NLP

NLP

NLP (Neuro-Linguistic Programming) eli neuro-lingvistinen ohjelmointi perehtyy siihen, miten ihmiset ajattelevat, oppivat ja tekevät päätöksiä. NLP auttaa ihmistä löytämään ne mekanismit ja toimintamallit, jotka vaikuttavat ajatteluun ja käyttäytymiseen. Tiedostettuaan omat käyttäytymismallinsa, ihminen voi vaikuttaa uudistavasti toimintaansa.

NLP ei ole terapiaa, vaikka sen juuret ovatkin monien arvostettujen terapeuttien mallintamisessa. NLP on valmennusfilosofia, vuorovaikutusmalli ja johtamismenetelmä. NLP:ssä ajatellaan, että luomme itse maailmamme ajatuksillamme ja uskomuksillamme ja voimme NLP:n avulla luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

Sana "neuro" viittaa tässä menetelmässä siihen, miten aivoissamme tapahtuu tiedon käsittely ja neurologiset prosessit. Lingvistinen puolestaan tarkoittaa puhuttua kieltä ja kehokieltä, minkä kautta sekä tiedostamaton että tietoinen kommunikaatiomme tapahtuu. Ohjelmointi taas tarkoittaa ajattelumme rakennetta ja sitä, miten olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sitä kautta toimimaan tietyllä tavalla. 

Menetelmää voi hyödyntää mm. tunteiden ja tunnetilojen hallintaan, esiintymistaitojen kehittämiseen, päätöksentekoon, oppimisen tehostamiseen, henkisten voimavarojen hyödyntämiseen, pelkojen poistamiseen sekä moneen muuhun.

Yksi NLP-hoitokerta kestää keskimäärin tunnin, mutta määriytyy usein asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hoitokertoja olisi hyvä olla vähintään kaksi, jotta hoito tehoaisi. NLP-menetelmää hyödyntävät mm. opettajat, esimiehet, urheilijat, valmentajat, puhujat, lääkärit, sairaanhoitajat sekä monet muut, jotka kokevat menetelmän tarpeelliseksi omalle toiminnalleen tai kehitykselleen. NLP:n kehittivät 1970-luvulla psykologi Richard Bandler ja kielitieteilijä John Grinder.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net