07.06.2015

Henkinen filosofia kehittyvälle ihmiskunnalle

Rakkaat mestarit, monista teistä tuntuu, että olette kuin pitkän ja vaikean kilpailun viime taipaleella ja energianne ja innostuksenne hiipuu.

Teistä tulee aina vain pettyneempi maallisen elämän glamouriin ja asiat jotka ennen innostivat teitä, näyttävät jokseenkin himmeiltä ja tylsiltä. Tämä johtuu siitä, että vaihtelette kahden hyvin erilaisen todellisuuden tai useiden ulottuvuuksien välillä samanaikaisesti. Lisäksi neljän alemman kehonne järjestelmä (fyysinen, mentaali, tunne ja eetteri) yrittää sopeutua ja saada kiinni ne korkeamman itsenne monet puolet, joita integroitte kiihtyvällä tahdilla säännöllisesti. Tämä tuo paljon stressiä ja rasitusta maa-astiallenne.

Valtava määrä teitä on valmistautunut tekemään kvanttihypyn viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, minkä myötä vanhan maailman olotila putoaa pois paljon nopeammin, kuin pysytte integroimaan uuden, korkeamman taajuuden elämän jalostuneita energioita tai värähtelyjä ja käsityksiä. Kun tiedostatte, mitä tapahtuu, ette ole niin stressaantunut ja hämmentynyt. Uskokaa meitä, kun sanomme: "Helpotus on lähellä." Yksi suurimmista toiveistamme on auttaa teitä tässä prosessissa, jotta siirtymänne voidaan tehdä helposti ja sujuvasti.

Monien kuluneiden vuosien aikana paljon informaatiosta, meditaatioista ja harjoituksista, mitä olemme antaneet teille, ovat keskittyneet vanhojen negatiivisten energiamallien muuttamiseen ja myös tietoisen tajuntanne laajentamiseen ja jalostamiseen. Tämä prosessi on välttämätön, jotta tehdään tilaa jalostuneiden Luojavalosolujen soluttautumiselle ja integroitumiselle – yksilöllistyneen ilmaisun korkeamman taajuuden voimakkaille uusille säteille, joita säteillään Ylimmän Luojan kehittyneistä maailmoista.

Annamme useita korkeampia totuuksia auttamaan teitä evoluutioprosessissa, mikä on nyt täydessä voimassaan näinä ennenkuulumattomina aikoina. Jotkut näistä edistyneistä opetuksista on annettu aiemmin, mutta ne ovat riittävän tärkeitä toistettavaksi. Ehdotamme, että keskitytte yhteen tai kahteen käsitteeseen joka päivä, jotta voitte juurruttaa ne tiukasti tietoisuuteenne, kunnes niistä tulee osa uutta henkistä itsemestaruusfilosofiaanne.

* Opettelette elämään ylösnousseessa tietoisuustilassa, kun yhdistytte vähitellen ylemmän neljännen ulottuvuuden sieluitsenne loppuosiin. Siirrytte kehittymistilasta olemistilaan, mikä merkitsee, että opettelette elämään Jumalvoimanne nyt-hetkessä. Kun kehitätte tarkkanäköisyyttä ja puhtaan aikomuksen, harhakuvien sumu ei enää vaikuta teihin. Alatte muokata ja luoda suurimpia visioitanne ja toiveitanne ilmentymättömän potentiaalin jumalsiemenajatusten varastosta, kun jalostatte hitaasti kanssaluomiskykyjänne. Kehitytte vähitellen yhtenäiseksi, säteileväksi henkiolennoksi ihmismuodossa – sielun täyttämäksi persoonaksi.

* Itsemestaruus on loputon prosessi, kun opitte integroimaan enemmän ja enemmän Isä/Äiti Jumalamme hyveitä, ominaisuuksia ja laatuja. Se vaatii jatkuvaa valppautta ja harjoittelua – palkkiot ovat kuitenkin mittaamattomat.

* Teidän on aika muistaa, miksi olette maan päällä. Muistakaa, että olette sen Isä/Äiti Jumalamme laajentuma tai osa, mikä on vuorostaan Ylimmän Luojan suurempi osa. Ottakaa avosylin vastaan innostus uudesta todellisuudestanne, kun luotte suuremman ja suuremman harmonian henkilökohtaiseen maailmaanne. Pyrkikää ottamaan täysi hyöty vastikään harmonisoituneesta ja kohonneesta todellisuudestanne – nauttikaa kaikista aistimuksista ja palkitsevista kokemuksista, joita maatasolla on tarjottavana, samalla kun nautitte korkeampien maailmojen kauneudesta, ihmeestä ja taiasta.

* Valo, ääni ja väri ovat parantamistapoja ja ne ovat tarvittavia työkaluja auttamaan teitä tietoisuutenne laajentamisessa ja henkilökohtaisen todellisuutenne jalostamisessa. Henkisesti keskittyneen oppilaan/vihittävän on polulla korkeampaan tiedostamiseen opittava käyttämään joitain itsemestaruuden päätyökaluja, sillä ne ovat osa jumaluuttanne ja syntymäoikeuttanne. Soinnutus sekä pyhien äänien ja mantrojen käytön oppiminen auttaa teitä korjaamaan monia ahdistus- tai sairausoireita, joita teillä on tällä hetkellä, sillä ne auttavat teitä transformoimaan vähitellen eetteri-, tunne- ja mentaalikehonne harmonisemmaksi olotilaksi.

* Jokaisella teistä on kyky antaa jotain henkilökohtaista ja ainutlaatuista jumalaiseen suunnitelmaan, mikä on tehty ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta varten. Isä/Äiti Jumalamme on antanut teille poikkeuksellisen lahjan – jumalaisen etuoikeuden osallistua oman kohtalonne luomiseen. Jokaisella teistä on mahdollisuus tulla ihannoiduksi kuolevaiseksi. Teistä on tulossa Hengen täyttämiä kuolevaisia, mikä varmistaa jatkuvasti laajentuvan kuolemattomuutenne. Olette monipuolisia ja teillä on tietoisuus paljon useammilla tasoilla, mitä voitte ymmärtää tällä hetkellä. Olette kuolematon sielu, jolla on kuolevainen mieli ja keho. Olette sielulaajentumisprosessissa, minkä myötä saatte kyvyn integroida aina vain korkeampia valotaajuuksia.

* On kosminen aika, mikä on virtaavaa ja muokattavaa, ja on katoavainen aika, mikä on lineaarista, jäsentynyttä ja tapahtumasuuntautunutta. Opettelette elämään henkisinä kuolevaisina, jotka voivat päästä käsiksi kosmoksen virtaavuuteen ja suurenmoisuuteen. On kosmisen filosofian kouluja, joissa olette opiskelleet ja joita pystytte hyödyntämään taas, kun saatte kyvyn matkustaa korkeampiin ilmaisu-ulottuvuuksiin.

* Kohtalosuojelijoita on opastamassa teitä ja näyttämässä teille tietä. Pyytäkää heiltä apua ja heistä tulee omistautuneita palvelijoitanne. Valo-olennot edustavat monia eri näkökulmia ja niillä on ollut monia erilaisia henkilökohtaisia kokemuksia, aivan kuten kuolevaisilla.

* Aito henkisyys ei vaadi tiettyjä rituaaleja tai tiukkoja uskomuksia. Se on korkeimman totuutensa elämistä koko sydämellään omistautuen. Teidän on tarkoitus pyrkiä sekoittamaan elämänne korkein älyllinen, tunnepuolen ja henkinen filosofia.

* Olette jumalan kipinä ja teidän pitäisi kunnioittaa ja arvostaa suuresti itseänne ja muita. Ette kunnioita Isä/Äiti Jumalaamme, silloin kun ette tee näin. Teidän pitäisi etsiä aina vapautta ja totuutta itsellenne ja myös toisille.

* Miten tiedätte, milloin olette siirtyneet armon tilaan? Tiedätte siitä, kun toiset heijastavat sielunne kauneutta takaisin teille. Tiedätte siitä, kun yltäkylläisyys alkaa virrata. Tiedätte siitä, kun sydän laajenee rakkaudesta koko luomakuntaa kohtaan ja kun sielulaulunne raikuu koko olemuksessanne sekä ulos maailmaan ja korkeampiin ulottuvuuksiin. Tiedätte siitä, kun ette voi olla hiljaa ja teidän on pakko jakaa iloiset kokemuksenne jokaisen kanssa, joka haluaa kuunnella. Ja tiedätte siitä, kun on sopivaa olla hiljainen silminnäkijä.

* Meditoikaa päivittäin ja illoittain – vielä parempi, tulkaa eläväksi meditaatioksi, niin että jokainen valvehetki keskittyy kaiken korkeimpaan tarkoitukseen. Yhdistäkää sitten rakkautenne ja voimanne luomaan valomeridiaaneja ja fokusoitunut energia, niin että voima kiertää koko fyysisessä kehossanne ja sitten säteilee solar plexus –keskuksesta ylöspäin taivaaseen, ulospäin koko ihmiskuntaan ja alaspäin Äiti Maan keskukseen.

* Teidän on tarkoitus omaksua mestareiden ylevä ulkomuoto – seisoa rinnalla tyynesti, lempeästi ja rakastavasti, tarkkailla ja auttaa, kun on mahdollista, mutta sallien, ei tuomiten, sillä tiedätte, että kaikki tapahtuu syystä ja kaikella tapahtuvalla on korkeampi tarkoitus.

* Levittäkää rakastavaa valonne ja läsnäoloanne mahdollisimman laajalle ja kauas, rakkaat ystävät. Konsultoikaa niitä, jotka johdetaan luoksenne. Teoistanne teidät tunnetaan ja ne joilla on tarvetta valoonne ja viisauteenne, vedetään luoksenne.

Älkää koskaan unohtako, että olette ikuinen ja kuolematon. Fyysinen keho on väliaikainen temppeli, missä Jumalan jumalainen osa asuu. Pyhä sydän on sielun temppeli. Siellä on elämän olemus, missä aito rakkaus asuu ja missä alatte tiedostaa äärettömyyden. Timanttiytimellinen Jumalsolu pyhässä sydämessä sisältää tämän aliuniversaalin kokemuksen 12 Jumaltietoisuussädettä. Nämä jumaluuden kipinät ovat voimakkaita valkoisen tulen Jumalsiemenatomeja – taittuneen valon eteerisiä kristalliprismoja joita kutsutaan säteiksi – mitkä jatkuvasti säteilevät Isä/Äiti Jumalamme elämä- ja rakkausolemusta koko tähän aliuniversumiin.

Voidaksenne ilmentää unelmanne ja visionne ja luoda henkilökohtaisen paratiisinne, teidän täytyy olla jatkuvasti valppaana ja pyrkiä virittymään sielunne ja korkeamman itsenne kuiskauksiin. Tämä saavutetaan yhdistymällä ylisielunne/korkeamman itsenne taajuuksiin ja tiedostamalla korkein potentiaalinne. Itsemestarilla on voima kontrolloida elämäänsä ja kohtaloaan ja viisaus käyttää sitä kaiken korkeimmaksi hyväksi. Kun teette niin, on elintärkeää, että pysytte tiukasti maadoittuneena ja tasapainossa hyväksytyn kaksinaisuusasteikon sisällä, kun toimitte kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuudessa. Teidän täytyy myös pyrkiä muodostamaan tunneharmonia ja seesteisyys ylemmän neljännen ulottuvuuden harhakuvamaailmassa, kun pyritte sopeutumaan alemman viidennen ulottuvuuden ympäristön mentaalitasoon.

Transformoitumisenne itsemestaruuteen sekä ylösnousemusprosessi nopeutuvat kovasti, sitten kun olette laajentaneet henkilökohtaista Jumalvalopelastusköyttänne – eteeristä valoputkea – mikä on ensisijainen yhteytenne Jumalsiemenatomiinne tai "minä olen" –olemukseenne. Olette myös muodostamassa yhteyden valovirtaan sen henkilökohtaisen antakaranan (valon sateenkaarisillan) kautta, mikä sisältää Luojaolemusta, jota kutsutaan Luojavaon timantinkoviksi hiukkasiksi. Monien kuluneiden aikakausien aikana ihmiskunta on heikentänyt yhteyttä elämä/valovirtaan, niin että useimmissa ihmisissä siitä on tullut ainoastaan pieni noro, mitä muinaisihmiset kutsuivat hopealangaksi.

Teillä jokaisella on fyysisen muotonne ympärillä säteilyspallo, minkä tuottaa aurakenttänne ja kosmisen sielulaulunne värähtelymallit. Ylösnousemus merkitsee koko kehollisen chakrajärjestelmänne tuomista tasapainoon, mikä edesauttaa eetterikehon/aurakentän puhdistamista, jalostamista ja tasapainottamista. Ylösnousemustavoitteenne tärkeä osa on keskittyä eetterikehon ja aurakentän palauttamiseen niiden alkuperäiseen jumalaiseen suunnitelmaan, mikä on se ihmisen alkuperäinen kehosuunnitelma, mitä kutsutaan Adam/Eva Kadmon –valokehoksi. Tarkkailemme teitä monikehojärjestelmänne – fyysinen, mentaali, tunne ja eetteri – valonauhojen kautta, joita ovat luoneet ajatuksenne ja tekonne monien elämien aikana kautta aikain.

Rakkaat sydämet, pyydämme teitä hoivaamaan itseänne, kiinnittämään huomiota enemmän kuin koskaan fyysiseen astiaanne ja niihin signaaleihin tai viesteihin, joita viisaat kehoelementaalinne heijastavat teille. Miten nautitte siitä kauniista rakkauden, ilon ja yltäkylläisyyden maailmasta, mitä luotte, jos kallisarvoinen fyysinen astianne ei ole terve ja elinvoimainen?

Liittykää seuraamme valopyramidissa, urheat ystäväni, ja sallikaa meidän auttaa teitä siirtymään prosessin läpi helposti, armollisesti ja hyvin iloisesti. Virratkoon Isä/Äiti Jumalamme säteilyä teille ja täyttäköön teidät ikuisen elämän valolla. Tietäkää, että olemme alati lähellä opastamassa ja suojelemassa teitä.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Toukokuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Muistikirjastani ... Muuttamista ja hiomista »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net