Aura-Soma väriterapia

Aura-Soma väriterapia

Aura-Soma väriterapia perustuu värien värähtelevään voimaan, joka vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti tasapainottamalla elämänlaatua ja vahvistamalla chakroja. Värien vaikutus tunnettiin jo muinaisissa kulttuureissa, joissa värejä käytettiin myös terapeuttisissa yhteyksissä: värithän ovat osa arkista elämäämme, ne liittyvät siihen mitä syömme, mitä ympärillämme näemme ja miten hahmotamme todellisuutta. Aura-Soma väriterapiamuoto syntyi vuonna 1984 kun farmaseutti Vicky Wall huomasi värien terapeuttisen vaikutuksen ja toimivuuden. Hän kehitti laajan väriyhdistelmien sarjan, millä on keskeinen rooli Aura-Soma väriterapiassa.

Aura-Soma väriterapiassa käytetään yleensä 107-111 väriyhdistelmää, jotka ovat seoksia luonnosta saaduista kasveista, kristalleista, jalokivistä ja puolijalokivistä. Väriyhdistelmät ovat puhtaita ja luonnonmukaisia aineita, sekä ovat turvallisia käyttää. Asiakas valitsee terapiaistunnossa neljä väriyhdistelmää, jotka liittyvät jollain tavalla hänen tämänhetkiseen tilanteeseensa ja ongelmakohtiin. Valitut värit auttavat terapian avulla löytämään uusia näkökulmia asiakkaan tilanteeseen, sekä tuovat rohkeutta tehdä oikeanlaisia ratkaisuja. Jokaisella värikoostumuksella on oma vaikutus ja sen sisällyttämä viesti vastaanottajalleen. Valituista väreistä keskustellaan Aura-Soma väriterapeutin kanssa ja pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa esiin nousseita kysymyksiä.

Yksi Aura-Soma väriterapiaistunto kestää noin tunnin ja hoitokertoja olisi hyvä tehdä useampi, jotta vaikutus olisi parhain mahdollinen. Asiakas voi halutessaan myös ostaa mukaan valitsemansa väriyhdistelmän, jota voi käyttää iholla öljyhoidon tapaan. Säännöllinen ja päivittäinen öljyhoito vahvistaa hoitoprosessia. Aura-Soma väriterapia soveltuu myös isommille ryhmille ja esimerkiksi työhyvinvointi- ja voimavarakoulutuksena, jolloin terapiaistunnon kesto on pituudeltaan noin 2-3 tuntia. Ryhmässä tapahtuva värien äärelle hiljentyminen ja niiden viestien tutkiminen vahvistaa myös ryhmän sisäistä henkeä ja läsnäoloa.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net