taideterapia

Taideterapia

Taideterapiassa käytetään taidetta ja muita luovia menetelmiä apukeinona henkilön tunteiden selkiinnyttämiseksi ja energioiden tasapainottamiseksi. Se on hyvä keino nostaa esille elämässä olleita haasteellisia ja vaikeita murroksia, joita ei olla vielä käsitelty ja jotka ovat jääneet vaivaamaan ja häiritsemään elämän kulkua. Taideterapiasta on hyötyä niin surutyössä, masennuksen hoidossa kuin työuupumuksessakin, lisäksi se antaa välineitä myös itsensä tutkiskeluun ja henkilön tämän hetkisen tilanteen syvempään kartoittamiseen.

Taideterapiassa keskitytään tunteisiin, jotka heräävät luovan prosessin aikana, esim. maalaamisen. Tärkeää ei ole lopputulos, vaan se miltä maalatessa tuntui ja mitä tehdyt kuvat heijastavat henkilön tilanteesta. Valmista teosta tutkitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja henkilö voi halutessaan nostaa siitä esiin asioita, joita koki teosta tehdessään. Taideterapia voi olla joko yksilöllistä tai ryhmässä suoritettavaa terapiaa. Yksilöllinen taideterapiasessio kestää noin tunnista kahteen tuntiin ja ryhmässä toteutettu noin kolme tuntia.

Taide on turvallinen ja miellyttävä keino käsitellä vaikeitakin asioita ja taideterapiaryhmässä saa tukea myös muilta henkilöiltä. Tunnelma taideterapiaryhmässä on hyväksyvä ja luottamuksellinen. Maalaamisen lisäksi, taideterapiassa voi käyttää välineenä myös tanssia, musiikkia, kirjoittamista ja muovailua. Taideterapiaan ei liity taiteellisia tavoitteita.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net