27.09.2018

Aika-avaruusspiraali

Olen Ajanpitäjä. Juuri nyt oli hetki, jolloin meidän täytyi päättää, kuka tuli sisään, ja minä astuin esiin, koska tämä on asiantuntemusaluettani. Joskus tulemme myös kollektiivina, mutta olen Ajanpitäjä ja olen tullut tänään puhumaan teille ajasta. Planeetallanne tapahtuu hyvin monia asioita nyt. Haluaisimme tehdä teistä tietoisen, jotta voitte nähdä, mitä tapahtuu, kietoutumatta täysin kaaokseen.

Tämän tyyppinen energia voi kirjaimellisesti viedä teidät pois siitä, mitä työstätte ja miksi tulitte siihen. On tärkeämpää, että muistatte, kuka olette ja mitä siemeniä tulitte kylvämään Maahan. Ajoitus on kriittinen, joten puhutaanpa hetki ajasta. Pidän sen hyvin yksinkertaisena, jotta ymmärrätte ne käsitteet, joista puhun.

Harhakuva lineaarisesta ajasta

Hyvin yksinkertaista. Ensimmäisessä kollektiiviulottuvuudessa olette kaikki ykseydessä. Ei ole erillisyyttä, joten ei ole tarvetta aikaan. Aika merkitsee peliharhaa. Vasen aivopuoliskonne on luonut sen, koska se ei tee muuta, kuin panee merkille aikaa. Se laittaa kokemuksenne ja kaiken, mitä havaitsette, pieneen laatikkoon, jossa on päivämäärä – käytännössä aikaleima. Näin integroitte ja elätte elämäänne lineaarisen ajan kautta – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. No, kuten ehkä tiedätte, menneisyys on vain muisto. Voimme kertoa teille sen, koska monet teistä ovat muuttaneet noita muistoja myös tietoisesti, havaiten itsenne vapaaksi monista menneisyyden rajoituksista. Olemme antaneet teille myös menetelmän, jonka kanssa työskennellä, koska on hyvin tarkoituksenmukaista, että poistutte menneisyytenne aiheuttamista rajoituksista.

Tulevaisuus on unelma/uni. Se on toive, mahdollisuus, mutta se ei ole totta. Eikä ole menneisyyskään, mitä monien teidän on erittäin vaikea ymmärtää. Haluatte nähdä täydellisen paikan, jossa voitte löytää täydellisiä totuuksia. Kuitenkin – kuten alatte ymmärtää – totuus on jokseenkin subjektiivinen, erityisesti näinä aikoina. Tämä on se energia, johon te kaikki venytte, jolla leikitte ja jota kokeilette katsoen, mikä toimii teillä kaiken sen korkeimmassa tilassa, mitä olette nyt viidennessä ulottuvuudessa. Siis puhutaanpa tuosta prosessista. Teillä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Noissa kolmessa on vain yksi, joka on totta, ja se on nyt-hetki.

Monet teistä meditoivat. Monet teistä rukoilevat, joogaavat ja tekevät tietoisuusharjoituksia selkeyttääkseen mielen. Kaikki tämä laittaa teidät nyt-hetkeen, noista kolmesta aspektista ainoaan, joka on totta. Jos haluatte mennä menneisyyteen, teidän täytyy tehdä se nyt-hetkestä. Jos haluatte projisoida tulevaisuuteen, teidän täytyy tehdä se nyt-hetkestä. Teillä on tyypillisesti taipumusta piilottaa vaikeutenne menneisyyteen ja projisoida samalla toiveenne ja unelmanne tulevaisuuteen. Ajatelkaa sitä hetki.

Vetäkää henkeä kanssani, antakaa silmienne sulkeutua hetkeksi ja siirtäkää energianne noin kolme viikkoa tulevaisuuteen. Voitteko tuntea tuon energian? Ottakaa energiakuva siitä. Avatkaa silmänne, palatkaa nyt-hetkeen ja vetäkää syvään puhdistavaa henkeä. Hyvä. Sulkekaa nyt taas silmänne. Viedäänpä teidät kolme viikkoa tulevaisuuteen. Miltä se tuntuu? Kumpi tuntui paremmalta? Avatkaa taas silmänne, rakkaat ystävät. Juuri siitä puhumme.

Pelko voi elää vain tulevaisuudessa

Saattaisi olla myös hyödyllistä tietää, että pelko elää vain tulevaisuudessa. Ette pelkää tässä hetkessä – pelkäätte vain, mitä saattaa tapahtua seuraavaksi. Ei ole mahdollista projisoida pelkoa nyt-hetkeen. Saatatte olla vihainen tai tolaltanne, mutta ei voi ylläpitää pelkoa, jos on ankkuroituna nyt-hetkeen. Tosiasiassa pelko on projektio, joka voi elää vain tulevaisuudessa. Pitäkää se mielessä, rakkaat ystävät.

Vastaavasti te ette pelkää menneisyyttänne. Se on jo tapahtunut. Yksilö ei ehkä pidä menneisyydestään, mutta hän voi ylläpitää pelkoa vain peläten, että saattaa toistaa tuon kokemuksen tulevaisuudessa. Ette oikeasti pelkää nykyhetkeä, koska olette turvassa tässä, juuri nyt. Riippumatta siitä, mitä koette – vaikka teillä olisi tuskaa – tunnette turvaa juuri nyt. Jos huomaatte projisoivanne, se merkitsee, että olette poistuneet nyt-hetkestä.

Tämä on juuri yksi niistä ensiaskelista, joita opetamme. Tulla takaisin nyt-hetkeen ja tietää, että riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, olette turvassa juuri nyt. Voitte hengittää. Itse asiassa paljon työstämme kanssanne tähtää siihen, että maadoitutte tuohon nyt-hetkeen aina, kun mahdollista. Tämä tuo teille suurimman mahdollisuuden kokea koko elämän. Se on siis tärkeä osa sitä kolmikkoa, johon kolmannen ulottuvuuden aika on jaettu.

Olette Jumala ensimmäisessä ulottuvuudessa = ykseys tai ajattomuus

Katsotaanpa sitten muita ulottuvuuksia. Kun puhumme ensimmäisestä kollektiiviulottuvuudesta, tämä on se, mitä kutsutaan Jumalaksi. Kun olette Kotona, rakkaat ystävät, ette ole erillään. Teillä on yksilöllinen persoonallisuus, kyllä, mutta ette ole erillään. Olette kaikki osa toisianne. Olette kollektiivisesti Jumala. Sitä saattaa olla vaikea ymmärtää, mutta jokainen teistä kantaa sisällään koko Jumalaa, mutta ilmaisette kuitenkin vain tiettyä persoonallisuutta. Kutsumme sitä ydinpersoonallisuudeksi. Samalla tavalla etusormella on hyvin erilainen persoonallisuus kuin peukalolla, mutta ne ovat yhteydessä ja kaikki ovat osa samaa kättä ja kehoa. Jos etusormi haluaa yhdistyä peukaloon, sen täytyy vain ajatella sitä ja se tapahtuu. Peukalo ilmestyy välittömästi. Etusormi alkaa resonoida peukalon tunnusvärähtelyn kanssa, ja ne tulevat yhteen kuin magneetin voimasta. Näin on kaikkien osalta, joita ajattelette ollessanne Kotona. Rakkaat ystävät, Kotona ei ole mitään salaisuuksia. Koska olette kaikki osa toisianne, teidän ei ole mahdollista pitää salaisuuksia toisiltanne, ettekä pitäisikään.

Hengen perspektiivi

Kun olette Kotona, ne negatiiviset kokemukset joita teille oli ollessanne maan päällä tai jossain muussa pelissä, jaetaan kollektiivin kanssa loisteliaana ansiomerkkinä. Ne nähdään hyvin eri tavalla, kuin katsoessanne niitä maan päällä, koska syrjätitte ne jollain tavalla. Olette siirtyneet niiden ohi, mikä antoi teille vahvuutta ja ymmärrystä, jonka jaoitte kaiken olevaisen kaikkien muiden osien kanssa. Ensimmäisessä ulottuvuudessa ei ole aikaa, koska ei ole erillisyyttä. Kotona ensimmäisessä ulottuvuudessa kaikki on nyt-hetkessä. Koska ei ole aikaa eikä erillisyyttä, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kaikki yhdessä.

Toinen ulottuvuus = poimuaika

Toinen ulottuvuus on paikka, jonka läpi kuljitte. Ette jääneet sinne, mutta teidän täytyi mennä toisen ulottuvuuden läpi laskeutuaksenne kolmanteen. Toisessa ulottuvuudessa saitte polariteetin, kaksinaisuuden. Se oli tarpeellista saadaksenne sen kokemuksen, että teeskentelette olevanne erillään kokonaisuudesta. Näette asiat ylhäällä, alhaalla, hyvänä, huonona, oikeana tai vääränä – kaikki vastakohtia jotka antoivat teille kontrastin.

Toisessa ulottuvuudessa aika on poimutettua, mikä antaa kontrastin erillisyyspeliinne. Poimuaika on silloin, kun annatte nyt-hetkelle kontrastin. Tällä aloitatte ajan merkitsemisen. On vain kaksi ulottuvuutta, joten on joko nyt-hetki tai muu kuin nyt-hetki. Toisessa ulottuvuudessa teillä on toisen ulottuvuuden aika, joten alatte kokea itsenne jakautumisen irti kokonaisuudesta. Silloin teihin leimataan tämä kaksinaisuus, jota kannatte. Teillä on sen edustajia myös omassa fyysisessä olemuksessanne. Teillä on kaksi silmää, kaksi kättä, kaksi jalkaa, ja teillä on monia noita kokonaisuuden edustajia tuossa energiassa.

Kolmas ulottuvuus = lineaarinen aika

Nyt laskeudutte kolmanteen ulottuvuuteen, jossa olette olleet siitä lähtien, kun E-perhe maadoitti teidät maan päälle. Kolmannessa ulottuvuudessa teillä on kolme aikaulottuvuutta. Lineaarisen ajan myötä saatte ensimmäistä kertaa sen harhakuvan, että on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Ette koe ainoastaan nyt-hetkeä, jonka voisitte kokea myös toisessa ulottuvuudessa, vaan voitte myös muistaa menneisyytenne ja projisoida tulevaisuuteenne. Olette melkein nyt kuin ajan mestari.

Tuon mestaruuden myötä teillä on täydellinen kokemus siinä pelissä, jossa teeskennellään olevansa erillään maan päällä. Hengellänne on valikoima kokemuksia tuossa pelissä. Kun elämänne on lopussa, tuotte kaikki nuo kokemukset Kotiin. Sitten teillä on tilaisuus arvioida, minkä kokemusten kanssa olette valmis ja mitkä haluatte tuoda seuraavaan elämäänne. Sitten jossain kohtaa jaatte kaikki kokemuksenne Jumalan kaikkien muiden osien kanssa. Tähän viittaamme Kotona olemisena – kaikki oppivat siitä, mitä kutsutte virheiksenne.

Kerromme teille myös, että Kotona on siitä melkoinen vitsi, rakkaat ystävät. Sanotaanpa, että inkarnaationne aikana teillä oli suuri vihollinen. Olette täysin ristiriidassa tämän henkilön kanssa, vaikka mitä yritätte. Ette pysty olemaan edes samassa huoneessa tai samassa energiassa hänen kanssaan. Kun pääsette Kotiin, törmäätte toisiinne sattumalta ja taputatte toisianne selkään sanoen: "Voi, eikö se ollutkin upeaa? Emme muistaneet tekemäämme sopimusta. Kiitos, että esitit tuon osan kanssani – se auttoi minua tutkimaan taas itseäni. Se auttoi minua astumaan eteenpäin ja oppimaan." Kummallista kyllä, nämä kokemukset pelosta ja pelkopohjaisista negatiivisista tunteista kiinnostavat kovasti Jumalan muita osia. Koska Kotona noita asioita ei ole. Siis tämä on tilaisuus oppia koko kokemuksesta kaikissa 11 aika-avaruusulottuvuudessa. Jumala on ääretön, joten Jumala voi tehdä mitä tahansa, paitsi nähdä itsensä. Tämä on alun alkaen syy näihin peleihin, joissa teeskennellään olevansa erillään.

Tässä siis olette sen kolmannessa ulottuvuudessa, mitä kutsumme kollektiiviulotteisuudeksi. Kollektiiviulottuvuudet ovat aika-avaruuden ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides ulottuvuus. Jokin aika sitten ihmiskunta alkoi siirtää koko peliä korkeampiin ulottuvuuksiin. Tämä on kaikkien pelien tarkoitus kaikkialla, vaikkei mikään ole saavuttanut sitä, kunnes nyt.

Neljäs ulottuvuus = aikaympyrä

Saatatte tietää, että karkeasti 40 vuotta sitten ihmiskunta alkoi siirtyä hyvin lempeästi neljänteen ulottuvuuteen, jolla on erilaisia ominaisuuksia. Aloitte nähdä asioita, joita ette voineet nähdä aiemmin. Aloitte saada havaintoja, joita teillä ei ollut aiemmin. Olette nähneet, mitä planeetalla on tapahtunut. Jo 40 vuotta sitten oli kourallinen ihmisiä, jotka voivat tuoda sisään henkeä Kotoa ja maadoittaa tuon valon. Ihmiskunnan alussa oli suhteellisen harvoja, jotka pystyivät kanavoimaan henkeä. Tänä päivänä planeetallanne on satojatuhansia näitä ihmisiä, joita kutsutaan kanaviksi, kaikkien antaessa vähän erilaisen äänen. Kerromme teille, että monet heistä eivät edes tiedä olevansa kanavia.

Albert Einstein oli kanava. Myös Nikola Tesla. Beethoven, Picasso, Kopernikus, Da Vinci ja muut toivat annettuja kanavointeja, myös niiden vastustuksen edessä, jotka vastustivat muutosta. Tällä planeetalla on monia olentoja, joille annetaan informaatiota ja jotka oppivat luottamaan siihen, tuomaan sen läpi ja ilmaisemaan sitä myös niiden edessä, jotka eivät halua kuulla sitä. Nuo kanavat olivat hyvin harvinaisia 40 vuotta sitten. Tänä päivänä se on avautumassa kovasti. Tällä on paljon tekemistä sen kanssa, että olette alkaneet siirtyä neljännen ulottuvuuden läpi, mistä suurin osa tapahtui 35–40 vuotta sitten.

Neljäs ulottuvuus ei ole asuinpaikka, vaan paikka jonka läpi kuljetaan leimojen saamiseksi. Se aloittaa hyvin nopean muutosprosessin, joka on nyt johtanut konservatismin vastaiskuun globaalisti. Neljännessä ulottuvuudessa teillä on mielenkiintoinen aikajärjestely. Vasta vähän aika sitten monet opettajanne alkoivat puhua ajan ympyrämäisyydestä, ja neljännessä ulottuvuudessa aika koetaan sillä tavalla. Se voidaan nyt hahmottaa ympyräksi. Miten se toimii? Se on hyvin yksinkertaista.

Jos otatte tuosta ympyrästä jonkin kohdan, teillä on tilaisuus kokea jotain elämässänne. Aikaympyrässä leimaatte tuon ympyrän kokemuksella. Jos olette valmis tuon kokemuksen osalta ja hallitsette sen, se lähtee ympyrästä. Jos ette, tuo sama kokemus palaa eri muodossa, kun aikaympyrä pyörii. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä, onnistutteko siinä vai ette. Kyse ei ole tuomitsemisesta, eikä sillä ole mitään tekemistä hyvän, huonon, oikean tai väärän kanssa.

Taas kerran, neljännessä ulottuvuudessa voitte alkaa kadottaa tuota kaksinaisuutta. Se on kuitenkin erittäin vaikeaa, koska olette aina yrittäneet löytää totuutenne, sääntönne, elämänne ja lakinne. Olette yrittäneet kirjoittaa totuutenne, erityisesti jotta voisitte kääntyä ympäri ja opettaa ne niille, jotka seurasivat takananne. Kuitenkin täällä alatte ymmärtää, ettei oikeasti ole oikeaa tai väärää. Siinä mielessä neljännessä ulottuvuudessa on kokonaan eri havaintotapa. Jotkut roikkuvat edelleen vanhoissa kolmannen ulottuvuuden todellisuuksissa, kun taas monet olennot eivät ole tarkoituksella astuneet neljänteen ulottuvuuteen. Toiset tuntevat, että heidät on kuin työnnetty johonkin, mitä he eivät valinneet.

Ihmiset vastustavat muutosta

Osa vastarinnasta liittyy muutoksen aiheuttamaan suureen pelkoon. Monet jopa kapinoivat muutosta vastaan ja pitävät vanhat totuutensa, silloinkin kun kaikki todisteet osoittavat muuta. Valitettavasti uutisenne ovat täynnä tätä päivittäin, joka paikassa minne katsotte. Neljännessä ulottuvuudessa aika on nyt ympyrä, ja tämä merkitsee myös, että voitte nähdä, että kaikki toistuu. Olemme kietoneet tämän lineaarisen ajan ympyräksi. Jos olette yhdessä kohdassa aikajanalla ja valmis kokemuksen osalta, niin se lähtee usein pois. Jos olemuksessanne on jotain jäämää, joka ei ole puhdas tai ratkaistu, aikaympyrässä toistatte tuon kokemuksen jälleen. Se merkitsee myös, että voitte mennä takaisin historiaanne ja puhdistaa monia noista kaavoista, jotka pysyvät elämässänne. Teillä kaikilla on tilaisuus tulla leimatuksi neljännen ulottuvuuden aikaympyrällä.

Viides ulottuvuus = aikaspiraali

Useimmat teistä jotka katselevat ja lukevat tätä, ovat selvästi menneet läpi siitä. Olette laskeutuneet viidenteen ulottuvuuteen ja yritätte saada sen toimimaan. No, viidennessä ulottuvuudessa aika on sekä jana että ympyrä. Se on spiraali, ja aikaspiraalissa asiat ovat hyvin erilaisia. Voi, olette niin tottuneet elämään kolmannessa ulottuvuudessa. Jopa omat aivonne toimivat lineaarisesti – yksi ajatus kerrallaan. Kun teillä on aikaspiraali, riippumatta siitä, missä kohtaa olette aikajanalla, voitte katsoa jotain muuta. Voitte käyttää oikopolkuja asioiden selvittämiseen helpommin menneisyydessänne. Hyppäämällä sivuttain huomaatte tilaisuuksia, joita ette ole koskaan ennen nähneet.

Voitte matkustaa myös ajassa, erityisesti te jotka katselette ja luette tätä nyt – melkein 90% teistä matkustavat ajassa. Olette tulleet taaksepäin ollaksenne täällä tällä hetkellä. Ette tulleet ainoastaan tarkkailemaan ja katselemaan, vaan vaikuttaaksenne ja tuodaksenne energiaanne ja näkemyksiänne. Nyt kun olette täällä, muistatteko ne? Ei, ette muista niitä aina päässänne, mutta muistatte ne sydämessänne. Tämä on avain siihen, mihin olette menossa – spiraaliaikaan ja -ajatteluun. Spiraalieläminen sekoittaa nyt kolmannen ja neljännen ulottuvuuden energian yhteen, mikä tuo teille tämän kauniin liikkumisen eteenpäin uuden perspektiivin kera.

Kokemukset toistuvat edelleen, kuten aikaympyrässä. Teillä on edelleen tilaisuuksia selvittää asioita, joita ette olleet selvittäneet aiemmin. Siitä tulee kuitenkin helpompaa, koska voitte kääntää sen spiraalissa ympäri ja nähdä, mitä teitte viime kerralla ollessanne siinä. Se sallii teidän myös selvittää monia asioita menemälle edestakaisin täysin eri tavalla. Nämä ovat elementtejä, joita työstämme siirtäessämme teidät morfogeneesikehoon, joka vie teidät olemassaolonne seuraavaan tasoon tällä maaplaneetalla. Tämä on niitä varten, jotka haluavat jäädä ja katsella joitain kauniita asioita, joita tapahtuu. Niitä varten jotka haluavat osallistua yhteen suurimmista muutoksista, mitä on tapahtunut koskaan missään.

Jonkin aikaa olemme puhuneet siitä, että kaikki silmät katsovat maaplaneettaa. Kyse on paljon enemmästä. Avaatte oven luodaksenne täysin uutta valoa uudella tavalla, eikä tätä ole koskaan ennen tehty tällä tasolla. Voitte maadoittaa valonne ja vaikuttaa täällä juuri nyt aikaspiraalissa. Seuraavan kerran kun tullaan samaan paikkaan spiraalissa, katsotte taaksepäin ja sanotte: "Tiedän, että olen työskennellyt sen kanssa. Muistan tämän." Tiedätte täsmälleen, mitä on tulossa. Näin ollen pelko vähenee suuresti.

Teillä on tilaisuus suhtautua siihen tyynesti, valmistautua ja myös odottaa ilolla tulevaisuuden joka hetkeä. Sitten kun spiraaliaika ja -ajattelu hallitaan, pelolla ei ole piilopaikkaa. Ja kun pelkoa ei enää ole, teitä ei voi manipuloida. Alatte tulla osaksi kokonaisuutta, vaikka olette viidennessä ulottuvuudessa, ja alatte yhdistyä taas sydämiin ympärillänne. Se on hyvin samanlaista, mitä teitte Lemurian päivinä. Se on tulossa takaisin, rakkaat ystävät, Maan avoimet sydämet ovat paikoillaan. Tulemme näkemään, miten työskentelette sen kanssa. Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän paikkaan maan päällä juuri tällä hetkellä. Paikkanne on varattu, istutte nyt tuolissa ja pääohjelma on alkamassa. Tietäkää joka osassanne, että olette täällä tarkoituksella täydellisen vastauksen kera, kun siirrytte aika-avaruusspiraalin läpi. Nauttikaa matkasta, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.

Espavo.

________________________

Tervehdys Kotoa, rakkaat ystävät.

Olen Sydämen tiedemies, ja tulen tänään kertomaan teille lisää aika-avaruusspiraalista. Kuten Ajanpitäjä mainitsi, aikaspiraali antaa teille erilaisia perspektiivejä ja havaintopisteitä. Tämän vuoksi voitte hypätä tasolta toiselle. Se ei ole mahdollista lineaarisessa ajassa tai myöskään aikaympyrässä. Kun alatte paljastaa aika-avaruusspiraalin, huomaatte, että uudet asiat ovat mahdollisia. Sitä ei tapahdu ainoastaan evoluution huipputasolle, vaan kaikille, koska kollektiivi on nyt saavuttanut viidennen ulottuvuuden. Useimmilla ihmisillä ei tietysti ole aavistustakaan siitä. Vaikka he voivat tuntea jonkin olevan eri tavalla, he laittavat edelleen herätessä ylleen kolmannen ulottuvuuden itsensä. He noudattavat kolmannen ulottuvuuden sääntöjä, jotka eivät aina toimi samalla tavalla nyt. Aika-avaruusspiraalissa kaikki alkavat nähdä asioita eri tavalla. Siis onko aika-avaruusspiraali ollut aina olemassa? Kyllä. Aika-avaruus ei ole muuttunut, rakkaat ystävät – ihmiset ovat muuttuneet. Henget jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä, ovat nyt saavuttaneet värähtelytason, jossa voitte havaita aika-avaruusspiraalin, joka on aina ollut.

Tämän uuden havaintotavan myötä, voitte alkaa astua pois tiheästä pelistä, ja muutatte omia kykyjänne fyysisessä kehossa. Ajan kuluessa menetätte tiheyttä. Seuraavien 40 vuoden kuluessa tapahtuu koko siirtymä kaikkien ihmisten keskuudessa, jotka päättävät osallistua. Olette edelleen vapaan valinnan planeetta, joten on melko monia, jotka päättävät olla tekemättä sen syystä tai toisesta. Kuitenkin te jotka haluatte, siirrytte korkeamman värähtelyn kehoon. Pidennätte elämäänne merkittävästi, eikä teillä ole myöskään tiheyttä. Kun Maa käy läpi muutoksiaan, olette eri paikassa tarkkailemassa ja pelaamassa sitä uutta peliä, joka muodostuu maaplaneetalle tällä hetkellä.

Tätä kaikkea tapahtuu nyt, ja sitten noin seuraavien 10 vuoden kuluessa on mahdollisuus siirtyä morfogeneesikehoon, kuten olemme nimittäneet sitä. Se on tämän evoluutioprosessin ensimmäinen vaihe. Siihen sisältyy aika-avaruusspiraalin, spiraaliajattelun ja sen ymmärtäminen, miten parhaiten käytetään sitä, sekä spiraalissa eläminen. Tapahtuu myös mielenkiintoinen prosessi, josta haluamme kertoa kaikille, jotta teitä on varoitettu ennalta: te ette ole ainoita, jotka kokevat aika-avaruusspiraalin. On ihmisiä ja bisneksiä, jotka ovat kärkkyneet tällaista asiaa, jotta he voisivat käyttää sitä itse edistäviin tarkoituksiinsa.

Varokaa huijauksia

Voitte nähdä eteenpäin ja taaksepäin paljon paremmin kuin ennen. On monia olentoja, rakkaat ystävät, jotka haluavat käyttää tätä omaan kehittymiseensä ja omiin tarkoituksiinsa. Tuloksena maaplaneetalla tapahtuu nyt enemmän ns. huijauksia kuin koskaan ennen. Mitä tarkoitamme huijauksella? Se voisi olla jotain sellaista, että saatte sähköpostin, joka toteaa Microsoftin yrittävän tavoittaa teidät, koska teillä on virus tietokoneellanne. Tai kenties joku soittaa teille puhelimella ja kertoo veroviraston yrittävän saada yhteyttä teihin, joten teidän täytyy soittaa mainittuun numeroon välttääksenne syytteen nostamisen. Tällä planeetalla tapahtuu kaikenlaisia asioita enemmän kuin koskaan. Olkaa varovaisia, rakkaat ystävät, ja pitäkää silmällä tällaisia, kun aika-avaruusspiraali tekee huijaamisen helpommaksi.

Monia asioita tapahtuu, koska teillä ei ole kontrollia internetiin entiseen tapaan. Sekin voi muuttua jossain kohtaa. Ihmiset jotka esittelivät webin, työstävät myös uutta tasoa, joka toimii lohkoketjun avulla eikä sitä voi kontrolloida edes sillä tavalla, kuin internetiänne voi tänä päivänä. Spiraaliajattelua käyttävät myös ne, jotka haluavat motivoida tai kontrolloida teitä. Pyydämme teitä yksinkertaisesti tiedostamaan nyt-hetken. Miltä sydämenne tuntuu juuri tällä hetkellä? Se pitää teidät turvassa kaikilta niiltä, jotka haluavat käyttää aika-avaruusspiraalia ja spiraaliprosesseja vaikuttaakseen teihin. Koette tällä planeetalla tapahtuvan asioita enemmän kuin koskaan ennen. Esimerkiksi ne ihmiset käyttävät aikaspiraalia, jotka valehtelevat usein ja toistavat sitten valheitaan uudestaan ja uudestaan, kunnes ne uskotaan.

Ne jotka ovat tahallaan epärehellisiä

Hyvin lyhyessä ajassa ihmiset kehittyvät pisteeseen, jossa he eivät suvaitse enää valheita. He vaativat yksinkertaisesti, että ihmiset tulevat yhtenäisemmäksi. Rehellisyys esittää valtavaa roolia tässä. Samalla kun siirrytte aikaympyrästä aika-avaruusspiraaliin, ne jotka eivät ole rehellisiä, nousevat pintaan. Se on mielenkiintoinen prosessi. Olemme maininneet tämän aiemmin, kun kanavoimme Isännän kautta kirjan "Spiritual Psychology".

Ne jotka eivät ole rehellisiä, laittavat itsensä usein paikkoihin, missä kaikki voivat nähdä heidät. Rakastatte katsella heitä, jotkut ovat myös ns. näyttelijöitä. Mutta he eivät ole niitä ihmisiä, joita he teeskentelevät olevansa. He ovat tahallaan epärehellisiä, ja rakastatte katsella heitä, kun he tekevät sen. Laitatte heidät paikkoihin, missä voitte nähdä heidät koko ajan. Eivät he ole huonoja ihmisiä, mutta he näyttelevät. Rakastatte katsella sitä, mikä on meistä kiehtovaa. Arvostelette myös, miten hyvin he näyttelevät, antamalla palkintoja parhaasta näyttelemisestä.

Meistä tätä on kerrassaan kiehtovaa katsella. Kuitenkin aika-avaruusspiraalissa sitä voidaan käyttää teitä vastaan, varsinkin alussa. Niinpä pyydämme teitä kaikkia tulemaan tietoisemmaksi. Olkaa vähän skeptinen, tarkkailkaa kaikkea. Ottakaa se kaikki sisään. Älkää jääkö paitsi mistään tai kääntäkö selkäänne millekään, koska elämä on aivan liian lyhyt siihen. Pyydämme teitä vain tulemaan tietoisemmaksi, myös vähän viisaammaksi, ja tunnistamaan, että aika-avaruusspiraali on täällä. Se on erilainen, ja on myös ihmisiä, jotka alkavat käyttää sitä teitä vastaan.

Tulkaa tietoiseksi ns. huijauksista planeetallanne, sillä niiden lukumäärä ja intensiivisyys kasvavat. Se ettei keskiluokka monissa paikoissa ympäri maailmaa ole nähnyt kehittymistä tuloissaan hyvin pitkään aikaan, lisää monia näitä huijauksia. Ihmiset yrittävät saada rahaa kaikin keinoin. Älkää tuomitko heitä, mutta tiedostakaa se, älkääkä ruokkiko sitä tietämättömyydellänne.

Ei ole huonoja ihmisiä. He ovat teidän kaltaisianne ihmisiä, jotkut heistä ovat peloissaan ja toiset ahneita. Jotkut heistä etsivät pelkästään oikoteitä. Aika-avaruusspiraalissa on helpompaa kuin koskaan löytää niitä. Siis kerromme teille tässä vähän varoittavan tarinan. Tiedostakaa se, kun astutte seuraavalle tasolle. On monia, jotka haluavat saada kätensä taskuunne tai motivoida teidät tekemään asioita pelosta. Olkaa varovaisia, pysykää tietoisena ja olkaa valossa. Minulle on suuri kunnia tuoda teille tämä evoluutionne kohdassa, jossa voitte kuulla sen.

Teette merkittäviä asioita planeetallanne, ja olemme uskomattoman ylpeitä jokaisesta teistä, joten jatkakaa hyvää työtä. Hyvin tehty, rakkaat ystävät, kuten Ajanpitäjä sanoisi. Kohdelkaa toisianne kunnioittaen, hoivatkaa toisianne ja pelatkaa hyvin yhteen. Olen Sydämen tiedemies, ja toivotan teille kaikille espavo.

Ryhmä

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Elokuu 2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Ei enää isovanhempisoluja Rakkaus ja arvo »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net