Astrologia

Astrologia

Länsimainen astrologia

Päivälehtien horoskoopit ovat vain pintaraapaisu länsimaisesta astrologiasta. Vaikutteita se on saanut kreikkalaisesta ajasta sekä arabialueiden tavoista tulkita tähtiä. Yksinkertaisimmillaan "horoskoopit" perustuvat auringon asemaan tähtikartalla henkilön syntymäpäivänä, mutta ammattimaiset astrologit tulkitsevat täydellisestä tähtikartasta kuitenkin paljon enemmän.

Länsimaisessa astrologiassa on 12 eläinradan merkkiä jotka me kaikki tunnemme horoskooppeina. Näiden lisäksi on Aurinko ja Kuu ja kahdeksan planeettaa, jotka sijoitetaan tähtikartalle kahteentoista eri huoneeseen. Huoneiden perusteella määrittyy muun muassa henkilön nouseva merkki (askendantti) syntymähetken ja syntymäpaikan mukaan. Astrologisella kartalla jokaisella huoneella, planeetalla ja planeettojen välisillä kulmasuhteilla on oma symbolimerkityksensä. Suomen ammattiastrologit ry: n mukaan astrologia on erityinen käsitejärjestelmä mm. minuuden ymmärtämiseen. Se ei ole ennustamista, vaan pikemminkin todennäköisyyksien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen tähtäävä systeemi.
 
Suomessa suurin osa astrologeista on itseoppineita, mutta peruskursseja voi suorittaa esim. kansalaisopistoissa ja yksityisillä kursseilla. Walesin Yliopistossa, Isossa-Britanniassa astrologiaa voi opiskella maisterin tutkintoon asti.

Kiinalainen astrologia

Astrologia määritellään taivaankappaleiden vaikutukseksi ihmiseen, ja ihmisen syntymähetkellä uskotaan olevan osavaikutusta henkilön ominaisuuksiin. Astrologiaa ei tule sekoittaa selvänäkemiseen ja sitä kautta ennustamiseen.

Kiinalaisen astrologian perusteina ovat 12 eläintä, viisi elementtiä ja monet universaalit koordinaatit. Jokainen eläin esiintyy viiden elementin mukaan muuntuen, ja näin saamme 60 erilaista luonne- ja energiatyyppiä.

Kiinalaisessa astrologiassa on kaksi menetelmää, joiden avulla voidaan tarkastella ihmistä ja aikaa. Syntymäajan ja tarkan kellonajan perusteella voidaan analysoida eläinten tuomaa energiaa, elementtien vaikutuksia ja erilaisten koordinaattien viestiä.
Jokaisella vuodella, kuukaudella, päivällä ja tunnilla on oma energiansa. Kun tähän yhdistetään henkilön omat energeettiset tiedot, saadaan yksilöityä juuri tiettyyn henkilöön tietyssä ajassa kohdistuvaa tietoa. Ajan energioita analysoimalla voidaan löytää hyviä päiviä ja aikoja tehdä tärkeitä asioita.

Elementtien, eläinten ja koordinaattien avulla nähtävät omat vahvuudet ja kehityskohteet on tärkeä tuntea nykyisessä työelämässä, missä vuorovaikutustaidot erilaisten ihmisen kanssa korostuvat. Syntymäkartasta nähtävä ns. itse-elementti kertoo syvistä sisäisistä energioista, ja sen virtausta voidaan tukea esim. feng shuin avulla.

Astrologia, Maya

Maya-sivilisaation käyttämä kalenteri Tzolkin on vain yksi monista, mutta kaikki heidän kalenterinsa perustuvat kosmisiin tapahtumiin, joita havaittiin ympäristössä. Kuu, aurinko, tähdet ja planeetat määrittävät kalentereiden rytmiikan.

Mayat näkivät ajanjaksojen luonteet ja energiat kalentereiden avulla. He pystyivät määrittelemään jokaisen päivän luonteen tiettyyn rytmiikkaan perustuen. Astrologia muuttui hyvin pian astronomiaksi Mayojen havaittua, että energiat heijastuvat myös ihmisten käyttäytymiseen.

Kalenteriin pohjautuen Mayat rupesivat nimeämään ihmisiä energioiden mukaisesti. Ihminen syntyy tiettyyn energiakenttään ja kaiken kaikkiaan erilaisia perustyyppejä on 260. Jokainen sisältää yhden neljästä elementtivoimasta, soinnun sekä perussymbolin.

Maya-kansan luoman aikakäsityksen avulla pystyttiin ennustamaan tapahtumia ja ymmärtämään niiden luonnetta hyvinkin tarkasti. He näkivät ajan liikkeen ikuisesti liikkuvina sykleinä. Länsimainen aikakäsitys on puolestaan lineaarinen, ja luo illuusion menneestä sekä tulevasta. Nykyihminen on ohjelmoitu taajuuksille, jossa aika liitetään rahaan. Maya-kalenteri muuttaa taajuuden ja ihminen siirtyy harmoniseen aikaan, jossa aika on taidetta eikä rahaa.

Lue artikkeli Mayan kalenteri koodaa kosmiseen aikaan

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net