Yhdessä luotu todellisuus: miten voimme muuttaa maailmaa totuudesta käsin? pixabay.com
14.02.2019

Yhdessä luotu todellisuus: miten voimme muuttaa maailmaa totuudesta käsin?

Muistatko kokeneesi, että todella ymmärrät toista ihmistä? Kun joku sanoo jotain, mikä saa sinut heräämään sisäisesti ja kokemaan uuden oivalluksen? Se tuntuu siltä, että palapelin palaset osuvat kohdilleen, että olette yhdessä löytäneet jotain uutta mitä kumpikaan ei olisi yksin löytänyt. Koet jopa, että olette astuneet uuden, taianomaisen maailman kynnykselle. Nämä kokemukset on avain suureen muutokseen.

Esimerkiksi hyvien ystävien tai rakkaiden ihmisten kanssa voimme löytää yhdessä hetkiä taianomaisia hetkiä, jotka muistuttavat syvästä yhteydestä. Voi kuitenkin olla, että myös tuntematon ihminen tai eläin saa meidät kokemaan niin syvää yhteyttä, että koemme fyysisen maailman ilon lisäksi myös jotain sanoinkuvaamatonta, mutta samalla erittäin reaalista ja lähes käsinkosketeltavaa. Ikäänkuin koskettaisimme toisiamme jollain aineettomalla tasolla. Sellaisella tasolla, jossa valon, elämän ja rakkauden voi kokea elävinä voimina.

Voi myös olla, että saamme tällaisia kokemuksia yksin luonnossa, jostain hyvästä tekstistä tai esimerkiksi taiteesta. Usein nämä kokemukset tulevat meille lahjoina, armon hetkinä. On kuitenkin myös mahdollista oppia tiedostamaan ja herättämään tämän kokemuksen mahdollistama henkinen aktiivisuus.

Tämän henkisen voiman eli intuitiivisen ajattelun kehittymisen myötä voimme oppia löytämään syvemmän elämän kokemuksen ja merkityksellisyyden. Sen löydettyämme pystymme myös jakamaan tämän kokemuksen toistemme kanssa ja voimme oppia vahvistamaan toistemme kokonaisvaltaista ihmisyyttä. Tällöin luomme yhdessä uutta todellisuutta ja alamme vapautua vanhasta materialistisesta tai spiritualistisesta todellisuuden kuvasta, jossa ulkopuolelta tuleva tieto ja kokemukset rajoittavat meitä ja toimintaamme elämässämme. 

Merkityksiä luova voima

Jokainen havainto ja kokemus, jotka kohtaamme elämämme aikana, merkitsevät aina jotain. Muki, jonka näen edessäni, merkitsee ainakin ”mukia”, esinettä, joka kantaa ja pitää sisällään nestettä. Samalla tavalla aurinko ja kaikki muut luonnonilmiöt eivät ole merkityksettömiä havaintoja; kaikella on merkitys, ja me ymmärrämme maailman ilmiöitä, koska meillä on kyky lukea todellisuutta. Voidaan jopa sanoa, että jokainen maailman ilmiö on sana. Samalla tavalla kun luemme ja ymmärrämme näitä sanoja, luemme ja ymmärrämme ulkoista maailmaa ja myös omaa sisäistä maailmaamme. Kuten ymmärrän auringon olevan aurinko, ymmärrän myös tunteeni olevan tunteita ja minän olevan minä.

Tämä ymmärryksen voima toimii kuitenkin lähes aina meissä alitajuisesti. Emme koe itse ymmärrystä eli merkityksen voimaa, vaan ilmiöitä, jotka ovat merkityksellisiä. Samalla tavalla kun emme näe valoa tai näkemistämme itsessään, vaan ilmiöt, joihin valo tai katseemme kohdistuu, emme koe todellisuuden lukutaitoamme itsessään. Koska ihmisinä olemme muistavia olentoja, kohtaamme jokaisessa kokemuksessamme myös tunnemuistoja, tarpeita ja näkemyksiä menneisyydestä. Katsomme maailman ilmiöitä siis myös menneisyytemme linssien läpi.

Jokaisessa kohtaamassamme ilmiössä – tässä esimerkkinä kissa – koemme siis: 

  • Ilmiön muodon (kissa) 
  • Subjektiiviset tunnemuistomme ja mielipiteemme (“kissat ovat kivoja, mutta isot kissat purevat”, “olen kissaihminen”)
  • Ilmiön merkityksen (alitajuisesti TAI tietoisesti koetun kissan ei-fyysisen olemuksen, idean, henkisen arkkityypin tai “tosikissan” eli kissan henkisen olemuksen)

Normaalisti emme koe tietoisesti kuin enimmillään fyysisen kohteen ja menneisyytemme muistot ja näkemyksemme kohdatessamme toisen ihmisen, luonnon kohteen tai minkä tahansa ilmiön. Itse merkityksen kokemus on jäänyt niin vähälle huomiolle ihmiskuntamme historiassa, ettei sitä tiedosteta tieteellisessä maailmankuvassamme, eikä edes aina henkisessäkään maailmankuvassa. Tämä johtuu juuri siitä seikasta, että ihmisen arkinen itsetietoisuus syntyy siten, että merkityksien henkinen maailma jää tietoisuutemme ulkopuolelle. Emme kohtaa elävää ykseyttä ja yhteyttä kaikkien olentojen välillä, vaan yksittäisiä esineitä, joiden suhde itseemme muodostuu oman elämän kokemuksemme kautta.

Tällä tavalla meistä tulee vapaita valitsemaan, minkä merkityksen annamme elämämme ilmiöille. Voimme valita tarkastella maailmaa niiden linssien läpi, jotka saimme vanhemmiltamme, tai voimme muuttaa linssejämme eli näkemyksiämme elämästä toisiksi. Silloin teemme valinnan katsoa maailmaa, tuntea maailman ja elää maailmassa toisten merkityksien mukaisesti kuin niiden, jotka saimme oppina koulusta, opettajilta tai vanhemmilta, tai traumaattisina kokemuksina nuoruudessamme. Mutta me voimme myös pyrkiä kehittämään tietoisuutemme havaitsemaan tuota elävää merkityksien maailmaa ja kokea sen olevan kaikkialla ympärillämme ja sisällämme. 

Tavatessamme toisen ihmisen voimme lukea hänen merkityksensä eli tiedostaa hänen todellisen minän, joka voi löytyä, kun pystymme vapautumaan vanhoista muistoista ja mielipiteistä sekä kohtaamaan toisen tässä hetkessä. Tällä tavalla voimme oppia näkemään henkisen maailman kaikkialla ympärillämme ja oppia tuomaan tämän maailman osaksi fyysistä elämäämme. 

Henkinen ja fyysinen maailma eivät ole kaksi erillistä maailmaa, mutta ihminen kokee ne aluksi erillisinä. Tämän vuoksi ihmisestä tulee vapaa ja hän voi tietoisesti valita, millaisia merkityksiä hän heijastaa fyysiseen maailmaansa. Tästä kaikesta tulee paljon mielenkiintoisempaa sitten, kun alamme yhdessä luomaan uutta todellisuutta toistemme kanssa. Silloin valitsemme yhdessä mille merkityksille sanomme kyllä, ja tämän myötä yhteinen todellisuutemme muuttuu. Jos emme tee tätä tietoisesti, muutokset tapahtuvat alitajuisesti tai toisten ihmisten ja voimien vaikutuksesta. Annamme silloin toisten luoda meidän todellisuutemme.

Yhdessä luotu todellisuus

Kun haluamme luoda totuutta yhdessä, ensimmäinen ja tärkein kokemus tai tekniikka on se, että ajattelemme, puhumme ja toimimme sydämemme totuudesta käsin. Jos haluamme jakaa yhteisen todellisuuden, on tämän todellisuuden oltava aluksi totta meille itsellemme. Ei riitä, että luulen sen olevan totta, vaan minun täytyy pystyä kokemaan sydämessäni se totuutena. Tällöin vanhojen teorioiden jakaminen pelkkinä ajatuksina jää taka-alalle, sillä huomaamme, että sydämemme totuudesta puhuminen, totuudesta käsin ajatteleminen ja toimiminen tuntuvat erilaisilta. Sanat eivät silloin enää ole vain sanoja. Elämä virtaa niissä. Kun puhumme tai kuuntelemme näin, elämänvoimamme kasvaa, mikä tekee kehommekin eloisammaksi. Hyvä keskustelu on sielun ravintoa.  

Kun minä puhun, todistaa toinen ihminen minun todelliseksi itsekseni tulemista. Jokainen lause sisältää silloin palan sielustani. Kun toinen ihminen todella kuuntelee minua, antaa hän minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tulla itsekseni. En pysty itse tekemään tätä, koska toinen ihminen on toinen universumi, ja kaikki hänen voimansa ovat sillä hetkellä olemassa minua varten. 

Kun taas itse kuuntelen eli todistan toista, pidättäydyn miettimästä mitä seuraavaksi sanoisin tai yrittämästä mielessäni arvioida, onko hän oikeassa tai väärässä. Annan koko huomioivan tietoisuuteni hänen palvelukseensa. Samalla tavalla kaikki asiat, mukaanlukien luonto, taide, inspiraatio ja tarvitsevat meidän luovaa tietoisuutemme voimaa. Tämä voima meissä on Sanan voima, eli Logos-voima, joka luo uutta todellisuutta. Mitä enemmän pystymme itsettömästi rakastamaan mitä tahansa toinen on, sitä enemmän rakkautemme antaa hänen kasvaa omaan potentiaaliinsa. 

Kun löydämme yhdessä uuden oivalluksen tai koemme elävästi jonkun tärkeän ajatuksen tai suunnitelman, voimme yhdessä sanoa sille kyllä. Tällöin sovimme yhdessä elävämme samassa todellisuudessa. Koemme, että kohtaamme henkisesti saman merkityksen ja oivalluksen, ja haluamme elää niin, että tämä merkitys tulee osaksi elämäämme. Mitä useampi ihminen jakaa tämän kokemuksen keskenään, sitä suurempi on sen voima.

Kun opimme luomaan tietoisesti yhteisöjä, jotka kantavat tätä uuden maailman luomisen tehtävää, tulemme luomaan yhä joustavampia, moraalisempia ja vapaampia sopimuksia. Emme enää nojaa siihen mikä oli eilen, vaan elämme siinä, minkä koemme tässä hetkessä henkisenä todellisuutena. Voimme muuttaa vanhat lait, epäoikeudenmukaisen rahajärjestelmän, ehkäistä rasismin tai luonnon tuhoutumisen juurikin siten, ettemme enää kanna näitä ulkopuolelta tulleita sopimuksia olemuksessamme, vaan luomme uusia sopimuksia yhdessä henkisestä tietoisuudesta käsin.

Mikäli taas emme ylety merkityksien henkiseen maailman, tulemme toistamaan mielessämme vallitsevia vanhoja todellisuuden malleja tai muokkaamme uudet luovat ideat mielemme vanhojen mallien mukaisiksi. Silloin paras oivalluskin muuttuu egoistisen mielemme vuoksi vastakuvakseen. Taistelkaamme itsemme vapaiksi hengiksi, jotka yhdessä tuovat uutta valoa, rakkautta ja elämää tähän vuoteen! 

Jaa tämä:
Jeremy Qvick

Henkisen tien kulkija, kirjailija ja elämän tutkija Jeremy Qvick on tutkinut vuosia erilaisia henkisiä suuntauksia sekä ihmisyyden osa-alueita omakohtaisen kokemuksen ja opiskelun myötä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net