20.12.2015

Kysymyksiä henkimaailman mestareille 24.11. - 1.12.

Mestarit, ilmeisesti olen ollut monissa eri elämissä nykyisen tyttöystäväni kanssa ja haluaisin kysyä, miksi tulimme kumpikin tähän elämään naisina?

Hän on todella sielunkumppanini ja meillä on mahtava suhde. Mikä merkitys sillä on, että olemme samaa sukupuolta, ja mikä suhteemme syvempi merkitys on? Miksi suvussa (kummankin) on monia homoja, bi-seksuaaleja jne.? –Maria, Suomi

Vastaus:

Silloin kun sielu päättää saada tietyn kokemuksen, se järjestää tarvittavan taustan, jotta se olisi osa elämää. Silloin kun käsitellään kysymyksiä, jotka eivät myötäile yhteiskuntaa, kuten homoseksuaalisuus, valintoja tehdään hyvin huolellisesti varmistamaan, että tuo kokemus saadaan.

Tähän liittyviä oppitunteja ovat suvaitsevuus, usko, luottamus itseen, sen kunnioittaminen, minne geneettinen suuntautuminen vie, ja sydämen ja sielun kuunteleminen – ei yhteiskunnan ennakkoluulojen. Halusit nähdä, miten käsittelisit olemisen joskus vainotussa vähemmistössä ja oliko sinulla vahvuutta, joka kantaa vastoinkäymisen läpi.

Kumppanisi on samasta sieluryhmästä. Suunnittelitte tulla yhdessä mahdollistaaksenne tasaisemman elämäntyylin jonkun kanssa, joka on yhteensopiva. Olette jakaneet monta inkarnaatiota ja kaikki viime elämät ovat olleet kiistanalaisten kysymysten "kokeilemista": musta valkoisten alueella, homoseksuaali hyvin uskonnollisessa maassa ja vammainen paikassa, missä täydellisyyttä ihannoidaan. Tämä elämä on "helppo nakki" joidenkin niiden jälkeen.

Te kaksi toimitte usein innoittajina toistenne tilanteissa, auttajina vaikeissa elämissä ja kumppaneina, jotta teillä on joku, jonka kanssa keskustella tekemistenne filosofisista ja teoreettisista seuraamuksista. Se on osoittautunut hyvin suotuisaksi oppimisprosessillenne.

Silloin kun monia homoseksuaalisesti suuntautuneita sieluja on samassa biologisessa suvussa, se tapahtuu kaikkien osallisten valinnasta. Se saattaa liittyä suvaitsevuuteen, suvaitsemattomuuteen, mukavuuteen tutkimisessa tai tietoon, että toinen sielu valitsi tuon tietyn suvun aikomuksenaan tutkia homoseksuaalisuutta. Jotkut sielut joilla ei ole ollut paljon elämiä maan päällä, epäröivät joskus "lähteä yksin", joten ne seuraavat vanhempaa sielua ja katselevat sitä.

Kysymys:

Mestarit, itsemurhaa pidetään henkimaailmassa "uudelleen tekemisenä". Mutta onko tämä myös totta niiden vanhempien ihmisten kohdalla, jotka ovat fyysisesti heikentyneitä ja/tai sosiaalisesti rajoittuneita ja jotka eivät halua enää pidentää tätä kokemusta? He ovat ehkä oppineet elämänoppituntinsa menestyksekkäästi, mutteivät vain halua jatkaa heikkouteen, elämänlaadun puutteeseen ja taakaksi perheelleen. Voivatko he vain mennä rauhallisesti kotiin ilman "uudelleen tekemisistä" seuraamuksena? –Annettamaria, Ranska

Vastaus:

Itsemurhaa ei aina pidetä henkiperspektiivistä uudelleen tekemisenä. Tietysti se on tilaisuus tehdä uudelleen eri elämänoppitunnit, jotka ovat olleet sielulle ylivoimaisia nykyelämässä, mikä sallii sen järjestää tilanteen vähemmän stressaavaksi. Mutta itsemurhaan on toinenkin syy ja se on elämäntunti sielulle itselleen tai sopimus saada perheelle ja ystäville siihen liittyviä oppitunteja.

Jokaisella sielulla on täydellinen valinnanvapaus siinä, miten, milloin ja missä se elää elämänsä ja kokee eri elämänoppituntinsa. Sielu on voimaantunut Lähteen osana, joka "murrettiin" Lähteestä, ja siksi sillä on samat voimat ja kyvyt. Tämä merkitsee pelkästään, että ihminen voi päättää lopettaa ihmiskokemuksen koska tahansa "sammuttamalla" kehonsa.

Tämä näyttää yksinkertaiselta prosessilta, mutta harvat ihmiset hyväksyvät, että heillä on valta antaa lupa itselleen sen tekemiseen. Joitain oppitunteja voi syntyä, kun ihmiset pyytävät ystävää tai sukulaista auttamaan elämän päättämisessä lääkkeillä jne. Tämä tuo esiin oppitunteja kummallakin osapuolella, kun he käsittelevät uskomuksiaan ja maansa lakeja.

Eutanasia hyväksytään joissain maailman osissa ja tämä "autettu itsemurha" sallii ihmisen lähteä ja jälkeen jäävien käsitellä tunteitaan uskomusjärjestelmänsä ja omatuntonsa mukaisesti. Jos sielu on saanut loppuun kaikki oppitunnit, jotka se halusi tuohon nimenomaiseen elämään, sillä ei ole mitään syytä tehdä uudestaan mitään, ellei se valitse samojen oppituntien vähän erilaista puolta.

Kysymys:

Mestarit, olen homoseksuaali enkä ole sanonut sitä koskaan äidilleni, mutta hän tietää sen ja vihaa minua sen vuoksi. Olen hyvin surullinen, peloissani ja toivoton. En ole koskaan tuntenut hänen rakkauttaan ja lapsesta saakka olen tiennyt tulleeni tähän elämään opettamaan hänelle ehdotonta rakkautta, mutta olen heikko ja epäonnistun, koska olen hyvin alistuva. Olen aina halunnut tehdä itsemurhan. Mestarit, mitä minun pitäisi tehdä? –Rafael, Brasilia

Vastaus:

Äitisi ei aloittanut vihaten sinua. Hän on yhtä loukkaantunut siitä, ettet ole koskaan kertonut hänelle suuntautumisestasi, kuin homoseksuaalisuudestasi. Jossain kohtaa elämässäsi hän olisi istunut kuuntelemaan perustelujasi ja tunteistasi, mutta nyt hänestä tuntuu, että kunnioitat häntä niin vähän, että kerrot tosille, muttet hänelle. Salaisuuksien pitäminen sattuu.

Suunnittelit tosiaan opettavasi äidillesi erityyppisiä rakkauksia. Maan päällä on vaikeaa päästä edes lähelle ehdotonta rakkautta, koska ihmiset laittavat aina rajoituksia sille, mitä he sietävät toiselta ihmiseltä. Hänellä on vaikeuksia kaikenlaisen rakkauden kanssa, koska hän ei koskaan kokenut sitä kasvaessaan. Kummaltakin teistä puuttuu itserakkaus kokonaan.

Ne jotka eivät rakasta itseään, edes sen rohkeuden vuoksi, mitä vaati tulla maan päälle ja elää kaikenlaiset valitsemansa oppitunnit ja tragediat läpi, ei voi mitenkään rakastaa toisia voimakkaasti. Toisin sanoen, voit rakastaa toista vain siinä määrin, kuin rakastat itseäsi.

Ongelmasi itseluottamuksen puutteeseen ja alistuvuuteen liittyen ovat oppitunteja. Sinun täytyy hyväksyä, että olet Lähde-energian osa ja sinulla on sen koko voima ja kaikki kyvyt. Alistuvuus on päätöksentekosi antamista toisille kertoen, että he tietävät sinua paremmin, mikä on oikein sinulle. Olet aivan yhtä hyvä kuin kuka tahansa muu sielu ja voit tehdä valintoja omasta puolestasi, jos sallit itsesi tehdä niitä.

Tällä hetkellä olet uhrimoodissa ja sanot: "Voi minua raukkaa, kaikki ovat minua vastaan eikä kukaan pidä minusta." Tuot itseesi lisää negatiivista energiaa ajattelemalla ja toimimalla tällä tavalla. Puolusta itseäsi. Tiedä, mitä haluat tehdä, ja tee se sitten kuuntelematta ketään muuta.

Luot oman todellisuutesi tuomalla maailmaasi vain niitä asioita, jotka palvelevat tarkoitustasi. Lakkaa antamasta maailman kertoa sinulle, kuka olet. Pelkäät vain nousta esiin ja vaatia oman elämäsi.

Kysymys:

Mestarit, tapasin taolaisen mestarin ja opiskelin 1.5 vuotta, kunnes pelkäsin olevani homo (terapeutti kertoi minulle, ettei se ole tasapainoista ja tervettä) ja menin "veisaamaan" intialaisen kundaliinienergiagurun polulle. Kundaliinini avattiin. En ymmärtänyt, mitä tämä merkitsi. Lopetin intialaisen polun ja palasin taolaisuuteen, kunnes kundaliinin avautuminen viime kesäkuussa käänsi elämäni ylösalaisin. Tunnen, että taolainen polku oli sieluni suunnitelma minulle. Pelon ja väärän informaation vuoksi olen ollut väärällä henkisellä polulla. Nyt kundaliinini nousee ylös seitsemän chakran järjestelmässä. Taolainen tapa on erilainen ja siinä on kolme tan tieniä. Tunnen olevani eksyksissä ja pelkään olla polulla, jolle en tunne kuuluvani, mutta minulla on energiaa, jolle minun täytyy antautua. Kenties en näe suurempaa kuvaa? –Michael, USA

Vastaus:

Suurempi kuva seuraa sitä, mitä tunnet henkisestä kasvustasi. Jokainen uskonto, yksittäinen henkinen käytäntö, yhteiskunnan uskomusjärjestelmä ja rodun/kansan ominaispiirteet ovat erilaisia. Tämä ei merkitse, että toinen on parempi tai valaistuneempi kuin joku toinen.

Elämässäsi on kyse erottelukyvystä ja selkeydestä. Erottelukyky on jonkin asian kaikkien puolien tutkimista ja parhaan ratkaisun arvioimista omalle matkallesi. Selkeys on kyky nähdä jonkin ydinolemus terminologian tai toisten uskomusten huijaamatta tai horjuttamatta. Näet asiat vain kokonaisuuksina. Et näe samankaltaisuutta tietyissä osissa.

Fyysisessä kehossa chakrat ja tan tienit ovat pelkästään kaksi eri tapaa keskittyä fyysisyyteen käyttämällä tiettyjä paikkoja. Astu kauemmas, pois jäsennetyistä uskomuksista ja oivalla, että kehoaistimukset kundaliinin nousemisesta ovat samanlaisia, jos et yritä nimetä polkua. Tämä on osa oivaltamistasi tai erottelukykyäsi.

Ennen maan päälle tulemistasi et sanonut, että seuraisit henkisten käytäntöjen tätä tai tuota menetelmää. Sanoit vain, että halusit kokea kundaliinienergian. Saatat nähdä nousemisen erilaisena näissä kahdessa käytännössä, mutta se ei ole. Olet pidemmällä ymmärryksessäsi, kuin olit ensimmäisen tapahtuman aikana.

Olet tehnyt juuri niin, kuin halusit, saamalla erilaisia kokemuksia voidaksesi vertailla niitä ja asettaa vastakkain. Ne kumpikin saavat aikaan saman tuloksen. Se on kuin eri kielien oppimista ja niiden kummankin käyttämistä elämäsi eri osissa. Keskity aistimuksiin kehossasi – älä siihen, miten joku toinen ehkä viittaa tähän prosessiin. Tämä on sinun elämäsi.

Kysymys:

Mestarit, olen naimisissa ja minun on erityisen vaikea ymmärtää aviomieheni suhdetta nuorimpaan poikaani. Olen hyvin kiintynyt enkä voi osallistua, ellen yritä tehdä, mitä he haluavat, muttei se ole osa luonnettani. Mitä tässä suhteessa tapahtuu ja mikä minun funktioni on siinä? Minulla on kolme lasta, rakastan hyvin paljon heitä, mutten ole kiintynyt heihin. Opastan heitä ja pidän siitä myös muiden kanssa, täysin kiintymättä. Onko minussa jotain vikaa tässä suhteessa? –Tais, Sveitsi

Vastaus:

Näet lapset omaisuutenasi ja olet mustasukkainen läheisestä suhteesta, joka nuorimman poikasi ja miehesi välillä on. Pelkäät, että poikasi voi rakastaa vain toista teistä, ja sinun on hivuttauduttava miehesi ja poikasi väliin tunteaksesi turvaa. Poikasi rakastaa teitä kumpaakin, mutta alat huolestuttaa häntä omistavuudellasi.

Et hyväksy tai rakasta itseäsi ja voit rakastaa toista vain siinä määrin, kuin tunnet rakkautta itseäsi kohtaan. Hyväksyntä antaa kiintymystä tai kuulumisen tunnetta perheessä. Näet vain itsesi etkä näe tai tunne kenkään muun perheenjäsenesi tarpeita.

Ei ole väärin olla kykenemätön kiintymään tai vetämään puoleensa muita ihmisiä, mutta se rajoittaa elämänoppitunteja, jotka voit oppia. Vuorovaikutuksen puute laittaa sinut kaikkien tilanteiden ulkopuolelle, pelkästään tarkkailemaan ottamatta osaa. On mahdollista nähdä, miten toiset oppivat oppituntinsa, mutta ei saa varsinaista kokemusta.

Yksi elämänoppituntisi oli kyetä näkemään, että "olet erillään" muusta maailmasta, ja päättää, mitä haluat tehdä sille – jos mitään. Voit olla koko tämän elämän tarkkailijana tai voit päättää avautua toisille ja alkaa olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Sinulla on ympärilläsi muuri, joka estää sinua tuntemasta ketään muuta. Niin kauan kun tämä pysyy, herkkyytesi on suojattu energialta sinun ja toisten ympärillä. Tämän esteen avaamiseksi tai poistamiseksi sinun täytyy haluta poistaa se. Sinun täytyy kurkottaa koskettamaan energiaa, jota on. Pystyt tuntemaan sekä positiivista, rakastavaa energiaa että negatiivista, häiritsevää energiaa. Tuntiessasi tämän voit valita, mitä haluat elämääsi, ja työntää pois sen, mitä et halua. Tämä sallii sinun kiintyä niihin, joista tunnet rakkautta.

Kysymys:

Mestarit, olen fantastisessa itsetuntemus- ja tiedostamisprosessissa ja olen hyvin onnellinen siitä. Elämäni tuli täyteen oppitunteja, mutta aina ympärilläni, ei koskaan suoraan minulle. En koskaan pelkää osallistua intensiivisesti ja kohdata muutoksia. Mutta käsitän, että hiljaisen jakson jälkeen tapahtuu jotain uutta käsiteltäväkseni ahdistuksen ja kärsivällisyyden kera. Se ei ole minun ongelmani, vaan toisten (perhe, rakas, tytärpuoli). Olenko oikeassa ajattelussani? Tarvitseeko minun kiinnittää huomiota johonkin erityiseen? –Daniele, Brasilia

Vastaus:

Sinun täytyy astua todellisuuteen. Olet aina tuntenut oppituntien olevan kaikille muille eikä koskaan sinulle, koska estit itseäsi tuntemasta mitään todella. Toisten oppituntien katseleminen on tapa nähdä mahdollisuuksia, mutta et voi oppia ja ymmärtää.

Pelko, ahdistus ja kärsimättömyys ovat merkkejä sinun oppitunneistasi. Nämä tuntemukset ovat opasteita, että jokin oppitunti tuijottaa sinua. Ne ovat sinun ongelmiasi, kuten sanotaan. Ne ovat sinun oppituntejasi.

Aina kun tunnet jonkin pelon tai epäilyksen, pysähdy kysymään itseltäsi, miksi tämä tunne on tullut sinulle. Korkeampi itsesi tai tiedostamaton osasi antaa sinulle tunteen sen alkuperästä. Sitten kun tiedät, mistä se nousi, voit kohdata tuon tilanteen ja käydä läpi tuota energiaa, kunnes ymmärrät, miten se vaikuttaa elämääsi.

Elä hetkessä ja lähesty joka tilannetta, joka esitellään sinulle. Kysy aina itseltäsi, mitä tunnet siitä – ei mitä, ajattelet siitä. Jos olet koko ajan mielessäsi, missä kaikki on tuomittu ennakolta – kuten että nämä kaikki ongelmat kuuluvat jollekin muulle – juutut paikoillesi ja liikkumisesi eteenpäin estyy.

Sinun täytyy avautua haavoittuvuudelle ja sille oivallukselle, ettet ole täydellinen ja sinulla on oppitunteja käsiteltävänä. Kaikilla on täydellinen valinnanvapaus, joten on ok, jos päätät olla kohtaamatta oppituntejasi. Tiedä vain, ettei viisautesi voi kasvaa, jos vältät niitä.

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)

24.11. – 1.12.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net