Neuroterapia – mitä se on ja miksi se kannattaa? https://pixabay.com/fi/aivot-p%C3%A4%C3%A4lle-koulutus-luku-kirja-770044/
16.09.2016

Neuroterapia – mitä se on ja miksi se kannattaa?

Neuroterapia on yleisnimitys menetelmille, joilla voidaan vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan ja siihen, miten aivoissa muodostuu uusia yhteyksiä. Niin sanotun neuropalautehoidon, eli neurofeedbackin avulla aivot opetetaan toimimaan halutulla tavalla, kuten esimerkiksi keskittymään, rauhoittumaan ja tyyntymään. Mitä neuroterapia on ja millaisiin vaivoihin siitä on apua?

Mihin se perustuu? Neuroterapia perustuu aivojen haluun oppia. Aivoja niin sanotusti herätellään parempaan itsesäätelyyn palkitsemalla niitä tietynlaisesta aktiviteetista ja jättämällä huomiotta toisenlaisia aktiviteetteja. Neurofeedback-hoidossa potilaan päähän kiinnitetään sensorit, joista seurataan reaaliaikaisesti aivosähkökäyrää eli EEG:tä. Potilaalle voidaan näyttää esimerkiksi elokuvaa, jonka eteneminen muuttuu sen mukaan, millaisia muutoksia EEG:ssä tapahtuu. Jos potilas on esimerkiksi rentoutunut, saattaa hänen katselemansa elokuva muuttua mustavalkoisesta värilliseksi. Tällaisen palautteen avulla ihminen kykenee näkemään omat tiedostamattomat fyysiset reaktionsa ja aivot voivat oppia säätelemään omaa toimintaansa.

Aivojen oppimisprosessi. Aivojen itsesäätely voi olla kadoksissa esimerkiksi kovassa stressissä, ahdistuksessa, univaikeuksissa ja muissa elämän kriisitilanteissa. Neurofeedbackin avulla vahvistetaan tätä aivojen itsesäätelyä. Neurofeedback on siis oppimisprosessi, joka auttaa aivoja optimoimaan suoriutumistaan. Sairauksissa, joissa ongelmana ovat keskittymisvaikeudet (kuten ADHD), neurofeedbackin avulla opetellaan pääasiassa keskittymistä ja rauhallisen olon saavuttamista.

Myös migreeniä voidaan hoitaa neurofeedbackin avulla, sillä se on stressistä herkästi paheneva sairaus. Migreenikohtausten vaikeusaste ja tiheys vähenevät usein neurofeedbackin avulla. Neurofeedback-hoitoa käytetään myös kroonisen kivun lievitykseen ja kivun hallintaan. Sillä on hoidettu myös lihasjännitysoireita, MS-tautia, paniikkihäiriötä ja masennusoireita. Neurofeedbackin avulla pystytään auttamaan urheilijaa saavuttamaan optimaalinen suoritustaso. Myös esiintymisjännityksen kanssa kamppailevat ovat saaneet apua neuroterapiasta.

Kannattaako se? Suomessa neuroterapiaa on tarjolla vasta vähän, mutta esimerkiksi Norjassa sitä tarjotaan jo julkisessa terveydenhuollossa. Hoitomenetelmiä on kehitetty 1960-luvulta lähtien, mutta vasta viiden viime vuoden aikana lääketieteellinen tutkimus on lisääntynyt. Yleisesti tiedetään, että neuroterapian tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Joidenkin tutkimusten mukaan hoidosta on ollut apua, ja toisissa tutkimuksissa ei puolestaan ole havaittu merkittäviä hyötyjä lumehoitoon verrattuna. Neuroterapia on myös kallista, eikä se kuulu Kela-korvattaviin lääketieteellisiin hoitoihin. Yhden hoitokerran lähtöhinta on noin 100 euroa. Hoitokertoja suositellaan useissa tapauksissa noin 20–40 kappaletta. Hoidon tarve suunnitellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja potilaan tarpeiden mukaisesti.

Neuroterapian ehdottomana hyötynä voidaan pitää sitä, että hoito on täysin lääkkeetön. Tietoisuus lääkkeiden aiheuttamista terveysriskeistä on herättänyt ihmisten kiinnostuksen lääkkeettömiä hoitoja kohtaan. Lääkkeiden ongelma on yleisesti se, että niillä ei voida parantaa oireita pysyvästi, ja kroonisissa ongelmissa oireita vain turrutetaan. Neurofeedbackin tulokset sen sijaan ovat hyvinkin pysyviä, sillä sen mitä aivot ovat kerran oppineet, ne eivät unohda. Mikäli elämässä tulee eteen uusia kriisejä, voidaan hoitoa jatkaa lyhyemmillä hoitojaksoilla – aivot tarvitsevat vain muistutuksen, mistä on kysymys.

Lähteet:
Tietokoneavusteista oppimisterapiaa, Psykologi 3/2016 s. 14
http://www.nemoy.fi/fi/

 

Jaa tämä:
Johanna R

Johanna R. on puheviestinnän tohtoriopiskelija ja viestinnän moniosaaja. Hän on kirjoittaja, ajattelija, runoilija ja urheilija. Johannan lempiaiheita ovat hyvinvointi, ravitsemus, viestinnän eri osa-alueet ja seksi. Johanna myös rakastaa matkustelua ja hengittää positiivista energiaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net