26.11.2018

Kysymyksiä Henkimaailman mestareille 23.-30.10.18

Mestarit, voitteko selittää pahoja diktaattoreja, kuten Hitler ja Stalin. Ovatko he periaatteessa sieluja, jotka turmeltuivat ahneudesta ja vallasta ja yhdistyivät planeetan negatiivisuuteen? Jos näin on, mitä heille tapahtui palattuaan henkeen – tuhottiinko heidät vai kuntoutettiin?

Vaihtoehtoisesti, ovatko tällaiset pahat diktaattorit jonkin korkeamman sielun tarkoituksella luomia inkarnoitumaan diktaattoriksi, jotta kaikilla vaikutetuilla sieluilla on mahdollisuus saada oppimiskokemus kärsimyksen ja jossain tapauksissa poikkeuksellisen urheuden avulla? –David, Iso-Britannia

Vastaus:

Sielu joka harkitsee matkaa Maahan, tapaa joitain tai kaikki neuvostonsa 12 neuvonantajaa keskustellakseen mahdollisuuksista oppimiskokemuksiin tulevan ihmiselämän aikana. Useimmiten sieluyksilö kokoaa elämänoppitunnit itselleen. Toisiaan ne ovat ryhmäoppitunteja, joissa mahdollisesti massiivinen määrä sieluja päättää, että annetut tilaisuudet ovat juuri se, mitä ne pyrkivät kokemaan.

Näiden kahden sieluelämän tapauksessa, he olivat ryhmävuorovaikutusten keskeinen tekijä. Monet ihmiset halusivat nähdä, miten he kestäisivät tai käsittelisivät yhteiskunnallisia tilanteita ja epäoikeudenmukaista elämää. Jokainen heistä päätti olla maan päällä Hitlerin, Stalinin, Pol Potin, Mussolinin ja monen muun aikana.

Kun näitä elämiä suunnitellaan, kaikki tapahtuu ehdottoman rakkauden maailmassa. Ne eivät tunne mitään negatiivisuutta, ennen kuin tulevat kaksinaisuuteen aikomuksenaan elää mitä intensiivisimmässä muodossa. Sielujen ydinolemuksena pysyy ehdoton rakkaus – ihmiskuori jossa se asuu, on todella ruma ja negatiivinen olento.

Kuntoutukseen ei ole tarvetta, koska ydinolemus pysyy aina samana. Lisäksi sieluja ei voi tuhota. Elämä maan päällä on kuin näytelmä sielulle. Se on näyttelijä, joka on sama ennen esitystä ja sen jälkeen, mutta josta tulee paha rikollinen ollakseen näytelmään liittyvän tehtävän rooliasussa.

Näissä massaesityksissä kaikki osallistujat päättivät omasta osallistumisestaan. Ei ole "peli-isäntää", joka nimittää eri tehtäviin tai tekee strategiat. Jokainen sielu on valinnut paikkansa ja mahdollisten oppituntien osat, joiden kohteena se haluaa olla.

[Editorin huomautus. Lukijat ovat ehkä kiinnostuneita Peter Watsonin ja Toni Ann Winningerin vuoden 2008 kirjasta "Talking with Leaders of the Past", jossa Adolf Hitlerin sielua haastatellaan kaksi kertaa: ensin pahamaineisena maapersoonana ja sitten rakastavana sieluolemuksena. Kirja on saatavana Amazonista.]

Kysymys:

Mestarit, jumala on tyhjyys/nolluus. Ymmärrän tästä toteamuksesta, että jumala ei ole muuta kuin tietoisuus/puhdas tietoisuus – siksi jumala on tyytyväinen ja tutkii vain meidän kauttamme, mitä se ei ole. Opastakaa minua ymmärryksessäni jumalasta ja polullani häntä kohti. Ulotunko lähelle häntä? –Sheen, Intia

Vastaus:

Tämä on tilanne, jossa ihmisterminologia aiheuttaa enemmän vaikeuksia, kuin selittää. "Jumala" täytyy määritellä sen paikan mukaan, joka sillä on tähän elämään luomassasi todellisuudessa. Viittaako se uskonnolliseen hahmoon, joka sopii yhteen jonkin vakiintuneen opin sääntöjen ja määräysten kanssa? Viittaako termi energiaan, joka on ylin voima universumissa? Käytetäänkö termiä selittämään kaiken sen lähde tai alkuperä, mitä on tietoisuudessasi? Vai onko se käsite, jota et ymmärrä etkä voi määritellä?

Fyysisessä maailmassa jossa sielujenne kehoilla on oppimisprosessinsa, jokainen yllä oleva määritelmä johtaisi siihen, että ihminen pitäisi "jumalaa" tyhjyytenä, koska sillä ei ole fyysistä muotoa. Siitä ei seuraa, että "jumalan" tyytyväisyys johtuu fyysisen kehon puutteesta ei-fyysisessä maailmassa. Maailma jossa se asuu, on ehdotonta rakkautta, josta puuttuu kaikki negatiivisuus ja konflikti.

Kaikki kokemukset on tallennettuna jokaisen sielun tietoisuuteen, kun se on ei-fyysisessä muodossa. Tuo kirjasto on akaasinen tiedosto sielun valitsemista monista kokemuksista. Nämä suoritettujen tehtävien kokoelmat ovat "jumalan" käytössä sen näkemiseksi ja oppimiseksi, mikä on sen ei-fyysisen täydellisyyden vastakohta.

Kuten kaikilla sieluilla, "jumalalla"/Luojalla/Lähteellä ei ole kehoa, seksuaalista toimintaa eikä paremmuutta muihin osiin nähden, jotka se mursi itsestään. Jokainen sielu on osa tätä alkulähdettä, joten sieluna olet osa tätä "jumalaa", jota etsit. Koskettaaksesi sitä, mitä haluat, sinun täytyy vain yhdistyä ehdottomasti rakastavaan ydinolemukseen sisälläsi ja karistaa kaikki negatiivisuus ja egotuomitseminen.

Kysymys:

Mestarit, jokin aika sitten eräs nainen katsoi käyttämääni sormusta ja antoi minulle kaksi viestiä: toinen oli pilotin koodi ja toinen oli nimi. Näiden yksityiskohtien avulla törmäsin tarinaan nuoresta tytöstä, joka kuoli kuukausia ennen syntymääni. Monet yksityiskohdat hänen elämässään ja kuolemassaan, kuten päivämäärät ja ajat, ovat tärkeitä myös omassa elämässäni. Oliko se viimeisin inkarnaationi ennen nykyelämää? Jos oli, kannanko edelleen tuon elämän asioita? Miten erotamme, mitkä oppitunnit ovat menneisyydestä ja mitkä nykyisiä? –Skyler, USA

Vastaus:

Elämässä ei ole aitoja sattumia. Kaikki asiat tapahtuvat erityistarkoituksesta. Ne voivat olla antamassa informaatiota sinulle tai sitä varten, että oivallat, ettei niillä ole mitään merkitystä sinulle eikä sinun tarvitse yrittää ymmärtää niiden läsnäoloa.

Elämät eivät välttämättä tapahdu lineaarisesti, joten vaikka tämä elämä oli lyhyen ajan sisällä nykyisestä elämästäsi, se ei ollut viimeisin kokemasi elämä. Sielut hyppelevät usein maajaksosta toiseen ilman mitään rajoituksia, jotka perustuvat lineaariseen aikaan. Sielulla on voinut olla elämä, se on voinut tehdä tutkimusta tai sillä oli ajatus, että se halusi saada kokemuksen aiemmalta maajaksolta ja se on sitten päättänyt mennä siihen tulevaisuuden sijasta.

Päivämäärät ovat opasteita, jotta muistaisit jotain tai tutkisit paremmin aikajaksoa sekä nykyisyydestä että menneisyydestä. On vähän jäänteitä tuosta elämästä ja muista. Tutkit yhteenkuuluvien tekijöiden ketjua. Kontrollointi, sekä kontrolloijana että kontrolloitavana, hiipii jatkuvasti elämääsi. Itseluottamuksen kehittäminen ja vastuun ottaminen omista päätöksistäsi on yleinen teema.

Sen erottaminen, missä oppitunti alkaa tai loppuu, on oikeasti merkityksetöntä. Oppitunnin ymmärtäminen ja viisauden saaminen, jota voit käyttää tulevaisuudessa, on kriittinen tekijä. Kaikki keskeneräiset opinnot säteilevät valoa sinulle epäilyinä ja pelkoina, joita ne aiheuttavat. Tutki noita epävarmuuksia ja katso, mistä ne ovat peräisin, mutta älä sivuuta niitä.

On ratkaisevaa lähestyä sitä, mikä on suoraan edessäsi, eikä kuvitella mahdollisia seuraamuksia jostain, mistä tulit tietoiseksi menneisyydessä. Kaikki selkenee sinulle tulevaisuudessa.

Kysymys:

Mestarit, minulla on kysymys vanhemmuudesta. Pelkään, että olen kadottanut energiani siihen. Epäilen, mitä teen ja mitä ja miten voin tai en voi kontrolloida. Tilanne ex-mieheni kanssa tekee siitä vaikeampaa, emme pysty tekemään hyvin yhteistyötä heidän vuokseen. Pelkään, että sulkeudun heiltä kaikista ponnisteluistani ja siitä huolimatta, että tunnen elämäni kääntyneen parempaan päin ja avaudun enemmän ja enemmän suuremmalle kuvalle, josta opin. Miten voisin päästää irti halusta olla paras ja olla ottamatta valtavaa vastuuta kaikista? –Lorena, Unkari

Vastaus:

On useampia tapoja tarkastella vanhemmuutta. On yhteiskunnan tapa, jossa vanhemmat ovat vastuussa kaikesta, mitä lapsi tekee ja uskoo. On henkinen tapa, jossa tiedetään, että jokainen sielu on vastuussa omasta elämästään ja oppimisestaan. Ja on lapsen perspektiivi – haluten, että vanhempi tekee kaiken hänen puolestaan tai jättää hänet täysin yksin etsimään oman tiensä.

Tähän pulmatilanteeseen ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Ketä haluat miellyttää: yhteiskuntaa, lasta vai itseäsi? Kuten kaikkien sielujen osalta, lapsi ei tee mitään, mitä hän ei päätä tehdä. Siis riippumatta siitä, miten kovasti teet työtä, se on hukkaan heitettyä, jos hän ei halua vuorovaikutustasi.

Toisaalta jos teet kaiken lapsen hyväksi, estät häntä oppimasta niitä oppitunteja, joita hän tuli kokemaan, koska jokainen raivaa tiensä ymmärrykseen, käyttämällä vapauttaan valita positiivisia tai negatiivisia tekoja. Jokainen sielu valitsee ympäristönsä, joten lapset osallistuvat aina siihen valintaprosessiin, minkä tyyppiseen perheeseen he tulevat. Tässä tapauksessa oli väistämätöntä, että perhe hajoaisi ja kumpikin vanhempi tarjoaisi erilaisia vanhemmuustaitoja ja lapsen täytyisi päättää vapaalla valinnallaan.

Sielu tulee maan päälle kokemaan paljon erilaisia asioita. Ensisijainen tarkoitus on löytää, kuka hän on sieluna ja mitä elämän elementtejä hän halusi kohdata. Avautumisesi liittyy sellaisen sielun mahdollisuuksiin, jolla on ihmiskokemus, ja kaikkeen mitä se merkitsee.

Yksi henkisen kasvun aspekti on poistua yhteiskunnan egotuomitsemisesta. Sen määrittäminen, mikä on paras, on tuomitsemista ja pelkästään tekojesi vertaamista toisten toimintaan. Mene sydämeesi ja katso, mikä tuntuu avulta, jota voit antaa arvostelematta sitä toisiin ihmisiin verrattuna. Et ole koskaan vastuussa toisen tekemistä päätöksistä – edes lapsesi.

Kysymys:

Mestarit, itsensälöytämisjaksolla, sen jälkeen kun olin tiennyt kauan pelkästään asioiden pintapuolen, omaksuin paljon universumin ihmeitä, mutta minusta tuli tietoinen myös maaplaneettaa vaivaavasta surusta. Nähdessäni niin monia kärsimyselämiä en tiedä, miten sivuuttaa maailman tuskan niiden monien tuskan lisäksi, jotka ovat lähellä heitä. Heidän tuskastaan tulee minun tuskaani. Mestarit, mitä voin tehdä saadakseni rohkeutta ja ollakseni vahva taitelemaan urheasti rakkauden nimissä infektoitumatta pelosta ja tuskasta? –Gab, Brasilia

Vastaus:

Riippuu sinusta, minkä hyväksyt maailmasi todellisuudeksi. On fakta, että planeettanne on 50% positiivista ja 50% negatiivista. Millään alueella et koe toista energiaa ilman toista. On sinun asiasi, mihin päätät asemoitua tässä dynamiikassa. Valintasi määrittävät ne tunteet ja tuntemukset, joita tulee tietoisuuteesi. Minkä hyväksyt itsellesi välttämättömänä kokea?

Aivan kuten on mahdollista yhdistää suru ja epätoivo säähän, kun aina tuntuu satavan, vaihtoehtona voi olla myös onnellisuus ja toivo siitä, että sade kasvattaa lisää ruokaa ja kauniita kukkia. Kun tarkkailet ihmistä, joka nilkuttaa murtuneella jalalla, voit ottaa itsellesi hänen tuskansa ja pelkonsa tulevaisuudesta, tai voit ymmärtää, että tuo tilanne sallii hänen hidastaa ja nähdä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Hän antaa myös muille mahdollisuuden palvella itseään ja saada oman olonsa tuntumaan paremmalta, mikä sallii auttajien tyydyttää henkilökohtaisia tarpeitaan.

Negatiivisuus, pelko, tuska ja masennus eivät katoa. Henkiseen kasvuun liittyy poistuminen negatiivisesta egotuomitsemisesta ja oleminen positiivisessa, ehdottomassa rakkaudessa. Jos et pysty pitämään negatiivisia tunteita ja energioita pois itsestäsi, et ole henkisen kasvusi kontrollissa.

Empaattisuus toisten vaikeuksia kohtaan ei ole välttämätöntä henkisen tiedostamisen lisääntymiselle. Se on este. Nämä tilaisuudet sallivat sinun nähdä niiden sielutovereiden kamppailuja, joilla on ihmiskokemus, ja antaa rakkautta heille matkallaan. Sinun ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa heidän energiansa kanssa – lähetä heille vain aikomusta menestyä matkallaan.

Kysymys:

Mestarit, minulle tehtiin äskettäin entisen elämän regressiohypnoosi, ja sain harvinaisen kokemuksen elämästä kuuluisana kuningattarena. Tämä kuningatar kuvaa täysin, kuka ole persoonana ja miksi olen, kuka olen. Kaikki mitä olen kokenut, täsmää, ja siinä on tolkkua. En ole kuitenkaan ainoa henkilö, joka on väittänyt olevansa hän entisessä elämässä. Miten näin voi olla? –Macey, USA

Vastaus:

Johnny Depp on ainoa näyttelijä, joka on esittänyt kapteeni Jack Sparrow'a viidessä elokuvassa viidentoista vuoden aikana. Hän ei esitä enää. Kaksitoista näyttelijää on ollut James Bond 26 James Bond -elokuvassa, ja lähitulevaisuudessa saattaa olla uusi.

Henkilö joka näyttelee roolia, ei muuta esitettävän hahmon persoonallisuutta ja tekoja. Sadat esitykset jotka ovat käyttäneet kuvauksia kapteeni Jack Sparrow'sta ja James Bondista, ovat työllistäneet satoja näyttelijöitä, mutta yleisön havainnot ovat olleet samoja.

Sielu etsii olosuhteita, jotka sallivat sen kokea tilanteita, joita se tarvitsee voidakseen saada valitut oppitunnit. Jos sielu näkee toisen sielun toteuttavan jonkin tapahtuman, jossa on sen haluamat elementit, se voi päättää astua tuohon rooliin ja esittää osittain tai kokonaan elämän, jonka se haluaa elää, vaikka toinen teki sen.

Tämä on yksi tapa, jolla kaksi sielua voi jakaa yhden elämän – mutta oikeasti se ei ole yksi elämä, koska ne tekevät sen erikseen eivätkä samaan aikaan. Toinen tapa saada tuon elämän informaatio on kulkea energeettisesti tuon elämän läpi menemättä kehoon. Se tehtäisiin unenomaisessa tilassa, jossa sielu projisoidaan energeettisesti, muttei fyysisesti, alkuperäisen esittäjän kehoon.

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)

23.10.–30.10.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net