22.03.2015

Energiakenttien havaitseminen

Monilla teistä on ongelmia muistin kanssa. Ette ehkä ole varma, johtuuko se siitä, että livahdatte lisääntyvässä määrin nyt-hetkeen, vai siitä, että teillä on ongelmia maa-astianne kanssa. Monilla teistä tämä ongelma on syntynyt, koska ajattelette moniulotteisesti 3D-aivoilla.

3D-aivojanne ei ole luotu ajattelemaan moniulotteisesti, mutta koska tietoisuutenne laajenee fyysisen maailman rajojen ulkopuolelle, teidän täytyy vaihtaa moniulotteisen mielen moniulotteiseen ajatteluun.

Fyysiset aivot on kalibroitu havaitsemaan kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuuksia, kun taas moniulotteinen mieli on kalibroitu havaitsemaan viides ulottuvuus ja sen yli. Toisin sanoen, teidän täytyy kalibroida tietoisuutenne korkeampiin aivoaaltoihin voidaksenne käsitellä sen, mitä havaitsette kolmannen ulottuvuuden havaintokenttänne reunoilla.

Kolmannen ulottuvuuden havaintotapanne on venytetty äärirajoilleen yritettäessä käsitellä taajuuksia neljännen ulottuvuuden yläpuolella. Näin ollen lyhyiden vilausten jostain, mikä on juuri kolmannen/neljännen ulottuvuuden näkemisen ja kuulemisen ulkopuolella, täytyy mennä 3D-aivojen ärsytyskynnyksen alapuoliselle tasolle.

Maa-astianne tuntee, että jokin on hyvin eri tavalla, mutta se ei pysty määrittelemään, mitä tuo jokin on. Kaikki nämä muutokset havainnoissanne johtuvat siitä, että teette siirtymää kolmannen/neljännen ulottuvuuden havainnoista viidennen ja ylempien ulottuvuuksien havaintoihin.

Neljännen ulottuvuuden havaintoja tapahtuu, kun näette unta tai kun teette jotain luovaa tai nautinnollista. Vähitellen totutte näihin havaintoihin. Kun totutte tähän ärsytystaajuuteen, siitä tulee havaintotavan uusi perustaajuus.

Sitten siirrytte viidennen ulottuvuuden havaintoihin. Useammat ja useammat maadoittuneista ystävistämme kokevat jotain, mikä kiitää tajunnan läpi, häivähtää näkökentän reunalla, kuiskaa pehmeästi korvaan ja/tai kiitää kehon ohi.

Nämä heikosti havaittavat asiat lisääntyvät, kun yhdistytte viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, mikä on aina ympäröinyt teitä. Kyllä, viides ulottuvuus on aina ollut todellisuutenne osa, kun korkeammat todellisuustaajuudet ovat äärettömästi olemassa ykseyden nyt-hetkessä.

Se tiheä pelko ja viha mikä on ympäröinyt rakasta Gaiaa kauemmin, kun osaisitte laskea, alkaa lopultakin leijailla pois. Gaia nostaa planeettansa vähitellen korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin. Jotkut sen rakkaista asukkaista eivät kykene pysymään virittyneenä korkeampaan perustaajuuteen ja he jatkavat elämistä 3D-matriisissa.

Tämä 3D-matriisi järjestettiin virtuaalitodellisuudeksi, missä kolmannen ulottuvuuden olennot voisivat elää Gaian maapallolla. Gaia on nyt päästämässä irti 3D-matriisistaan, kun se on valmis palaamaan takaisin viidennen ulottuvuuden tilaansa. Nimittäin Gaia kaipaa korkeamman taajuuden elämäänsä.

Onneksi on myös jatkuvasti lisääntyvä määrä ihmisiä, jotka muistavat kaivaten viidennen todellisuusulottuvuuden, mikä on täynnä ehdotonta rakkautta ja moniulotteista valoa. Näissä todellisuuksissa ei ole aikaa. Siksi aika ei lopu tai ala eivätkä todellisuudet lopu tai ala.

Elämä on korkeammissa taajuuksissa nyt-hetken virrassa. Koska Gaian värähtely leikittelee viidennen ulottuvuuden nyt-hetken kanssa, useammista ja useammista sen asukkaista tulee tietoisia todellisuutensa taajuusmuutoksesta. Jotkut vastustavat tätä muutosta, mikä tekee heistä pelokkaita ja vihaisia.

Toisaalta monet teistä melkein tunnistavat, että jokin muuttuu. Sanomme "melkein", koska tiedätte jonkin olevan eri tavalla, mutta 3D-aivoillanne ei ole selitystä sille, mitä tapahtuu. Ne jotka ovat meditoineet, ovat valmistautuneet tähän muutokseen oppimalla, miten koetaan tietoisesti korkeamman ulottuvuuden tietoisuustiloja.

Muistutamme teille, että on monia tapoja, joilla maadoittuneet ystävämme voivat meditoida. Siksi pelkästään se, että monet eivät ehkä meditoi muodollisesti, ei merkitse, etteivät he laajenna tietoisuuttaan korkeampiin ulottuvuuksiin. Mikä tahansa luova ponnistus laajentaa automaattisesti tietoisuuttanne.

Sitten kun tietoisuutenne alkaa laajentua sisältämään tietoiset havaintonne viidennestä ulottuvuudesta, alatte kokea todellisuuden "energiakenttinä", kuten 3D-aivonne määrittelisivät ne. Koska 3D-aivojanne ei ole kalibroitu havaitsemaan viidettä ulottuvuutta ja sen yli, ne voivat tulkita lyhyet viidennen ulottuvuuden havaintonne vain energiakenttinä.

Fyysiset aivonne voivat havaita vain sen, mikä on fyysisesti todellista. Siksi ne laittavat kaikki ei-fyysiset havaintonne yhteen energiakenttäpakettiin. Onneksi useammat ja useammat Gaian ylösnousevista ihmisistä alkavat tietoisesti havaita näitä energiakenttiä. Koska nämä energiakentät ovat aikaharhan ulkopuolella, ne vaikuttavat energiavälähdyksiltä.

Puhumme maadoittuneille ystävillemme tässä nyt-hetkessä auttaaksemme ylösnousevia ihmisiä ymmärtämään paremmin, miten kiinnitetään huomioita näihin havaintovälähdyksiin. Ensinnäkin muistakaa muistuttaa itsellenne, että nämä välähdykset ovat totta. 3D-aivonne eivät pysty hyväksymään tuota informaatiota. Muistakaa siksi automaattisesti yhdistyä moniulotteiseen mieleen, mikä ylivalaisee fyysiset aivonne.

Moniulotteinen mieli resonoi taajuuksiin aivan neljännen ulottuvuuden auranne ulkopuolella. Käytämme sanaa "ulkopuolella" tehdäksemme toteamuksestamme ymmärrettävämmän 3D-ajattelullenne. Viidennen ulottuvuuden ITSENNE ei ole kuitenkaan teidän ulkopuolellanne. Viidennen ulottuvuuden ITSE on teidän sisällänne.

Tämän selityksen myötä haluamme kertoa teille, että nämä havaintovälähdykset tapahtuvat itse asiassa ytimessänne, mikä on portaali moniulotteiseen ITSEENNE. Tapahtuu niin, että ydinitsenne, valokehonne, aktivoituu niistä korkeammista energiamalleista, joita tulee maapallon ilmakehään.

Nämä välähdykset tulevat Gaian ilmakehään, mikä on planeetta-aura, koska maapallo resonoi lisääntyvässä määrin korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiinsa. Myös ne jotka ylösnousevat Gaian kanssa, resonoivat korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin. Siksi heidän valokehonsa mikä on ollut latenttina selkärangan kundalinivoimassa, aktivoituu.

Sitten kun valokeho aloittaa aktivoitumisprosessinsa, 3D-aivot ja moniulotteinen mieli alkavat sulautua yhteen. Tämä salli viidennen ulottuvuuden energiakenttien havaitsemisen.

Te, maadoittuneet ihmiset, voitte nopeuttaa tätä upeaa prosessia muistuttamalla itseänne kiinnittämään tietoisesti huomioita niihin jatkuvasti lisääntyviin havaintoihin, joille 3D-aivoilla ei näytä olevan mitään selitettävää lähdettä tai syytä. Tämä nopeutuminen tapahtuu, koska 3D-aivonne ovat moniulotteiseen mieleen sulautumisen primaarivaiheissa.

Voitte auttaa tätä prosessia kertomalla itsellenne, että se mitä vasta alatte tietoisesti havaita, on totta. Tuo ajatus on alku sillalle 3D-aivojenne ja moniulotteisen mielenne välillä. Joka kerta kun "kuljette tätä siltaa", luotte hermosynapseja, jotka yhdistävät aivonne moniulotteiseen mieleen, roska-DNA:n madonreikien kautta.

(Tutkimusta roska-DNA:sta - skrollaa sivua alas kohtaan "research on junk DNA")

Nämä madonreiät ovat olemattoman pieniä moniulotteisia portaaleja 3D-aivojen ja moniulotteisen mielen välillä. Kun alatte hahmottaa todellisuuden moniulotteisen mielen kautta, havaitsette korkeamman taajuuden energiakenttiä, ennen kuin ne ovat tulleet 3D-matriisinne aikaan.

Sitten kuin pystytte tunnistamaan, että nämä moniulotteiset energiakentät ovat täynnä ehdotonta rakkautta, voitte avata sydämenne ja mielenne hyväksyäksenne ne täysin. Toisaalta jos tunnistatte, että jokin energiakenttä sisältää pelkopohjaisia tunteita, voitte lähettää sille ehdotonta rakkautta ja roihuttaa sitä violetilla tulella.

Kun työskentelette energiamallien kanssa, ennen kuin ne ilmentyvät fyysiseen todellisuuteenne, palvelette sekä itseänne että Gaiaa puhdistamalla mahdolliset pelkotodellisuudet. Tunnistamalla myös korkeamman taajuuden energiakentät jotka perustuvat ehdottomaan rakkauteen ja moniulotteiseen valoon, voitte hyväksyä ne koko sydämestänne henkilökohtaiseen ja planeettatodellisuuteenne.

Sitten kun hyväksytte nämä viidennen ja korkeampien ulottuvuuksien energiamallit todellisuuteenne, maadoittakaa ne kundalininne ytimeen sekä Gaian ytimeen. Tällä tavalla avaatte korkeamman ulottuvuuden portaaleja omaan tietoisuuteenne. Palvelette myös tuon portaalin vartijana maadoittamalla sen energiapaketin Gaian planeetta-astian ytimeen.

Näettekö, miten hyvin tärkeitä olette tässä ylösnousemusprosessissa?

Ensin tunnistatte luultavasti vain negatiiviset energiakentät, kun 3D-tietoisuutenne on jatkuvasti valppaana ongelmien varalta. Lopulta rentoudutte työskentelemään ylösnousemuksen hyväksi energiakenttien perustasolla.

Kun rakastatte ja muunnatte energiakenttätasolla, joko autatte rakastavan energiakentän maadoittamisessa Gaiaan tai pelkopohjaisen energiakentän muuntamisessa, ennen kuin se ilmentyy.

Lopulta tunnette riittävää luottamusta hyväksyä korkeamman ulottuvuuden energiapaketit henkilökohtaiseen portaaliinne. Hyväksymällä nämä korkeamman ulottuvuuden todellisuudet tietoisesti ITSEENNE, aloitatte tietoisen yhdistymisen moniulotteiseen ITSEENNE.

Toivomme, että kaikki vapaaehtoisemme maapallolla voisivat kokea välittömästi nopean paluun ITSEEN, mutta tiedämme, miten voimakasta aivopesu on nyt-hetkessänne. Onneksi voimme informoida teille, että galaktinen perheenne tekee suuria harppauksia niiden sijoittamisessa uudelleen, jotka eivät voi hyväksyä tai hyväksy valoa tietoisuuteensa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että te, lähettiläämme maapallolla, olette olleet hyvin omistautuneita Gaian ja kaikkien sen luontokappaleiden auttamiseen.

Kun tietoisuutenne laajentuminen jatkuu, alatte havaita enemmän ja enemmän vaihtoehtoisia, rinnakkaisia ja korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia. Moniulotteisella mielellä on aina ollut näitä havaintoja, mutta tähän saakka se on ollut liian irti 3D-aivoistanne, jotta olisitte tiedostaneet nämä kokemukset.

Koska tietoisuutenne siirtyy nyt korkeampaan taajuuteen, päästätte irti "yksi todellisuus kerrallaan" –harhasta. Avain tähän vapautumisprosessiin on sana "aika". Muistakaa, että kun siirrytte viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, havaintojanne eivät enää rajoita polarisoituneiden erillisyystodellisuuksien 3D-säännöt.

Koska olette siirtymässä korkeampaan havaintotapaan, alatte havaita useita todellisuuksia nyt-hetkessä ja kaikki nämä todellisuudet ovat kummallisesti kietoutuneet yhteen. Tietysti "kummallisuus" tapahtuu vain 3D-ajattelussanne, mikä on edelleen rajoittunut vanhoihin erillisyys-, polariteetti- ja rajoittuneisuuskäsityksiin.

Kun tietoisuudestanne tulee moniulotteisempi, havainnoistanne tulee moniulotteisia. Näin ollen hämmennytte ehkä siitä, mikä todellisuus on oikea todellisuus. Vastaus on, että kaikki nämä todellisuudet ovat oikeita omassa energiakentässään. Jos astuisitte tietyn todellisuuden energiakenttään, kokisitte tuon todellisuuden ajatukset, tunteet, ajatusmuodot ja energiakentät.

Ette kuitenkaan tiedä sitä, ennen kuin tietoisuutenne on "lukenut" tuon todellisuuden energiaa. Kunkin todellisuuden sisältämät energiakentät toimivat kuin ihmisaura. Se mitä on ihmisen ytimessä, heijastetaan auran "energiaruudulle". Sama pätee energiakenttiin siinä mielessä, että tuon kentän ydinenergiakenttä heijastetaan tuon todellisuuden "ulottuvuuskalvolle".

Joka päivä enemmän ja enemmän ihmisiä alkaa havaita tietoisesti näitä moniulotteisia energiakenttiä. Kaikki nämä energiakentät edustavat vähän eri värähtelytaajuuksia, joita voitte havaita eri tietoisuustiloissa.

Kun havaitsette ne, koette ne vain energiakenttinä. Mutta kun pidätte näitä energiakenttiä todellisuuksien auroina, tietoisuutenne laajenee vähitellen sisältämään tuon käsityksen.

3D-aivoillenne nämä moniulotteiset todellisuudet vaikuttavat olevan kolmatta ulottuvuutta, koska se on ainoa matriisi, missä 3D-aivonne osaavat ajatella. Nämä todellisuudet ovat kiinni 3D-matriisissa, mutta niiden kaari ulottuu kuitenkin kauas, kauas kolmannen ulottuvuuden yli.

Korkeammat todellisuudet ovat näissä todellisuusorbeissa. Ensin ehkä uskotte, että nämä orbit ovat uusia. Ne ovat kuitenkin olleet aina olemassa, mutta havaintonne ovat rajoittuneet kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen. Tässä nyt-hetkessä alatte kuvitella, mitä saattaisi olla 3D-aivojenne rajojen ulkopuolella.

Muistatteko, kun uskoitte, että vain se on totta, mikä on kiinni 3D-matriisissa? Nyt käsitätte, että se mikä on kiinni tuossa matriisissa, on harhaa, ja se mikä ulottuu sen yli, on korkeamman ulottuvuuden versioita tuosta todellisuudesta. Kaikki nämä todellisuudet ovat tosia, mutta ainoastaan niille, jotka resonoivat tuohon taajuuteen. Havaitsette ainoastaan ne todellisuusulottuvuudet, joille olette avanneet mielenne.

Saatatte olla syvällä meditaatiossa, luovuudessa tai hauskanpidossa, mikä laajentaa tietoisuutenne näihin korkeampiin taajuuksiin, ja sitten kuitenkin vilauksessa 3D-matriisi ottaa huomionne ja olette taas 3D-matriisissa. Matriisi on kuin verkko, mihin voitte jäädä helposti kiinni, ja mitä enemmän kamppailette, sitä enemmän sotkeudutte siihen.

Jos voitte rentoutua prosessiinne, muistakaa, että olette todellinen, moniulotteinen tutkimusmatkailija. Ette ehkä tiedä, minne olette menossa, mutta seuratkaa sisäistä kutsuanne. Se on kutsuhuuto, mikä merkitsee: se on alkanut.

Arcturuslaisia ja Galaktisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

12.3.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Apupyörät on poistettu "Mitä v***ua?!" –noidankehä »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net