Rosen-terapia rentouttaa ja kohentaa itsetuntemusta https://pixabay.com/fi/wellness-hieronta-rentoudu-285587/
27.09.2016

Rosen-terapia rentouttaa ja kohentaa itsetuntemusta

Rosen-menetelmä paitsi tuo avun lihasjännitykseen, lisää myös itsetuntemusta ja auttaa siten löytämään yhteyden todelliseen itseen. Rosen-terapeutti Satu Vaarula kertoo, mikä menetelmässä kiehtoo ja miten se toimii.

Rosen-menetelmä on nimetty kehittäjänsä mukaan. Menetelmä perustuu saksalaisen, vuonna 1914 syntyneen Marion Rosenin elämäntyöhön. Yhdysvalloissa fysioterapeutiksi opiskellut Rosen havaitsi, että kehon kipuilu ja jännittyneisyys kielivät usein muustakin kuin fyysisistä vaivoista.

Rosenin asiakkaat, jotka vastaanotolla varsinaisen fysioterapian lisäksi jakoivat kokemuksiaan ja kertoivat elämästään, toipuivat vaitonaisia asiakkaita nopeammin. Rosen päätteli, että lihaksiston jännitys heijastaa sitä, miten emme ole yhteydessä todelliseen minäämme. Kivut ja vaivat siis kertovat henkisestä tilastamme.

Satu Vaarulakin valmistui ensin fysioterapeutiksi, ja opiskeli sittemmin Rosen-terapeutiksi. ”Kuulin Rosen-menetelmästä ensimmäistä kertaa kun tutustuin täydentäviin hoitoihin terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Silloin oivalsin viehättyneisyyteni mielen ja kehon välisen yhteyden tematiikkaan. Alitajuisestihan kiinnostuin tietysti siitä mitä oma mieleni sisältää”, hän kuvailee.

Kalifornialaisen Rosen-instituutin tunnustamat opinnot harjoittelujaksoineen kestävät 4-5 vuotta, ja menetelmää saavat Suomessa harjoittaa ainoastaan koulutuksen läpikäyneet, Rosen-instituutin vahvistamat terapeutit.

Rosen-menetelmän voima

Satu Vaarula nautti Rosen-menetelmän opiskelusta suuresti. ”Oli avartavaa laajentaa omaa ihmiskäsitystä virtaavaan, tunteisiin reagoivaan ihmiseen, jonka emotionaaliset tilat synnyttävät muutosreaktioita kehon kemiallisessa tasapainossa vaikuttaen aina immuuni-, hermo-, umpieritys-, ruoansulatus- ja verenkiertojärjestelmiin.”

Jos siis tunteita ei huomioida, käydä läpi tai niitä synnyttäviä tilanteita ratkaista, ne ilmaisevat itsensä kehon kautta. ”Kehosi on tiedostamaton mielesi”, Vaarula tiivistää Candace Pertiä siteeraten.

Rosen-menetelmä huomioi erityisesti lihasjännityksen ja tunteiden yhteyden. ”Rosen-menetelmä auttaa ihmistä tulemaan tietoiseksi kehon taipumuksesta lihasjännitykseen, jolla keho kannattelee ja kantaa tunteita jotka ovat olleet torjuttuja, joko siksi että ne ovat olleet kiellettyjä, väheksyttyjä, liian pelottavia tai ei-hyväksyttäviä. Niiden tiedostaminen ja ilmaiseminen ei ole ollut mahdollista.”

Kun lihaksen jännitys laukeaa, siitä ei seuraa pelkkä fyysinen rentoutuminen, vaan kokonaisvaltaisempi vapautuminen. Se merkitsee paluuta luonnolliseen, itsensä toteuttamista tukevaan tilaan, Satu Vaarula luonnehtii.

Kehon kautta työskentelemällä vältetään myös liika analysointi, joka ei avaa tietä sisimpään. ”Jos yrittää muistaa tapahtuneita kokemuksia, aivot toimivat. Kehon ja alitajunnan välinen kanava on eri väylä. Monilla on taipumus ymmärtää ja selittää asioita rationaalisesti, mutta sellainen voi saada ihmisen ohittamaan todellisia tunteitaan.”

Rosen-hoidosta on hyötyä monenlaisissa tilanteissa. Rosen-terapeutin pakeille kannattaa hakeutua esimerkiksi silloin, jos kaipaa rentoutumista, tai kärsii stressistä, uupumuksesta, kehon kivuista tai lihasjännityksestä. Rosen-menetelmä sopii myös tueksi elämänmuutoksissa, sillä se lisää itsetuntemusta ja auttaa itseilmaisussa.

Satu Vaarula muistuttaa, että kriisien akuuteissa vaiheissa ei hoitoon tulemista suositella. Se ei myöskään ole toimiva ratkaisu, jos asiakas on voimakkaan psyykenlääkityksen alaisena. Päihderiippuvaisia varten on oma hoitolinjansa.

Mitä Rosen-terapeutin vastaanotolla tapahtuu?

Satu Vaarula pitää Rosen-menetelmää erinomaisesti toimivana, ja on saanut todistaa sen käänteentekevää potentiaalia. ”Terapeutti on ikäänkuin todistaja, tai kuin kätilö, kun haluaa löytää rehellisen ja todellisen suhteen itseensä -sen jonka jo tietämättään tiesi”, kuvailee rooliaan.

Käytännössä hoito kestää noin tunnin, ja se tapahtuu hoitopöydällä. Hoidon aikana käsitellään jännittyneitä lihaksia. Se rentouttaa ja auttaa tunnistamaan lihasjännityksiä ja lisää myös tietoisuutta hengityksestä.

Hoidon aikana myös tunteet ja muistot aktivoituvat. ”On yleistä että opittu tai peritty asenne kaventaa oman itsensä täyttä toteutumista, ja tällä mallilla on myös usein kehollinen vastaavuus, jota ihminen ei itse huomaa. Saatamme toimia omaa vapauttamme vastaan liian kiltteinä, suorittajina, syntipukkeina, hyväksikäytettyinä tai toisten haaveista vastuuta kantaen”, Vaarula avaa lähtökohtaa.

Kun jännitteistä – niin kehon kuin mielen tasolla – päästään, ollaan lähempänä todellista minää. ”Joskus keho hellittää ja torjuttu muisto tai oivallus nousee tietoiseen mieleen hyvinkin selkeästi, hengitys laajenee ja keho tunnistaa alkuperäistä pidäkkeistä vapaan olotilansa. Alitajunnasta nousseet aistimukset saavat tilan jäsentyä osaksi tietoista kokemusmaailmaa.”

Terapeutti luo asiakkaan ympärille luottamusta herättävän ilmapiirin lempeällä, mutta tuntuvalla kosketuksella ja sanallisella vuorovaikutuksella. Se luo turvallisen tilan, jossa asiakas voi ilmaista hoidon esiin nostamia impulsseja ja antaa niille sanallisen muodon, Vaarula luonnehtii.

Kokeile kotona

Satu Vaarula jakaa lukijoille Rosen-menetelmän periaatteisiin perustuvan harjoituksen, jota voi tehdä kotioloissa.

”Istu mukavasti tuolissa rauhallisessa ympäristössä. Sulje silmäsi, jos et tunne huimausta. Tee havaintoja siitä, mitä kehossasi tapahtuu, minkä laatuinen hengityksesi on, missä se tapahtuu, missä on hengityksen liikettä ja missä sitä ei ole. Anna itsellesi aikaa olla tässä havainnoinnin tilassa.

Jos jotakin muuttuu, anna sen muuttua, salli itsellesi arvottamaton, hyväksyvä suhde kehoosi. Jos se on vaikeaa, koeta tavoittaa mikä sitä estää - ja salli sekin. Jos tämä tuntuu liian vaikealta tai ahdistavalta, toista harjoitus toisella kertaa.

Kehon tuntemukset voivat olla hyvin erilaisia. Yleensä tunnemme selkeimmin kipua, mutta kehollisten tuntemusten syveneminen etenee luonnollisesti kun niihin keskittyy, ja havainnointi siirtyy osaksi itsetunnon rakentumista. Siitä tulee myös os kommunikointia, kun vaistonvaraisesti oppii lukemaan toisen kehonkieltä.”

Lähteinä käytetty Satu Vaarulan haastattelua, hänen Hyvinvoi.net-sivustoa sekä Suomen Rosen-terapeutit ry:n sivustoa.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net