24.09.2018

Kysymyksiä Henkimaailman mestareille 14.-21.8.18

Mestarit, onko toisten ihmisten (meediot, selvänäkijät) mahdollista tuoda totuudenmukaisia viestejä ihmisille heidän edesmenneiltä rakkailtaan, vai onko se vain toiveajattelua ja kaipausta? Jotkut sanovat, että kun sielu on lähtenyt valoon, se haluaa, ettei siihen ulottuvuuteen oteta yhteyttä. –Kanerva, Suomi

Vastaus:

Sielut pystyvät kommunikoimaan verhon läpi ei-fyysisestä tilasta fyysiseen tilaan. Koska niillä on vaihteleva määrä energiaa, niiden kyky saada viestinsä läpi perustuu kokemukseen sen tekemisessä. Siitä syystä jotkut kommunikoinnit ovat hyvin selkeitä ja toisissa on "epäselvyyttä", kuin häiriöitä radiossa.

Myös radiovastaanottimen tehokkuus, tässä tapauksessa ihmisen jolla on psyykkisiä kykyjä, vaihtelee myös useiden tekijöiden perusteella. Ensimmäinen – ja yleensä suurin este – on se, missä määrin meedion ego sekoittuu tulkintaan. Ainoa tapa saada selkeä ja esteetön vastaanotto, on täysin selkeä mieli, jossa ei ole yhtään negatiivisuutta tai henkilökohtaista intressiä siihen, mitä vastaanotetaan. Henkilö ei saa yrittää tulkita, mitä tulee, vaan hänen täytyy toimittaa se juuri sellaisena, miten se annetaan hänelle.

Toinen on se taso, jolle meedio on noussut henkisessä kasvussaan. Henkilöllä joka elää edelleen jatkuvassa tuomitsemistilassa, on vaikeuksia päästä Kodin ehdottomasti rakastavaan energiaan. Mitä vähemmän hänellä on negatiivisuutta ja mitä enemmän hän hyväksyy ehdottoman rakkauden, sitä voimakkaampi hänen yhteytensä on ja sitä puhtaampi "kuulemisensa" toiselta puolelta.

Tärkeä kolmas tekijä ovat se suojaus, jota meedio käyttää estämään maasidonnaisia ruumiittomia tekeytymästä rakkaiksi ihmisiksi. Oikeissa olosuhteissa todenperäiset viestit eivät ole vain toiveajattelua.

Kun sielu on lähtenyt Maan kaksinaisuudesta, se ei halua palata, ennen kuin se on tehnyt päätöksen siitä, mutta tämä ei merkitse, että se haluaa katkaista kaiken yhteyden ihmisiin, jotka se jätti taakse. Niin kauan kun se voi olla ehdottomassa rakkaudessa eikä sen tarvitse käsitellä negatiivisuutta, sille ei ole mikään ongelma toimittaa ajatuksiaan maan päälle.

Jos henkilö joka oli läheinen sinulle, tai myös sellainen jota et ole koskaan tavannut kehossa, lähestyy sinua, luota herkkyyteesi sen energian osalta, mitä tulee läpi. Resonoiko se kanssasi? Välittääkö se rakkautta eikä mitään muuta? Miltä se saa olosi tuntumaan?

Kysymys:

Mestarit, suunnitteliko Lähde kaikkien elävien asioiden tietynlaisen evoluution maan päällä, vai loiko Lähde elämän perusrakennuspalikat ja sanoi: "Nasta lautaan"? Koska Maa suunniteltiin sielujen koettavaksi kaksinaisuutena, suunniteltiinko ihmiskeho nimenomaan tätä tarkoitusta varten? Missä ihmiselämän lineaarisessa evoluutiokohdassa sieluja alkoi tulla kehoon? –Gloria, USA

Vastaus:

Sielut olivat osa maaprojektia aivan alusta saakka. Koska koko juttu suunniteltiin täydellisyyden vastakohdan löytämistä varten, se alkoi Lähteen osana, joka koki epätäydellisyyden, tarkasteli kylmää ja kuumaa, saalistajia ja saalista ja selviytymistaistelua. Alussa vaadittiin vain yksinkertainen solukeho. Kokemuksen kesto oli hyvin lyhyt.

Kun kokeiluista tuli monimutkaisempia – ruuan ja suojan löytämisen vaikeus ja lisääntymiseen varautuminen – kehopeitteen täytyi olla kykenevämpi käsittelemään mahdollisia tapahtumia, joten se alkoi kehittyä. Kun ihmiset kehittyivät, he muuttivat myös maailmaa ympärillään – luoden kaupunkeja, maanviljelysyhteiskunnan, tieteellisiä kehitysaskelia – ja ihmiskehon täytyi sopeutua näihin eroihin.

Voidaan nähdä, että alueilla joilla yhteiskunnallinen kehitys ei vaatinut ainoastaan älyllistä kyvykkyyttä, kuten kotoperäisillä alueilla, keho muuttui muilla tavoin, kuten varautuminen parempaan yhteyteen Maan kanssa ja sielun luontaisten voimien käyttäminen. Määritelmääsi käyttääksemme, Lähde "laittoi vain nastan lautaan".

Sielu päätyi moniin vaihtoehtoihin tarkoituksena tutkia ydinolemuksensa vastakohtaa – miten monimutkainen se halusi olla? Evoluutio kehittyy edelleen. Keho itsessään on muuttunut vain vähän, elinkaarta lukuun ottamatta. Sen sijaan älykkyys, luonteenlaatu ja vihollisia vastaan juoniminen (sekä yksilönä että kansainvälisesti) täyttää nyt evoluutiokierrokset.

Kaksinaisuus sallii kaikkien eri muuttujien olla olemassa. Jos kaikki rakastaisivat kaikkia muita, ei olisi mitään pyrkimistä – ei mitään käsiteltävää, ei tehtäviä valintoja. Saavuttuaan tämänhetkiseen kohtaan fyysinen keho pysyy, ellei joku sielu päätä, että se haluaa kokeilla elämistä koneen kautta.

Kysymys:

Mestarit, minut kasvatettiin vihan, epäkunnioituksen, rakkaudettomuuden ja moraalisten arvojen puuttumisen vihamielisessä ympäristössä. Yritän rakentaa elämäni uudelleen kaukana näistä sukulaisista säilyttääkseni mielenterveyteni ja ainakin luottamuksen elämään. Mutta kerta toisensa jälkeen nämä sukulaiset tekevät loitsuja niin, että luovun unelmistani tai kaikki menee pieleen elämässäni ja palaan lopulta heidän luokseen nöyryytettynä. Mestarit, mitä minun täytyy tehdä päästäkseni eroon heistä, ja mitä minun täytyy oppia? –Yvi, Brasilia

Vastaus:

Et palaa kenenkään sinulle tekemien loitsujen vuoksi, vaan koska sinulla on vähän luottamusta omiin kykyihisi tehdä päätöksiä. Joka kerta kun asiat eivät mene niin, kuin luulet, että niiden pitäisi, laitat häntäsi koipien väliin, kuin hakattu koiranpentu, ja palaat paikkaan, joka on ennustettava sinulle. Sitä kutsutaan mukavuusalueeksi. Vaikka et pidä siitä, mitä siellä tapahtuu, ainakin tiedät sen mielipahan laajuuden, jolle altistut.

Kun palaat, pelaat elämäsi manipuloinnin pussiin. Et voi olla heidän seurassaan olematta heidän negatiivisten piirteidensä ympäröimänä. He eivät edes yritä ymmärtää, miksi he tuntevat, mitä tuntevat, ja miksi kaikki on niin, kuin he valitsevat. He eivät tiedä, että elämässä on toinen puoli, joka on ehdoton rakkaus ja henkinen kasvu.

Sielut luovat oman todellisuutensa niillä uskomusjärjestelmillä, joilla he päättävät jäsennellä elämänsä. Koska sukulaisesi ovat kaksinaisuuden vastapuolella verrattuna siihen, mitä sinä etsit, sinun täytyy päättää, mitä haluat elämäsi olevan, tai vain hyväksyä, että olet heidän kontrolloitavanaan.

Olet Lähde-energian osa, ja sellaisena sinulla on kaikki Lähteen voimat ja kyvyt. Mutta ennen kuin hyväksyt sen totuudeksi, jatkat tuntemista samalla tavalla, kuin tunnet nyt. Hyväksy ensin se mahdollisuutena. Sitten usko, että voit käyttää sitä ympäristösi muuttamiseen. Visualisoi, mitä haluat, ja sitten tiedä, että sinulla on kyky ilmentää ja luoda tuo visio. Ala sitten toimia saadaksesi sen kaiken toteutumaan.

Laita pelkosi ja epäilyksesi sivuun ja ota vastuu päätöksistäsi. Tämä on sinun elämäsi – ei sukulaistesi elämän laajentuma. Toteuta se.

Kysymys:

Mestarit, miksi Lähde on jakautunut ja luonut sieluja? Ja miksi sielujen täytyy oppia oppitunteja? Eikö luomista olisi voinut olla tekemättä tai sieluja luomatta täydellisesti? –Paul, Australia

Vastaus:

Sielut ovat täydellisiä silloin, kun ne ovat vain sieluja, eivät sieluja jotka ovat valinneet ihmiskokemuksen. Lähde on täydellisyys personoituna, ja se päätti haluavansa ymmärtää, millaista oli, kun ei ollut täydellinen, tai mikä yleisesti ottaen on täydellisyyden vastakohta. Jos se ei olisi tapahtunut tämän epätäydellisyyden tutkimista varten, Lähteellä ei olisi ollut mitään syytä jakautua "tutkimusmatkailijoiksi", jotka voisivat "kokeilla kepillä epätäydellisyyden jäätä".

Ketään sielua ei vaadita tekemään mitään. Kaikki tehdään valinnasta. Useimmat sielut haluavat osallistua epätäydellisyyden mahdollisuuksien tutkimiseen, koska se antaa suuremman ymmärryksen siitä, mitä "täydellinen" merkitsee. Ne voivat toteuttaa tämän vain sallimalla itsensä alistua tilanteisiin, jotka on muodostettu negatiivisuudessa, joka on niiden todellisen ydinolemuksen vastakohta.

Oppiakseen jonkin on tutkittava sen kaikki aspektit. Kun sielu lähtee matkalle, se päättää oppia tietyn piirteen – on se sitten jotain, minkä se tekee tai mikä tehdään sille. Nämä on alettu tuntea elämänoppitunteina. Täydellisyys olisi tasapainoinen tilanne, kun taas vastakohta on kaaos – jossa ihminen toimii ymmärtääkseen, miten se saadaan jälleen tasapainoon.

Sielu on valinnut tarkkaan jokaisen oppitunnin ennen inkarnoitumistaan maan päälle. Sielu on valinnut kaikki elementit, jotka sallivat sen luoda haluamansa tilanteen. Uusi ihminen hyppää tasapainottomaan elämään, kuten addiktiperhe, ja yrittää ymmärtää, miten olla tulematta vedetyksi tuohon malliin. Kun hän poistaa itsensä noista houkutuksista ja menee toiseen suuntaan, hän on suorittanut tuon oppitunnin.

Sieluilla on toki tilaisuus jäädä Kotiin täydellisyyteen ja olla tulematta maaplaneetan ja sen negatiivisuuden vaikutuspiiriin. Valinta on aina niiden.

Kysymys:

Mestarit, jos Maa on ainoa kaksinaisuuspaikka, miksi toisissa ulottuvuuksissa on

negatiivisia voimia, joilta te mestarit neuvotte meitä suojautumaan esimerkiksi pyrkiessämme kontaktiin enkelien tai muiden korkeampien olentojen kanssa toisella puolella? –Kanerva, Suomi

Vastaus:

Negatiivisuutta on todellakin vain maatasolla, mutta tuossa tasossa on sekä fyysinen että ei-fyysinen kerros. Kun sielulla on ihmiskokemus oppiakseen itsestään ja ihmiselämästä, se ottaa fyysisen peitteen ja sen sanotaan olevan kolmannessa ulottuvuudessa, joka on täysin fyysinen sekä kaksinaisuus, jossa on yhtä paljon negatiivista ja positiivista energiaa.

Kun sielu lähtee kolmannesta ulottuvuudesta täysin ja palaa Kotiin, sen sanotaan olevan viidennessä ulottuvuudessa, joka on ei-fyysinen ja joka koostuu yksinomaan ehdottomasta rakkaudesta, eikä siinä ole yhtään negatiivisuutta. Näiden kahden ulottuvuuden välissä on neljäs ulottuvuus, joka on sekä fyysinen että ei-fyysinen, ja sen tavoittavat niin kolmannessa kuin viidennessä ulottuvuudessakin olevat. Se on kohtaamispaikka sieluille, joilla on fyysinen elämä, niiden sielujen kanssa, jotka ovat Kotona ehdottomassa rakkaudessa.

Tässä kerroksessa ovat omasta valinnastaan ne sielut, jotka ovat luopuneet ihmiskehostaan, mutta eivät ole palanneet ehdottomaan rakkauteen. Ne hautovat usein negatiivisuutta, josta ne ovat päättäneet olla päästämättä irti, ja tuo irtipäästäminen on vaatimus niiden palaamiseksi ehdottomaan rakkauteen. Näitä sieluja kutsutaan ruumiittomiksi, eivätkä ne noudata muita käyttäytymissääntöjä kuin omiaan. Ne jäävät usein päästäkseen tasoihin jonkun kanssa, jonka ne tuntevat käyttäytyneen epäkunnioittavasti niitä kohtaan elämän aikana.

Saadakseen kontaktin sieluihin, jotka asuvat viidennessä ulottuvuudessa, inkarnoituneiden sielujen täytyy tehdä se kolmannessa tai neljännessä ulottuvuudessa – jossa ne altistuvat näiden ruumiittomien ja niitä seuraavan negatiivisuuden läsnäololle. (Niitä voitaisiin verrata Harry Potter -kirjojen pelokkaisiin olentoihin, jotka tunnetaan ankeuttajina, jotka imevät onnettomista ihmisistä kaiken positiivisen energian, minkä pystyvät.)

Kehotuksemme suojautumiseen negatiiviselta kontaktilta näiden ruumiittomien kanssa, liittyy niiden läsnäoloon sillä samalla alueella, jolla muodostetaan kommunikointiyhteys oppaisiin, ylösnousseisiin mestareihin ja muihin ystäviin ja tuttuihin, jotka ovat valossa. Ympäröi itsesi rakkaudella ja pyri kontaktiin vain valo-olentojen ja niiden kanssa, jotka tulevat korkeimman ja suurimman hyvän vuoksi.

Kysymys:

Mestarit, olen vaihtanut työpaikkaa hiljattain, ja taas kerran näen itseni paikassa, josta löydän vain yhden itseni kaltaisen ihmisen. Muut nauttivat juoruilusta ja puhuvat pahaa toisista työtovereista. En pidä siitä, enkä osallistu noihin keskusteluihin. Onko jokin oppitunti, joka minun on opittava siitä? Työpaikat ovat erilaisia, mutta ihmiset ympärilläni tuntuvat käyttäytyvän samalla tavalla. En halua jatkaa työpaikan vaihtamista, ja kai voin olla piittaamatta siitä, mutta en tiedä, ennen kuin kykenen tekemään tämän antamatta sen vaikuttaa minuun. –Lisa, Iso-Britannia

Vastaus:

Elät yhteiskunta-alueella, jossa useimmat ihmiset noudattavat samanlaisia käyttäytymismalleja. Kaikki määrittävät arvonsa egotuomitsemisella, jonka valtavirta on luonut ja joka näyttää, miten kukin vertautuu ympärillään oleviin. Noustakseen massan yläpuolelle täytyy näyttää, että on parempi, rikkaampi tai älykkäämpi kuin ympärillä olevat. Tämä on ei-henkisen ihmisen tapa jokapäiväisessä elämässä.

Työpaikalla tämä paremmuusjärjestys saadaan yleensä aikaan juoruamalla ja osoittamalla tyytymättömyyttä työtovereiden ominaisuuksista. Tämän tarkoitus on näyttää toteen, että puhuja on parempi kuin ne, joita väheksytään.

Paikassa josta löydät itsesi tällä hetkellä, olet siirtynyt pois egon perusnegatiivisuudesta ja päättänyt pysyä positiivisessa, rakastavassa energiassa. Se kuka olet, on valinta. Mikään mitä teet tai haluat, ei vaikuta niihin, jotka ovat juurtuneet negatiiviseen energiaan.

Ainoat vaihtoehtosi ovat liittyä mukaan niihin tai erottautua niistä, jotka nauttivat egon motivoimasta elämästä. Riippumatta siitä, mihin menet, löydät aina saman yhteiskuntatasapainon, ellei paikka perustu henkiseen matkaan. Koska ihmiset työstävät elämänoppituntejaan negatiivisuudessa, näet, että se on vallitseva energia melkein kaikissa paikoissa.

Älä anna noiden ihmisten asenteiden vaikuttaa sinuun. Et tarvitse heidän hyväksyntäänsä tietääksesi, keitä ja mitä etsit elämässä. Tule tarkkailijaksi arvioimalla, tarjoavatko toisten teot mitään, mistä sinä voit hyötyä. Jos eivät, sivuuta ne täysin ja vietä aikasi oppien sitä, mitä sinulla on vielä suoritettavana tässä elämässä.

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)

31.7.–7.8.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net