30.09.2015

Gaian tietoiset portaalit

Katson taas työhuoneessani paikkaa, jossa ensimmäisen kerran näin Mytren ja Arcturuslaisen.

Kyllä, he ovat edelleen siellä, juuri samalla tavalla kuin ensimmäisen kerran nähdessäni heidät. Heti kun tunnistan, että he ovat täällä, avaan tietokoneeni ja dokumentoin heidän viestinsä:

Rakas Suzille,

Muista, että "täällä" ja "siellä" ovat kolmannen ulottuvuuden termejä. Silloin kun näit meidät ensimmäisen kerran aikasidonnaisessa todellisuudessasi, avasit portaalin, jonka kautta voisit havaita meidät aina, kun päätät katsoa.

Toisin sanoen, se minkä havaitset, on avoin portaali, johon me, Mytre ja Arcuruslainen, olemme jättäneet jäljen. Tämä jälki on kuin avain, joka avaa portaalin, jotta voit uudestaan ja äärettömästi havaita korkeammat todellisuusulottuvuudet.

Me, Mytre ja Arcturuslainen, palvelemme tuon portaalin ovena. Näin ollen päättäessäsi havaita jälkemme, se on kuin tuon portaalin oven avaamista. Haluamme kertoa sinulle nyt, että tämä portaali ei ole fyysisessä työhuoneessasi. Portaali on itse asiassa omissa korkeammissa tietoisuustiloissasi.

Havaitset portaalin työhuoneessasi oven edessä, koska meditoit, luot ja autat toisia usein siellä. Tuo moniulotteinen toiminta laajentaa huoneen energiakentän korkeampaan värähtelytaajuuteen.

Ilmestymme sinulle oven edessä symbolisena valokieliviestinä: "Voit avata tämän portaalin (oven) halutessasi ja saada kokemuksen eteisaulasta, jonka läpi voit astua moniin eri huoneisiin – portaaleihin.

Kun avaat tuon oven huoneesta lähtemiseksi, astut eteisaulaan, jonka kautta voit löytää tiesi talosi kaikkiin huoneisiin, myös etu- ja takaovelle. Ymmärrätkö nyt valokielisymboliikkamme kautta, miksi ilmestyimme tuon oven eteen?

Ehdotamme, että kaikki jotka lukevat tätä viestiä, soveltavat tätä analogiaa kotiinsa. Tällä tarkoitamme, että aivan kuten ovi fyysiseen kotiinne, on sinne, missä fyysisen itsenne asuu, fyysisessä elämässänne on tiettyjä portaaleja, jotka ovat portaali sinne, missä/milloin moniulotteinen itsenne asuu.

Sanomme "missä/minne", koska sitten kun tietoisuutenne kulkee tuosta portaalista, kaikki 3D-aika ja 3D-paikka muuttuu viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –tilaksi. Ei ole vähittäistä siirtymistä paikan/tilan läpi voidakseen viettää aikaa viidennessä ulottuvuudessa. Viides ulottuvuus on äärettömästi tässä nyt-hetkessä.

Siksi kokeaksenne fyysisen kulkemisen portaalin läpi viidenteen ulottuvuuteen, luotte sarjan kuvia ja koette ne omassa mielikuvituksessanne, vakuuttamaan kolmannen ulottuvuuden tietoisuudellenne, että jokin on muuttunut ja todellisuudestanne on tullut erilainen.

Kun kuvittelette astuvanne portaaliin, annatte 3D-aivoillenne aikaa siirtyä korkeampaan tietoisuustilaan. 3D-aivoillenne on opetettu, että olette luonnostaan puutteellinen jollain tapaa ja tarvitsette aikaa, ennen kuin voitte sopeutua korkeampaan tietoisuustilaan.

Kuitenkin sitten kun olette saavuttaneet korkeamman tietoisuustilan, olette jättäneet kaikki aika- ja paikkaharhat palataksenne tähän, missä olette nyt. Kun tietoisuutenne on nyt-hetkessä, olette yhtä portaalin kanssa ja yhtä ITSENNE myriadien korkeampien ilmaisujen kanssa.

Tuossa portaalissa olette vapaa siitä harhasta, että teidän täytyy olla parempi ja korjata tai parantaa fyysistä itseänne jollain tavoin. Viidennen ulottuvuuden itsenne perspektiivistä olette fyysisen todellisuutenne täydellinen luoja.

Kuulemme kollektiivin esittävän sellaisia kysymyksiä kuin: "Miksi loisin sairauden, vamman, köyhyyden, yksinäisyyden jne.?" Luettelo ihmiskurjuudesta jatkuu ja jatkuu. Nämä ihmiskurjuudet ovat hyvin todellisia kolmannen ulottuvuuden tietoisuusperspektiivistänne.

Sillä niin kauan kun tietoisuutenne on rajattu kolmanteen ulottuvuuteen, jatkatte näitä kokemuksia. Tästä syystä tietoisuutenne laajentaminen korkeampiin ulottuvuuksiin ON ylösnousemus. "Olette siellä, missä huomionne on."

Aivan kuten teidän täytyy painaa kaasua 3D-autonne kulkemiseksi nopeampaa, teidän täytyy työntää tietoisuutenne korkeampiin taajuuksiin kiihdyttääksenne todellisuushavaintonne korkeampiin todellisuusulottuvuuksiin.

Onneksi tämä kollektiivinen todellisuushavainto laajenee lisääntyvässä määrin ja parantaa käsitystänne korkeammista ulottuvuuksista. Siksi teillä on vähemmän kollektiivista vastarintaa tietoisuutenne kiihdyttämisessä korkeampiin ulottuvuuksiin.

Menneillä aikajanoillanne niiden jotka pyrkivät tietoisesti kokemaan korkeampia todellisuusulottuvuuksia, täytyi mennä kauas ashrameihin eristäytyneille vuorenhuipuille, saarille tai alueille, jotka eristivät heidät ihmiskunnan kollektiivitietoisuuden häiriöstä.

Ihmiskunta on kollektiivina vähitellen laajentamassa tietoisuuttaan korkeampiin aivoaaltoihin sen kautta, minkä se voi hahmottaa sellaiseksi, mitä aiemmin pidettiin mahdottomana ja luultavasti järjettömänä entisten aikajanojen kollektiivissa.

Kun heränneet ihmiset täysin tietävät, todellisuuttanne kontrolloimassa oli monia pimeydenvoimia. Nämä pimeydenvoimat tiesivät, että jos he pitäisivät teidät peloissaan, he voisivat helposti kontrolloida teitä. Lisäksi nämä pimeät sielut söivät pelkoanne. Aivan kuten valo-olennot ottavat sisään korkeampia valotaajuuksia muotonsa täyttämiseen, pimeät olennot ottavat sisään alempaa pelkotaajuutta muotonsa täyttämiseen.

Rakkaat ylösnousevat ihmiset, emme kerro teille tätä teidän kannustamiseksi taisteluun pimeyttä vastaan. Taistelu mitään vastaan aiheuttaa suurta vihaa ja pelkoa, mikä itse asiassa alentaa tietoisuuttanne. Tietysti on kuuluisia sotatarinoita suurista sankaritapahtumista sota-aikoina.

Kiitämme ja ylistämme näitä urheita ihmisiä, jotka katsoivat pimeyttä kasvoihin ja päättivät toimia – ei pelosta, vaan rakkaudesta niitä kohtaan, joita he suojelivat. Suuren pimeyden myriadeina aikakausina maan päällä, sota oli usein ainoa tapa taistella pimeyttä vastaan.

Onneksi tuo aikakausi on tulossa loppuunsa. Kuitenkin kaikissa loppumisissa on aina aika, jolloin vanha ja uusi ovat kumpikin olemassa. Koska hyvin monet ihmiset elävät sodan repimillä alueilla, kutsumme ylösnousevia ihmisiämme avaamaan sisäisen portaalinsa ja tulemaan valon yksilö- ja/tai ryhmäportaaliksi.

Aloitatte Gaian tehokkaana portaalina. (Palvelunne on tehokkaampaa, jos on yhtenäinen ryhmä, mutta voitte avata portaalin yksin, jos se on teille parempi.)

Seremonia Gaialle

* Avaa tietoisuutesi omaan henkilökohtaiseen portaaliisi ITSEEN.

* Yhdistä tajuntasi/tietoisuutesi oman moniulotteisen ITSESI korkeimpiin taajuuksiin.

* Huomaa, miten ryhmäsi kaikkien jäsenten korkeammat ITSET yhdistyvät yhdeksi.

* Yhdisty intiimisti ja tietoisesti oman korkeamman ITSESI sekä ryhmäsi kaikkien korkeampien ITSEJEN kanssa.

* Salli ryhmän korkeamman ITSEN korkeampien taajuuksien virrata portaalisi läpi.

* Tarkkaile, kun ryhmäportaalinne muuntuu ulottuvuuksienväliseksi portaaliksi.

* Olkaa yhteydessä ryhmänne korkeamman ITSEN ja/tai Gaian kanssa määrittääksenne paikan, jossa nimitetyt elementaalit tarvitsevat eniten apuanne. On ok, jos ryhmänne haluaa tehdä tuon määrityksen ennen seremoniaa.

* Suurimman avun antamiseksi Gaialle, kaikki ryhmät työskentelevät samojen elementaalien kanssa kaksi viikkoa. Maaelementaalit ovat ensimmäisiä.

* Kalibroikaa huomionne/tietoisuutenne valitsemaanne Gaian portaalipaikkaan.

* Liittykää ykseystietoisuuteen fyysisen ja korkeamman ulottuvuusryhmänne kanssa.

* Avatkaa ja aktivoikaa portaalinne pyytämällä korkeamman ulottuvuuden itsejänne lähettämään ehdotonta rakkautta ja violettia tulta ryhmän jäsenille Gaian pinnalla.

* Laajentakaa tietoisuutenne sisältämään Gaian ydin.

* Aloitatte maaelementaaleista ja työskentelette niiden kanssa kaksi maaviikkoa.

25.9. – maaelementti

9.10. – vesielementti

23.10. – ilmaelementti

6.11. – tulielementti ja päätös

Me, galaktinen perheenne, pyydämme teitä avaamaan nämä tietoiset portaalit, jotka yhdistävät moniulotteisen ITSENNE korkeammat taajuudet Maan ytimeen. Sanomme "tietoiset portaalit", koska nämä portaalit ovat itse asiassa eläviä. Kolmannen ulottuvuuden aivoillenne on opetettu, että jotkut asiat ovat eläviä ja toiset eivät. Tämä opetus on enemmän pimeiden sielujen työtä.

Jos puut olisivat eläviä, miten voisitte hakata niitä? Jos vesi olisi elävä, miten voisitte saastuttaa sitä? Jos ilma olisi elävä, miten voisitte sallia kemikaalivanat? Jos tuli olisi elävä, miten voisitte käyttää sitä tuhoamiseen, alullepanemisen sijasta? Jos maa olisi elävä, miten voisitte tuhota sitä saadaksenne varallisuutta tai energialähteitä?

Muuten, nämä energialähteet olivat tarpeellisia vain, koska Gaian taajuus oli niin alhaalla, että ihmiskunta unohti kaikki vapaat energialähteet, joita oli sen kristalleissa. Kristallit olivat tietysti hyvin eläviä ja voivat itse asiassa sanoa "ei" tuhoaville ohjeille.

Kun atlantislaiset olivat niin kurjasti käyttäneet kristalleja, ne päättivät kollektiivina "vaipua uneen". Vasta sitten kun ehdoton rakkaus ja moniulotteinen tietoisuus rakastavasti ruokkii niitä, ne päättävät halutessaan herätä ja luottaa tuohon ihmiseen.

Hyvin monet Gaian luontokappaleet päättivät luottaa ihmisiin, mikä on koitunut paljon niiden kuolemaksi. Ihmiskunta on ollut eksyneenä pimeyteen myriadeja vuosisatoja, myriadeilla aikajanoilla, myriadeissa vaihtoehtoisissa ja rinnakkaisissa todellisuuksissa. Koska ihmiskunta salli pimeyden ottaa maailmansa haltuun, ihmiskunnan on autettava palauttamaan maailmansa valoon.

Kasvi-, eläin-, mineraali- sekä delfiini- ja valasolennot ovat yrittäneet puolustaa planeettaa, mutta ihmiskunta menetettiin niin pimeille sieluille, ettei se edes kollektiivina pystynyt pelastamaan Gaiaa. Ihmiskunta on planeettaylösnousemuksen avain. Siksi voidakseen ylösnousta sen täytyy päästää irti itsekkäistä "haluan ylösnousta, jotta pääsen pois täältä" -tavoistaan.

Gaia on syyn ja seurauksen planeetta. Voidakseen nousta kolmannen ulottuvuuden yli, ihmiskunnan on otettava vastuu "syidensä seurauksista". Käsitämme, etteivät kaikki ihmiset pysty ottamaan tuota vastuuta nykyelämässään. Siksi he eivät ylösnouse omin neuvoin tai edes Gaian kanssa, ennen kuin he hyväksyvät oman sisäisen voimansa ja käyttävät sitä planeettansa auttamiseen.

Onneksi on muita planeettoja, joille he voivat inkarnoitua jatkamaan "energia ulos on energia sisään" –prosessiaan. Tosiasia on, että monet niistä jotka eivät ole vielä muistaneet syyn- ja seurauksenlakia, olivat niiden vitkastelijoiden joukossa, joiden Gaia salli tulla planeetalleen antaakseen heille uuden mahdollisuuden.

Tiedämme, ettei kukaan niistä joka tuntee vetoa lukea tätä informaatiota, ole tuossa ryhmässä. Jaamme tämän informaation taas muistuttaaksemme teille, rakkaille valonsotureillemme, että on joitain, jotka eivät pysty hyväksymään ponnisteluanne heidän auttamisekseen.

Älkää pitäkö heidän kieltäytymistään avustanne minkäänlaisena henkilökohtaisena epäonnistumisena. Meillä, galaktisella perheellänne, on tuo sama kokemus, ettemme pysty auttamaan noita kolmanteen ulottuvuuteen eksyneitä. Jos teillä on tuo kokemus epäonnistumisesta jonkun ihmisen auttamisessa, katsokaa hänen auraansa.

Laajentuneella havaintotavalla pystytte näkemään, eikö hän ole yhdistynyt korkeampiin maailmoihin kruununsa kautta. Näette myös, onko hänen sydämensä suljettu ja/tai onko hänen aurassaan monia mustia, ruskeita ja likaisen punaisia juovia.

Jos ja kun kohtaatte näitä ihmisiä, lähettäkää heille ehdotonta rakkautta ja violettia tulta. Sitten vapauttakaa heidät omaan elämäänsä. Ette odottaisi ekaluokkalaisen menevän collegeen. On joitain ihmisiä, jotka tarvitsevat monta inkarnaatiokierrosta, ennen kuin pystyvät ottamaan vastaan valoa. Sitten kun he ovat valmiita vastaanottamaan sitä, ehdoton hyväksymisenne auttaa heitä.

Näettekö, miten hyvin tärkeitä olette? Me näemme ja kiitämme teitä. Myös Gaia kiittää teitä. Lopuksi muistutamme teitä dokumentoimaan unenne ja meditointikokemuksenne. Ette ehkä ymmärrä niitä vielä, mutta jos olette dokumentoineet ne, yhtenä päivänä saatatte "vahingossa" löytää ne ja ymmärtää täysin niiden merkityksen.

Olkaa kärsivällisiä itsenne ja Gaian suhteen. Muistakaa, että tulitte Gaian vuoksi! Olette jo ylösnousseet omassa moniulotteisessa tietoisuudessanne ja palaatte noihin ITSENNE aspekteihin useammin, kuin voitte kuvitella.

Käyttäkää siksi upeaa mielikuvitustanne (joka on viidennen ulottuvuuden ajattelua) pitääksenne portaalinne auki. Koska me olemme vapaita aika- ja paikkataakasta, olemme aina portaalissa valmiina tervehtimään teitä.

Rakkaat lukijat, teidän ei tarvitse osallistua "4 for Gaia" –webinaariimme. Osallistujat ovat näiden ryhmien johtajia. Jos haluaisit olla "4 for Gaia" –ryhmän johtaja, ota yhteyttä minuun Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Muita tietoja ryhmistä …

Me, Arcturuslaiset ja galaktiset perheenjäsenenne, liitymme teihin tässä moniulotteisessa prosessissa auttamaan rakasta Gaiaa planeettaylösnousemuksessa.

Odotamme innolla työskentelemistä kanssanne

Mytreä ja Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

22.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net