03.02.2019

Ilmentämisvoimanne lisääminen

Rakkaat mestarit, kun matkaatte sitä paluupolkua olemassaolon korkeamman ulottuvuuden maailmoihin, joka tunnetaan valon/rakkauden jokena tai joskus kosmisen tietoisuuden sateenkaarisiltana, värähtelymallit sisällänne ja ympärillänne ovat jatkuvassa muutoksessa.

Tämä on johtanut jatkuvasti lisääntyvään tietoisuuden laajentumiseen, jonka myötä suodattimet joiden kautta näette todellisuusmaailmanne, sekä uskomusrakenteet joita olette muodostaneet ympärillenne, korvataan vähitellen korkeammilla ja voimaannuttavammilla totuuksilla. Maailma jonka olette luoneet ja ne joiden kanssa olette tekemisissä, heijastavat aina teille niitä uskomuksia ja odotuksia, jotka olette hyväksyneet totuudeksenne.

Jossain tuskallisessa tai heikentävässä tilanteessa on aina vääristyneitä tai tasapainottomia uskomuksia ja kiintymyksiä, jotka pitävät teitä valheellisen harhatodellisuuden vankina. Ne uskomukset jotka kontrolloivat tekojanne ja reaktioitanne päivittäin, häviävät hitaasti, ja ne korvataan itseä voimaannuttavilla käsityksillä, jotka hyväksytte vähitellen uudeksi versioksi – näkemykseksi – todellisuudestanne.

Olette laajentamassa tietoisuutta Itsestänne, ja kehitätte fokusoituneempaa ja syvällisempää tietoisuutta niistä, joiden kanssa olette tekemisissä, ja myös nykyisen näkökykynne ylittävistä maailmoista. Olette kuulleet sanottavan, että "kaikki on harhaa". Se ei merkitse, että kaikki mikä on luotu fyysiseen olemassaoloulottuvuuteen, ei ole kiinteää, sillä ei ole rakennetta tai se ei ole totta. Eikä se merkitse, että korkeammat ulottuvuudet ovat kuvitteellisia, ilman konkreettista rakennetta tai määritelmää. Jokainen olemassaolotaso ympäri universumia näyttää yhtä todelliselta siinä asuville, kuin maakotinne näyttää teistä. Luoja ja sen kaikenkattava vaikutus on varmasti totta, aivan kuten mekin.

Harha on teidän havaintonne maailmasta, todellisuus jonka näette itse tekemienne suodatinten kautta – uskomukset, rakenteet, tabut ja rajoitukset, jotka olette koodanneet alitajuiseen mieleenne ja jotka olette hyväksyneet totuudeksenne. Kaikki näkevät maailman ja päivittäiset tapahtumat oman uskomusverhonsa ja muunnetun tietoisuustasonsa kautta. Tämän vuoksi monet näkevät kaiken negatiivisuussuodattimen läpi, kun taas valaistuneet sielut kokevat elämää rakkaus- ja tuomitsemattomuussuodattimen läpi.

Näinä kiihtyneen transformaation aikoina koette suuria muutoksia sekä sisällä että ulkona. Kalvot alitajuisen, tietoisen ja supertietoisen mielen välillä ohenevat, ja näin teidän sallitaan päästä käsiksi siihen subjektiiviseen ja itseä rajoittavaan informaatioon, josta teidän tarvitsee päästää irti, ja niihin vääristyneisiin käsityksiin jotka teidän täytyy parantaa voidaksenne palata sisäiseen tasapainoon, kun pyritte ottamaan takaisin itsemestaruuden. Aivojen oikea ja vasen aivopuolisko sekä alitajunnan, tietoisuuden ja supertietoisuuden matriisi ovat yhdistymässä ja palaamassa yhtenäiseen super- tai makrotietoisuustilaan. Monin tavoin sanonta "Niin kuin oli alussa, niin on taas kerran" pätee siihen transformaatioprosessiin, jota ihmiskunta kokee nyt.

Jokainen fyysisten aistien havainto joka muodostaa vaikutelman teille, sekä jokainen teko, vuorovaikutus ja reaktio välitetään ja tallennetaan automaattisesti alitajuisen mielen muistisolusiemenatomeihin. Jälleen kerran korostamme, että alitajuinen mieli on subjektiivinen. Se ottaa jokaisen ajatuksen tai kokemuksen kirjaimellisesti, ja sen jälkeen henkilökohtainen ennakkoasenteenne vaikuttaa siihen. Alitajuinen mieli reagoi vanhoihin ajatusmalleihin ja olosuhteisiin ja toistaa niitä uudestaan ja uudestaan, kunnes väärinkäsitykset selvitetään ja ohjelmoidaan uudelleen.

Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden maailmanne on sattumanvarainen ja kaoottinen, kun taas aika-avaruusjatkumo ylemmässä neljännessä ulottuvuudessa ja sen yli on joustavampi ja nestemäisempi. Kun integroitte korkeampien ulottuvuuksien värähtelymalleja, kaikki yhteensopimaton nousee pintaan ratkaistavaksi, mikä johtaa korkeampaan viisauteen. Ne jotka ovat kehittäneet sisäistä näkökykyään, tietävät, että ajatukset ovat aistittavia asioita. He tietävät, että ajatuksen laatu tai taajuusmalli määrittää sen värin, kun taas tunteen laatu määrittää sen ottaman muodon. Mitä fokusoituneempi ja yksityiskohtaisempi ajatus on, sitä selkeämpi tuo hahmo on.

Matalan taajuuden ajatukset ovat tummia, sameita ja vääristyneitä, kun taas korkeammat ajatusoktaavit, ne jotka ovat täynnä rakkautta, ovat vivahteikkaampia ja sädehtiviä. Teidän täytyy hyväksyä, että ajatuksillanne on substanssi ja niillä on vaikutusta teihin ja ympäröivään maailmaan.

Teidän täytyy olla valmis tutkimaan ennakkoajatuksia elämänne monimutkaisista traditioista, rakenteista ja rajoista, ja teidän täytyy vapauttaa tai transformoida ne uskomukset, jotka pitävät teidät jumissa itse aiheutetuissa, rakenteellisissa rajoituksissa. Kiintymyksistä, vanhentuneista tavoista ja käsityksistä irtipäästäminen on jatkuva prosessi ja vaatii jatkuvaa valppautta ja päivittämistä. Tiedämme, että olette rakentaneet ympärillenne mukavuusalueita, joiden yli on vaikea siirtyä, vaikka ne olisivat epämukavia ja rajoittavia. Mutta juuri se teidän täytyy tehdä, rakkaat, jos tarkoituksenne on laajentaa tietoisuuttanne ja tulla kanssaluomisen mestareiksi, joita teidän oli tarkoitus olla.

Irtipäästäminen on vapauttavaa, ja se antaa teille voiman laajentaa tietoisuuttanne ja maailmaanne. Mitä korkeampia värähtelymalleistanne tulee, sitä nestemäisemmäksi rajoitukset ympärillänne tulevat. Älkää kiinnittykö elämän rakenteisiin, joita olette luoneet ympärillenne. Teidän täytyy oivaltaa, että muutos on oleellinen osa kasvua. Teette päätöksiä ja valintoja joka päivä, ja kehittyvänä mestarina teidän täytyy pyrkiä aina korkeimpiin valintoihin. Kaksinaisuusasteikkonne kapenee, ja valintaheiluri heilahtaa keskeltä paljon vähemmän oikealle ja vasemmalle. Sen tuloksena havaintotapanne ja tietoisuutenne laajenee ja nousee eksponentiaalisesti. "Mestari seuraa aina kapeaa polkua ylöspäin" on muinainen totuus, joka pätee edelleen. Tiedän täytyy aina etsiä korkeinta totuuttanne ja sitten elää se parhaan kykynne mukaan.

Tiedän on tärkeää tietää, että kosmiset luomissyklit ovat peräkkäin järjestyksessä, ja ne määrittelevät jumalisen ilmaisun suuren valikoiman ja korostavat sitä. Siksi on tärkeää, että opitte virtaamaan ja sopeutumaan ajan muutoksiin, sivuuttamaan kolmannen ja neljännen todellisuusulottuvuuden rajoittavat uskomukset, kun saatte viisautta, etsimään korkeampia totuuksia ja kasvamaan lähemmäs alkuperäistä jumaluustilaanne.

Olemme keskellä yhtä suurimmistä transformaatiosykleistä, joita tämä universumi on koskaan kokenut. Teidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että on ollut monia pienempiä muutossyklejä maan päällä ja jokainen teistä on kokenut näitä transformaatioaikoja tavalla tai toisella.

Tuleva seitsemäs juurirotu on hyvin kehittynyt ja henkisesti virittynyt, ja siihen vaikuttaa seitsemäs transformaatio-, puhdistus-, vapaus- ja vapahdussäde. Kaikkeen maan päällä vaikuttaa seitsemännen säteen, violetin muuntamisliekin, säteily. Monet vanhat ja vanhentuneet opetukset sivuutetaan, kun viisautenne kehittyy ja nostatte taajuusmallejanne. Rakkauspohjaiset ja voimaannuttavat uskonnolliset uskomukset säilyvät, kun taas pelkopohjaiset ja kontrolloivat käsitykset sivuutetaan hitaasti. Siirryttäessä valaistumisen aikaan ne uskonnot säilyvät, jotka ovat valmiita laajentamaan filosofiansa sisältämään paljastetut, korkeammat Luojatotuudet.

Uudet olemissyklit aloitetaan halukkuudella muuttua, ja nämä päivitykset on suunniteltu niin, että voitte yhdistyä niihin vähitellen helposti ja sujuvasti. Kuitenkin niillä jotka vastustavat, se tapahtuu kaaoksen ja konfliktin kera. Paljon riippuu kapasiteetistanne vetää puoleenne ja omaksua (tai torjua) ja sitten välittää eteenpäin niitä jalostuneempia energioita, jotka tunnetaan korkeampana totuutena. Sielunne ja korkeampi itsenne muistaa syyn, miksi päätitte kokea ja ilmaista tuskallisia tilanteita – ei rangaistuksena, vaan ratkaisua varten.

On elintärkeää, että pyritte vahvistamaan itsemääräämisoikeuttanne ja haluanne täyttymykseen. Teidän täytyy kehittyä egon itseä palvelevasta moodista sielua palvelevaan tilaan. Sielu on osanne, joka on yhdistynyt universaaliin kokonaisuuteen. Saavutatte myötätuntoa vaikealla tavalla tuskan ja kärsimyksen kautta (egon ajamana) tai helpolla tavalla yhdistymällä jälleen korkeampaan itseenne ja Jumalasäteeseenne (sielun inspiroimana).

Mikään ei pääse pakoon sen jalostuneen Luojavalon – timantinkovien hiukkasten – säteilyä ja magneettista vaikutusta, jota leviää nyt tähän universumiin, aliuniversumiin, galaksiin, aurinkokuntaan, Maahan ja ihmiskuntaan. Chakrat ovat kuin kehon sähkömagneettiakkuja. Sähkömagneettitaajuuksien värähtelyt kommunikoivat monille tietoisuustasoille. Teidän täytyy olla harmoniassa näiden värähtelytaajuuksien kanssa ja virittynyt niihin voidaksenne integroida ne. Korkeammat valo-, ajatus- ja äänitaajuudet värähtelevät veren, solujen, elinten, luiden, lihasten ja kudosten läpi ja rikastavat hyvinvoinnintunnettanne. Kolmannen/neljännen ulottuvuusympäristön alemmat taajuudet rajoittavat elämän antavaa energiavirtaa ja lisäävät tiheyttä neljässä kehojärjestelmässänne. Veri kuljettaa maallisen sukulinjanne muistisiemenatomeja ja geenikoodauksia, mutta mikä tärkeämpää, kosmista sukulinjaanne ja jumalaista perintöänne.

Rakastetut valonkantajani, pyydämme teitä näkemään jokaisen testin ja haasteen tilaisuutena päästää irti vanhentuneista ajatuksista ja värähtelymalleista, jotka eivät enää palvele suurempaa hyväänne. Pyydämme hartaasti teitä näkemään elämänkokemuksenne pyhän sydämen/mielen suodatinten kautta, kun vedätte elämän/valon timanttisädehiukkasia, ja pyydämme täyttämään ne rakkaudellanne, ennen niiden säteilemistä maailmaan ja ihmiskuntaan. Olemme kaikki tässä kosmisessa evoluutiotanssissa, ja yhdessä voitamme. Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.1.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Ympyrä sulkeutuu Rakkaudenteko »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net