28.09.2018

Ihmiskunnan seksuaalinen parantuminen

Olen eM, ja liityn seuraanne tänä päivänä hyvin erityistarkoituksesta. Kuten ehkä tiedätte, olen tasapainoinen olento. Minun ei tarvitse erottua maskuliiniseksi tai feminiiniseksi. Verhon tällä puolella ei tehdä sitä, mutta kun esittäydyn teidän maailmassanne, teen sen tasapainoisena maskuliini-feminiiniolentona. Tuon sen esiin tänään, koska haluan puhua seksuaalisuudesta planeetallanne. Mitä seksuaalisuus on?

Se alkaa kahden eri puolenne vetämisestä erilleen. Tiedätte ehkä, että osa Ryhmää, kuten Isäntä kutsuu sitä, on kaunis ja maaginen nainen nimeltään Merlia. Hän on tähän ulottuvuuteen miehenä tulleen Merlinin feminiinipuoli, ja hänen täytyi jakaa itsensä pelatakseen tätä peliä. Kyllä, puhumme aina erillisyydestä. Ihmiset tulevat sisään ja teeskentelevät olevansa erillisiä, ja te olette. Te kaikki teeskentelette olevanne erillään toisistanne, mutta teidän täytyy myös erottaa eri puolet itsessänne.

Nyt olette astuneet viidenteen ulottuvuuteen, ja asiat ovat eri tavalla. Kuten mainitsimme viime kerralla kokoontuessamme yhteen, olette siirtyneet aikaspiraaliin. Spiraaliaika ja spiraaliajattelu ovat sellaista, mihin ihmiset eivät ole yksinkertaisesti tottuneet, vielä. Rakkaat ystävät, alatte nyt nähdä sitä. Tämä on osasyy siihen, että kaikkia näitä seksuaalirikoksia paljastuu. Eikö ole mielenkiintoista, että vasta äskettäin löysitte uuden kerroksen huonoa seksuaalista käytöstä ihmisiltä, joiden pitäisi olla viisaampia, aivan rehellisesti sanottuna? Mistä siinä kaikessa on kuitenkin kyse? Se näyttäytyy usein niissä, jotka jakavat itsensä ja yrittävät erittäin kovasti pelata tätä teeskentelypeliä ainoastaan yhdellä itsensä osalla. Selibaattilupaukset ovat täydellinen esimerkki tästä. Tietysti haasteena seksuaalisen hyväksikäytön kaikissa muodoissa on, että se välitetään sukupolvelta toiselle.

Sukupolvien parantuminen

Annetaanpa esimerkki miehestä, joka hyväksikäyttää nuorta poikaansa. No, tuo nuori mies kasvaa aikuiseksi ja yleensä hyväksikäyttää omia lapsiaan samalla tavalla. Mutta jos tuo poika päättää muuttua? Hän voi aivan hyvin kasvaa aikuiseksi ja sanoa: "En hyväksikäytä lapsiani!" Ja jos hän tekee tuon työn, hän saavuttaa uskomatonta parantumista itsessään. Se ei kuitenkaan lopu siihen, sillä tuo parantuminen menee eteenpäin ja taaksepäin aikajanalla. Hän ei paranna ainoastaan lapsiaan, joiden ei tarvitse kokea hyväksikäyttöä, vaan hän parantaa myös isänsä, isoisänsä, isoäitinsä, isoisoäitinsä ja kaikki ne, jotka ovat välittäneet tätä energiaa eteenpäin. Tätä tuhoavaa energiaa voidaan välittää eteenpäin monilla tavoilla – se voidaan toteuttaa fyysisesti fyysisenä haittana, seksuaalisina tekoina tai myös tunnepuolen hyväksikäyttönä.

Toisaalta, sanotaanpa, että tämä nuori mies, jota on hyväksikäytetty, kasvaa eikä tee tuota työtä. Sen sijaan hän vain kestää ja pidättelee, mutta tuntee samaa vihaa, vaikkei hän toteutakaan sitä. Jos hänellä on lapsia, tuo energia välitetään heille samalla tavalla, kuin jos hän olisi hyväksikäyttänyt heitä. He välittävät sen vuorostaan omille lapsilleen. Ja näin sen menee sukupolvelta toiselle, kunnes joku lopulta katkaisee tuon ketjun.

Uusi näkökyky aika-avaruusspiraalissa

Osa ongelmaa on, että ihmiset ovat kokeneet kaiken lineaarisessa ajassa. Niinpä silloin kun jotain tapahtuu, se luiskahtaa menneisyyteen ja sanotaan: "Voi, se olen vanha minä" tai "Se tapahtui kauan sitten. Olen unohtanut jo sen!" Mutta se ei mene pois, rakkaat ystävät, sillä se on leimattuna aikakirjoihin. Se oli kolmannen ulottuvuuden tapa käsitellä näitä vaikeita jälkiä. Sen tuloksena ne välitettiin tulevien sukupolvien käsiteltäväksi. Ihmiset ovat nyt siirtyneet viidenteen ulottuvuuteen, ja teillä on spiraaliaika, lineaarisen ajan sijasta. Aika-avaruusspiraalissa energiat tulevat takaisin, mikä sallii teidän nähdä eteenpäin ja taaksepäin aikajanalla paljon selkeämmin. Silloin kun se oli vain ympyrä neljännen ulottuvuuden ajassa, teillä oli taipumus toistaa asioita, koska teillä oli hyvin vähän näkökykyä eteenpäin tai taaksepäin.

Aika-avaruusspiraalissa voitte nähdä niin, kuin jokin olisi tapahtunut juuri äsken, ja tästä syystä teillä ei ole enää salaisuuksia. Kaikki nämä asiat jotka olivat piilossa vasta äskettäin, alkavat paljastua. Se tapahtui ns. metoo-liikkeessä. Siinä on kyse kyvystä nähdä aikaympyrässä, uudesta näkökyvystä ja sitten sen ilmaisemisesta, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että tällä planeetalla tapahtuu nyt enemmän parantumista kuin koskaan aiemmin, erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen.

Seksuaalienergiaa ei kielletä

Seksuaalisuus on merkittävä osa henkeänne ja kokemustanne maan päällä. Kiellettäessä se ylireagoi ja ilmentyy sopimattomilla tavoilla. Uutismediassa näette runsaasti todisteita tästä. Monet uskonnot opettavat, että seksi pohjaenergia, eläimellinen tai fyysinen osanne, joka ei ole henki. Olemme täällä kertomassa, että näemme sen päinvastoin. Seksuaalisuus on itse asiassa henkienergianne, joka tulee kehon läpi. Kun erotatte nuo kaksi ja esitätte hyvän pikkutytön tai pikkupojan roolia, seksuaalienergia vetäytyy ja aiheuttaa jälkiseuraamuksia. Mitä jos terve seksuaalienergia tunnistettaisiin ja sitä myös opetettaisiin uskonnoissanne? Seksuaalienergian kieltäminen purkautuu tällä hetkellä joissain uskonnoissanne. Pidättäytymislupaukset menevät täysin vastoin niitä henkisiä opetuksia, jota yritämme välittää. Syyllisyys opetetaan oikeaksi reaktioksi seksiin, ja tästä syystä henkeä rajoitetaan uskomusjärjestelmissä. Seksuaalienergia on liian voimakasta rajoitettavaksi tällä tavalla, ja se purkautuu muilla tavoilla, jos se kielletään.

On vaikeaa siirtyä eteenpäin, kun virheenne piilottaan tai peitetään. Sitä on tapahtunut, kun ihmiset ovat katsoneet toiseen suuntaan ja sanoneet: "Voi, se oli menneisyydessä" tai "Voi, hän on parempi nyt. Hän on ok. Siirretään hänet eri paikkaan, jossa hän ei koe noita ongelmia." Sillä tavalla on tehty aiemmin. Kuitenkin tänä päivänä aikaspiraalissa se tulee lopultakin polttopisteeseen. Katsotte taaksepäin aikaspiraaliin ja havaitsette kaikki epäjohdonmukaisuudet ja haasteet ja tuotte ne esiin parantamista varten. Se on uskomatonta, ja taputamme teille kaikille sen vuoksi.

Tuomitsemisella ei ole sijaa viidennessä ulottuvuudessa

Kerromme teille myös, että on tärkeää ymmärtää, miten tätä uskomusta on välitetty eteenpäin. Entä seksuaalisen hyväksikäytön rikoksentekijät? Pelkästään se, että joku oli vastuussa tämän toteuttamisesta, ei merkitse, että hän on huono ihminen. Tämä on tärkeä osa, sillä he ovat ihmisiä, aivan kuin te. Monien täytyi käsitellä sukupolvien välinen hyväksikäyttö, ja he ovat ilmentäneet sen omassa elämässään.

Muistakaa, rakkaat ystävät, ettei ole hyviä tai huonoja ihmisiä. Kyllä, on ihmisiä, jotka ovat sairaita, on ihmisiä, jotka ovat aiheuttaneet suurta harmia toisille, ja heidän täytyy maksaa siitä. Kuitenkin tämän ongelman lakaiseminen maton alle sanomalla, että nämä rikoksentekijät ovat jotenkin vähemmän kuin te, ei ratkaise mitenkään kokonaisongelmaa. Aikaspiraaliajattelun myötä tämä ei enää toimi ongelman piilottamisessa viidennen ulottuvuuden todellisuudessa. Teidän jokaisen täytyy asettua tuon ihmisen elämään hetkeksi ja yrittää ymmärtää, miten tämä voisi tapahtua. Vasta silloin ihmiskollektiivi voi parantua.

Vankilanne ovat täynnä ihmisiä, joita on hyväksikäytetty, kuitenkin hyvin harvat työskentelevät sen kanssa. Teillä ei ole erityiskursseja heille tai parannusmenetelmiä auttamassa. Tämä ongelma on paljon yleisempi, kuin useimmat ihmiset luulevat. Kerromme teille, että tällä hetkellä 27%:lla kaikista planeetallanne kulkevista ihmisistä on ollut jonkinlaista seksuaalista hyväksikäyttöä. Se on valtava prosenttiosuus, ja kuitenkin tuo ongelma on enimmäkseen pysynyt piilossa. Modernit yhteiskunnat ovat piilottaneet sen näkyvistä ja tehneet sen avoimesta puhumisesta sopimatonta. Tuo lähestymistapa ei kuitenkaan enää riitä viidennessä ulottuvuudessa ja aikaspiraaliajattelussa. Taputamme teille, jotka toimitte näillä alueilla ja joilla on avoin ajattelutapa uskaltautuaksenne astua esiin.

Vaikka teitä olisi opetettu inhoamaan sitä, tosiasia on, että teillä kaikilla on seksuaalienergiaa, -haluja ja -tarpeita. Kun ikäännytte, se saa vähän eri muodon joissakin teissä, mutta kuitenkin se säilyy edelleen. Voitteko kuvitella, millaista olisi tulla kasvatetuksi yhteiskunnassa, jossa voisi käyttää seksuaalienergiaa turvallisesti ja mukavasti ja vapauttaa hengen ilman syyllisyyttä? Se on luova energia sisällänne. Minä voin tasapainottuneena olentona tuoda sen esiin tarvitsematta jakaa itseäni maskuliiniseksi tai feminiiniseksi. Voin nojautua tänne päin ja tukea maskuliinisuutta. Ja voin mennä tuonne ollen pehmeä ja lempeä feminiinisyydessä, sillä minulla ei ole mitään rajoituksia siinä. Kun siirrytte pidemmälle viidenteen ulottuvuuteen, tämä voi tapahtua kaikille. Siksi teette hyvin paljon puhdistamista nyt. Nyt kun olette siirtyneet aikaspiraaliajatteluun, alatte kyetä ajattelemaan eri tavalla.

On uusi maailma

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että tämä on upeaa aikaa olla maan päällä. Olette varanneet paikkanne ollaksenne täällä juuri tätä hetkeä varten. Juhlimme valtavasti, kun siirryitte viidenteen ulottuvuuteen. Kerroimme teille kaikille siitä ja huudahdimme: "Se on hyvin jännittävää!" Kuitenkin tuolla hetkellä monet olivat vakuuttuneita siitä, että kaikki ongelmanne maan päällä loppuisivat pian. Emme mittaa menestystä vastuksen loppumisella.

Tosiasiassa monia uusia ongelmia on tullut pintaan, kun ihmisiä herää joka päivä yrittäen pukea ylleen vanhan kolmannen ulottuvuuden todellisuutensa ja saada sen toimimaan viidennessä ulottuvuudessa. Monia systeemisiä ongelmia jotka olivat ennen piilossa, paljastuu nyt, ja ne tuodaan lähempään tarkasteluun. Se on upeaa, juhlikaa sitä! Älkää tuomitko sitä, vaan riemuitkaa sitä parantumista, jota voi nyt alkaa tapahtua hyvin monilla alueilla. Juhlikaa sitä kollektiivisesti ihmisinä, koska alatte päättää, millainen maailmanne on. Se on jännittävää! Juhlikaa seksuaalisuuttanne, koska sen piilottaminen tai peittäminen, yrittäen olla sovinnainen ja kunnollinen voi tappaa hengen sisällänne.

Jokin aika sitten Isäntä esitti kysymyksen: "Onko verhon toisella puolella seksiä?" Nauroimme hysteerisesti tuon kysymyksen vuoksi ja sanoimme: "Ei todellakaan." Emme tarvitse tuon tyyppistä vuorovaikutusta, koska olemme kaikki jo yhteydessä. Olemme kaikki oleellinen osa toisiamme. Mutta se energia jota koette seksuaalisen mielihyvän hetkinä, on samaa energiaa, jossa me elämme koko ajan. Siis kun ymmärrätte vähän enemmän sitä, alatte ymmärtää enemmän seksuaalienergiaanne ja luonnollista uteliaisuuttanne siitä. Lisäksi olette astuneet viidennen ulottuvuuden todellisuuteen. Alatte yhdistyä taas moniulotteisiin aspekteihinne. Se on mielenkiintoista nähdä, koska yhdessä aspektissa teillä saattaa olla henkilö, joka on hyvin tasapainoinen seksuaalienergiassaan. Kuitenkin toisessa aspektissa saatatte olla hyväksikäyttäjä, jota on hyväksikäytetty.

Sopimuksen mukaan

Kun pelaatte peliä, jossa teeskennellään ihmistä, hyppäätte yhteen kehoon aikajanalla, sukupolvilinjassa tai geneettisessä linjassa. Hyppäätte sopimuksen mukaan. Jotkut teistä valitsivat kokemuksen, jossa sijoititte itsenne tarkoituksella lapsena hyväksikäytetyn asemaan. Nyt kun aidat alkavat hävitä ulottuvuuksien väliltä, voitte ammentaa tuota vahvuutta toisista osistanne muissa ulottuvuuksissa. Nimittäin, rakkaat ystävät, olette täydellisiä olentoja. Mutta täällä maan päällä täydellisyyttä ei voi olla olemassa, joten teidän on välttämätöntä jakaa täydellisyytenne noihin 11 ulottuvuuteen. Ja kun aidat jotka jakavat nuo ulottuvuudet, alkavat ohentua, moniulotteinen parantuminen on mahdollista teissä, koska teillä on kaikki palapelinpalat. Henkenne on täydellinen ja se teeskentelee olevansa epätäydellinen. Jos alatte tuoda noita osia takaisin yhteen, parannatte itseänne ja maailmaa.

Siis millaiselta se tuntuu? Miten teette sen? Pitäisikö teidän istua käsivarret ristissä tietyllä tapaa, vai onko joku mantra pidettäväksi mielessä? Ei, rakkaat ystävät, ei ole mitään sellaista. Ei ole mitään kiinteää menettelytapaa, vaan tunnette sen jatkuvasti. Aina silloin tällöin saatte idean päähänne toisesta aika-avaruusulottuvuudesta. Joskus saatatte tuntea innostusta sydämessänne tai mahdollisesti rakkaudettomuutta, joka on pelkoa, ilman selvää syytä, koska ette tiedä, miksi pelkäätte. Yhtäkkiä vain aalto tulee jostain muusta ulottuvuudestanne. Avautukaa tuolle mahdollisuudelle, avatkaa tuo yhteys ja alatte integroitua taas uudella tavalla, mikä sallii seksuaalienergian säteillä kirkkaasti. Kukaan ei pelkää sitä. Teidän ei tarvitse kätkeä sitä, koska se on jännittävää ja upeaa jaettavaa. Kyllä, siihen olette menossa.

Merkitseekö se, että teidän täytyy sekoittaa sukupuolenne tai tulla neutraaliksi sukupuoleksi seuraavassa inkarnaatiossanne? Ei, rakkaat ystävät, se ei ole ajatus. Olette siirtymässä bioluminenssiin erittäin nopeasti, paljon nopeammin kuin ehkä kuvittelette. Sen vuoksi teidän ei tarvitse jakautua samalla tavalla kuin nyt. Kyllä, koette edelleen sukupuolen, mutta ette aivan samalla tavalla. Siirtyminen bioluminenssiin merkitsee, että te ette enää tarvitse seksin fyysistä ilmaisumuotoa. Odottakaa vain, rakkaat ystävät, kunnes koette ensimmäisen moniulotteisen orgasminne.

Uudelleenyhdistyminen

Ihmiset ovat jakaneet hyvin paljon. Ei ainoastaan henkisessä kokemuksessanne, vaan myös yhteiskunnallisessa kokemuksessanne ja tavassanne rakentaa yhteiskuntia. Yhteiskunnalla on odotuksia siitä, miten nuoren pojan tai nuoren tytön pitäisi olla, ja teidät leimataan näillä ajatuksilla. Viidennessä ulottuvuudessa monet noista ajatuksista eivät sovi enää. Pyydämme, että uskallatte katsoa tätä avoimesti ja rehellisesti. Uskaltakaa olla, kuka oikeasti olette, ja antakaa hengen loistaa läpi avoimesti.

Kuvitelkaa, että on teini-ikäinen tyttö, jolla on voimakas seksuaalienergia, ja hän tulee tietoiseksi siitä, että ihmiset katsovat häntä tietyllä tavalla. Tietämättä, mitä se on tai mitä tehdä, hän yrittää piiloutua ja opettelee kieltämään jonkin kauniin asian olemassaolon. Vaikka hän tarkoitti tapahtuvan päinvastoin, hänestä tulee hyvin viehättävä niille, jotka katselevat häntä. Avautukaa sille, rakkaat ystävät. Ihmiskunnalla ei ole mitään menetettävää, kun se astuu pidemmälle viidenteen ulottuvuuteen. Kehittyvät ihmiset löytävät pian paljon lisää seksuaalienergiasta sekä siitä, miten sitä voidaan turvallisesti ja tehokkaasti käyttää. Sitten pystytte käyttämään sitä enemmän omassa komennossanne sen sijaan, että se käskee teitä, ja tämä on iso juttu.

Kun alatte työskennellä uusien yhteiskuntienne kanssa, joita alatte pian rakentaa, pitäkää se mielessä. Älkää kohdistako odotuksia ihmisiin niin, että heidän täytyy kieltäytyä seksistä mitenkään, koska se luo negatiivisen pyörteen, joka vetää kaikenlaisia energioita. Toivomme, että voitte nähdä sen planeetallanne nyt, sillä sitä tapahtuu uskomattomalla tavalla. Se lukumäärä joka on mukana tässä, on melkein uskomaton, ja kerromme teille, että olette paljastaneet alle kolmanneksen siitä tähän mennessä tuolla yhdellä alueella. Aikaspiraali merkitsee, ettei ole enää salaisuuksia, ja sopeudutte edelleen siihen. Kun hyppäätte siihen ja totutte, lisää tulee.

Ei enää salaisuuksia

Ei enää piilottelua. Tämä ajatus on erityisesti asioista, joita saattaisitte pelätä. Tulee aika, jolloin menette Kotiin, rakkaat ystävät, ja jos kokemuksiinne sisältyi hyväksikäyttäjä, kiitätte häntä siitä, koska se salli teidän kasvaa tavalla, jota ette olisi voinut saada muuten.

Se on kaunis askel, rakkaat ystävät, ja liikutte uskomatonta vauhtia tässä evoluutiossa. Feminiinienergian nousu on erittäin voimakasta maaplaneetalla tällä hetkellä, ja se saavuttaa tasapainon, vaikka se vie jonkin aikaa. Se on melko hiljaista energiaa, mikä on täydellistä, mutta se on hyvin voimakasta. Tukekaa sitä, olkaa siinä ja uskaltakaa antaa oman seksuaalisuutenne olla ylpeä. Se olette henkenä, ei ihmisenä.

Niin se on, että suuresti kunnioittaen tervehdimme teitä tällä tavalla, antaen teille joitain muistutuksia Kodista ja auttaen teitä astumaan tähän uuteen todellisuuteen. Kyllä, teidän täytyy tehdä muutoksia. Kyllä, teillä on uusia ajatuksia ja uusia ideoita, jotka teidän täytyy tajuta integroida todellisuuteenne. Mutta olette tehneet uskomatonta työtä tähän mennessä, ja meillä on mitä suurimmat odotukset koko ihmiskunnalle. Nimittäin meillä on parhaat ihmiset tässä tehtävässä. Kun nämä seuraavat askeleet alkavat, ajatelkaa integrointia, jota voitte käyttää, ja miten voitte tuoda sen kaiken yhteen yhdeksi täydelliseksi olennoksi. Kohdelkaa toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Olen eM.

----------------------

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen Merlia, ja olen tullut auttamaan teitä ymmärtämään omaa heijastustanne universumiin ympärillänne. Muutos tapahtuu koko ihmiskunnassa, ja katselemme innoissamme sen tapahtumista – jokaisen ihmisen kehittymistä. Teillä on nyt tilaisuus astua seuraavalle tasolle ja elää korkeampi olemassaolo. Alatte maadoittaa paljon enemmän viidettä ulottuvuutta, mitä harvat pitivät mahdollisena näin lyhyessä ajassa. Olette olleet täällä vain muutamia vuosia, mutta siitä alkaa tulla osa elämäntyyliänne, ja meidän on hyvin jännittävää katsella sitä. Olette aivan aikataulussa.

Kuten kerroimme teille, feminiinisyys nousee, mutta samaan aikaan täytyy tapahtua maskuliinisuuden tasapainottuminen. Kyllä, sitä tapahtuu myös ja hyvin hiljaisella tavalla enimmäkseen. Tämä muuttaa myös yhteiskunnallista näkemystä kaikesta, mitä tapahtuu, ja meidän on hämmästyttävää katsella sitä. Alatte astua täysin uuteen todellisuuteen hyvin nopeasti nyt. eM toi teille informaatiota seksuaalisuudesta ja sen kaikista kauniista osista. Ymmärtäkää, että tämä voimaperusta teillä kaikilla – riippumatta siitä, missä olette, riippumatta siitä, mikä historianne on. Se on energia ja ydinolemus Kotoa, jonka olette tuoneet läpi ja jota voitte säteillä fyysisen kehonne kautta koska tahansa haluatte. Monet teistä ovat tulossa hyväksi siinä, saavat itseluottamusta siinä. Se on mielenkiintoista, koska useimmat teistä ovat tunteneet toisinaan haavoittuvuutta seksuaalienergianne osalta, joten halusitte peittää itsenne estääksenne tuota energiaa tulemasta ilmaistuksi.

Tervetuloa, aikamatkaajat

"Älkää katsoko heitä silmiin!" Mutta mitä oikeasti tapahtuu, kun katsotte heitä silmiin? On uskomatonta, mitä tapahtuu, sillä henget alkavat tanssia. Voidaanko se tulkita väärin? Tietysti voidaan, mutta aikanaan tämä muuttuu, ja sitä työstätte tällä hetkellä. Olette maaplaneetalla valtavan muutoksen keskellä, jonka suunnittelitte ennen saapumistanne. Monet teistä ovat olleet täällä pidempään, kuin ajattelette. Monet tätä lukevat tai kuuntelevat ovat matkustaneet taaksepäin ajassa ollakseen täällä juuri tällä hetkellä, juuri tässä aika-avaruusristeyksessä. Teillä on kriittisiä osia seuraavaa kehittymistasoanne, seuraavaa olemassaolotasoanne varten, ja halusitte olla täällä sitä varten. No, olette selviytyneet, ja nyt energia riippuu teistä. On teidän tehtävänne maadoittaa se jollain tavalla ja löytää tapa saada se toimimaan jokaisella teistä. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että yksi asia jonka löydätte aikaspiraaliajattelussa, on, että haavoittuvuus on voimanne perusta.

Älkää ajatelko, että teidän täytyy aina nujertaa tai hallita se jollain tavalla. Tosiasiassa jos olette haavoittuva jossain, teillä on tilaisuus kääntää tuo haavoittuvuus voimaksenne. Tämä on yksi kaunis osa feminiinienergian nousemista, ja pian saatte itseluottamusta siinä, missä tunsitte ennen olevanne haavoittuva.

Olette selvinneet viidenteen ulottuvuuteen, ja se vaati paljon työtä. Nyt maadoitatte tuota energiaa hitaasti, koska kollektiivilla on vaikeaa löytää tuo perusta. Mutta siirrytte eteenpäin, ja olemme hyvin innoissamme siitä. Tietäkää, että palasitte joidenkin hyvin tärkeiden asioiden kanssa. Jotkut teistä tulivat takaisin vain viiden sanan kera, jotka lausuisitte juuri täydelliseen aikaan vaikuttaaksenne, kun taas toiset toivat uusia ideoita, käsitteitä tai tapoja ajatella. Kenties saavuitte kera tapojen paljastaa totuutenne, seisoa siinä ja tuoda oma seksuaalienergianne tämän tiheän fyysisen kehon läpi.

Olemme täällä auttamassa, emme näyttämässä teille, mihin suuntaan mennä, tai avaamassa ovia teille. Rakkaat ystävät, ette tarvitse sitä enää. Olemme täällä muistuttamassa teille, keitä oikeasti olette. Olemme täällä auttamassa teitä muistamaan sen, mitä toitte, tuli se sitten vuosien päästä tulevaisuudesta tai Kotoa. Kutsumme jokaista teitä löytämään ja pitämään oman voimanne. Saatatte tuntea sen myös omassa haavoittuvuudessanne, joten vaatikaa totuutenne ja voimanne täysin uudella tavalla. On aika.

Katselkaa, kun feminiinisyyden nouseminen jatkuu planeetallanne, ja tasapainoa syntyy. Hyvin tehty, rakkaat ystävät. Niin se on, että suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne. Pelatkaa hyvin yhteen.

Olen Merlia. Pidän seksuaalienergiani ylpeänä ja vahvana. Tulkaa katsomaan minua joskus.

Espavo

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Syyskuu 2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Rakkaus ja arvo Järkevä vanha sielu »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net