AuraTransformaatio™

AuraTransformaatio™

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta 1987 syntyneille aikuisille. Myös nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuosien 1987 - 1994 välillä hyötyvät tästä hoidosta. 

AuraTransformaatio™ on ns. “siirtymäajan” hoito ja ensisijaisesti työkalu oman energiatason pysyvään nostamiseen ja laajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme “päivittymisen” uuden ajan energioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä lapsilla ja nuorilla jo on. Uuden ajan indigo-, kristalli, kristalli-kultaenergioiden sekä muiden uusien, vielä tulossa olevien energioiden vapaa, mutta hallittu virtaaminen käynnistyy kehossasi. Tämän lisäksi kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava aurarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi. 

Uuden ajan energiat edistävät henkienergiasi (voimasi) sulautumista osaksi kehoasi, jolloin keho, aura ja energiasi ovat “yhtä kokonaisuutta”. Olet jatkuvassa yhteydessä myös korkeampaan itseesi ilman sinuun kuulumattomia asioita ja energioita. Tällöin on helpompi ottaa vastuu omasta elämästä ja päättää, kuinka pitkälle ja millä tavalla haluat viedä asioita elämässäsi eteenpäin.

Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kehittymisprosessin, jonka aikana oma elämäntehtävä alkaa vahvistua ja selkiytyä ja alat edetä henkienergiasi ohjaamana, tasapainon kautta eteenpäin. AuraTransformaatio™ -hoidon seurauksena elämän pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia. Monet hoidossa käyneet kokevat itselleen oikeat ja sopivat asiat selkeämmin ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy. Elämänilo kasvaa ja keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin voimistuu. Saatuasi hoidon, saat aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämäsi tarjoamia mahdollisuuksia. 

AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä, eikä hoidon tai sen vaikutusten peruuttaminen ole mahdollista. Hoidon aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainottuu ennen oman henkienergian takaisin hakemista ja uuden aurarakenteen muodostumista. Asiakkaan oma henkienergia haetaan takaisin toisista ihmisistä, paikoista ja aikaisemman elämän tapahtumista, samalla kun asiakkaaseen kuulumaton energia poistuu sinne, mistä se on tullutkin. AuraTransformaatiossa™ saat takaisin kaiken sinulle kuuluvan henkienergian ja henkilökohtaisen “voimasi” – sekä valo- että varjopuolesi. Hoidon jälkeen jokainen etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin.

AuraTransformaatio™ -hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että valitset hoitajan, joka tuntuu sinulle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässäsi!

AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään sekä työskentelemään muutoksen kanssa.

AuraTransformaatio™ hoitoa ei tehdä, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus tai esim. mielenterveysongelmiin lääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™- hoidossa elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä "pintaan". Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja asioista sekä jatkaa ja kehittyy omalla elämänpolullaan eteenpäin. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostattaa pintaan asioita, joita ei ole vielä valmis työstämään ja läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytön lopettamisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Lisää tietoa: http://auratransformation.com/fi/  tai www.joypack.fi

 

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net