20.12.2015

Gaia puhuu kuudennesta chakrastaan

Gaian (äiti maan) kuudes chakrakeskus sijaitsee jylhän Himalajan uumenissa.

Himalaja Tiibetissä

Olen Gaia ja palasin oppaaksenne, kun yhdistämme chakramme henkilökohtaisen ja planetaarisen ykseyden korkeimmassa visiossa. Vastaanotan teidät nyt kuudenteen chakraani, niin kuin te avaatte kuudennen chakranne minulle.

Rakas Himalaja on maailmani katto ja sieluni silmät. Itse asiassa se on kolmas silmäni. Kun yhdistätte henkilönne planeettaani, planeettatietoisuutenne näkee sielun kasvot kaikkialla, minne vain katsotte. Tiibet on alue, missä on aina vaalittu tietoisuuden laajentumista ja matkustettu todellisuuden sisäisille, korkeammille tasoille. Täällä minä, Gaia, avaan kolmannen silmäni saadakseni taas moniulotteisen näkökykyni.

Kuudennella ja seitsemännellä chakralla on polariteetti, mutta ne toimivat androgyynisti. Kuten olette nähneet, planeetan miespolariteetin ulospäinvirtaavat chakrat ovat vuorenhuippuja, jotka nousevat pinnastani kuin fallos. Toisaalta planeetan naispolariteetin chakrat ovat sisentyneet maakehooni kuin kohtu.

Himalaja on vuoristo, missä on sekä huippuja että laaksoja. Kuitenkin tämän chakran ensisijaista feminiinipolariteettia edustaa huippujen ja laaksojen perhe. Polariteetit ovat samat kun henkilökohtaisissa chakroissanne siinä mielessä, että kuudes ja seitsemäs chakranne ovat luonteeltaan androgyynejä.

Kuudes henkilökohtainen chakra – otsa

Kuudes chakra edustaa ensimmäistä askelta matkallanne Kotiin. Nyt kun olette yhdistäneet tämän chakran seitsemänteen chakraan avataksenne kolmannen silmän, olette aktivoineet moniulotteiset aistinne ja havaintonne. Teitä ei rajoita harha fyysisestä erillisyydestä toisiin ja ITSEEN ettekä koskaan enää koe fyysistä elämää samalla tavalla. Olette pois laatikostanne eikä mikään tai kukaan voi vetää teitä takaisin.

Kolmannen silmän avautumisesta saakka kaikki mitä olette pyrkineet muistamaan, on tulvinut tietoisuuteenne. Tämän prosessin suurin haaste on integroida laajentunut todellisuuskuvanne arkiseen elämään. Kolmanteen silmään keskittyneellä meditoinnilla olette stimuloineet lisää käyttämättömiä aivojanne ja yhdistäneet vasemman ja oikean aivopuoliskon prosessit käynnistämään "kokoaivoajattelun".

Kolmannen silmänne meditointi auttaa teitä myös roska-DNA:n aktivoimisessa. Kun aktivoitte sen, minkä tiedemiehenne ovat nimittäneet "roska-DNA:ksi", alatte palata 12 DNA-säikeeseen niiden kahden säikeen sijasta, jotka ovat rajoittaneet tietoisuutenne 3D-taajuusverkkoon planeetan ympärillä.

Tiedätte, etteivät elämänmuodot jotka käyttävät vain 10% aivoistaan tai DNA:staan, ole luontoni mukaisia. Onneksi myös tiedemiehenne laajentavat tietoisuuttaan ja oivaltavat tämän faktan ja tehdään lisää tieteellistä tutkimusta todistamaan se, mitä pappini ja papittareni ovat aina tienneet.

Aivolisäke mikä liittyy tähän chakraan, on pää/mestarirauhasenne ja se säätelee monia kehotoimintojanne, mikä valmistelee kehoanne lisää siirtymään valokehoksi ja tietoisuuttanne planetaariseksi ja galaktiseksi tietoisuudeksi.

Chakrojen yhdistäminen

Rakkaat heränneet ihmiseni, sulkekaa silmät ja keskittykää pitkä hetki kolmanteen silmään. Hengittäkää sisään sydänchakrasta ja maadoittukaa sydänchakran kautta. Hengittäkää sitten sisään kruunuchakrasta ja ulos kolmannen silmän kautta nostaaksenne tietoisuutta.

Visualisoikaa "huipputietoisuudestanne", että laskeudutte syvimpään ytimeeni. Tuntekaa ydinolemuksenne taas kerran omassani, kun pyörimme ja tanssimme yhden olemuksemme ytimeen. Pyöritte alas, alas, alas elämän ytimeen.

Nyt yhtä hitaasti kuin höyhen joka on joutunut ilmavirtaan, leijukaa ytimestäni kuudenteen chakraani, Himalajan vuoristoon. Matka kehoni ytimestä maailmani katolle on pitkä, mutta se ei vaadi aikaa, koska tietoisuuteni on nyt kolmannen ulottuvuuden aika- ja paikkarajojen ulkopuolella.

Tuntekaa seisovanne Tiibetin Himalajan korkeimmalla huipulla. Virittykää tämän vuoriston tietoisuuteen. Elämä on yksinkertaista täällä. Luonto on suurempi kuin ihmiskunta ja henki on lähempänä kuin aine. Asemastanne maailman huipulla voitte nähdä selvästi sateenkaarisillan korkeampiin maailmoihin.

Ottakaa pitkä hetki ja kävelkää sillan yli. Kokekaa ne äärettömät todellisuusmahdollisuudet, jotka se sisältää, ja muistot monista matkoistanne ylempään neljänteen ulottuvuuteen, joita se herättää. Siirrytte neljännen ulottuvuuden yli viidennen ulottuvuuden maailmoihin ja sen tuolle puolen.

Kun lähestytte sateenkaarisillan pään holvia, näette moniulotteisen ITSENNE. Yllätykseksenne se näyttää aivan maalliselta keholtanne ja puhuu sydämeenne:

"Olen valokehosi, valmiina räjähtämään jokapäiväiseen elämääsi.

Vuoren ja taivaan yksinkertaisessa elämässä

tunne läsnäoloni sisälläsi,

näe sielusi silmin,

kuule sisäinen äänesi,

maista totuuden suloista nektaria ja

haista tuonpuoleisen tuoksua.

Tunnista läsnäoloni sisälläsi ja näytän sinulle totuuden.

Olen valokehosi ja olemme yhtä."

Kun sulaudutte ykseyteen ITSENNE kanssa, hyväksykää kuudes chakrani, Himalajan vuoristo, avoimeen kolmanteen silmäänne ja kun hyväksytte kolmannen silmänne kuudenteen chakraani, saatte täyden pääsyn planeettatietoisuuteen ja minä, Gaia, saan taas täyden pääsyn ihmiskunnan kollektiivitietoisuuteen.

Tietoisuutemme on sekoittunut. Me olemme planeettatietoisuus. Te olette planeetta. Tuntekaa maapallo ympärillänne, niin kuin tunnette ihmisjalkanne ja –kätenne. Tietäkää, että olette Gaia ja minä olen te.

Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Valinnat Ruumiillista muutos, kutsu rauhaa ja yhdisty! »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net