Numerologia

Numerologia on ikivanha symbolijärjestelmä ihmisen elämän tulkitsemiseen. Sitä on käytetty tuhansia vuosia muun muassa Intiassa ja Kiinassa. Länsimaisen numerologian kehittäjänä pidetään matemaatikko Pythagorasta.

Numerologiassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ihmisen elämää ja pyritään löytämään selityksiä ja vastauksia erilaisiin kysymyksiin käyttämällä numeroita ja niiden erilaisia värähtelytaajuuksia. Jokainen numero edustaa tiettyä kosmista energiamuotoa ja niiden avulla pystytään tulkitsemaan esimerkiksi persoonaamme, ihmissuhteita sekä tehtäväämme tällä maapallolla. Numerologia auttaa löytämään ja ymmärtämään omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja numeroita, ainoastaan erilaisia. Jokaisen ihmisen syntymäajan ja nimen paljastamat numerot kertovat siitä, millaisia asioita hänen on tarkoitus elämässään oppia ja millaisilla luonteenpiirteillä hänet on varustettu.

Numerologia ei anna tarkkoja vastauksia, mutta se voi antaa pohjatietoja ja selityksiä mieltä askarruttaviin ongelmiin. Se ei ole ennustamista eikä siinä tarvita suurta matemaattista lahjakkuutta,  jonka vuoksi omat numerot on helppo opetella laskemaan itsekin. Numeroiden tulkitseminen ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä.

Meedio

Meedio

Meedio on henkilö, joka välittää viestejä henkimaailmasta, eli toimii yleisesti ottaen kanavana kuolleiden ja elävien välillä. Monesti meedion "kyky" kulkee suvussa ja monet meedioina työskentelevät ovatkin nähneet jo lapsesta asti enneunia, "yliluonnollisia" ja pystyneet aavistamaan asioita. Meediolla on kyky nähdä ja kuulla herkemmin kuin normaaleilla ihmisillä.

Yleensä henkimaailmasta otetaan yhteyttä, jos omaisella on suuri hätä kuolleen rakkaansa puolesta. Hänelle halutaan välittää lohduttavaa sanomaa ja rakkautta rajan toiselta puolen.

bioresonanssiterapia

Bioresonanssiterapia

Bioresonanssiterapia lähtee käyntiin etsimällä kehon epätasapainoon johtavia tekijöitä. Tämä tapahtuu bioresonanssilaitteen avulla. Sillä käydään kehon akupisteitä läpi kynää muistuttavalla mittauslaitteella, joka johtaa kehoon matalajännitteisen, vaarattoman ja tietysti kivuttoman sähköimpulssin. Tulokset välittyvät tietokoneelle.

Tasapainoa häiritseviä, bioresonanssilaitteella löytyviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi erilaiset loiset, virukset, hampaiden paikkaamiseen käytetyt materiaalit ja ympäristöstä kehoon päätyneet myrkyt, kuten home. Usein bioresonanssiterapian avulla havaitaan vaivojen aiheuttaja, jota ei muilla keinoin ole löytynyt.

Bioresonanssiterapian hoitava ulottuvuus on resonanssilaitteen lähettämä värähtely, joka tasapainottaa kehoa ja sen epätasapainoon joutuneita kohtia. Sillä voidaan hoitaa myös esimerkiksi uupumusta, kuukautiskipuja, ihottumia ja erilaisia särkyjä. Jos taas vaivan taustalla on havaittu esimerkiksi loiset tai myrkyt, tutkimusten jälkeen suunnitellaan hoito, joka sisältää resonanssiterapian lisäksi esimerkiksi lisäravinteita ja ruokavaliosuosituksia.

Bioresonanssihoito kehiteltiin 60-luvulla Saksassa. Reinhold Voll havaitsi silloin, että kehon taajuuksia voisi mitata. Myöhemmin tietotekniikka otettiin avuksi. Resonanssilaitteita on monenlaisia, vaikka toimintaperiaate onkin sama.

Bioresonanssihoito on turvallista ja sopii kaiken ikäisille ihmisille.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net