Kalevalainen jäsenkorjaus huoltaa koko kehoa ja mieltä Kalevalainen jäsenkorjaus huoltaa koko kehoa ja mieltä
13.05.2015

Kalevalainen jäsenkorjaus huoltaa koko kehoa ja mieltä

Kansanlääkintäseura ylläpitää perinnetietoa suomalaisesta kansanparannuksesta, tukee sen tutkimusta ja kehittää kansanlääkintäperinteen ja oppilääketieteen välistä ymmärrystä.

”Kaustisella oli perustettu 1980-luvun alussa Hoitolaitos Vislooppi, jossa työskentelivät mestariparantajat Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä sekä lääkäri Antti Hernesniemi. Kansanparannustoiminnan edistämiseksi nähtiin tarpeelliseksi perustaa Kansanlääkintäseura ry vuonna 1986”, Kansanlääkintäseuran ry:n puheenjohtaja Päiviö Vertanen taustoittaa.

Seuran työ alkoi perehdyttämiskoulutuksena, mutta pian koulutuksia muokattiin. Nykyisin kalevalaista jäsenkorjausta opiskelevat aloittavat oppipoikina. Sen jälkeen heistä tulee kisällejä. Pisimmälle opiskelleita kutsutaan mestareiksi. 

Koulutusta on kehitetty vuosien varrella perinnetietoisuuden kasvun myötä. Nykyisin käytössä on käytäntöön painottuva monimuotokoulutusjärjestelmä. Kalevalainen jäsenkorjaus –nimike on suojattu koko EU:n alueella.

Kalevalaiset jäsenkorjaajat ovat rautaisia ammattilaisia

Kansanlääkintäseura ylläpitää kalevalaisten jäsenkorjaajien rekisteriä ja on vastuussa heidän koulutuksestaan. Koulutus ei ole mikään läpihuutojuttu, vaan tutkinnon läpäisee 60 prosenttia osallistujista. Vuosittain opinnot alottaa noin 150 henkeä, ja tällä hetkellä jäsenkorjaajia on Suomessa noin 400.

”Nimikettä saavat käyttää vain kolmivuotisen koulutuksen ja näyttötutkinnon läpäisseet ja säännöllisesti täydennyskoulutuksissa käyneet”, Vertanen kertoo. ”Näin koulutustoimintamme on voinut luoda koko maata kattavan osaajaverkoston.”

Itse hoito kattaa koko kehon. ”Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka”, Kansanlääkintäseuran sivustolla kuvaillaan. Hoitajat myös osaavat tunnistaa ongelmia aiheuttavat tekijät. Hoidossa siis selvitetään kivun syy, ei ainoastaan pyritä poistamaan kipua.

Hoitomenetelmä perustuu kansanperinteelle, jota on kuvattu esimerkiksi Kalevalassa. Taidot ovat siirtyneet myös sukupolvilta toisille erityisesti Pohjanmaalla. Kalevalaisen jäsenkorjauksen lisäksi perinteinen parannustapa on kuppaus, joka on viime aikoina herättänyt entistä enemmän kiinnostusta.

Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoitomuoto

Kalevalaisen hoitajan pakeille hakeutuvat monenlaiset ihmiset. He hoitavat niin vauvoja kuin vaarejakin. Apua haetaan myös esimerkiksi lapsettomuuteen, Vertanen kuvailee. Tyypillisimmät hoitoon hakeutuvat kärsivät erilaisista tuki- ja liikuntaelinkivuista. Kivut johtuvat yleensä kehon virheasennoista. Niistä juontuvat myös erilaiset heijastekivut.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vertanen kertoo, että vääränlaiset ruokailutottumukset aiheuttavat nykyisin terveysongelmia. Myös niistä kärsivät hakeutuvat erilaisten kiputilojen vaivaamina kalevalaisen jäsenkorjaajan hoidettavaksi. Väärästä ravinnosta johtuvat esimerkiksi tukirakenteiden heikkeneminen tai kudosnesteiden vähyyden aiheuttamat kiputilat.

Hoitajat eivät erottele fyysistä ja henkistä hyvinvointia, vaan kyseessä on kokonaisvaltainen hoitomuoto. ”Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten mielen ja kehon välillä on havaittu olevan selkeä yhteys. Kroonistuessaan kivut aiheuttavat mielialahäiriöitä, samoin kuin kivuista johtuva unettomuus”, Vertanen luonnehtii.

Vertanen kertoo lukuisista tapauksista, joita terveydenhuolto ei ole pystynyt ratkomaan, mutta joihin kalevalainen jäsenkorjaus on tepsinyt. Kokeet eivät paljasta aina sitä, minkä kalevalainen jäsenkorjaaja pystyy kokemuksensa perusteella kehosta löytämään vaivojen syyksi. Juuri siksi Vertanen pitää tärkeänä, että terveydenhoitoalalla otettaisiin oppia kansanlääkintäperinteestä. Se auttaisi myös esimerkiksi vähentämään vahvojen lääkkeiden määräämistä tilanteissa, joissa kipujen syytä ei olla pystytty selvittämään.

Kalevalaista jäsenkorjausta on tutkittu runsaasti

Yhdistys ei ainoastaan vastaa kalevalaisen jäsenkorjauksen koulutuksesta, vaan se on aktiivinen toimija monilla eri tahoilla. Sitä voi myös ajatella kansanlääkintäperinteen säilyttämisen ja tutkimisen edelläkävijänä.

Päiviö Vertanen kertoo, että nykyisin kansanlääkintäperinteen sisällä on useita erilaisia suuntauksia. Perinnetietoisuus on kasvanut, ja sen myötä myös kiinnostus omaan lääkintäperinteeseemme on laajentunut. Kansanlääkintäseura ei ole pitäytynyt ainoastaan olemassaolevan perinteen elvyttämiseen, ylläpitoon ja välittämiseen. Perinnettä kehitetään, ja uusia myönteisistä hoitokäytänteistä saatuja oivalluksia otetaan mukaan koulutukseen.

Tärkeä osa seuran työtä on kansanlääkintäperinteen tutkiminen ja tutkimuksen edistäminen. Kalevalainen jäsenkorjaus on menetelmänä osoittautunut tehokkaaksi. ”Olemme osoittaneet hoidon toimivuuden tieteellisissä tutkimuksissa neljän vuosikymmenen ajan. Vuonna 2005 potilasturvallisuuden varmistamiseksi seura hankki Kalevalainen jäsenkorjaaja –nimikkeelle EU:n harmonisointiviraston nimisuojan”, Vertanen kertoo. Tutkimukset kertovat, että kalevalainen jäsenkorjaus kohentaa potilaan tilaa niin kipujen ja niiden aiheuttamien haittojen, kuin elämänlaadukin suhteen.

Esimerkiksi Kuopion yliopiston tekemät tutkimukset osoittivat, että kalevalainen jäsenkorjaus on fysioterapiaa ja klassista hierontaa tehokkaampi hoitomuoto, kun hoidetaan selkä-, niska- ja hartiakivuista sekä niin sanotusta jäätyneestä olkapäästä kärsiviä potilaita. Myös Vuokatin urheiluopistolta keväällä 2015 valmistuvassa pro gradu -tutkielmassa kerrotaan hoitomuodon vaikuttavista tuloksista.

Kansanlääkintäseura täyttää 30 vuotta

”Ehdottomasti omakohtaisen kokemuksen kautta on saatavissa paras ymmärrys hoitoon ja sitä kautta perinteeseen. Kalevalainen jäsenkorjaus hoitona opettaa kuuntelemaan kehoa. Sitä ei lukemalla opi”, Vertanen suosittelee kalevalaisesta jäsenkorjauksesta kiinnostuneille. Ensi vuonna kannattaa olla kuulolla myös erilaisten tapahtumien ja luentojen suhteen.

Vuosi 2016 tulee olemaan tärkeä vuosi kalevalaisen jäsenkorjauksen suhteen. Kansanlääkintäseura täyttää 30 vuotta ja luvassa on paljon tapahtumia. Tavoitteena ei ole ainoastaan lisätä tietämystä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta, vaan osoittaa myös nykyisen terveydenhuoltojärjestelmämme epäkohtia.

Seuran sivustolta kansanlaakintaseura.fi löytyy runsaasti tietoa jäsenkorjauksesta ja jäsenkorjaajien yhteystietoja.

Jaa tämä:
Anna Lehtinen

Anna Lehtinen on kuudesaisti.net sivuston toimitussihteeri. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net