja sitten, miten neutralisoitte tuon pelon? Tätä vaihetta koette parhaillaan.

Niin se on, että monet osat jotka eivät ole välttämättä mukavia teille, alkavat esittäytyä. Kuin joku joka koputtaa etuovellenne – kovempaa ja kovempaa, kunnes avaatte.

Monet teistä kysyvät, miten saavutitte 5D:n tämän syvälle piilotetun totuuden kera. Tämä osa on tuo kätketty mysteeri, jota välttelitte aioneita kaikissa ulottuvuuksissa ja taajuuksissa, koska olitte täynnä syvää häpeää tästä osasta, jota ette pystyneet puhdistamaan ennen kuin nyt.

Mutta se tarutteko tähän osaan, ei muuta kehityskaartanne eikä tarvetta rakastaa itseänne. Kenties tunnette, mikä tämä osa on, tutkimalla, miksi ette pidä tietystä ryhmästä. Tai saatte viestejä uni- tai valvetilassa.

Kaikkien rakastaminen ei merkitse vain kaikkien niiden rakastamista, jotka näyttävät teiltä tai uskovat ja toimivat niin, kuin te. Vaikka olette aina tienneet sen, tunsitte, että olitte jotenkin tuon osan yläpuolella. Että se häviäisi ilman tarttumistanne siihen.

Vaikka tämä itseinhopuhdistus on paljon helpompi kuin mitkään muut puhdistuksenne, ensimmäinen askel on tunnustaa, ettei teidän tapanne ole ainoa tai oikea tapa. Toinen askel on oppia enemmän vastakkaisesta näkökulmasta. Ja kolmas askel on tietää syvällä sisällään, ettei se ole enää "kuuma nappula" teille.

Jotkut teistä julistavat, että olette lähteneet yhteiskunnasta, joten sillä ei ole merkitystä. Vaikka olette päättäneet lähteä yhteiskunnasta, tuon pienen viha- tai inhosiemenen pitäminen hidastaa löytöretkeänne 5D:ssä ja sen yli.

Muutama seuraava päivä tuo luultavasti tilanteita auttamaan syvimmän sosiaalisen pelkonne tai tarpeenne löytämisessä. On teidän valintanne, haluatteko tarttua siihen ja miten. Te ette palaa 3D:hen, jos ette tee sitä – pelkästään vähennätte itserakkauttanne, sillä tämä on se itseinho-osanne, jonka olette kätkeneet itseltänne.

Kenties haluaisitte meidän antavan teille taikasauvan poistamaan tuon osan. Sen sijaan kannustamme, ettei tämän itseinho-osan tutkiminen tuhoa teitä, vaan vapauttaa teidät peloista, jotka edistävät rakkausrajoituksia, kaiken hyväksymisen sijasta. Jotain mitä haluatte kokea nyt epätoivoisesti, kun olette ottaneet ratkaisevan 5D-askeleen.

Nimittäin tiedätte syvällä sisällä, että te ette voi tuntea itserakkautta, ennen kuin hyväksytte, että pelkäätte tiettyjä ihmiskunnan osia omien tekojenne vuoksi, ette toisten ihmisten tekojen vuoksi. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

25.3.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net