18.06.2018

Kysymyksiä Henkimaailman mestareille 8.5.-15.5.18

Mestarit, olette sanoneet aiemmin, että fyysiset maailmat ovat epätodellisia, kunkin sielun itse rakentamia ja toistuvasti yhdessä toisten kanssa. Miten tämä pätee Maahan, koska se tuntuu hyvin kiinteältä minusta? Ovatko kaikki seitsemän miljardia sielua, jotka ovat tällä hetkellä maan päällä, yhdistyneet luomaan tämän nykyisen Maan? Onko kaikki suurta harhaa? Kun kuolemme ja palaamme henkimaailmaan, onko sekin harhaa? Ovatko akaasiset tiedostot kaikista fyysisistä elämistämme harhaa? Onko koko valtava, 100 miljardia galaksia sisältävä universumimme myös harhaa? Selkeyttäkää tätä, kiitos. –David, Iso-Britannia

Jokainen henkilö joka on kehossa maan päällä, on oikeasti sielu, joka on päättänyt tulla kokemaan asioita tai oppitunteja, joita ne haluavat kohdata tämän paikan kaksinaisuudessa, joka on suunniteltu ihmiselämää varten. Koska kaikki sielut ovat ainutlaatuisia ja valinneet testejä vain itselleen, ne tarvitsevat ympäristön, joka sallii niiden luoda haluamansa tehtävät.

Kaikki asiat koostuvat energiasta. Ydinmuodossaan sielu on epämääräinen energiapilvi ja ilman fyysistä muotoa, kunnes se ottaa fyysisen muodon, jolla se voi olla vuorovaikutuksessa muiden fyysisten muotojen kanssa. Asiat tuntuvat sinusta kiinteiltä, koska tarkoituksella asetut siihen tilanteeseen, jossa voit nähdä ja jakaa näyt (haluamasi harhat) edessäsi.

Sielu vetää aina puoleensa oppitunnin työstämiseen tarvittavat tekijät. Jos sinun ei tarvitse olla tietoinen jostain elementistä, jota muut käyttävät, voit valita, haluatko edes tietää sen olemassaolosta. Jos jollain ei ole merkitystä sinulle, se saattaa häiritä matkaasi, joten jos tunnistat, että joku muu on laittanut sen ympäristöösi auttamaan hänen omaa koulutustaan, sivuutat sen.

Jotkut ihmisryhmät sopivat samojen tai samanlaisten "kalusteiden" tarpeesta elämässään, ja siinä kohtaa sinulla alkaa olla yhteinen harha toisten kanssa – mutta tässäkin vain niiden kanssa, joiden tarvitsee "nähdä" samat asiat kuin sinun. Esimerkiksi tarvitaan lavastusta, jossa ollaan keskellä vuoristoista aluetta. Tuossa skenaariossa mukana olevat saattavat nähdä sen kauniina ja haastavana, kun taas ne jotka eivät ole mukana, voivat hahmottaa sen pelottavana tai ahtaanpaikankammoa aiheuttavana, ja siksi he välttävät sitä.

Kun lähdet fyysisestä ulottuvuudesta, palaat energiaulottuvuuteen, jossa fyysisyyttä ei ole, joten ei ole harhakuvien tarvetta. Akaasiset tiedostot ovat enemmän kuin vain matkoja Maan kaksinaisuuteen – ne tallentavat myös kaikki sopimukset toisten sielujen ja toisten ympäristöjen kanssa. Ne ovat energeettisiä ja niihin päästään käsiksi tahdonalaisesti.

Valtava universumi johon viittaat, on osa sitä fyysistä harhakuvaa, jonka jakavat Maan kaksinaisuudessa kokevat sielut. Se on taustalavastus inkarnoituneelle sielulle. Kuten näyttämölavasteet teatterissa tai elokuvan tapahtumapaikka, jotkut ovat todellisia ja jotkut digitaalisesti tehtyjä.

Kysymys:

Mestarit, mitä tapahtuu? On vain tilaa, hiljaisuutta, läsnäoloa … Olen vain tässä, en voi nähdä enää mieltäni. En voi tuntea tai nähdä pelkoa tai epäilyksiä, edes menneisyyttä ja tulevaisuutta – ne näyttävät hävinneen. On kuin virtaa, jota selittämään minulla ei ole sanoja. Minusta tuntuu tyhjältä, eikä minulla ole sanoja tai haluja. Olen kuin vain tässä. Tuntuu siltä, ettei minulla ole sanoja tämän kysymyksen esittämiseen eri tavalla tai edes sen esittämiseen. –Franc, Kanada

Vastaus:

Löydät itsesi paikasta, jota kutsumme "valaistuneeksi neljänneksi ulottuvuudeksi". Se saattaa olla hermostuttava ensin, koska kaikki suuntaviitat on poistettu ja suuntasi riippuu vain sinusta. Mielesi on egon tuomitsemisten tuotosta, ja kun ego on vapautettu, aikomus "ajaa" kaikkea. Tuomitsemiset eivät enää toimi ohjeina. Kaikki vastuu on siirtynyt sinulle.

Olet fyysinen, olet kuitenkin karistanut fyysisesti rajoittavan egotuomitsemisesi. Se, ettei ole pelkoja tai epäilyksiä, merkitsee, että olet saanut valmiiksi ne oppitunnit, joihin päätit tarttua tässä elämässä, tai astunut pois niistä. Yhdistyt ydinitseesi tai sieluusi, ja kaikki mitä tapahtuu sinulle, on aikomuksesi tuotetta.

Itsesi suuntaamiseksi astu etäämmälle, sulje silmäsi ja tunne sitä, kuka ja mitä olet. Sellaisten fyysisten tunteiden tunteminen, kuin onnellisuus, suru ja innostus, on itse päätettävissäsi. Mitään suuntaa valitsematta sinusta tuntuu kuin laivalta tuuliajolla, kun se räpiköi merellä.

Yhdisty sisäiseen itseesi ja käytä sisäistä voimaasi starttaamaan taas moottorisi fyysisiä kokemuksia varten, jos haluat. Valinta on sinun.

Kysymys:

Mestarit, miten sovittaa yhteen laajentunut tietoisuustila ja ego? Ovatko ne ristiriidassa? Miten harmonisoida korkean tietoisuustilan kiinnostukset egon kiinnostusten kanssa kolmannessa ulottuvuudessa? Onko egon mahdollista ymmärtää ykseyttä? Onko inkarnoituneen egon mahdollista olla ilman egoa? –Marcos, Brasilia

Vastaus:

Jos viittaat tietoisuudella niihin henkisiin aspekteihin, että tulet tietoisemmaksi siitä, kuka olet sieluna ja mitä omistamasi kyvyt ja voimat merkitsevät, niin kyllä, on ristiriitaa egon kanssa. Ego on fyysinen kolmannen ulottuvuuden tila, jossa kaikki arvostellaan, arvotetaan ja tuomitaan.

Tuomitsemista voi tapahtua vain negatiivisuuden läsnä ollessa, jotta voidaan päättää, että jokin on parempi, suurempi ja oikeampi kuin jokin muu. Täytyy olla kaksinaisuus, jotta saadaan vastakohtia tai määritetään, että jokin on vähemmän täydellinen, kuin ehdottomasti rakastava tietoisuustila.

Saavuttaakseen valaistumisen tai laajentuneen tietoisuustilan täytyy olla siirtynyt pois egoriippuvuudesta. Arvio siitä, miten paljon voidaan oppia jostain tilanteesta, korvaa tuon tilanteen statuksen tuomitsemisen.

Ego ei pysty ymmärtämään ykseyttä sen samanlaisuuden vuoksi. Ilman mitään arvottamismuotoa, ego ei voi nähdä mitään arvokasta. Se ei pysty ymmärtämään, että kaikella on sama merkitys ja tärkeys ilman mitään eroja.

Inkarnoituneet sielut jotka ovat ymmärtäneet oppitunnit, jotka ne valitsivat tuohon elämään, ja hallitsevat niistä saadun viisauden, voivat jäädä fyysisesti maan päälle, mutta nousevat ego- ja tuomitsemistarpeen yli. He elävät autuuden tilassa ja käyttävät keskeisiä sieluvoimiaan fyysisen kokemisen jatkamisessa.

Egossa roikkuminen on valinta, jonka tekee jokainen sielu, joka kokee ihmiselämän. Kaikilla sieluilla on valinnanvapaus, ja se missä määrin ne pitävät kiinni kolmannen ulottuvuuden negatiivisista ominaisuuksista, määrittää, miten pitkälle ne ovat edenneet aikomuksessaan muistaa, keitä ne ovat Lähde-energian osana.

Kysymys:

Mestarit, miksi kaksinaisuutta on vain maan päällä, koska Lähde jaettiin kahdeksi energiaksi (maskuliinisuus ja feminiinisyys) koko universumin sieluja luotaessa? Miksi negatiivisuutta on vain maan päällä, koska on käyty galaktisia sotia planeettojen kontrolloimiseksi? Miksi sanotte, ettei ole negatiivisia olentoja – fyysisyydessä ja astraalissa – jotka haluavat kontrolloida Maata, koska on monia positiivisia olentoja – fyysisyydessä ja astraalissa – jotka auttavat planeettaa vapautumaan näistä kontrolloijista? –Daniel, Brasilia

Vastaus:

Lähde on epämääräistä (muodotonta) energiaa. Lähde on vain sitä – kaiken lähde. Sitä ei koskaan jaettu kahteen sukupuoleen tai kahteen tai useampaan rotuun tai kahteen tilaan, kuten fyysinen ja ei-fyysinen – se pysyy muodottomana energiana. Se mursi osia itsestään, jotta ne voisivat tutkia Lähteen täydellisyyden vastakohtaa menemällä maatasolle, joka luotiin kaksinaisuudeksi sallimaan kaikenlaisten henkilöiden, toimien, tunteiden ja ominaisuuksien vastakohdan läsnäolemisen ja kokemisen.

Nämä osat joita kutsumme sieluiksi, ovat sukupuolettomia – ei miehiä tai naisia – ja ei-fyysisiä ollessaan Kotona. Ilmaistakseen maskuliini- tai feminiinikehoa tai -piirteitä, sielujen täytyy päättää tulla fyysiseksi ja ottaa keho tiettyyn elämään. He kokevat kummankin sukupuolen eri elämissä, jotta he voivat saada erilaisia tapoja ymmärtää kummankin sukupuolen kohtaamia vaikeuksia.

Koska energialla ei ole muotoa, sielut käyttävät aikomustaan saada harhatodellisuus, jonka ne hahmottavat fyysisesti kiinteäksi totuudeksi ihmiskokemuksessaan. Tuota havaintoa säätelee vähän ne uskomusjärjestelmät, joita ne käyttävät elämänsä kontrolloimiseen. Uskovatko he olevansa yksin? Olettavatko he, että muita planeettoja, rotuja ja konflikteja on paikoissa, joita he eivät ole nähneet ja joissa he eivät ole käyneet, mutta jotka he ovat hyväksyneet osaksi todellisuuttaan?

Yksilön todellisuus peilaa fyysistä elämää, jota eletään. Onko se enimmäkseen positiivinen ja rakastava kokemus vai onko se täynnä negatiivisuutta, taistelua, kontrollointidraamoja ja kilpailumentaliteettia? Negatiivisuus on ihmisten oletusasetus. Tulevathan he Maahan – ainoaan paikkaan jossa sitä on – juuri kokemaan sitä! Yhteiskunnallinen tuomitseva ego käyttää suurta voimaa, jotta hyväksytään mahdollisimman paljon negatiivisuutta – viha, konflikti, kontrolli ja tukahduttaminen.

Miten haluat muotoilla todellisuutesi? Muista, että tämä elämä on sielumatka. Ei riipu kenenkään muun olemassaolosta, että opit sen, mitä varten tulit tänne. Älä anna kenenkään muun teorioiden, pelkojen ja ahdistusten vaikuttaa elämääsi. Luo oma harhasi, joka sisältää vain sen, mitä tarvitset halujesi toteuttamiseen.

Kysymys:

Mestarit, olen taitelija ja rakastan sisältä kumpuavaa tunnetta, kun piirrän tai maalaan jotain. Mitä mielenkiintoisimpia ja epätavallisimpia kuvia ilmestyy esiin, kun mielessäni ei ole mitään piirtäessäni. Töissäni on paljon silmiä ja spiraaleja. Mistä ne tulevat? Onko osa elämäntarkoitustani kehittää taiteellista puoltani vai olenko kuin kanava luovuudelle … joka tulee mistä? Jumalalta? Hengiltä? –Kathleen, Kanada

Vastaus:

Se osa sieluasi joka on fyysinen ulkomuotosi tässä elämässä, on vain hiekanjyvä ilmaisemaan koko olemassaoloasi sieluna. Olet elänyt monta elämää, sinulla on ollut monia kokemuksia, olet saanut paljon viisautta ja olet luetteloinut kaiken sen akaaisisiin tiedostoihisi. Tiedostamattomalla puolellasi on pääsy kaikkeen tuohon tietoon.

Aina kun osallistut johonkin, mikä ilmaisee sitä, kuka olet, ilman mielen selvää, ohjeellista suunnitelmaa, tiedostamaton osasi alkaa reagoida tilanteeseen. Yhdistyt entisiin kokemuksiin ja ystävyyksiin, jotka merkitsivät paljon niissä oppimistavoissa, joissa olitte vuorovaikutuksessa.

Työsi luodaan muistojesi ja niiden sielukumppaneidesi ja ystäviesi yhteistyönä, jotka haluavat osoittaa tukea. Silmät ovat fyysisiä ilmentymiä sielujen ihmiselämästä ja spiraalit ei-fyysisten energioiden jälkiä.

Aikomuksesi – tietoinen tai tiedostamaton – valitsee osallistujat kuhunkin työhön. Tulokset ovat yhdistelmä sinun ja toisella puolella olevien kanavointia, yhteistyötä ja tulkintaa.

Olet aina käyttänyt sanatonta kommunikointia viestien toimittamiseen fyysisessä tilassa, enimmäkseen erilaisina taidemuotoina. Se on yksi tapa, jolla olet määritellyt ihmiselämän ja sen jälkeisen henkisen vaiheen. Riippumatta siitä, miten elämäsi alkaa, löydät aina itsesi taas tuomasta viestejä.

Kysymys:

Mestarit, onko mitään pointtia pyrkiä valaistumiseen ja nostamaan maailman ja kaikkien siinä olevien värähtelyä? Joskus minusta tuntuu, että näen asiat väärästä perspektiivistä. Aiemmassa viestissä kirjoititte, ettei koskaan tule kultaista aikaa, koska se ei ole Maan pointti. Se on 50/50 positiivista ja negatiivista energiaa ja tulee aina olemaan. Merkitseekö tämä, että vain rentoudun, nautin elämästäni ja lakkaan yrittämästä "tehdä itsestäni täydellistä" ja pelastaa maailman tai parantaa sitä dramaattisesti? –Sara, Yhdysvallat

Vastaus:

Kun meiltä kysyttiin maaplaneetan kultaisesta ajasta, vastasimme, ettei sitä koskaan tule jatkuvan negatiivisten ja positiivisten energioiden tasapainon vuoksi. Se ei merkitse, että yksilöt eivät voi kokea omaa kultaista aikaansa, koska sen valaistuminen ja todellisen ydinolemuksensa tiedostaminen sallii.

Niiden yksilön voimien ja kykyjen tunnistaminen ja hyväksyminen, jotka kumpuavat siitä Lähde-energiasta, josta se koostuu, asettaa sielun ehdottoman rakkauden, täydellisyyden ja autuuden tilaan. Jos et halua saavuttaa sitä tilaa tässä elämässä, niin lakkaa etsimästä yhteyttä ehdottomaan rakkausvärähtelyyn.

Matkaasi hämmentää tarve ja halu tuoda toiset mukanasi – nostaa koko planeetta kanssasi. On mahdotonta saada toinen tekemään mitään, mitä hän ei halua tehdä, tai menemään minnekään, minne hän ei halua mennä.

Jokaisen sielun matka on sooloreissu sen omaa koulutusta varten. Yhteiskunta hämmentää asioita puhumalla toisten palvelemisesta tai koko planeetan tuomisesta mukaan yksilön henkisen kasvun matkalle. Sinulla ei ole sellaista velvollisuutta, koska se ei joka tapauksessa koskaan toimisi.

Enin mitä voit tehdä muuttamaan toisten ihmisten suuntaa, on antaa heille esimerkkejä siitä, mikä on toiminut sinulla ja miltä sen saavuttaminen tuntuu. Tämä antaa heille halun yrittää omaa kohoamistaan, jos he ovat siihen halukkaita.

Mikään ei ole oikein tai väärin henkisessä mielessä. Se mitä päätät tehdä, on täysin omaa valinnanvapauttasi – ei ole vaatimusta tehdä mitään, mitä et halua. Elä, rakasta, tee työtä, leiki tai istu katselemassa – tulevaisuus riippuu sinusta.

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)

8.5.–15.5.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net