08.12.2015

Gaia puhuu kolmannesta chakrastaan

Missä ovat Gaian (äiti maan) chakrakeskukset ja miten yhdistyä niihin? Tekstin on kanavoinut Suzanne Lie, multidimensions.com ja suomentanut Pirjo Laine.

Kilimanjaro-vuori Afrikassa

Olen Gaia ja palasin oppaaksenne, kun yhdistätte chakrojanne omiini ihmisen ja planeetan sekoittumisprosessissa. Kutsun teidät nyt kolmanteen chakraani. Toivotan teidät tervetulleeksi planeettakehooni, aivan kuten te olette toivottamassa minut tervetulleeksi ihmiskehoonne. Kolmas chakra on maskuliinista, ulosvirtauspolariteettia, mikä edustaa henkilökohtaisen voimamme ulosvirtausta.

Tämän chakran haaste on löytää oma sisäinen valonne ja jakaa sitä maailman kanssa, heijastamalla sisäistä voimaanne ulosvirtaavasti. Usein ihmisen ollessa kyvytön löytämään sisäistä voimaansa, hänestä tulee pelokas ja hän yrittää varastaa toisen voimaa hallitsemalla ja kontrolloimalla.

Kilimanjaro-vuori edustaa huipun voimaa, joka seisoo yksin kuivassa maassa. Tämän huipun ei tarvitse vetää vahvuutta ympäristöstään. Sen sijaan se ottaa komennon projisoimalla mahtavaa sisäisen vahvuuden majakkaansa, minkä se on saavuttanut pitkän, vuoreksi tulemisprosessin aikana.

Kilimanjaro on muinaisvoimani lähde. Se oli todistamassa ihmiskunnan syntymää ja on selviytynyt jättimäisenä kanavana. Se seisoo ylpeänä huippu pilvissä ja juuri kovassa ja kivisessä maassa. Se on voima sielussani, vartiosotilaani ja suojelijani. Saan suurta voimaa sen säteilystä ja luotan alati sen kykyyn opastaa ja suojella minua.

Kolmas henkilökohtainen chakra – solar plexus

Kilimanjaro on yksi maailman suurimmista yksin seisovista vuorista. Kolmannessa chakrassani minä, Gaia, voin näyttää teille, miten käytetään suurta sisäistä voimaa löytääksenne rohkeuden seistä yksin. Kolmatta chakraa hallitsee haima ja se hallitsee monia ruuansulatus- ja synteesielimiä sekä ruuanjakelua, mikä voimaannuttaa fyysisen kehonne.

Tämä chakra sinuspunoksessanne on myös paikka, missä perna vastaanottaa yltäkyllin praanaa jaettavaksi elimistöönne. Praana, älykäs valo, on henkistä ruokaanne ja yksi sisäisen voimanne ensisijaisista lähteistä. Näin ollen kolmas chakranne käsittelee ruuansulatusta, synteesiä, fyysisen ruuan jakelua sekä henkisen ruuan säteilyä.

Kolmas chakranne on myös portaali neljännen ulottuvuuden psyykkisiin kykyihinne. Valitettavasti suuri osa neljännen ulottuvuuden kykyjenne voimasta on varastettu tai annettu toisille, kun olitte lapsi.

Nyt aikuisena voitte oppia suojelemaan itseänne tältä voiman imemiseltä valvomalla tietoisesti ajatteluanne. Jos sallitte mitään ajatuksia siitä, että olette jonkun tai jonkin uhri – myös oman egoitsenne – olette sallineet tiedostamatta jonkin ITSENNE ulkopuolisen ottaa vallan elämästänne. Kolmannen chakran on tarkoitus olla henkilökohtaisen voiman ulosvirtausta.

Koska kolmannen ulottuvuuden maailmassa on kuitenkin hyvin paljon pelkoa, tämän pelon neljännen ulottuvuuden aura voi praanan "reppuselässä" virrata solar plexukseenne. Voitte kuitenkin suojautua näitä pelokkaita heijastuksia vastaan säilyttämällä oman sisäisen voimanne vahvan ulosvirtauksen.

On myös hyödyllistä visualisoida mahtava Kilimanjaro-vuoreni, joka seisoo vartijana solar plexuksenne sisäänkäynnillä. Sallikaa vuoreni voiman luoda taajuusverkko suojaamaan tätä chakraa, jotta ainoastaan rakkaustaajuuden sallitaan tulla sisään. Tällä tavalla matala pelkovärähtely suodattuu ulos, kun taas korkean praanavärähtelyn sallitaan tulla sisään.

Varmistamaan taajuusverkkonne pysyminen aktiivisena, käyttäkää avointa kolmatta silmää havaitsemaan kaikki matalat pelkotaajuudet, -heijastukset, jotka yrittävät tulla solar plexukseenne. Tällä tavalla ainoastaan sielunne/ITSENNE joka on kaukana neljännen ulottuvuuden pimeysuhan yläpuolella, kääntää huomionsa negatiivisiin, psyykkisiin kenttiin. Näin voitte tiedostaa ulkoisen negatiivisuden, mutta samaan aikaan kiellätte sen sisäänpääsyn kehoonne pitämällä "palomuurinne" tiukasti paikoillaan.

Lisäksi yhdistymällä kolmannen chakrani voimaan, teillä on voima seistä vapaana muiden psyykkisen vuodon vaikutuksesta. Tämä sisäinen voima antaa teille kyvyn kohdata maailma suurella vakaumuksella olla ITSENNE. Olette silloin riittävän vahva katsomaan pelkoa silmiin ja tietämään, että teitä suojelee aina todellisen, moniulotteisen ITSENNE voima.

Chakrojen yhdistäminen

Matkustakaa taas kerran kehoni ytimeen ja yhdistäkää ydinolemuksenne omaani, Gaian ydinolemukseen. Kuljette alas, alas, alas kolmannen ja neljännen ulottuvuuden kehooni. Kun teette näin, muistatte monet maainkarnaationne elämä toisensa jälkeen. Sallikaa itsenne tuntea kaikki pimeys, mitä ehkä liittyy näihin muihin todellisuuksiin. Älkää pelätkö tätä pimeyttä, sillä viette sen Kilimanjarolle, vuoren suuren voiman puhdistettavaksi ja vapautettavaksi.

Kun nousette hitaasti pintaan, tunnette niiden psyykkisten kiinnikkeiden raskauden, joita olette saaneet monissa maainkarnaatioissanne. Nämä kiinnikkeet ovat kuin tietokoneviruksia siinä mielessä, että ne ovat näkymättömiä ja kuitenkin häiritsevät kykyänne prosessoida informaatiota ja kommunikoida todellisuutenne kanssa.

Monelta näyttävän elämän jälkeen – mitä se tietysti on ollutkin – löydätte itsenne mahtavan Kilimanjaron juurelta. Tunnette innostussyöksyn, kun heitätte psyykkisen taakkanne Kilimanjaron juureen! Nyt, vapaana vanhasta psyykkisestä jätteestä ja avoimena selkeille, neljännen ulottuvuuden psyykkisille kyvyillenne, tunnette henkilökohtaisen voimanne sekoittuvan planeettavoimaani.

Tiedostakaa kuumuus, mitä nousee vuoren juuresta, kun alatte patikoida vuorenhuipulle, joka suutelee taivasta. Ottakaa pitkä hetki maadoittuaksenne täysin lähettämällä ensimmäisen chakranne juuri syvälle vuoreen. Sitten kun olette "kytkeytyneet" vuoreen, yhdistäkää kolmannen silmänne näkö solar plexuksen psyykkiseen näköön, jotta voitte tietää selvimmän polun matkallanne.

Kiivetkää vuorelle vahvana ja päättäväisenä. Sallikaa jokaisen askeleenne Kilimanjaroa pitkin herättää sisäistä voimaanne. Ajatelkaa vain voittoanne, kun lähestytte huippua ja sen sisältämää voimaa. Tietäkää, että voitte kiivetä tälle vuorelle vain yksin, sillä se on symboli siitä voimasta, mikä teidän on löydettävä sisältänne.

Nielkää, sulattakaa, sisäistäkää ja integroikaa planeettavoimani henkilökohtaisen voimanne kanssa. Olkaa aina varma menestyksestänne ja suojautukaa kaikelta negatiivisuudelta tai pelkoajattelulta. Olette voimakas henkinen soturi, joka taistelee rauhallisen ja onnellisen elämän puolesta. Ainoa vihollisenne on pelko. Huuhtokaa tuo pelko pois sisäisen voimanne valtavalla ulosvirtauksella, kun sanotte:

"Olen ITSENI ja planeettani suojelija.

Hallitsen täysin elämääni.

Seison yksin, kuitenkin olen yhteydessä maahan."

Pitkää tämä sisäinen voimanne huokumassa, kun kuljette maallisessa todellisuudessanne. Heijastakaa tuota voimaa maailmaanne ja sallikaa sen puhdistaa polkua, millä voitte astella yhtä majesteettisena kuin Kilimanjaro.

Yhdistän leijonasydämeni teidän leijonasydämeenne.

Gaia

 

Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Horjuttaminen Mihin luotatte? »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net