20.11.2015

Gaia puhuu ensimmäisestä chakrastaan

Gaia puhuu ensimmäisestä chakrastaan – Siinai-vuori Lähi-idässä.

Kutsun teidät vierailemaan ensimmäisessä chakrassani ja vastaanotan teidät planeettakehooni, aivan kuten te sallitte minun yhdistyä henkilökohtaiseen kehoonne. Ensimmäinen chakrani on Siinai-vuori, joka on henkilökohtaisen ja planetaarisen maskuliinienergian juuri. Se suuntautuu ulosvirtaukseen, mitä symbolisoi sen sijainti vuorenhuipulla.

Siinai-vuori on kundaliinini juuri, muotokokemukseni alfa ja omega. Monta suurta muutossykliä on alkanut tällä vuorella. Se on perusleirini, voimapaikkani. Siellä kerään elinvoimani ja aloitekykyni.

Tällä kehoni alueella on merkittävä portaali/pyörre/madonreikä, mikä on vaikuttanut kovasti evoluutiooni planeettana sekä teidän kehitykseenne ihmisenä. Se on ulottuvuuksienvälinen portaali ja tämä on se todellinen himottu voitto, mistä monet maat taistelevat nyt.

Minä, Gaia, sallin kundaliinini nousta kohtaamaan jumalaisen täydentäjäni kruunussa. Kun kundaliinini nousee kruunuchakraan, jumalainen täydentäjäni yhdistyy taas minuun mystisessä avioliitossa. Tällä kertaa planeetaksi tulemisen ja ihmiskunnan synnyttämisen sijasta, minusta tulee tähti ja synnytän planeetan.

Tuossa kohtaa sykli päättyy ja 3D-peli loppuu. Portaali korkeampiin maailmoihin avautuu täysin Siinai-vuorella ja ulottuvuuksien sekoittuminen alkaa.

Ensimmäinen henkilökohtainen chakra – selkärangan tyvi

Ensin yhdistätte henkilökohtaisen ensimmäisen chakranne selkärangan tyvessä, planeettani ensimmäiseen chakraan Siinai-vuorella. Minulla, Gaialla, on fyysinen keho planeettana, mikä antaa kotipesän fyysiselle kehollenne. Aivan kuten teidän fyysinen kehonne kommunikoi tietoisuutenne kanssa terveys-, sairaus-, mukavuus- ja epämukavuustilallaan, minä kommunikoin teidän kanssanne planeettani terveyden avulla.

Länsimainen yhteiskuntanne on kulkenut niin pitkälle kolmannen ulottuvuuden yksilöllisyyteen, että monet teistä ovat kadottaneet näkyvistä sen, että olette suuremman kokonaisuuden jäseniä. Tämä unohtaminen sulki ensimmäisen chakran, erotti teidät planeettatietoisuudesta ja rajoitti teidät pieneen osaan ITSESTÄNNE, mikä on nykyisen maa-astianne egoitse.

Jos ensimmäinen chakranne on suljettu minulle, praanan on vaikea täyttää fyysinen astianne. Aivan kuten lamppu välkkyy, kun sitä ei ole kunnolla kytketty pistorasiaan, praana ei voi kiertää tehokkaasti kehossa, mitä ei ole "kytketty". Jos olette maadoittumaton, tunnette myös yhteydettömyyttä minuun, Äiti Maahan, kun vaellatte yksin ja epätoivoisena vihamielisessä maassa ja etsitte selviytymiskeinoja.

Lisämunuaiset hallitsevat ensimmäistä chakranne ja ne aktivoivat "pakene tai taistele" –tietoisuuden. Adrenaliini on välttämätöntä selviytyäksenne paremmin kolmannen todellisuusulottuvuuden ankarassa ympäristössä. Toisaalta liika adrenaliini voi saada kuitenkin tuntemaan levottomuutta, hermostuneisuutta ja vihaa.

Sitä vastoin liian pieni määrä adrenaliinia voi saada olonne tuntumaan yhtä pelokkaalta kuin pikkuhiiri avoimella niityllä. "Haukat" eivät kuitenkaan lennä taivaalla yläpuolellanne. Niitä on työpaikalla, kaupan kassajonossa, viereisessä autossa ja monissa ruuhkaisissa paikoissa, joissa teidän täytyy elää ja työskennellä.

Onneksi ensimmäisen chakranne ollessa auki ja yhteydessä minuun, maapalloonne, tunnette suojaa yhteydestänne kaikkeen elämään. Voitte silloin muistaa, että henkenne on elävä ja yhteydessä planeettaan. Tämän tiedostamisen myötä rajat henkilökohtaisen ja planetaarisen todellisuuden välillä hämärtyvät ja voitte vastaanottaa helpommin universaaliin energiavirran henkilökohtaiseen kehoonne.

Chakrojen yhdistäminen

Pyydän teitä nyt yhdistämään tietoisuutenne ensimmäiseen chakraanne selkärangan tyvessä. Ulottakaa "juurenne" syvälle maakehooni. Visualisoikaa itsenne istumassa puun juurella, yhdistäkää selkärangan tyvi puun tyveen ja laittakaa selkänne runkoa vasten. Katsokaa auringonvalon tulevan lehtiin. Seuratkaa valoa tietoisuudellanne, kun se kulkee lehtien ja oksien läpi runkoon.

Kun valo siirtyy runkoa alas, se kohtaa päälakenne. Sallikaa tässä risteyksessä tuota valoa tulla kruunuunne ja kulkea selkärankaanne alas, kun se kulkee samanaikaisesti alas puunrunkoa. Lopulta valo saavuttaa puun tyven ja myös selkärankanne tyven. Tuntekaa juurienne kulkevan alaspäin selkärangastanne ja yhdistyvän elämänpuunne juuriin, mitkä on istutettu syvälle maahan.

Kun ensimmäinen chakranne on maadoittunut täysin, sallikaa tietoisuutenne jatkaa kulkemista maahani ja kietokaa ydinolemuksenne minun ydinolemukseni ympärille planeettani keskellä. Laajentakaa nyt tietoisuutenne kuvittelemaan, että palaatte hitaasti pintaan Siinai-vuorella. Ydinolemuksenne yhdistyneenä omaani, voitte tuntea ikivanhaa ja hellittämätöntä planeettalevottomuutta. Ensimmäinen chakra hallitsee fyysistä elementtiä ja hajuaistia. Kokekaa henkilökohtaisesti fyysinen kehoni.

Tuntekaa mineraalikunnan rauhallinen vakaus sisällänne ja toisen ulottuvuuden kasvikunnan ja niiden kumppanien, hyönteisten, irrallinen, mutta kuitenkin intohimoinen ilmaisu. Tuntekaa aaltoilevat ruohokentät ja jättimetsien jatkuvuus. Kokekaa monien vesieni virta, pienistä puroista valtaviin meriin.

Tuntekaa laaksoni, kun ne laskeutuvat kehoonne, ja raskaat vuorijononi. Tuntekaa monet elämänmuodot, jotka ovat kasvaneet, madelleet tai astelleet maalla, lentäneet ilmassa tai uineet vedessä. Yhdistykää kaikkeen tähän fyysiseen elämään ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa ulottuvuudessa.

Haistakaa tämä vuoristomaailma – pensaat, erämaa, tuuli ja vierailevien ihmisten leiritulet. Sallikaa primitiivisen hajuaistinne viedä teidät muinaismuistoon tästä alueesta. Kiipeätte nyt Siinai-vuorelle saamaan valaistumisen.

Matka näyttää pitkältä ja vaikealta. Tunnette kovat kivet jalkojenne alla ja kuuman auringon polttavan päätänne. Kun jatkatte kiipeämistä, tuntekaa kolmannen ulottuvuuden ikivanhan ja itsepintaisen planeettalevottomuuden sekoittuvan yhteen oman ikivanhan ja itsepintaisen ihmislevottomuutenne kanssa.

Uupuneena kiipeämisestänne rentoudutte muutaman hetken pimeässä luolassa. Makaatte luolan kylmiä kiviä vasten ja suljette silmänne. Kuljette välittömästi vuoren pohjan läpi ja taas syvälle ytimeeni.

Siellä näette valtavan ulottuvuuksienvälisen portaalin. Tunnette juurichakranne resonoivan tähän portaaliin ja herättävän pitkään käyttämättömän henkilökohtaisen ulottuvuuksienvälisen portaalinne. Heti kun tunnistatte oman portaalinne, se alkaa sekoittua omani kanssa. Henkilökohtainen portaalinne yhdistyy nopeasti planeettaportaalini kanssa.

Heräätte meditaatiosta tuntien olonne maadoittuneeksi ja valaistuneeksi. Kun palaatte kiipeämään, tunnette mineraalimaailman rauhallisen vakauden sisällänne, irralliset ja myötätuntoiset kasvi-ilmaisut joita kasvaa rinteessä ja hyönteiset, joita pörrää nilkkojenne ympärillä. Tunnette yhteyttä joka kasviin, hyönteiseen, kiveen ja kaikkiin luontokappaleisiin, jotka ovat saaneet suojapaikan kivisiltä rinteiltä ja/tai lentäneet taivaalla niiden yläpuolella.

Te ja minä, henkilö ja planeetta, olemme yhtä. Olette ikivanha vuori, mikä on selviytynyt kerta toisensa jälkeen. Olette vakaa ja kärsivällinen ja olette nähneet ja eläneet paljon asioita. Monet ihmiset ovat etsineet turvapaikkaa ja valaistumista kehonne luolakodeista.

Te, vuori, olette aina olleet yhteydessä hengen virtaan kehonne kautta. Te, vuori, olette portaali – ensimmäisten ja viimeisten portaali. Olette alfa ja omega. Aloititte tämän syklin ja te, vuori, päätätte sen.

Saavuttaessanne vuorenhuipun, mikään ei pelota teitä, kun olette nähneet kaiken. Olette äärettömän kärsivällinen, kun olette eläneet kaiken. Tunnette hengen maadoittuvan vuorenne juureen, kokiessanne samalla myös maailman vuorenne huipulta. Seisotte sen vuoren korkeimmalla huipulla, mikä olette, ja huudatte alla olevalle maailmalle:

"Olen yhtä ikivanha kuin vuori.

Olen vakaa ja kärsivällinen, sillä olen selviytynyt kerta toisensa jälkeen.

Maadoitan henkeni planeetan aineeseen.

Olen muuntumispyörre!"

Rakkaat planeettani ihmiset, palaan auttamaan teitä yhdistymisessä toiseen chakraani Brasilian Amazonilla.

Siihen saakka,

Olen Gaia, äitinne ja ITSENNE.

- - - - - - - - - - - -

Mitä Gaia sanoo sinulle tänään?

Haluaisitko jakaa tuon viestin toisten kanssa kommenttiosassa?

Millainen oli kokemuksesi henkilökohtaisen chakrasi sekoittumisesta Gaian planeettachakraan?

Vastustesi kirjoittaminen yllä oleviin kysymyksiin rikastaa kokemustasi näistä oppitunneista. Rakastaisin sitä, että jakaisit, mitä ikinä haluat, koska se rakentaa ykseyttä prosessiimme.

Kiitos, että liityit seuraamme,

Sue ja Shawnna

Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

8.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Viesti Matthewilta 6.3.17 Kun perhonen räpyttää siipiään »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net