Tutustu PERMA-malliin ja opi onnellisen elämän taitoja rawpixel Pixabaystä
16.05.2019

Tutustu PERMA-malliin ja opi onnellisen elämän taitoja

Martin Seligmanin kehittämä PERMA-malli on vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva teoria onnellisuudesta. Mallin jokainen kirjain kuvastaa yhtä elämän tärkeää osa-aluetta. Yhdessä nuo muodostavat onnellisuutta kuvaavan kokonaisuuden.  Tutustu PERMA-malliin ja hyödynnä sen oppeja – ehkä löydät hitusen lisää onnellisuutta elämääsi.

P tarkoittaa myönteisiä tunteita (positive emotions)

Tärkeä osa onnellisuutta on vallitseva tunnetilamme. Kun tunteemme ovat pääsääntöisesti positiivisia, olemme onnellisempia. Siksi on tärkeä oppia huomaamaan, missä ympäristöissä, millaisten tehtävien ja asioiden äärellä ja kenen seurassa meissä herää positiivisia tunteita.

Pystymme kehittämään kykyämme kokea positiivisesti ja kykenemme tulemaan yhä paremmiksi siinä. Myönteisten tunteiden herättäminen mielen sisäisillä keinoilla on yksi tärkeä osa tunnetaitoja. Ja niitä kaikki voivat oppia, minkä ikäisenä tahansa. Tulkintamme menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta voi tulla tietoisesti kasvattaen yhä myönteisemmäksi. Se ei ole niinkään tärkeää, mitä on tapahtunut, tapahtuu tai tulee tapahtumaan. Sen sijaan tärkeää on se, millaisen tulkinnan itse annamme tapahtuneille. Olennaista on, kuinka valoisasti valitsemme suhtautua tulevaisuuteemme ja kuinka sinnikkäitä olemme opetellessamme valoisuutta.

E tarkoittaa sitoutumista, vihkiytymistä (engagement)

Ei ole merkityksetöntä, kuinka hoidamme käsillämme olevia tehtäviä. Kun pystymme pääsemään päivittäisissä askareissa flow-tilaan, olemme onnellisempia. Flow-tilaan pääseminen voi edellyttää itsensä innostamista. Meidän tulee päättää haluta innostua työstämme ja velvollisuuksistamme, ja pysyä päätöksessämme sisukkaasti. Kun todella kiinnostumme tehtävistämme ja ymmärrämme niiden laajemman merkityksen, esimerkiksi ihmiskunnan hyvinvoinnin tai luonnon suojelemisen kannalta, meidän on helpompaa saavuttaa flow ja onnellisuus. Erityisen hyvin tämä onnistuu niillä henkisessä kasvussa pidemmälle ehtineillä ihmisillä, jotka ymmärtävät pienimmänkin askareensa yhteyden laajempaan hengelliseen kokonaisuuteen.

R tarkoittaa hyviä ihmissuhteita (relationships)

Kun saamme elää yhteisöllisyydessä, eli tiiviissä ja autenttisessa yhteydessä muihin ihmisiin, olemme turvassa. Ihminen on laumaeläin. Tarvitsemme kuulumisen kokemusta. Kasvamme ja kehitymme yhteydessä muihin, ja tulemme onnellisemmiksi, kun meillä on hyviä vastavuoroisia ihmissuhteita.

Erityisesti hengellinen harjoittaminen lisää kokemusta yhteydestä. Kokemus yhteydestä toteutuu henkisyyttä harjoittavilla suhteessa omaan itseen, suhteessa muihin ihmisiin, ja suhteessa luontoon ja ihmiskuntaan, koko universumiin.

M tarkoittaa merkityksellisyyttä (meanings)

Kun olemassaolomme on merkityksellistä, olemme onnellisia. Meidän elämällämme on tarkoitus, ja tiedämme tehtävämme maan päällä. Toiminnallamme on suunta, johon olemme sitoutuneet. Materian ja rahan tavoittelu ei voi koskaan tyydyttää meitä samalla tavalla kuin henkiset päämäärät. Ne eivät tyydytä sielun nälkää, päinvastoin voivat ajaa meidät kauemmaksi aidosta onnellisuudesta.

Syvä, aito yhteys elämän alkulähteeseen, universumiin ja Jumalaan tuovat aitoa merkityksellisyyttä elämäämme. Silloin maallisuuden ja maailmallisuuden merkitys vähenee, niistä tulee toisarvoisia.

A tarkoittaa saavutuksia, tehtävien täyttämistä ja tavoitteiden saavuttamista (achievements)

Tarvitsemme aika ajoin sitä, että saamme kokea iloa aikaansaannoksistamme. Ylipäätään sitä, että olemme saaneet jotain aikaan. Tämä voi toteutua läheisen helpottuneissa silmissä, kun hän huolensa meille jakaneena poistuu kohtaamistilanteesta. Tämä voi toteutua ilona puutarhassa kasvattamistamme kasveista, ystävälle kirjoittamastamme kiitoskirjeestä, leipomastamme leivästä tai lapsen kanssa rakentamastamme legolinnasta.

Kun aikaansaaminen liittyy riittävän haastavien tavoitteiden saavuttamiseen, onnellisuutemme lisääntyy. Olennaista on se, minkä merkityksen itse annamme millekin aikaansaannokselle. Itsetuntemus on avaintekijä; kuulostele rohkeasti itseäsi ja pane merkille, milloin sinä koet täyttymystä saavutuksistasi ja milloin et. Valitse mielellään tavoitteita, jotka kumpuavat sisältäsi – eivät ulkopuoleltasi esimerkiksi yhteiskunnan tai muiden ihmisten aidoista tai kuvitelluista odotuksista. Ja kun päätät valita henkisyyttä lisääviä tavoitteita, voit olla onnellisuudestasi varma.

Kirjoitus on saanut pontta Mariana Paschan artikkelista The PERMA Model: Your Scientific Theory of Happiness. Saatavilla https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/ luettu 7.5.2019

Jaa tämä:
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net