01.02.2016

Gaia puhuu seitsemännestä chakrastaan

Gaian seitsemäs chakrakeskus sijaitsee Fuji-vuorella Japanissa. Tekstin on kanavoinut Suzanne Lie, multidimensions.com ja suomentanut Pirjo Laine.

Fuji-vuori Japanissa

Olen Gaia ja palasin oppaaksenne, kun yhdistätte henkilökohtaisen seitsemännen chakranne henkisen ydinolemuksen, planetaarisen seitsemännen chakrani henkiseen ydinolemukseen. Kun yhdistimme kuudennet chakramme, yhdistitte henkilökohtaisen tietoisuutenne planetaariseen ja galaktiseen tietoisuuteeni.

Nyt kun yhdistämme seitsemännet chakramme, laajennumme galaktiseen ja kosmiseen tietoisuuteen. Näin ollen ette ole yhdistyneet ainoastaan planeettanne tietoisuuteen, vaan myös galaksinne ja kosmisen universumin tietoisuuteen. Fyysinen kehonne mikä kerran kuviteltiin maa-astiaksenne, paljastuu nyt moniulotteisen ITSENNE 3D-maadoittumispisteeksi.

Seitsemäs chakra on maskuliininen, ulospäin virtaava chakra, mikä toimii androgyynisti. Avoimesta seitsemännestä chakrasta nostatte antenninne korkeampiin ulottuvuuksiin, valoviestien vastaanottamista varten moniulotteiselta ITSELTÄNNE muilla planeetoilla, muissa galakseissa ja ulottuvuuksissa.

Fuji-vuori Japanissa on kruunuchakrani ja se kehoni alue, mistä nostan oman antennini. Fuji-vuori on ajanpitäjäni, mutta tuntien kulumisen sijasta se mittaa vuodenaikojen, syklien ja aikakausien kulumista. Kolmannen ulottuvuuden muotojen – erillisyydestä polarisoituneeseen – aikakausi on loppumassa.

Paluun ITSEEN käynnistää mystinen avioliittoni, mikä tapahtuu, kun kundaliinimme päättää matkansa kruunuumme. Maskuliininen ja feminiininen yhdistyy silloin todelliseksi, androgyyniksi valokehoksi.

Minusta, Gaiasta, tulee silloin tähti ja ihmisistäni tulee planeetta. Kun polariteetit poistetaan, erillisyyden ja rajoittuneisuuden harhat – kuten mies/nainen, henki/aine, valo/pimeys ja rakkaus/viha – sekoittuvat "elämäksi, mitä ilmaistaan muotona". Silloin muotoni muuttuu kovasti, kuten myös kaikkien asukkaideni muoto.

Kuitenkin jotkut teistä saattavat haluta jatkaa 3D-peliä, mikä on etuoikeutenne, ja teidät sijoitetaan toiseen 3D-ympäristöön. Uskon tiukasti, että useimmat teistä jotka saavat tämän viestin, päästävät tyytyväisenä ja halukkaana irti kolmannen ulottuvuuden henkilökohtaisesta taistelusta ja päättävät palata moniulotteisen ITSENSÄ kokemuksiin viidennessä ulottuvuudessa ja kaukana, kaukana sen tuolla puolen. Kruunuchakramme on kehoalue, mikä on aina ollut irrallaan kolmannen ulottuvuuden taistelusta. Tämä chakra on valontuoja, aivan kuten rakas Fuji-vuori on aina ollut henkinen keskus ja valomajakka.

Seitsemäs chakra on "avaruussatama" minun planetaariselle merkaballeni ja teidän henkilökohtaiselle merkaballenne, minkä on pian määrä yhdistyä ulottuvuuksien välisiksi vaunuiksi. "Vaunumme" valmistautuvat lähtöön. Kuitenkin ennen kuin voimme lähteä, meidän on otettava sisään viides ulottuvuus ja sen yli. Todellisuudessa ei ole lähtemistä tai tulemista, on vain värähtelytaajuuden nouseminen.

Seitsemäs henkilökohtainen chakra – päälaki

Kruunuchakran avautuminen edustaa halunne loppumista elää fyysisen elämänne harhakuvien uhrina. Kyllä, näytätte edelleen ihmiseltä, mutta se ei enää rajoita teitä. Kruunuchakraanne hallitsee käpylisäke, mikä sallii teidän ottaa sisään korkeamman ulottuvuuden valoa. Tätä valoa lataamalla olette laajentaneet tietoisuutenne ihmisenä ja myös planeettana olemisen rajojen yli.

Kotinne on nyt tähdissä, galakseissa ja korkeammissa ulottuvuuksissa. Nyt kun olette muistaneet, kuka olette, alatte muistaa tehtävän, minkä valitsitte ennen tulemistanne tänne tässä elämässä. Teillä kaikilla on yksi yhteinen tehtävä, mikä on maadoittaa korkeamman ulottuvuuden kotienne värähtelyt jokapäiväiseen elämäänne.

Teille jokaisella on monia ITSENNE osia, jotka resonoivat viidennen ja ylempien ulottuvuuksien taajuuteen. Jokaisella näistä osista on eri perustaajuus ja vastaava korkeamman ulottuvuuden Koti. Nyt kuin olette integroituneet sieluunne/ITSEENNE, enemmän ja enemmän ITSENNE korkeamman ulottuvuuden aspekteja kommunikoi kanssanne ja myös lataa ydinolemustaan nykyiseen ihmiskokemukseenne.

Verhot maailmojen välitä alkavat silloin lisääntyvässä määrin ohentua ja perspektiivinne todellisuudesta muuttuu kovasti. Onneksi kiintymätön myötätuntonne on silloin enemmän ulottuvilla, kun ymmärrätte syvemmin, että jokaisen täytyy löytää oma polkunsa ja seurata sitä ITSENSÄ sisältä. Teidän ei enää tarvitse parantaa tai pelastaa toisia, kun oivallatte, ettei ole mitään toisia. Olette kaikki yhtä. Ykseydessä on vain myötätuntoa, sillä ette ole yhtä ainoastaan toistenne kanssa, vaan olette yhtä myös hengen kanssa.

Laajentuminen ITSEEN sallii teidän myös päästä hologrammin kontrollikeskukseen kuudennessa ulottuvuudessa. Tämä kuudennen ulottuvuuden perspektiivi vahvistaa lisää kiintymätöntä myötätuntoanne, kun voitte nähdä suuremman kuvan 3D-ongelmista ja oivallatte, että jokaisen ihmisen sielu/ITSE on valinnut ne ongelmat, jotka palvelevat parhaiten maadoittuneen osan heräämistä.

Oivallatte silloin, että teidän tehtävänne ei ole puuttua toisten ihmisten valintoihin. Jos joku haluaa teidän auttavan tai parantavan, teette sen niin luonnollisesti, kuin sanoisitte "hei", mutta annatte palveluksenne ilman kiitollisuuden tai arvostuksen tarvetta. Teette, mitä teette, koska olette, kuka olette – olette ITSENNE.

Kolmas ulottuvuus on perustunut aina ristiriidan kautta oppimiseen. Avoimen kruunun myötä tuosta lähtökohdasta tulee vanhentunut, kun teidän ei enää tarvitse oppia – teidän täytyy vain muistaa se, minkä ITSENNE on aina tiennyt. Oppimisen korvaa silloin oleminen ehdotonta rakkautta ja kiintymätöntä myötätuntoa. Tämä oleminen auttaa teitä pysymään irti 3D-pelin draamoista.

Kuten olette oppineet monista maainkarnaatioistanne, 3D-draamat ovat hyvin addiktoivia. Kun sekoitatte täysin ydinolemuksenne omaani, pystytte helpommin pysymään irti näistä draamoista. Minun, Gaian, on täytynyt pysyä irrallaan, jotta voin pitää tasapainoni ja pysyä kiertoradallani. Oli aika, jolloin melkein menetin planeettatasapainoni. Voidakseni pysyä kurssissa planeettakokemuksemme loppuajan, minun oli kutsuttava lisää valoa aurinko- ja galaktiselta perheeltäni.

Monet teistä ovat valo-olentoja, jotka vastasivat tuohon kutsuun. Haluan kiittää teitä taas ja kertoa, että "työvuoronne" on loppumassa. Pian pystytte palaamaan kotimaailmaanne, mutta ensin teidän täytyy suorittaa viimeinen tehtävänne, kuten tiedän teidän tekevän! Liittykää minuun nyt, rakkaat valo-olennot, kun yhdistämme henkilökohtaisen ja planetaarisen chakramme.

Chakrojen yhdistäminen

Matkatkaa viimeisen kerran ytimeeni, itse asiassa meidän ytimeemme. Tuntekaa tietoisuutenne laajentuvan fyysisen muotonne rajojen yli ja myös planeettamme rajojen yli, syleilemään koko galaksia. Olette nyt laajentaneet mielenne syleilemään myös galaktista tietoisuutta, pelkän planeettatietoisuuden yli. Tuntekaa itsenne galaksimme keskuksessa. Olette Suuri keskusaurinkomme, Plejadien Alcyone. Tuntekaa Seitsemän sisarta tähtijärjestelmässänne. Kyllä, aurinkokin voi tuntua feminiiniseltä!

Galaksinne reunalla on pieni aurinkokunta. Laajentakaa pitkä hetki mielenne tähän aurinkokuntaan. Löydätte kolmannen planeetan auringosta, maapallon, ja projisoitte ydinolemuksenne sinne. Olette nyt tuo planeetta. Olette maapallo. Tuntekaa kehonne vetävän teitä Kotiin, Kotiin maapallolle, sielunne planeetalle, kun toistatte kanssani:

"Olen maaplaneetta, ytimeni syvyyksistä ilmakehäni yläosaan.

Vuoreni lepäävät raskaasti kehollani ja tuuleni syöksyvät valtavien tasankojen halki.

Tunnen kaviollisten olentojeni astelevan pitkällä ruohollani ja syövän sitä ja tunnen ilman häiriöt, kun erilaiset siivekkäät asukkaani lentävät taivaalla.

Veteni keinuvat ja pyörivät, kun niiden elämä etsii ruokaa, seikkailua ja lisääntyy.

Kaupunkini ovat erilaisten polariteettien valtavia keskuksia, kun taas erämaani elävät luonnon ykseydessä.

Tunnen jokaisen olennon, joka kävelee, ui ja lentää maaseudullani ja kaupungeissa.

Kaikkialla ympärilläni ja sisälläni on monia olentoja, ja elämänmuotoja syntyy, elää, lisääntyy ja kuolee.

Ajalla ei ole merkitystä minulle, kun olen vain nyt.

Monet kasvini koristavat ja ravitsevat pintaani ja kvartsimaailmani muodostaa maani perustan.

Pienimmästä kivestä suurimpaan vuoreen,

Ensimmäisestä sadepisarasta raivoavaan mereen,

Pikkuruisesta versosta suurimaan metsään,

Kynttilänliekistä purkautuvaan tulivuoreen

Olen läsnä.

Olen siellä ja olen täällä, sillä olen nyt.

Olen Gaia.

Olen maapallo."

Nyt rakkaat ITSENI olennot, tuntekaa kruunuchakramme Fuji-vuorella Japanissa.

Tuntekaa vuoremme raskaana maan pinnalla, kun yhdistämme mielemme ja ajatuksemme Isä Jumalaan ja sydämemme ja tunteemme Äiti Jumalattareen.

Nyt olemme kanava, hengen muuntaja aineeseen.

Olemme suuri vuori, jolla on Isä Taivaan voima, Äiti Maan viisaus, ja rakkaus mikä yhdisti ne mystiseen avioliittoon luomaan jumalaisen lapsen – ihmiskunnan.

Tunnemme kruunumme Fuji-vuoren huipulla.

Olemme avautuneet vastaanottamaan ITSEMME korkeimpia ilmaisuja.

Tunnemme kolmannen silmämme Himalajan vuoristossa Tiibetissä.

Avoimella silmällämme näemme kaiken elämän sielun silmin.

Tunnemme kurkkumme Mt. Shastalla Kaliforniassa.

Puhumme vain totuutta ja luomme vain korkeammasta ITSESTÄ käsin.

Tunnemme sydämemme Haleakala-kraatterissa Mauilla.

Rakastamme itseämme, jotta voimme rakastaa kaikkea elämää.

Tunnemme solar plexuksemme Kilimanjarolla Afrikassa.

Tunnemme sisäisen voimamme ja projisoimme sen transformoituvaan maailmaamme.

Tunnemme napamme Amazonin viidakossa Brasiliassa.

Kannamme uutta maata sydämessämme ja mielessämme.

Jotta voimme synnyttää sen yhdessä.

Tunnemme juurichakramme Siinai-vuorella Lähi-idässä.

Maadoitamme korkeimman värähtelymme planeettamme ytimeen, luodaksemme lujan perustan laajentuvalle todellisuudellemme.

Olemme planeetta!

Kiitos, rakkaat ihmiset.

Kiitos kehomme ytimestä korkeimman huippumme kärkeen.

Olen Gaia ja kiitän teitä.

Minä/me ylösnousemme.

Moniulotteisia muistoja

Prosessimme tuloksena monia moniulotteisia muistoja ja tarinoita voi tulvia tietoisuuteemme. Ovatko nämä oikeasti tarinoita olennoista eri planeetoilla, galakseissa ja ulottuvuuksissa vai ovatko ne vain mielikuvitustamme? Mikä tärkeintä, onko muiston ja mielikuvituksen välillä eroa?

Jos oikeasti luomme oman todellisuutemme, niin todellisuus mikä on rajattu kolmannen ulottuvuuden maapallolle, on pelkästään luomisvalintanne.

Mitä jos me, todellisuutemme luojat, pystymme kuvittelemaan todellisuuden, missä emme ole rajoittuneet kolmanteen ulottuvuuteen?

Mitä jos me, todellisuutemme luojat, pystymme menemään muistoon täysin integroidusta moniulotteisesta ITSESTÄMME? Voisimmeko silloin palauttaa pitkään unohduksissa olleet muistot toisista todellisuuksista, jotka ovat tämän nimenomaisen ulottuvuuden, ajan ja paikan rajojen ulkopuolella?

Voisimmeko luottaa mielikuvitukseemme riittävästi päästääksemme irti tietoisuutemme rajoittuneisuudesta vain yhteen todellisuuteen, ITSEMME yhteen ilmaisuun?

Kun tietoisuutemme on rajattu kolmanteen ulottuvuuteen, emme voi parantaa Gaian planeettaa, koska 3D-tietoisuustila loi sen tilanteen, mitä planeettamme ja kaikki sen olennot nyt kokevat.

Teollistunut maailma on tulosta ihmiskunnan syvimmästä matkasta oikean aviopuoliskomme analyyttisiin peräkkäiskykyihin. Nämä kyvyt ovat opettaneet meidät täydelliseen erillisyyteen "modernin" maailmamme yksilötietoisuudessa.

Laajentuneet havaintotapamme – telepatia, telekinesia, selvänäköisyys, selväkuuloisuus, selvätuntoisuus mitkä ovat tulosta oikean ja vasemman aivopuoliskon kokoaivoajattelusta – on ollut suodatettuna pois yksilöllisestä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudesta.

Lisäksi korostamalla vain aivojemme puolikkaan luontaista kapasiteettia, olemme joutuneet musta-valkoajatteluun. Musta-valoajattelun absoluutit perustuvat siihen samaan polariteettiin, mikä loi kolmannen ulottuvuuden maailman.

Enää pyrkimyksemme ei ole löytää täydellistä yksilöllisyyttä muista ihmisistä, luonnosta, planeetasta ja myös todellisesta moniulotteisesta ITSESTÄMME. Olemme kokeneet seikkailun erossa luontaisista moniulotteisista kyvyistämme.

Kuitenkin samaan tapaan kuin viihdetaiteilija, joka haluaa keskittyä vain tanssimiseen, kunnes tuo taito tuntuu kehittyneeltä, sitten vain laulamiseen kunnes tuo taito tuntuu kehittyneeltä, emme ole sallineet itsemme käyttää täyttä kapasiteettiamme.

Vielä pahempaa, olemme kätkeneet laajentuneet kykymme erilaisuuden häpeän alle. Kuitenkin elämän performanssimme pukuharjoitukset ovat ohi ja loppunäytös on alkanut.

Voidaksemme kohdata haasteet joita häämöttää suoraa edessä, meidän täytyy heittää pois häpeän harha syleilläksemme täysin ITSEÄMME ja vetääksemme yhteen kaiken, mitä sielumme/ITSEMME on koskaan kokenut millään planeetalla, missään ulottuvuudessa ja galaksissa.

Meidän täytyy antaa mielikuvituksemme syleillä ja heijastaa valaistumismatkaamme ykseyteen.

Olemme oppineet laajentamaan tietoisuuttamme kosmiseksi tietoisuudeksi avaamalla kolmannen silmämme ja siirtymällä sen moniulotteisen portaalin läpi. Voimmeko luottaa niihin seikkailuihin, joita meillä on ollut näillä matkoilla?

Ykseyden moniulotteinen valo paistattelee kruunuchakraamme ja säteilee fyysiseen todellisuuteemme avautuneen kolmannen silmän kautta. Samanaikaisesti Gaia jakaa jatkuvasti heijastuksiaan planeettasydämensä ytimestä sen valtatien kautta, minkä on luonut kundaliinimme nouseminen henkilökohtaiseen sydämeen.

Salliessamme kundaliinin nousun sauttaa sielumme/ITSEMME integroitumisessa kuhunkin chakraamme, olemme myös avanneet korkean sydämemme ja yhdistäneet sen sydänchakraan, saattaaksemme loppuun planeettatietoisuutemme heräämisen.

Planeettatietoisuutemme myötä olemme käynnistäneet luontaisen kykymme olla yhtä kaikkien luontokappaleiden ja asioiden kanssa, mikä edistää ryhmäkokemustamme ykseydestä planeetan kanssa.

Kun laajentuneen sydänchakramme ehdoton rakkaus yhdistyy avautuneeseen kolmanteen silmäämme, kurkkuchakramme valtava luovuus räjähtää todellisuuteemme – todellisuuteen mitä nyt luomme.

Kukoistava luovuutemme hankaa monia rajoittavia sääntöjä, jotka tuntuvat liekanarulta, mikä sitoo kätemme, jalkamme, sydämemme ja mielemme. Jos meidän on tarkoitus olla ITSEMME, meidän täytyy murtautua vapaaksi rajoittavasta kotelostamme kuin kaunis perhonen, mikä olemme.

Aloitamme transformaatioprosessin pienestä, rajoittuneesta toukasta, joka tietää vain lehden, millä se ryömii, kuninkaalliseksi monarkkiperhoseksi, joka voi kulkea pitkiä matkoja siivillä, jotka ovat hauraat kuin pitsi.

On aika murtautua vapaaksi itse tekemämme kotelon rajoista. Teimme kotelomme sopiaksemme mukaan todellisuuteen, mikä perustuu todellisen ITSEMME unohtamiseen. Mutta nyt olemme muistaneet – eikä yhtään liian aikaisin.

Ratkaiseva hetki alkaa planeetalla, minkä olemme muuttaneet "asiaksi", jolla on yksilöllisyys, mitä niin kovasti olemme ylistäneet. Me jotka olemme heränneet täyteen ITSEEMME, olemme valmiita ottamaan paikkamme tässä planeettatransformaation draamassa, jotta voimme täyttää sielutarkoituksemme.

Koska olemme integroineet sielumme/ITSEMME maa-astiaan, voimme kuulla moniulotteisen ITSEMME äänen jatkuvasti kannustavan ja opastavan meitä. Meidän täytyy vain antautua ITSELLEMME, sillä antautuneena eläen voimme täysin vapautua maallisen elämän harhakuvista.

Mitä jos löytäisimme rohkeutta "tulla ulos" moniulotteisena ITSENÄMME?

Mitä jos tasapainottaisimme älyn vaistoihin?

Mitä jos olisimme avoimesti telepaattinen, ennaltatietävä, telekineettinen, selvänäköinen, selväkuuloinen ja selvätuntoinen?

Mitä jos lakkaisimme piilottamasta valoamme ja sallisimme valaistuneen olemuksemme säteillä ylpeästi ja rehellisesti täysin integroituneen moniulotteisen ITSEMME läpi?

Ja kun maadoitamme jatkuvasti moniulotteisen ITSEMME Gaian maahan, meistä tulee maapallon kollektiivitietoisuus.

Silloin olemme yhtä Gaian kanssa ja Gaia on yhtä meidän kanssamme.

Kun laajennamme tietoisuutemme syleilemään maapalloa, yksilötietoisuudestamme tulee planeettatietoisuus.

Kun laajennamme tietoisuutemme syleilemään aurinkokuntamme, planeettatietoisuudestamme tulee aurinkotietoisuus.

Kun laajennamme tietoisuutemme syleilemään galaksiamme, aurinkotietoisuudestamme tulee galaktinen tietoisuus.

Sitten kun laajennamme tietoisuutemme syleilemään universumiamme, galaktisesta tietoisuudestamme tulee universaali tietoisuus.

Laajentuneessa tietoisuudessamme, kokoaivoajattelussamme ja laajentuneessa havaintotavassamme on kyky täyttää jumalainen ihanteemme ja tukea transformoitumista planeettatodellisuudeksi.

Yhdessä yhtenä, ihmiset ja planeetta, voimme luoda rauhan ja rakkauden planeetan!

Mikä on henkilökohtainen tehtävämme? Miten täytämme sen? Tuon vastauksen löytämiseksi meidän on mentävä ITSEEMME …

Siunausta teille kaikille,

Gaia

Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net